Free Essay

Ang Paglalakbay Sa Bayang Pilipinas

In: Social Issues

Submitted By reggiereyFajardo
Words 1222
Pages 5
Sa Pula Sa Puti
IV-3 Group 4

CHARACTERS:
Celing – Lalaine A. Doble
Kulas – John Russel Magaling
Renan – Renan Galang
St. Peter – Renz Allen Ramos

PROPS:
Shenery Nanali
Ronnel Roxas
Jennylou B. Dela Rosa
Mikelvin Dela Cruz
SCRIPTWRITER AND DIRECTOR: Reggie Rey C. Fajardo
-------------------------------------------------

Scene 1: Celing’s Point of View

Celing: This place once gave the sparks of my life and also in this place I ended my miserable life. This room was once mine. Obviously because if this was not mine, what am I going to do here. I just dream of having a big and happy family where I can see my children talking to their parents. I just want to have children that will come to me and call me “Mom”. But it didn’t happen. Why? Look there. Yes! There. That fighting cock ruined my life. Yes it’s true. That fighting cock turned all my dreams into nothing. By the way, why do I have to stick myself here? Why do I have to remember the days when I was with Kulas? Why? Well as they say, “Life must go on.” and since I’m dead. My death must go on. Hahahahaha.

Scene 2: Kulas and Celing

(Kulas is dreaming.)

Celing: Once upon a time a few mistakes ago I was in your sights, you got me alone. You found me. You found me. You found me-e-e-e-e. I guess you didn't care, and I guess I liked that and when I fell hard you took a step back without me, without me, without me-e-e-e-e. And he's long gone when he's next to me and I realize the blame is on me cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. I flew me to places I've never been ‘til you put me down, oh. I knew you were trouble when you walked in so shame on me now. Flew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh trouble, trouble, trouble oh, oh trouble, trouble, trouble. That fighting cock ruined everything. Our relationship, our love for each other. And everything in me. That fighting cock took away what’s mine. And he never shared!

Kulas: But you were the one who left me. You even committed suicide.

Celing: Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls. All you ever did was break me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crouching in a blaze and fall. All you ever did was break me. Yeah, you wreck me

Kulas: That’s why I did my best just to get everything back together.

Celing: : Well this time I'm telling you, I'm telling you. We are never ever ever getting back together. We are never ever ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me but we are never ever ever ever getting back together. LIKE EVER!

(Kulas will wake up)

Scene 3: Kulas’ Point of View

Kulas: Oh. Just a dream. Celing! Why did you do that? Look if you just understand me this won’t happen! Maybe we are still together up to this point. Celing! Celing! Oops. Wait. Hahahaha. Why am I crying like this? She was gone. I don’t have to cry anymore. I can’t bring her life back. I’m just wasting my time. As what they say, “People come and go.” I still have my favorite fighting cock. Hahaha. Oh I really love you!

- - - - - - - - - - - - T R A N S I T I O N - - - - - - - - -

Scene 4: St. Peter and Celing will talk.

(The characters will enter.)

Celing: Then why I can’t go inside? And most of all who are you?

St. Peter: Isn’t it obvious? Can’t you see my outfit? This key? And of course this fighting cock?!

Celing: What? Even here there’s a fighting cock?!

St. Peter: Don’t you ever blame my favorite animal just because you can’t enter. Your name was not listed in my list. Maybe you should not be here at this moment. Wait I’m going to send a message to the Boss so I can ask about your case.

(St. Peter will use a tablet.)

Celing: Whoa? There’s also wifi here?! Gosh, maybe I can greet my amigas in earth from here. Thanks God my phone was with me when I died.
St. Peter: Oh my God! I knew it!

Celing: What?

St. Peter: The reason why your name was not in my list. Look. (St. Peter will show a picture In his tablet.) You committed suicide! You know it was a sin. It was stated in the “Ten Commandments”, the sixth one, “Thou shall not kill.” And this includes your case, it was amended even before, read the 13th paragraph in the said commandment particular in the 5th sentence, “Committing suicide is an action of killing.” And because of this you will be turn over to HELL. (the background will change.”

(Celing will beg.)

Celing: I don’t know about this! Were my reasons not enough?

(A phone will ring – tune “Whoops Kiri”)

(St. Peter will talk.)

St. Peter: Okay fine! Boss just called me. He is giving you another chance if you can finish the mission he will give to you.

Scene 5: Renan will enter.

St. Peter: RENAN!!!!!!!!!!!!!

(Renan will enter.)

Renan: Yes sir?

Celing: And who he is?

St. Peter: Haven’t you heard what I called him? He’s Renan the most ridiculous I mean the best angel I had. Boss wants the two of you to . . . .

Renan: What? I’m excited. Hihihihi

St. Peter: Renan? Please let me finish

Renan: Okay

St. Peter: He wants the two of you to go back to earth. Boss wants you to stop your husband vices, especially cockfighting!
(St. Peter will turn back and turn again.)

St. Peter: Wait, I forgot something you have an hour to finish this. Remember it right you can do everything. Go now you have an hour left.

(St. Peter will go out.)

Scene 6: Renan and Celing

Renan: Oh so Hello!

Celing: Pssh.

Renan: Don’t be sad my dear. Your one hour starts right now. Common and lets go back to earth before it’s too late!

Celing: No way! I can’t go there like this. Look! I still have this rope in my neck.

Renan: Well that’s not a problem here. If you have Bello on earth we have Bella here.

Celing: Yes! Bella!

Renan: Only Bella touches our souls. Hahahaha. Nice plugging isn’t it.

Celing: Okay fine.

Renan: First. Look at the screen! Choose from her models and you can have a perfect outfit for your grand comeback.

Celing: Oh. This isn’t fair if I’m going to choose that one. My goodness. I want to be beautiful in my comeback. Hahahaahhaha. (Evil Laugh)

Renan: Okay so go there. And you will have what you want.

(Changing costume)

Celing: Do I look like a goddess now?

Renan: Yeah! The goddess of suicide. Hahahaha

Celing: Shut up freak.

Renan: As you said.…...

Similar Documents

Free Essay

Ang Pinakamagandang Regalo Sa Araw Ng Mga Puso

...ANG PINAKAMAGANDANG REGALO SA ARAW NG MGA PUSO Papalapit na naman ang Araw ng mga Puso. Kikita na naman ng malaki ang mga tindahan ng bulaklak, tindahan ng kapote, at tindahan ng balot sa kanto. Malaki na naman ang kikitain ng mga sinehan, restawran, mga motel at maging ang mga pabrika ng tsokolate at stationary. Ang ligayang madudulot ng Valentine’s Day ay binabalot sa mga regalong pinagsumikapang ipunin upang mabigyan ng saya ang minamahal. Naisisp ko lang, ano ba ang pinkamagandang e-regalo sa nalalapit na Araw ng mga Puso?Bago ninyo sagutin iyan gusto ko munang ibahagi sa inyo kung saan nagmula ang pagdidriwang na ito. Araw ng mga Puso o mas kilala bilang Valentine’s Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-14 ng Pebrero. Maraming bansa ang nakikiisa sa pagdiriwang ng romantikong araw na ito. Anga araw na ito ay ipinaparangal sa dalawang martir na sinasabing ito ay maaring iisang tao lamang. Dalawang tao na namatay sa araw na ito at inilibing sa parehong lugar. Ang martir na ito ay iniuugnay sa Santong Patron ng mga mangingibig.Ang unang santo ay sinasabing isang pari o obispong Kristiyano na nagngangalang Valentino. Siya ay isa ring doktor na nanggagamot sa kanyang bahay. Ginagamot niya nag mga maysakit na hindi nag aantay ng kabayaran. Kung ano man ang kayang ibayad ng mga tao ay siya niyang tinatanggap. Isang araw dinala ng bantay sa bilangguan ang kanyang anak na dalaga kay Valentino upang ipagamot ang kanyang paniigin. Sinasabing pinahiran niya ng gamot ang mata ng......

Words: 437 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...SOCIAL NETWORKING: EPEKTO SA KOMUNIKASYON SA PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong......

Words: 10737 - Pages: 43

Free Essay

Ano Ang Bayani Sa Panahon Ngayon

...Ano ang bayani sa panahong ngayon? Ni Gianina Martha Anit Isa ang bayani sa mga konseptong mahalaga para sa isang bansa. Ang bayani ay nagsisilbing inspirasyon para sa isang lupon ng mga tao. Inspirasyong hindi lamang upang gayahin ngunit mas higit ang pagbibigay ng pag-asa sa mga tao na may lulutas ng kanilang suliranin, at may magbubuklod sa kanila tungo sa pagkakaisa. Madalas ginagawang ehemplo ang bayani sa dapat na asal ng mga tao. At sa kaso ng RA 1425, ginamit ni Claro M. Recto ang pambansang bayani ng Pilipinas upang maging instrumento sa pagbuo ng kaisipang nasyonalista at pagkakabuklodbuklod ng mga Pilipino. Ngunit ano na nga ba ang bayani sa panahon natin ngayon? Kasama bang nabago ito sa pagtakbo ng kasaysayan ng ating bansa? Ayon sa mga lektura sa PI 100, ang bayani o ang ibang anyo ng salita na ito ay nakakalat sa ibat-ibang dayalekto at lengwahe. Masasabing kalat ang konseptong ito sa unang panahon pa lamang. Kabilang din ang salitang ito sa mga diksyunaryo at dokumento ukol sa wika. Halimbawa, ayon sa Boxer Codex noong 1590, ang bayani ay isang lider mandirigma, walang takot, at nagbibigay ng tulong ng walang kapalit. Ayon naman kay Pedro San Buenaventura noong ikalabing anim o ikalabing pitong dantaon, ang bayani ay isang taong may tapang. Nabuo naman nila Juan de Noceda at Pedro San Licar ang iba’t ibang anyo ng salitang bayani, tulad ng magbayani, ipabayani, at bayanihan. Ang magbayani ay nangangahulugan ng pagpapanggap bilang isang......

Words: 1074 - Pages: 5

Free Essay

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

...ng Kababaihan sa Panahon ng Kolonyal na Paghahari ng Estados Unidos sa Pilipinas I. Usaping Pangkasarian: Pagtanggal sa pagkakahon sa mga kababaihan: Hindi mahina ang mga kababaihan at hindi totoo na sa loob lamang sila ng tahanan. Marami silang naging ambag upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ang mga kababaihan sa larangan ng pulitiko ay natutong lumaban upang sila rin ay makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, babaeng sumali sa pulitika at mga kababaihang lider ng mga organisasyon. II. Institusyon: Pamilya: Binanggit sa teksto na ang matapang na pakikilahok ng mga kababaihan ay nag-uugat sa mga gampanin nila sa pamilya katulad ng pagtulong sa asawa, ama o kapatid sa larangan ng pulitika, pagpapa-aral sa mga anak at pagpapakain sa pamilya. Paaralan: Ang institusyong ito ay naging bukas kinalaunan sa pagkilala ng pantay na karapatang ng mga lalaki at babae ngunit ang mga maykayang babae lamang ang tuwirang nakinabang dito. III. Kapangyarihan: Ang mga kababaihan ay nagpakita ng kapangyarihan mula sa loob sapagkat malay sila sa mga karapatang kanilang ipinaglalaban katulad ng pagmimithi sa pantay na karapatang tinatamasa ng mga kalalakihan. IV. Tindig ng teksto at tindig sa teksto: Sang-ayon ako sa layunin ng teksto na ipakita ang mga naging......

Words: 2443 - Pages: 10

Free Essay

Ang Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Computer Science Sa Usapaing Pagsasalin Ng Mga Aklat Tungkol Sa Computer Science Sa Wikang Filipino

...ng Pilipinas Sta Mesa Manila Ang Pananaw ng mga mag-aaral ng Computer Science sa usapaing pagsasalin ng mga aklat tungkol sa Computer Science sa Wikang Filipino Florentino, Wesley Jamandron, Dana Pantojan, Patreesza Puyat, Kate Belga, Alexis Castillo, Xena Cruz, Thessa Amor Ayaay, Arjel Magturo, Tristan BSCS 1-1D Prof. Jomar Adaya Feb 19 2013 Kabanata 1: Ang Suliranin at Kaligirang Pangkasaysayan. Panimula Ang wika ay isang makapangyarihang bagay dahil may kakayanan itong makabuo o makawasak. At kung ang mga estudyante ay may panahong mapag-aralan ang nasabing wika ay magkakaroon din sila ng kapangyarihan. Sa mga taon na tayo ay nag-aaral ng wika sa mga paaralan. May dalawang klaseng wika tayong natutunan at ito ay ang Wikang Ingles at ang Wikang Filipino. At sa henerasyon ngayon na ang pagbabago ay wala na kasing bilis, nagkakaroon na ng konsepto ang mga Pilipino sa pagkaprestihiyoso sa pag-gamit ng Wikang Ingles lalo na sa agham at teknolohiya at unti-unti na itong mas nagiging dominante sa pag-gamit kaysa sa sariling wikang. Ngunit, kahit ang Wikang Ingles ay sopistikado, siyentipiko, at intelektuwal ay hindi parin ito matitibag ang wikang pinagmulan sa paraan na ito ay ipinapatibay ng ating konstitusyon at iba pang batas. At ang pag-aaral na isasagawa ay ipapakita hindi lamang na bibigyang halaga ang sariling wika ay kundi bibigyang rin nang importansya ang paraan ng pagsasaling sa Wikang Filipino. Sa gagawing pag-aaral ay dito malalaman ang......

Words: 1163 - Pages: 5

Free Essay

Akeolohikong Labi Sa Pilipinas

...10 Arkeolohikong Labi sa Filipinas Mahaba ang kasaysayan ng Pilipinas kung babalikan ang mga arkeolohikong tuklas ng mga siyentipiko. Maraming labî ang nasa pribadong koleksiyon sa loob man o labas ng Pilipinas, ngunit higit na nakararami ang nasa pangangalaga ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Narito ang 10 halimbawa ng mga pambihirang artifak na nahukay sa iba't ibang panig ng bansa, at itinanghal sa Treasures of the Philippine Museum(1995) na sinulat ni Maria Elena Paterno, nilapatan ng mga kuhang-retrato ni Neal M. Oshima, at inilathala ng Bookmark, Inc. Pinili ang mga ito upang maging paalaala sa bagong henerasyon ng mambabasang Pilipino na may maipagmamalaking kultura ang Pilipinas. 1. Bungo mula sa Bolinao. Animo'y mula sa matipuno, matangkad, at mabangis na mandirigma ang bungong may mga ngiping pinalamutian ng ginto. Masinop na dinikitan ng ginto ang bawat ngipin, at maiisip na hindi karaniwang tao ang nagpagawa niyon, bagkus isang maharlikang mataas ang katungkulan sa lipunan. Tinatayang nasa ika-14 hanggang ika-15 siglo ang tanda ng naturang bungo na natagpuan sa Bolinao, Pangasinan. 2. Paleograpiya sa Butuan. Pahaba at sapad na pinilakang metal ito na ang rabaw ay inukitan ng kung anong misteryosong titik ng mga sinaunang tao. Walang nakababatid kung ano ang ibig sabihin ng mga titik; at mahihinuhang kaugnay iyon ng bangkay na nasa ataul na yari sa mula sa matigas na kahoy. Anuman ang ibig ipahiwatig niyon, at mananatiling palaisipan lalo pa't noong ika-13......

Words: 858 - Pages: 4

Free Essay

Pangalawang Paglalakbay Ni Rizal

...Catanduanes Paksa: Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Taga-Ulat: Jim Nepomuceno Roselyn Odiaman Veneracion Calderon Asignatura: M.S. 1 (Buhay at Gawa ni Rizal Instructor: Edna A. Pante Ed.D ____________________________________________________________________________________ Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Marso 1889 - naging mahirap para sa isang bisita ang paghahanap ng matitirahan sa Paris Mayo 6, 1889 - Eksposisyong Unibersal - nakahikayat ng maraming turista kaya lahat ng akomodasyon ng mga otel ay nakuha na. Naging mataas ang halaga ng pamumuhay sa Paris. - nanamantala ang mga may-ari ng mga paupahang bahay at otel kaya naging mataas ang renta. Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Blg. 45 Rue Maubeuge - bahay ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura - pansamantalang tumuloy si Rizal dito - dito niya iniayos ang kanyang anotasyon sa aklat ni Morga Lumipat siya ng bahay at otel ng makailang beses Nakakuha rin siya ng maliit na silid. Kasama niya rito sina Kapitan Justo Trinidad - dating gobernadorsilyo ng Santa Ana at isang takas mula sa pagmamalupit ng mga Espanyol at si Jose Albert - batang estudyanteng taga-Maynila Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Kahit masaya ang buhay niya sa Paris, makabuluhang bagay pa rin ang kanyang pinagkakaabalahan. Buhay sa Paris......

Words: 1952 - Pages: 8

Free Essay

Cabuyao at Ang Asia Brewery

...CABUYAO Hindi pa dumarating ang mga Kastila sa Pilipinas ay malaon nang pinamamayanan  ng mga Katutubo ang Kanlurang Baybayin ng Looc ng Bai, na ngayon ay Looc ng Laguna. Hiwa-hiwalay ang mga pookang nakakalat sa dalampasigan nito, at isa na sa pinakamalaking pookan  dito ay tinatawag na “Tabuko” na ang ibig sabihin ay “Hangganang Ilo.” Nabubuhay ang mga katutubo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman (root crop) at pangingisda sa karatig na dagat, na noo’y makipot kaysa ngayon, dahil sa hindi pa noon nagagalaw ang mga kabundukan, kung kaya wala pang malalaking baha na nagdadala ng lupa at burak sa nabanggit na karagatan. Noong mga panahong iyon, ay nakalilipad ang labuyo sa pagtawid sa kabilang  ibayo kung ito ay nabubulyaw sa “Tabuko.” Tangi sa paghahalaman at pangingisda ay nakararating din sa Tabuko ang mga mangangalakal na Intsik upang mamalit (barter) ng almaciga, pukyutan at iba pa, sa kanilang panindang damit, kasangkapan at iba pang kailangan ng mga katutubo. Ang pamahalaan nila ay sa pamamagitan ng pamumuno ng isang Lakan na siyang kinikilala at iginagalang ng lahat. Marami din silang sinasamba at pinaniniwalaan, tungkol sa pananampalataya tulad  ng araw, buwan at punongkahoy, ayon sa kanilang paniniwala. Noong taong 1570, matapos masakop ang Maynila ay dumating sa Tabuko ang mga kawal ng Kastila sa pamumuno  ng isang  batang Kapitan na si Kapitan Juan de Salcedo at ang pook na ito ay kanyang binanggit sa kanyang......

Words: 1534 - Pages: 7

Free Essay

Ang Spratlys Ay Para Sa Pilipinas

...ANG SPRATLYS AY PARA SA PILIPINAS. SANA MAISIP ITO NG TSINA. by: Aurora Metropolis Ito ay isang pananaw na nagpaparating ng aking bugso ng damdamin bilang isang Pilipinong lumalaban para sa diplomatikong karapatan ng aking bansa. Humihingi na agad ako ng paumanhin sa mga kaibigan kong Tsino at Tsinoy na makakabasa’t makakaintindi ng lathalaing ito kung makakapagbanggit man ako ng mga sitwasyong sangkot kayo at lahing pinagmulan ninyo. Ito ay isang simpleng sanaysay ng mga masasakit na katotohanang kailangang pag-isipan at mapagtanto ng pamahalaan ng Republika ng mga Mamamayan ng Tsina. Ito sana’y lubos ninyong maunawaan dahil alam kong kahit singkit ang inyong mga mata, maputi ang inyong balat at ganap ang pagka-Tsino sa inyong buong panlabas ng katauhan, may dugong Pilipino na rin ang dumadaloy sa inyong sistema. Umaasa ako ng inyong simpatiya ukol dito. Maraming taon na’ng pinagdidiskusyunan ang pagmamay-ari sa isang maliit na grupo ng mga isla sa West Philippine Sea na diumano’y may malaking deposito ng langis at enerhiya. Ang Spratly Group of Islands o ang Kalayaan Group of Islands – isang pulutong ng mga pirasong lupa na bahagyang makikita kapag low tide at nawawala sa paningin kapag high tide – pero magkagayunman ay pinag-aagawan ng mga bansang nakapaligid sa karagatang dati’y tinatawag na South China Sea. Sa lahat ng nakikiagaw na bansa, ang hindi ko maintindihan ay ang pakikisali ng bansang Tsina sa pang-aangkin ng Spratlys. Paano? Bakit? Ano ang gusto nilang......

Words: 1074 - Pages: 5

Free Essay

Paglalakbay

...Paglalakbay Minsan may mga bagay tayong inaakalang hindi na mawawala pa. Mga pagkakataong inaakalang hindi na muling mauulit pa. Makakakilala ng taong maituturing na wala ng mas hihigit pa. Pagdaraanan ang mga bagay na hindi mo lubos maisip na may katapusan. Naniniwala akong ang lahat ng mga nangyayari ay may rason. Ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Ang bawat tanong ay may nakalaang kasagutan. At higit sa lahat, naniniwala akong may nakalaang tao sa bawat isa. Minsan, sumagi na isip ko, kagaya ko, inaantay niya din kaya ako? Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung, iniisip niya din kaya kung sino ako? Mukhang malabo pero hindi imposible. Medyo hindi kapani-paniwala pero pwedeng mangyari. Madalas kapag nag iisa ako, iniisip ko kung… paano kaya kung mayroon akong kakayahang magpunta sa hinaharap? Paano kung pwede kong makita kung sino siya? Masulyapan ko manlang ang kanyang mga mata. Madama ang kanyang presensya. Marinig ang kanyang boses na sobra kong kinakasabikan. Sobrang labo, napakaimposible. Hindi kapanipaniwala at hindi mangyayari. Gaya nga ng sinabi ko, ang lahat ng nangyayari ay may rason. Kung may naghahanap, may matatagpuan. Kung may naghihintay, may darating. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay hinihintay. Dumarating daw to sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Pero para sakin, mas gugustuhin kong libutin ang buong mundo mahanap lang siya. Mas gugustuhin kong ihakbang ang aking mga paa patungo sa kanya. Handa kong gawin ang lahat mahanap...

Words: 723 - Pages: 3

Free Essay

Ang Katotohanan Sa Sarili

...“ANG KATOTOHANAN SA AKING SARILI” Naranasan mo na bang mapag-isa minsan? Yung kinikimkim mo lahat ng hinanakit mo? Kulang ayaw mong ipaalam sa iba kase ayaw mong may nag-aalala sayo kaya kahit mahirap kakayanin mo. Minsan nawawalan na ko ng tiwala sa sarili ko, pakiramdam ko ang hina-hina ko. Pero sa harap ng maraming tao, malakas at matatag ako na para bang wala lang, laging masaya kapag barkada ang kasama, kulitan kapag nasa bahay. Pero hindi nila alam na sa mga sandaling oras na iyon kahit papaano napapawi ang kalungkutan na nararamdaman ko. Kapag dumating na yung oras na mag-isa na naman ako, hindi ko mapigilan na huwag umiyak. Buti na lang nandiyan siya, kahit papaano nawawala yung sakit kase ramdam kong hindi niya ako pababayaan at ayaw niyang nakikita akong nahihirapan. Siya yung kaibigan ko, si JEHOVA. Hindi ko man siya nakikita pero napapagaan niya ang loob ko. Madalas ko siyang kinukwentuhan bago ako matulog. Pagkagising ko sa umaga, naisip ko na huwag mamuhay sa kalungkutan nandito tayo upang maging masaya gawin ang nais niya at abutin ang pangarap na nais mong maging na kasama siya. Gawing inspirasyon ang mga taong ngmamahal at nagmamalasakit sayo at sa mga taong mababa ang tingin sayo. Maraming taong nais kang pasayahin, huwag kang bumukod para lang alalahanin ang mga bagay na bumabagabag sa isip mo. Maraming dahilan para maging masaya ka. Hindi kayang bilhin nang kahit sino man ang ating kaligayahan. Dahil nasa sa atin kung paanong paraan tayo......

Words: 380 - Pages: 2

Free Essay

Sa Ibabaw Ng Kubyerta Report

...I. SA KUBYERTA ( Kabanata I ) Submitted by: Synar Fabes Arriola Michael Vince Rene Corpuz Submitted to : Ma’am Michelle Viernes II. MGA TAUHAN * Kapitan ng Barko – Isang beteranong marinero ang kapitan ng barko. Siya ay may malawak na karanasan sa paglalakbay sa iba’t ibang panig ng mundo noong kanyang kabataan lulan ng matutuling at malalaking barko. * Donya Victorina de Espadaňa – Larawan si Donya Victorina ng isang Pilipinang walang pagpapahalaga sa kanyang lahi. Inaalimura, tinutuligsa at itinatakwil ang mga Indiong kanyang kalipi. * Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo – Nakapag asawa ng maganda at mayamang mestisa. Umangat ang kanyang posisyon hanggang nagging opisyal na tagapayo ng Kapitan Heneral dahil sa likas niyang talino. Ang mga salitang masipag, mapanuri, matalino, palaisip ay ilan lamang sa mahuhusay na bansag sa kanya dahil ito sa mabuting panulat ni Ben * Ben Zayb – Ang mamamahayag na malayang mag-isip at minsan ay kakatwa ang paksang nais niyang isulat magkaroon lamang ng ilalathala. * Padre Camorra – Isang batang paring Pransiskano na mahilig makipag-tungayaw kay Ben Zayb sa kung ano-anong bagay na maibigan. Siya ang kura ng Tiani. Wala siyang galang sa kababauhan lalo na sa magagandang dilag. * Padre Bernardo Salvi – Isang paring Pransiskano na pinakikinggan at iginagalang ng iba pa niyang kasamahang prayle. Siya ay mapag-isip. Umiibig ng lubos kay Maria Clara at kompesor ng dalagang ito ni Kapitan......

Words: 1052 - Pages: 5

Free Essay

Paglalakbay

...Ang pagkaintindi ko sa “paglalakbay” ng “Ang Pagsakay nina Juan Masolong at Flor Contemplacion sa MRT: Ang Diskurso ng Paglalakbay sa Panahon ng Kolonyalismo at Globalisasyon”, ay ang pagbalik o pagpunta sa sentro o sa kita. Lahat na lang ay dahil sa kita. Doon sa naratibo ni Juan Masolong, nakita ko na ang paglalakbay ng mga Pilipino ay hindi dahil sa sarili nilang kagustuhan. Ito ay dahil sa mga Kastila o mas nakatataas sakanila at dahil kailangan nila. Sabi sa naratibo, “Sumakatawid, bagaman aktibo nang naglalakbay ang taumbayan na tila nagpapakita ng kanilang kalayaan, ang kanilang paglalakbay at katunayan ay limitado sa mga landas patungo sa mga sentro ng kapangyarihan sa Maynila at sa bawat pamayanan.” Na sa sentro ang buhay ng tao at doon sila lahat papunta. Sinasabi dito na ang simbahan ay ang sentro ng bayan at doon nagaganap ang mga pangyayari sa bayan. Sa simbahan daw ang nagpapalaganap ng mga okasyon at makikita ito sa, “Wari’y bawat pagkakataon ay ginagawang selebrasyon upang magkaroon ng dahilang magpunta ang mga tao sa simbahan.” at “Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.” Lahat ng tao ay babalik ng babalik sa sentro. Katulad ng naratibo ni Juan Masolong, makikita rin sa pangalawang naratibo na ang mga manggagawa na pumupunta sa iba’t ibang bansa ay naglalakbay para sa kita. Kahit tawag sa mga OFW at mga ibang klaseng manggagawa, ang mga kahirapan na nararanasan nila ay napapakinabang lang nga mga makapangyarihan. Sinabi na ang paglalakbay......

Words: 1035 - Pages: 5

Free Essay

Sa Aking Kababata

...Sa Kabataang Pilipino Itaas ang iyong noong aliwalasngayon, Kabataan ng aking pangarap!ang aking talino na tanging liwanagay pagitawin mo, Pag-asa ng Bukas!Ikaw ay lumitaw, O Katalinuhanmagitang na diwang puno sa isipanmga puso nami'y sa iyo'y naghihintayat dalhin mo roon sa kaitaasan.Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliwna mga silahis ng agham at siningmga Kabataan, hayo na't lagutinang gapos ng iyong diwa at damdamin.Masdan ang putong na lubhang makinangsa gitna ng dilim ay matitiganmaalam na kamay, may dakilang alaysa nagdurusa mong bayang minamahal.Ikaw na may bagwis ng pakpak na naiskagyat na lumipad sa tuktok ng langit paghanapin mo ang malambing na tinigdoon sa Olimpo'y pawang nagsisikap.Ikaw na ang himig ay lalong mairogTulad ni Pilomel na sa luha'y gamotat mabisang lunas sa dusa't himuntok ng puso at diwang sakbibi ng lungkotIkaw, na ang diwa'y makapangyarihanmatigas na bato'y mabibigyang-buhaymapagbabago mo alaalang taglaysa iyo'y nagiging walang kamatayan.Ikaw, na may diwang inibig ni Apelessa wika inamo ni Pebong kay rikitsa isang kaputol na lonang maliitginuhit ang ganda at kulay ng langit.Humayo ka ngayon, papagningasin moang alab ng iyong isip at talinomaganda mong ngala'y ikalat sa mundoat ipagsigawan ang dangal ng tao.Araw na dakila ng ligaya't galak magsaya ka ngayon, mutyang Pilipinas purihin ang bayang sa iyo'y lumingapat siyang nag-akay sa mabuting palad. Reaction Paper on ' Sa Kabataang Pilipino'When I read the poem ' Sa Kabataang Pilipino' I......

Words: 941 - Pages: 4

Free Essay

Sa Pag-Ahon Ng Pilipino

...Sa Pag-ahon ng Pilipino “Ang pangunahing bagay na kinakailangan sa bawat isang Pilipino ay… maging isang mabuting tao, isang mabuting mamamayan an tumutulong gamit ang kanyang ulo, kanyang puso at marahil ang kanyang mga bisig para sa ikatatagumpay ng bansa.” * Dr. Jose P. Rizal Ang bayang Pilipinas ay bayang pinagpala ng Panginoon. Pinagpala sa maraming bagay gaya ng mga likas na yaman, ang mga nagtataasang kabundukan, luntiang kapatagan, malalawak na karagatan at dagat, mayayabong na kagubatan, na nagagamit sa pagtugon ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipinoat ng mga dayuhan sa maraming bansa. Pinagpala sa mayamang kultura at tradisyon sapagkat sa Pilipinas nanahan ang pinagsamang impluwensiya ng iba’t ibang bansa sa Kanluran, Asya at Silangan. Ito ang nagbibigay kulay ng natatanging pagkakakilanlan sa ating bansa an dapat naman talagang ipagmalaki. At higit sa lahat, pinagpala ang Pilipinas dahil sa mga Pilipino, sambayanang Pilipino na taglay ang kabayanihan at kapatiran, na may wastong pagpapahalaga, na may pusong mapagmahal at masayahin, at may marka ng tunay na kampeon. Sa maraming pagkakataon ay naipakita na ng mga Pilipino ang kanyang mga kahanga-hangang katangian. Nang ang bayan ay inalipusta at inapi ng mahabang panahon, isinilang ang mga bayaning nagpamalas ng nasyonalismo at nag-alay ng kanilang mga buhay para sa bayan. Pagiging bayani- ito ang katangian ng Pilipino na dapat ipagmalaki at isabuhay sa araw-araw. Sa paglipas ng......

Words: 506 - Pages: 3