Free Essay

Akmen

In: Business and Management

Submitted By keriting
Words 433
Pages 2
9. Meskipun biaya masa lalu tidak pernah menjadi biaya relevan, biaya biaya tersebut sering kali digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. contoh: Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan.
Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternative dab, karena itu , tidak relevan.
10. Apabila perusahaan melakukan keputusan membeli atau membuat bahan baku langsung, maka kita harus melihat aspek biaya variabelnya (bahan, tenaga kerja, dan overhead variable) sebab biaya ini merupakan biaya diferensial karena biaya biaya tersebut dapat dihindari dengan membeli pemindahan dari pemasok luar. Jika dalam perusahaan itu terdapat badan penyelia, maka penyelia dapat diberhentikan dan gajinya dapat dihindari dengan membeli pemindahan, jadi gaji penyelia adalah biaya difernsial dan relevan untuk membuat keputusan.
11. Meneruskan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplomenter. Meneruskan atau menghentikan dengan peggunaan alternative fasilitas. contoh: Norton materials mengilustrasikan proses pengambilan keputusan taktis. Pertama, masalahnya diindentifikasi dan didefinisikan. Kemudian, solusi yang tidak layak dieliminasi. Analisis awal, yang memfokuskan pada dua alternative yang layak, menghasilkan keputusan tentatif untuk menghapus lini produk. Sebelum keputusan tersebut diimplementasikan, manajer memperkenalkan dengan alternative ketiga yang juga layak, yang membutuhkan analisi tambahan.
12. Enam cara yang ditempuh manajer untuk memperluas pengetahuan mengambil keputusan alternative adalah sebagai berikut:
1. kenali dan definisikan masalah
2. idenifikasi setiap alternative sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut, eliminasi alternative yang secara nyata dan tidak layak.
3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternative yang layak. Klasifikasilah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan
4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing masing alternative.
5. Nilailah factor-faktor kualitatif.
6. Pilihlah alternative yang menawarkan manfaat sebesar secara keseluruhan.
13. iya karena produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, kedua produk dapat dibedakan. Sering kali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Kadangkala lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan, setelah titik pemisahan, sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer.
14.belum katanya diah begitu imah, dia 14 belum aku cuman hanya juru ketik aja imah hufft, maaf ya imaahhhh
15. setiap baurah produk mencerminkan suatu alternative yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternative yang akan memaksimalkan total laba. Karena biaya tetap akan sama pada semua bauran yang mungkin, dank arena itu, tidak relevan bagi keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternative yang memaksimalkan total margin kontribusi…...

Similar Documents

Free Essay

Woop

...sumažintas į aplinką išmetamų teršalų (dulkių ir metalų) kiekis. 5.8 Vertinant socialiniu ir ekonominiu požiūriu, su metalur­ gijos pramonės atliekų apdorojimu ir perdirbimu susijusi veikla yra novatoriška veikla, kuriai reikia ne tik darbo jėgos, bet ir mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros indėlio, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai ir sąnaudos. 2010 m. JK buvo atliktas įdomus tyrimas šioje srityje. Šio tyrimo metu buvo nustatyti įgūdžiai, kurių darbuotojams reikia renkant, tvarkant ir apdorojant savivaldybių ir pramonines atliekas (18). 6. Šiluminių elektrinių atliekos. Naudingas anglies degimo produktų panaudojimas 6.1 Anglis yra svarbus išteklius, kurio gamtoje yra labai daug. 2008 m. juodosios akmens anglių gamyba sudarė 579 milijonus tonų, o rudosios akmens anglies gamyba – 965 milijonus tonų (19). Anglis patenkina 27 proc. pasaulinių pirminės ener­ gijos poreikių ir gamina 41 proc. pasaulio elektros energijos. Anglis ir toliau išliks svarbi pasaulinei elektros gamybai. 2030 m. iš anglies bus pagaminama 44 proc. pasaulinės elektros (16) Pavyzdžiui, elektros lanko krosnių dulkėse (ES 27 apskaičiavimai remiantis 1,2 milijonų tonų anglinio plieno gamyba) yra geležies (10–40 proc.), taip pat cinko (21–40 proc.), švino (iki 10 proc.) bei kadmio ir vario (iki 0,7 proc.). Šlakuose (ES 27 apskaičiavimai remiantis 27 milijonų tonų anglinio plieno gamyba – pagrindinėse deguoninėse krosnyse ir elektros lanko krosnyse) gali būti skysto plieno lašelių (iki 10 proc.)......

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Akmen

...59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834ELECTRONIC TICKET RECEIPT 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (NPWP : 01.001.634.3-093.000) 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 JL KEBON SIRIH NO 44 GAMBIR JAKARTA-PUSAT 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 THANK YOU FOR USING GARUDA INDONESIA ELECTRONIC TICKET SERVICE 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 THIS IS YOUR TRAVEL ITINERARY AND RECEIPT. THE NAME OF THE IDENTITY CARD MUST MATCH THE NAME 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 OF THE PASSENGER SHOWN BELOW 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 PASSENGER......

Words: 1358 - Pages: 6

Free Essay

Akmen

...59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834ELECTRONIC TICKET RECEIPT 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (NPWP : 01.001.634.3-093.000) 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 JL KEBON SIRIH NO 44 GAMBIR JAKARTA-PUSAT 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 THANK YOU FOR USING GARUDA INDONESIA ELECTRONIC TICKET SERVICE 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 THIS IS YOUR TRAVEL ITINERARY AND RECEIPT. THE NAME OF THE IDENTITY CARD MUST MATCH THE NAME 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 OF THE PASSENGER SHOWN BELOW 59504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 1262459504834 126245950483 PASSENGER......

Words: 1358 - Pages: 6

Free Essay

Wow......Woww..Woww

...3. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus. Mokytojas prisiminė senus laikus, kai su tėvu jiedu keliavo prie Balčios upės, paskui turėjo dar toli nueiti iki miestelio, o jis, sūnus, dviračiu nuvažiuoti dar aštuonis kilometrus, susirasti mokslo draugo namus ir iš tenai pasiimti knygą ,kur buvo rašoma, kaip padaryti žaislinį garo katilą. (J.A.) Milda įkopia į Malūno kalną: aukštai, Balčiūnų namuose jau dega žiburys, įsižiebia žiburys ir apačioje ant Selenių kalnelio.(V.J.) Gyveno ne tikrovėje, tačiau šią trumpą valandėlę, apgaudinėdamas save, jis turėjo viską ko troško ir pavydėjo kitiems: turtus, žmonių pagarbą, gražų drabužį, gardų valgį.(J.Av.) Neapsižiūrėsi - šmukštels ratas į duobę arba užšoks ant akmens ir išlėksi stačia galva per drobyną.(J.Av.) Paštas - tai didelis kambarys, medine neaukšta pertvara perskirtas per pusę.(R.G.) Pasak lietuvių mitologijos Pasaulio, medis augęs ant kalno, kur teka devynios upės, pamaryje, pasaulio krašte, ant nugaros kažkokio gyvūno sukūrusio pasaulį arba jis kilęs iš dvynių šviesos ir tamsos.(Pr.D.) Lietuvių pasakose kalvis eina į požemio pasaulį ieškoti milžino su didele barzda ir nosimi.(Pr.D.) Tas bangų ošimas ta vandenų begalybė mane taip sužavėjo jog aš pamiršau ir technikumą ir egzaminus viskas pasidarė tartum nereikšminga.(K.S.) Tiesa kaip jau rodos minėjau už stubos langų buvo daržas arba sodas.(I.S.) Be to tikriausiai niekas čia ir nepaaiškintų kurion pusėn reikia eiti kaip kokiu keliu greičiau prasibrauti iki to miesto kur laukia...

Words: 1054 - Pages: 5

Free Essay

Technologiniai Verslo Aplinkos Veiksniai

...aukštesnę pridėtinę vertę. Šiandieniniame pasaulyje technologijos prasiskverbė į visas gyvenimo sferas, jos neatsiejamos nuo buities, verslo, gamybos, finansų, švietimo, transporto, mokslo netgi laisvalaikio. Technologijos vaidiną didelį vaidmenį kasdieniniame gyvenime, tačiau technologijų sukurta aplinka itin pakeitė verslo aplinką. Technologijų aplinka sukūrė naujus procesus, naujas verslo šakas, pakeitė įmonių valdymo strategijas, gamybos procesus. Greičiausiai sunku būti rasti verslo įmonę ar ūkinės, ekonominės veiklos sferą kurios veikla nebūtų glaudžiai susieta su technologijų taikymų kasdieniniuose procesuose. 1. TECHNOLOGINIŲ POKYČIŲ PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS Istorijos bėgyje technologijos vystėsi nuo akmens amžiaus primityvių įrankiai iš akmens, medžio ar kitokių natūralių medžiagų iki šiuolaikinių technologijų. Aštuoniolikto amžiaus pabaigoje prasidėjus technologijų vystymo revoliucija iki šių dienų daro itin didelę įtaką pasaulio ekonomikos vystimuisi, tai produktyviausias periodas civilizacijos istorijoje. Technologijų aplinkos poveikis turėjo didelę įtaką šalių bendrojo vidaus produkto augimui, nors atkreiptinas dėmesys, kad ne visos šalys pasinaudojo technologijų aplinka. Technologijų vystimosi revoliucija prasidėjo Didžiojoje Britanijoje ir greitai išplito vakarų Europos šalyse bei Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Japonijoje, technologinės ir organizacinės permainos šių šalių ekonomika davė impulsą itin greitai vystytis, šalys greitai......

Words: 2199 - Pages: 9

Free Essay

Finance

...offerings should be stratified, according Taigi, siūlomas paslaugas, turėtų būti suskirstyti, pagal potential profitability: 'Emphasis must necessarily be placed on the most lucrative parts ir potencialas pelningumas: "Ypatingas dėmesys turi būti būtinai pateikiami iš pelningiausių dalių of the market—which is often more demanding, more risk, and also requires a steady rinka, kuri yra dažnai reiklesni, daugiau rizikos, ir taip pat reikalauja pastovaus vigilance in product development, as there is no copyright in the finance business'. budriems kuriant produktą, taip nėra finansų verslo autorinės teisės ". The treatment of the different types of lending is not cast in stone, and over time, the Įvairių tipų skolinimo gydymo negali mesti akmens, ir laikui bėgant, thresholds have been shifting. ribos buvo perkelti. Risk assessment skills have become fewer and dearer, Rizikos vertinimo įgūdžiai tampa mažiau ir brangiau, while data has become broader, deeper, and cheaper. o duomenys tapo platesnis, gilesnis, ir pigiau. As lenders become more Kaip skolintojai tampa labiau Figure 2. Risk Assessment Revolutions 2 pav. Rizikos vertinimo Revoliucijos Figure 3. Volumes and Profits 3 pav. Apimtys ir pelnas Volume Apimtis of Deals sandorių Profit Margins Pelno maržos Low Žemas Low Žemas High Aukštas Judgmental Nuomonių Statistical Statistinis Profit Pelnas per už Deal Spręsti Sovereign Suverenus Corporate Bendra Middle Vidurinis Market Rinka......

Words: 9747 - Pages: 39