Free Essay

Australopitecus

In: English and Literature

Submitted By tentitans10
Words 435
Pages 2
Australopitecus

Australopithecus afarensis
Referat iz biologije

Sadržaj Uvod - 1 Podrijetlo - 2 Fosili - 3 Klasifikacija - 4 Anatomija - 4, 5 Zaključak - 6 Literatura - 7

UVOD U ovom referatu ću pisati o izumrlom homonidu koji je živio prije 3.9 do 2.9 miliona godina. Njegovo ime je Australopithecus afarensis. Australopithecus dolazi od latinske riječi australis što znači južni i grčke riječi pithekos što znači majmun. Afarensis označava Afar depresiju u kojoj je nađena većina fosila.

1 Podrijetlo Fosili Australopitecus afarensisa ili skraćeno A. afarensis su pronađeni samo na području istočne Afrike. Najpoznatija mjesta pronalazišta su Laetoli te Hadar u regiji Afar u Etiopiji. Ostali ostatci A. afarensisa su pronađeni u Omo, Maka, Fejej i Belohdelie u Etiopiji te Koobi Fora i Lothgamu u Keniji.

2
Fosili
Najpoznatiji je od fosila A. afarensisa je tzv. Lucy kojeg su otkrili Donald Johanson i Tom Gray 1974. godine kod Hardara u Etiopiji.

Ovaj primjerak, sa 40% kompletiranim kosturom odrasle ženke, znatno je upotpunio saznanja znanstvenika o A. afarensisu i promjenio mnoge već davno prihvaćene teorije. Otisak stopala A. afarensisa je otkrila Mary Leakey 1974. godine u Laetoliju u Tanzaniji. Otisci su napravljeni poslje vulkanske erupcije koja je sačuvala otiske. Zbog ovih otisaka se pretpostavilo da A. afarensis hodaju uspravno

3
Klasifikacija A. afarensisa Carstvo | Animalia - životinje | Koljeno | Chordata - svitkovci | Razred | Mammalia - sisavci | Red | Primates - majmuni | Porodica | Hominidae - ljudi | Rod | Australopithecus | Vrsta | A. afarensis |

Anatomija
Ako A. afarensisa usporedima sa današnjim majmunima, on je imao smanjene očnjake i kutnjake, ali i dalje veće od modernih ljudi. Čeljust mu je bila izbačena prema naprijed pa je izgledao slično majmunima danas.
Njegovi zglobovi nam kazuju da je bio skoro isključivo hodao na dvije noge. Zbog zaobljenosti i dužine prstiju na rukama i nogama, koji su duži od prstiju modernog čovjeka, znanstvenici pretpostavljaju da je još bio ovisan o penjanju na drveće. Njegova zdjelica također ukazuje na to da je bio dvonožac jer je više slična čovjeku nego majmunima.
A. afarensis je bio prepoznatljiv po svojem niskom čelu, produženoj kosti iznad očiju, ravnim nosom i bez brade.

4
Rekonstrukcija ženke A. afarensisa:

Mužijaci su bili prosječne visine 151cm i 42kg, dok su ženke bile nešto manje sa prosječnom visinom od 105cm i 29kg.
Također su imali mali mozak (približno od 380 - 430 cm3).

5 Zaključak Australopithecus afarensis je jedna od najduže živućih i najbolje znanih ranih ljudskih vrsta. Oni su vrlo važna karika u evoluciji između majmuna i ljudi i zato se trebaju cijeniti.

6 Literatura: www.wikipedia.com www.wikipedija.hr www.humanorigins.si www.archeologyinfo.com www.australianmuseum.net.au Genetika i evolucija, udžbenik iz biologije; Mirjana Pavlica i Josip Balabanić

7…...

Similar Documents

Free Essay

Psychology

...potassium/argon dating method applicable there, that they go back to the Lower Pleistocene with a date of not less than 1.7 million years. Now about Pithencanthropus erectus: The old view that the Trinil fossils represented an intermediate form between man and ape became no longer tenable and a belief in the essential humanity of Java man began to be emphasized. This change is seen in a change of name to Homo erectus; numbers of other specimens of this general type have come close to light; they include the famous Pekin Man discovered at Choukoutien in 1929 and formerly known as Sinanthropus pekinensis, specimens from Upper Bed II at Olduvai Gorge, a later stratigraphical horizon than that of the Bed I australopithecines but also containing Australopitecus, and the famous Mauer jaw. Thus it has become feasible to see a possible line of evolution from Australopithecus africanus through Homo erectus to Homo sapiens. However, further discoveries in East Africa have opened up other possibilities. The first find of an australopithecine at Olduvai in 1959 has already been mentioned. When first found, it was assigned by Leakey, an inveterate `splitter', to a new genus which he called Zinjanthropus - `Man of Zinj', Zinj or Zanj being an old name for East Africa. The species’ name boisei was given in gratitude to a Mr Charles Boise who had put up money for research. So it was at first known as Zinjanthropus boisei, or, more popularly in the newspapers, `Nutcracker Man',......

Words: 54229 - Pages: 217