Free Essay

Britania&Be

In: Business and Management

Submitted By genta1
Words 4745
Pages 19
PERMBAJTJE
1.Britani- BE gjate historise dhe zona shengen
2.Nje eksperiment I Britanise ne Mekanizmin Evropian te Kursit te Këmbimit (ERM), MARGARET THATCHER
3.5Testet Ekonomike
4.Arsye pse Britania nuk ka nevoje per NJE treg te vetem
5.ARGUMENTE PRO DHE KUNDER HYRJES NE NJE TREG TE VETEM 6.EFTA APO BE?
7. BRITANIA NE TE ARDHMEN
8.KONKLUZIONE

* Pak histori mbi ekonomine e Britanisë
Britania e Madhe njihet si fuqie e madhe ekonomike botërore. Në zhvillimin e saj ekonomik ka ndikuar pozita gjeografike në Oqeanin Atlantik, lidhshmëria e mirë me botën, shfaqja e parë e revolucionit industrial dhe baza relativisht e mirë në pasuritë nëntokësore. Në intensifikimin ekonomik pa dyshim rëndësi të veçantë kanë pasur edhe zhvillimet e reja teknike që prodhimtarisë i kanë dhënë një dinamikë më të madhe.Ecuria ekonomike, dinamika e tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm në shekullin e XIXe afirmuan si “punishte të botës’’, duke mundësuar të jetë edhe faktor vendimtar në ekonominë dhe politikën botërore. * Historiku I BE –se dhe Britanise se Madhe 1957 | U nenshkrua Traktati I Romes nga 6 shtete evropiane | 1967 | U themelua Komuniteti Evropian | 1973 | Britania u be antare e Komunitetit Evropian . ku kryeminister ishte Tory Edëard Heath | 1975 | U Zhvillua referendumi nga kryeministri Harold Ëilson , per qendrimin ose jo ne Komunitetin Evropian . Nga ku 66% ishin pro dhe 36% kunder | 1987 | U nenshkrua Akti Unik Evropian , I cili kishte te bente me krijimin e nje tregu te perbashket pa pengesa te burimeve , njerezve dhe kapitalit | 1991 | U nenshkrua Traktati I Manstritit , I cili nenkuptonte krijimin e nje monedhe te perbashket per te konkurruar dollarin . Britania edhe pse antare vazhdoi te mbante monedhen e saj Pound-in | 1993 | U Krijua Bashkimi Evropian | 2002 | Ne 1 janar euro u be monedha e perbashket . Britania beri 5 teste dhe nqs ato do te pergjigjeshin pozitivisht atehere ajo do te aplikonte euron , por opinion public nuk e perkrahu euron , prandaj qeveria Angleze vendosi te qendronte jashte eurozones |

* Marrëdhëniet e Britanisë me BE-në ndër vite
Gjatë gjithë historisë Anglia ka ushtruar ndikim të rëndësishëm mbi kombet e tjera,mirepo kostoja e dy luftërave botërore dhe procesi i dekolonizimit zvogëloi këtë ndikim. Megjithatë, Mbretëria e Bashkuar mbetet një fuqi e madhe dhe një anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, një Shtetit Anëtar të Bashkimit Evropian, dhe një anëtar themelues i, e G7, G8 G20, NATO, OECD, OBT, Këshilli i Evropës, OSBE-ja, dhe Bashkësinë e Kombeve.
Që nga Lufta e Dytë Botërore Britania e Madhe ka pasur marrëdhënie të mira me pjesën tjetër të Evropës. Ajo u bë anëtare e Komunitetit Ekonomik Europian në vitin 1973, i cili përfundimisht ka evoluar në Bashkimin Evropian nëpërmjet Traktatit të Manstritit . Edhe pse Britania e Madhe nuk e përdor euron dhe nuk është anëtare e eurozonës, ajo ende luan një rol aktiv në BE , gjithmone ne mbrojtje te interesave t e shtetasve te saj. Qellimi I perbashket i Britanise dhe partnereve te saj , antare te Be-se eshte stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik , për tu siguruar se të gjitha kombet e Europës mund ti përballojne sfidat e shekullit të 21 për të konkurruar globalisht., nepermjet mbajtjes ne njerëzve në punë dhe krijimin e punësimeve të reja . * Konfliktet mes Britanise dhe vendeve Evropiane
Harmonizimi i ekonomise se Britanise se Madhe me ate te vendeve evropiane do te conte drejt shkaterrimit ekonomik te saj i nje fuqi boterore , pasi nje pjese e fitimeve nen kontrollin e Brukselit do ti kalonin vendeve evropiane , per kete dhe arsyet e meposhtme ajo ka vendosur te qendroje jashte eurozones: 1. Si fuqia e parë detare , Britania historikisht ka tregtuar gjithmonë globalisht, sidomos me kolonitë dhe aleatët e saj ndërkombëtarë, ndërsa tregtinë e saj me Evropën ka qenë sekondar , prandaj themi se ekonomia e Britanisë së Madhe është më në hap me ata të Amerikës, Kanadane dhe aleatët e saj të tjera, se me Evropën. Për shembull, Britania bën tregti më shumë me SHBA sesa ajo e bën me Francën dhe Gjermaninë të kombinuara bashke . 2. Britania është një fuqi ekonomike, është ekonomia e katërt më e madhe në botë nga Produktit të Brendshëm Bruto (GDP) dhe ka qendrën më të madhe financiare tregtare në botë me qendër në Londër. Kjo është absurditet i dukshëm për të ruajtur se Britania disi ka nevojë për Bashkimin Evropian për të mbijetuar.

* Nje eksperiment I Britanise ne Mekanizmin Evropian te Kursit te Këmbimit (ERM)
Në tetor 1990, qeveria Konservatore e Margaret Thatcher realizoi nje eksperiment pararendes të hyrjes se Britanise ne Eurozone me ane te Mekanizmit Evropian te Kursit te këmbimit. Në Bruges, ajo mbajti një fjalim në të cilin kundërshtoi Komunitetin Evropian. Ajo ishte veçanërisht kundër Bashkimit Ekonomik dhe Monetar, përmes të cilit një monedhë të vetme do të zëvendësonte monedhat kombëtare, dhe për të cilin KE-ja ishte duke bërë përgatitjet.Në samitin evropian te Madridit ,Thatcher u detyrua te bjere dakord per t'u bashkuar Mekanizmit evropian te kursit të këmbimit, një përgatitje për bashkim monetar ne eurozone.
Opozita e përhapur kulmoi në një demonstratë të madhe në Londër më 31 mars që u kthye në shpërthimin më të madh të çrregullimeve publike qendrore qe Londra kishte parë në një shekull, e cila u pasua nga miliona njerëz qe refuzonin të paguanin .Por cfare ndodhi nga perpjekjet per t’iu bashkuar Eurozones?
Gjatë 23 muajve të kaosit që pasoi:
•Biznesi vuajti recesionin më të keq në 60 vjet.
• 100.000 biznese në Mbretërinë e Bashkuar falimentuan.
• Papunësia u dyfishua nga 1.5 në 3 milionë.
• Britania humbi rezerva të përllogaritura prej £ 68 miliardë.
Për të shmangur nje katastrofë të plotë ekonomike dhe falimentimin kombëtar, Britania u detyrua të largohej prej Mekanizmit të kursit të këmbimit në 16 shtator 1992, te mekuren e zeze.
Megjithate,ekonomistë të tjerë besojnë se Britania e Madhe mund të vazhdoje të gëzojë një periudhë të qëndrueshme të prosperitetit makroekonomik jashtë zonës Euro ndërsa ende rrjedhin disa nga përfitimet nga pjesëmarrja në tregun unik evropian.

* 5 testet ekonomike
5 Testet ekonomike u ideuan nga Gordon Broën bashke me asistentin e tij Ed Balls ne 1997. Qellimi eshte te kuptohet kur Britania eshte gati te bashkohet ne Bashkimin EKkonomik dhe Monetar.
Konkretisht:
• A janë ciklet e biznesit dhe strukturat ekonomike në përputhje në mënyrë që ne dhe të tjerët mund të jetojmë të qetë me normat e interesit në euro në një bazë të përhershme?
• Nëse dalin problem ka fleksibilitet të mjaftueshëm që të merren me to?
• A do të bashkohet ne EMU per te krijuar kushte më të mira për firmat qe te marrin vendime afatgjata për të investuar në Britani?
• Çfarë ndikimi do të ketë hyrja në EMU në pozitën konkurruese të Britanisë së Madhe në industrinë e shërbimeve financiare, veçanërisht tregjet me shumicë të qytetit?
• Në përmbledhje, do të bashkohet EMU per te nxitur rritjen më të lartë, stabilitet dhe një rritje të qëndrueshme në punë?
Këto teste janë të njohur edhe si testi i konvergjencës, testi fleksibilitet, testi i investimeve, sherbimeve financiare dhe punes.

. Kjo do të mbulojë:
• Mekanizmni e transmetimit monetar;
• tregun e strehimit;
• ciklet Kombëtare te biznesit;
• kursin e këmbimit;
• Tregjet e Punës;
• Mekanizmat e Rregullimit dhe si ekonomia e Britanise reagon ndaj goditjeve;
• Duke përdorur politikën fiskale si një stabilizator;
• Koston e kapitalit;
• Ndikimi i euros mbi biznesin në sektorët e prodhimit dhe të shërbimit të ekonomisë;
• Shërbimet Financiare dhe qyteti;
• Tregtine ;
• Politika fiskale dhe monetare në eurozonë, duke përfshirë Paktin e Stabilitetit dhe Rritjes;
•Diferencat e çmimeve;
• Kalimi në euro; * Një vlerësim per pesë Testet Ekonomike, 1997
1. Testi i Konvergjences
Janë ciklet e biznesit dhe strukturat ekonomike në përputhje në mënyrë që ne dhe të tjerët të jetojnë të qetë me normat e interesit në euro me një bazë të përhershme?
Siç u tha tashmë, në qoftë se Mbretëria e Bashkuar bashkohet me euron, përgjegjësia për fiksimin e normave te interesit për ekonominë e Britanisë së Madhe do ti kalojë Bankës Qendrore Evropiane, e cila përcakton normat bazë të kushteve ekonomike per eurozonën si një e tërë. Edhe pse Britania e Madhe do të përbëjnë rreth 20 për qind të ekonomisë në eurozonë dhe do të ketë disa të dhëna në përcaktimin e normës përmes një vendi në Këshillin Drejtues të Bankës Qendrore Evropiane, në qoftë se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar nuk ka konverguar me ekonomitë e eurozonës, atëherë normat e interesit të vendosura mund të jene te papërshtatshme për Mbretërinë e Bashkuar. Kjo mund të çojë në paqëndrueshmëri në ekonomi.

Veme re se normat e interesit ne Britani rriten me shume se ne Europe,kjo per vete politikat e ndryshme qe perdorin Banka Qendrore Evropiane dhe Banka Qendrore e Anglise.

| Banka Qendrore Europes | Banka Qendrore Britanise | VENDI | Frankfurt | Londer | Qellimi | Stabiliteti cmimit | Stabiliteti cmimit | | | | Inflacion Target | Euro-Zone inflacion poshte 2% | Consumer price inflation mbi 2%
Lejohet luhatshmeria me = +/- 1% | Mjeti perdorur | Interesi i kursit te kembimit ne eurozone | Interes afatshkurter I kursit te kembimit | | | |

Testi e ndan konvergjencën në dy çështje kryesore që kërkojnë të përcaktojnë të dyja nëse Britania e Madhe është duke konverguar me eurozonën dhe nëse konvergjenca është e aftë për të qenë e qëndrueshme. Disa dëshmitarë besojne se akti i bashkimit ne euro mund të rrisë konvergjencën. Profesor Moore beson se "konvergjenca është një tipar i vendeve që janë tashmë në bashkimin monetar, kjo nuk është diçka që ndodh më pare. Raporti gjithashtu komenton rëndësinë e si ekonomia MB reagon ndaj ndryshimeve të normës së interesit, rëndësia e kursit të këmbimit dhe ndikimi i tregut të strehimit për ekonominë në pergjithesi. 2.Testi i Fleksibilitetit Nëse ka probleme a ndodhet fleksibilitet I mjaftueshëm per tu marre me to? • Roli i tregjeve të punës-dhe si mobiliteti i punës mund të plotësojnë lëvizjen në paga dhe çmimet. Ky studim do të marre në konsideratë, në veçanti, ajo që ne kuptojmë me fleksibilitetin e tregut të punës në kontekst të vendimit;cilat jane karakteristikat përkatëse të një tregu fleksibël të punës, dhe ato tipare institucionale qe nxitin ose pengojne fleksibilitetin e tregut të punës. Z. Bootlee e interpreton testin"kryesisht në lidhje me fleksibilitetin e tregut të punës" dhe aftësinë e pagave dhe strukturen e çmimeve. Kancelari konfirmoi këtë duke thënë se "testi shikon se a ka fleksibilitet të mjaftueshem qe të mundësojë për t'i bërë ballë goditjeve.
Fleksibiliteti i Tregut te punës është i rëndësishëm për ekonominë e Britanisë së Madhe, në qoftë se ajo është që të përgjigjet në mënyrë efikase ndaj goditjeve. 3.Testi i Investimeve
Testi i tretë, në investime, shqyrton si anëtarësimi në EMU do të ndikojë në investimet publike dhe private në përgjithësi, dhe investimet e huaja direkte në veçanti. Firmat do të vendosë të investojë nëse kthimet e pritshme nga investimet tejkalojë koston e investimit dhe stabilitetin e mjedisit .Një nga drejtuesit kyç të kostos së investimit është kostoja e kapitalit. Stabiliteti makroekonomik është një ndikim i rëndësishëm i kostos së kapitalit, si huadhënësit zakonisht do të kërkojë një normë më të lartë të kthimit për të kompensuar ata për rrezikun e inflacionit. Do të krijojë kushte më të mira për firmat qe te bëjne investime afatgjata në Britani, pjesemarrja ne Anëtarësia e monedhës së vetme ka të ngjarë të sigurojë kushte për investime shumë më mirë nëse ka qenë konvergjenca e mjaftueshme mes të Britanisë së Madhe dhe eurozonës dhe fleksibilitetit të mjaftueshëm
4.Testi i shërbimeve financiare Çfarë ndikimi do të ketë hyrja në EMU në pozitën konkurruese të Britanisë së Madhe në industrinë e shërbimeve financiare, veçanërisht tregjet me shumicë të qytetit?
Kurset e këmbimit dhe reforma
Është me rëndësi themelore qe hyrja në EMU, duhet të zhvillohet me një kurs këmbimi të qëndrueshëm dhe të përshtatshem. Edhe pse nuk ka unanimitet në atë që cila do te jete norma e saktë ,ne vëmë re se një numër i ekspertëve tani janë të mendimit se kursi i këmbimit është i afërt. Qëllimi i Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes është që të sigurojë një zonë të qëndrueshme dhe të rregullt monetare, shpenzimi i tepërt të qeverisë së ndonjë anëtari mund të shkaktojë jostabilitet në eurozonë.
5.Testi I stabilitetit rritjes dhe punes
Rritja e stabilitetit dhe Punes
Në përmbledhje, do të bashkohet ne EMU per te nxitur stabilitet dhe një rritje të qëndrueshme në punë?Testi përfundimtar dhe më themelor, do të tërheqë të gjitha analizat e mësipërme për të vlerësuar nëse bashkimi me euron do të jetë I mirë për zhvillim dhe vende pune.Analiza teknike " do te behet me ane te kostove e perfitimeve. * KENDVESHTRIME MBI PLOTESIMIN E 5 TESTEVE. The Economist ka mbuluar këtë çështje në hollësi dhe me kusht kohët e fundit një vlerësim nëse ata mendonin se pesë testet do të përmbushen. Në testin e parë, ata sugjerojnë se lëvizjet e fundit të çmimeve të shtëpive janë duke shkaktuar probleme dhe testi ndoshta do të dështoje . Ata gjithashtu sugjerojnë testi i pestë do të dështojë, sepse Britania e Madhe po rritet më shpejt se zona e euros. Ata sugjerojnë testet e tretë dhe të katërt mund të jenë kalohen.Pra, më së paku per tre nga pesë testet vendimi do të jetë: jo ende.Por ky vendim lë shumë për të luajtur me të. The Times kohët e fundit komentoi mbi përmbajtjen e mundshme të vlerësimit:Nga pesë testet,u tha se dukej nje pengesë më e madhe për të hyre e cila ishte mungesa e konvergjencës midis ekonomisë britanike dhe asaj të eurozonës.Psh,ne tregun e strehimit, rreth 70% e familjeve zotërojnë pronën e tyre dhe jane te ndjeshem ndaj normave të ndryshueshme te hipotekës, e cils është një pengesë e rëndësishme strukturore. Në Gjermani vetëm rreth 19%e familjeve zotërojnë shtëpitë e tyre ndersa shumica e kanë huazuar.
Në përfundim u theksua:
Besohet se vonesa mund të ndihmojë për ta bërë bilancin me mirë të kostove dhe përfitimeve më të favorshme.Shpenzimet do të jetë më te ulëta në qoftë se në Mbretërinë e Bashkuar dhe eurozone normat e interesit konvergojnë më tej, duke minimizuar problemet e tranzicionit, dhe në qoftë se ekonomia britanike mund të bëhet më fleksibël dhe më shumë si ekonomitë e tjera evropiane në reagimin e saj ndaj goditjeve. Një mënyrë për të bërë këtë do të ishte për të bërë përdorimin më të madh, për shembull,te normës afgj. fikse per hipotekat * Tete arsyet pse Britania nuk ka nevoje per tregun e vetem Europian 1. Bashkimet doganore jane te teperta. Mbi 90% te importeve jane pa tarifa. Ato 10% qe mbeten jane me tarifa shume te uleta.

2. Anetaresimi ne tregun e vetem eshte nje kosto shume e madhe. Ne qofte se Britania eshte ne bashkimin Europian per te marre akses ne tregun e vetem atehere kostot e fshehura per eksportim drejt europes jane kolosale. Studimet me te fundit tregojne qe kostot neto te pjesmarrjes ne BE perbejne rreth 10% te GDP, qe eshte ekuivalente me 139 miliarde paund ne vitin 2009.

3. Britania ka nje deficit masiv tregetar me BE. Nga i gjithe deficiti tregetar qe ajo ka me te gjithe boten, 88% e ketij deficiti e ka me Europen. Per keto 5 vjet, deficiti i akumuluar i Britanise me BE eshte rreth 135 miliarde paund.

4. Mbi 90% e ekonomise se Britanise nuk eshte e perfshire ne eksportet me BE. Eksporti me europen llogaritet me pak se 10% te outputit te ekonomise Britanike. Nga keto 90% qe nuk perfshihet Europa, 80% gjenerohet nga tregtia e Britanikeve me njeri tjetrin, dhe vetem 10 % jane eksportet me vendet jashte BE. Ne qofte se ajo pranon te hyje ne tergun e vetem, atehere edhe kjo 90% duhet t'i nenshtrohet rregullave te tregut te vetem.

5. Rritja e eksporteve britanike: Me mire jashte europes
Eksportet Britanike drejt botes po rriten me shpejt se ato drejt Europes. Pra 37% me shpejt qe prej vitit 2000. Arsyeja kryesore pse rritja e eksporteve drejt botes eshte gati 40% me e larte se drejt europes eshte se shumica e tregjeve Europiane jane anemike, ndersa shume tregje jashet europes po rriten shume me shpejtesi.

6. Rritja e importeve britanike: Me shume jashte Europes
Nese mendoni qe anetaresimi ne tregun e vetem do ta bente me te lehte importin e mallrave dhe sherbimeve, gaboheni, pasi importet e Britanise pertej europes po rriten shume shpejt ne krahasi me importet e bera nga BE. 7. Proporcioni i eksporteve Britanike qe shkojne ne Europe qe eshte me pak se gjysma, po zvogelohet akoma. me pak se 40% e eksporteve Britanike shkojne drejt Europes. Kjo ndodh per shkak te rritjes se eksporteve jashte Europes. mendohet se ne vitin 2020 rreth 2/3 e eksporteve Britanike do te shkojne jashte Europes, dhe vetem 1/3 drejt Europes. Duke e bere anetaresimin ne tregun e vetem edhe me te parendesishem.

8. Nje vend ska pse t'i perkase tregut te vetem per te eksportuar drejt tregut te vetem.
Sh.B.A dhe Kina nuk jane anetare te BE, s'kane asnje vote ne Keshillin e Ministrave te BE, asnje Gjykates ne Gjykaten Europiane te Drejtesise, por eksportojne drejt Europes me shume se Britania pa paguar asnje cent per Brukselin.

* Argumentat pro anëtarësimit të Britanisë së Madhe në Bashkimin Europian ?
Sot BE-ja është blloku me i madh tregëtar në botë me një buxhet prej miliarda euro. Sot ajo mbulon një tokë prej afro 2 milion kilometra katrore dhe ka një popullsi prej 455 milion njerëz por ajo vazhdon të rritet duke pranuar në gjirin e saj vende që janë duke plotësuar kushtet e anëtarësimit në të. Britania e Madhe u be anëtare e saj ne vitin 1973, por për të shmangur nje katastrofë të plotë ekonomike dhe falimentimin kombëtar, Britania u detyrua të largohej prej Mekanizmit të kursit të këmbimit në 16 shtator 1992.
Mirëpo edhe në ditët e sotme vazhdojnë që të ketë mendime pro anetarësimit të Britanisë në BE. Mendimet pro bashkimit të Britanisë me BE-në argumentojnë se të dyja palët përfitojnë nga anëtarësimi:
Britania e Madhe nuk është më një “superfuqi botërore” dhe një izolim i saj dhe qëndrimi larg BE-së do të ishte strategjikisht e dëmshme. Ajo ka nevojë për Evropën për një rregullim financiar kurse BE ka nevojë për anetarë dhe partnerë të fortë sidomos gjatë krizës aktuale. Bashkimi Evropian do të shërbejë si një kundërpeshë më e fortë midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Britaninë në të.
Hyrja e Britanise në eurozonë sjell: 1. Ulje të transaksioneve, duke u bashkuar në një monedhë të vetme: euro do të reduktonte pasigurinë e kursit të këmbimit për bizneset dhe do te ulte trasaksionet për kompanitë dhe turistët. 2. Rritja e tregëtisë dhe investimeve, euro është jetike për suksesin e Tregut Unik Evropian monedha e vetme në një treg të vetëm ka kuptim për zhvillimin e tregëtisë që vepron në menyrë më efektive dhe efikase. 3. Ul pasigurinë e shkaktuar nga luhatjet e kursit të këmbimit. Pasiguria e shkaktuar nga luhatjet e kursit të këmbimit sjell që shumë firma të jenë shumë të kujdesshme kur investojnë në vende të tjera jashtë BE-së. 4. “Rival I dy Big-ve,” nëse ne shikojmë në botën e sotme ne mund të shohim dy monedha të forta të tilla si jeni japonez dhe dollari amerikan. Amerika dhe Japonia të dyja kanë ekonomi të fortë dhe kanë miliona banorë. Një bashkim i Britanisë me eurozonen do ta bënte euron një monedhë më të fortë dhe një rivale kryesore për “dy Big-ët”. 5. Parandalim I konflikteve midis vendeve që janë pjesë e eurozonës dhe atyre jashtë për një tregëti sa më të lumtur dhe paqe në të gjithë Evropën dhe më gjerë. 6. Rritja e tregëtise dhe shpenzime të reduktuara të firmave. Me reduktimin e luhatjeve të kursit të këmbimit kemi nje zhvillim të konsiderueshem të tregëtise e cila ndihmon në uljen e kostove për industrinë për shkak se nuk do të ketë valutë të huaj në përdorim brenda BE-së. 7. Inflacioni, bashkimi i Britanisë së Madhe me BE-në do të ishte një nga mënyrat më të mira për të ulur normat e inflacionit në të gjithë BE-në

* Argumentat kundër bashkimit të Britanisë së Madhe me BE-në?
Ashtu sic kishte mendime pro futjes në BE të Britanisë dhe bashkimi I saj me eurozonën, ka dhe mendime kundër bashkimit te saj. Argumentat kundër tregojnë se ky bashkim sjell disavantazhe për Britanine si: 1. Humbje të sovranitet, nga ana politike është argumentuar se qeveritë që janë zgjedhur në mënyrë demokratike nga populli duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë veprimet e bankave qendrore, ndërkohë që në qoftë se Britania do te bëhej pjesë e BE-së, banka qendrore do të kontrollohej nga një trup jo i zgjedhur nga populli. Fuqia do të transferohej nga Londra për në Bruksel në këtë mënyrë qeveritë kombëtare do te humbisnin aftesine per te kontrolluar politiken. 2. Kosto. Bashkimi me BE-në i kushton Britanise një shumë prej 6.4 bilion£ e cila do t’i kushtonte cdo britaniku rreth 873£. 3. Problemet e euros. Aneëtarësimi në BE nuk do të thotë domosdoshmërisht anëtarësimin e euros, por BE-ja e ka venë theks te madh anëtaresimit në një monedhë të vetme megjithëse euro ka provuar të ketë shumë probleme. 4. . Levizja e lirë e fuqisë punëtore ka shkaktuar probleme të mbipopullimit në qytetet britanike. Popullsia e Britanisë së Madhe mendohet që të rritet në 70 milion gjatë dekadës së ardhshme , pjesërisht për shkak të emigracionit,gjë e cila ka shtyrë në rritjen e cmimit të banesave. 5. Anëtarësimi në BE do të sillte për Britaninë më shumë burokracira dhe më pak demokraci. 6. Për Britaninë është e vështirë të lëvizë nga një sistem i ndërtuar prej vitesh i cili është i qëndrueshëm në një sistem tjetër i cili mund të jetë më i mirë se ky aktual.
Anëtarësimi i Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian ka qenë gjithmonë i disktueshëm. Sot, shumë parti në Britaninë e Madhe janë të kujdesshëm rreth integrimit të mëtejshëm të saj në BE. Me bashkimin e plotë ekonomik dhe monetar në vitin 2002 u lancua dhe monedha e vetme e përbashkët euro ku qeveria britanike ruajti të drejtën të mos bashkohet me Euro. Në vitet e fundit , debati rreth BE-së nuk ka rënë dhe anëtarësimi në BE i Britanisë së Madhe në vetvete është një cështje e hapur që nuk ka marrë akoma një përgjigje. * EFTA apo BE ?
Qe nga fillimi i tij grupi i bruges ka hulumtuar dhe promovuar alternativat e mundshme per antarsimin ne BE dhe strategjite e daljes te disponushme per Britanine. Ketu grupi konsideron zevendesimin e anetaresimit te Britanise ne BE me ate ne Zonen Ekonomike Europiane (EEA) dhe ne Shoqaten e Europiane te Tregtise se Lire (EFTA).
EFTA/EEA jane thjesht nje alternative pune per BE dhe ka perfitime te menjehershme. Shtetet qe marin pjese ne EFTA ofrojne nje shembull te ndritshem te asaj se cfare Britania mund te arrije jashte BE. Keto shtete sovrane jane shume me mire jashte BE dhe shume me te lire dhe ekonomikisht me dinamike.
Zevendesimi i antarsimit te Britanise ne BE me ate ne EFTA dhe EEA do te mundesoje rregulloret te shfuqizohen dhe do te lejoje bizneset te rriten dhe keshtu do te ule papunesine dhe do krijoje rreth 1 milion vende te reja pune. Antarsia ne EFTA/EEA gjithashtu do te ule barren e vendosur ne tatimpaguesit pasi ajo kerkon nje kontribut shume me ulet financiar. Anetarsimi ne EFTA/EEA do te thote qe Britania do te rimarre pergjegjesine e plote per Drejtesine dhe Punet e Brendshme.
Me zevendesimin e antarsimit te Britanise ne BE me ate ne EFTA/EEA nuk do te kishte humbje ne tregtare te Britanise me shtete e tjera te BE. Per me teper Britania do ruaje ndikimin ne vendimmarrjet e BE. Ndersa, shumica e klases politike eshte konverguar perkohesisht ne kujdesin ndaj Euros, rritja e pashmangshme e tensioneve ne kualicione dhe kthimi I ndarjes nderpartiake, e bejne te ardhmen te veshtire per tu parashikuar.
Sic eshte vendosur tashme , nderkohe qe koordinimi I mire I Eurozone ka potencialin te shkaktoje ferkime te medha , ajo qe duhet shmangur, eshte zhvillimi I qeverisjes I Eurozones qe con ne nderhyrjet ne zonat qe jane brenda kompetencave te 27 vendeve anetare.Politikanet ne te gjitha debatet politike te brendshme kane nje interes e forte ne rujtjen ndikimit te UK ne zonat ne cilat ajo ka nje pjese domethenese te drejtperdrejte ose te terthorte.
Per sa I perket qendrimeve te UK ndaj evropes , qellimi duhet te jete thjesht per te fituar pranimin e BE si nje pjese e structures qeverisese te vendit, qe ekziston , pasi shpesh probleme nderkombetare kane nevoje per pergjigje nderkombetare. Debate ka me shume nevoje per ceshtje te tilla si : cfare duhet te behet ne nje nivel europian dhe ne cfare mase, se sa te debatohet vazhdimisht nese do te punohet ne nje nivel evropian apo jo. Psh: nese Britania duhet te punoje ne nje nivel per te ulur normat dhe te thelloje tregun e vetem, apo te shtyje perpara per nje bashkepunim me mire ne legjislacionin social dhe ekonomik.
Ndertimi I nje themeli me te forte ne mesin e publikut britanik , per angazhimin ne nje nivel Evropian eshte nje hap I rendesishem ne krijimin e besimit per cdo qeveri te ardhshme ne UK dhe per te vene perpara nje axhende positive per ate qe britania mund te arrije ne nje nivel europian.
Ceshtja e Europes, ka ndikime te ndryshme te qeveria dhe partite opozitare.Ne politikat britanike ekziston nje ‘ligj natyral’ , I cili thot se ne qeveri, partite, tentojne te jene me positive rreth mardhenieve te Britanise me BE dhe Komisionin Europian; ne opozite, partite tentojne te behen me skeptike ose te matur ndaj institucioneve te BE. Se fundi ka disa lajme te mira por jo deri ne 2050. Britania do të jetë ekonomia më e madhe në Evropë me një nga popullsitë më të pasur në botë nga mesi i shekullit, sipas ekonomistëve kryesorë.Britania është ekonomia e tretë më të madhe në Europë pas Gjermanisë dhe Francës, por deri në vitin 2050 ajo do të kete kaluar të dy vendet.
Mbretëria e Bashkuar gjithashtu do të hidhet nga të qenit vendi i gjashtë më i pasur në botë ne të tretën, duke u bazuar në të ardhurat kombëtare për kokë.Qe nga fillimi i integrimit evropian Britania ka qene gjithmone nje faktor shqetesues qe duhej kapercyer. Filloj qe me Komunitetin Evropian te celikut, qe Britania donte ti bashkohej vetem per te formuar ndertimet e reja ne perputhje me vizionin e tyre. Si rezultat i negociatave, qeveria nuk u angazhua ne integrim por kerkonte akses sapo komuniteti te funksiononte.
Kryeministri David Kamerun duke folur në parlament mbi këtë çështje është shprehur se interesi i Anglisë është të qëndrojë në BE. Ai shtoi se nuk mund të ketë plane për referendum në një kohë kur ne eurozonë ka krizë ekonomike.
“Kur në shtëpinë e komshiut ka rënë zjarr, impulsi i parë është ta ndihmoni të shuaj flakët… Referendumi për daljen ose jo nga BE mund të sjellë shumë pasiguri dhe mund të dëmtojë pritshmërinë tonë për zhvillim”, tha Kamerun në parlament.
Kryeministri i Britanisë ndodhet nën presion për mbajtjen e një referendumi lidhur me qëndrimin ose jo në Bashkimin Evropian. * SI PERFUNDIM……..
Do të njoftohet nëse pesë testet janë plotësuar, dhe në qoftë se Qeveria ka vendosur të rekomandojë hyrjen në euro,si dhe për mbajtjen e një referendumi për hyrjen ne eurozone te Mbretërisë se Bashkuar:Nëse qeveria rekomandon hyrjen do të vihet në votim në Parlament dhe më pas do te zhvillohet një referendum. Dobia e vetme e anetaresimit te Britanise eshte ne terma ekonomike. Prandaj bashkepunimi politik duhet ndaluar, por maredheniet ekonomike duhet te mbeten. Dhe nese ne nje moment, qeveria Britanike duhet zgjedhe te veproje kunder interesave themelore te BE , atehere thjesht mund te rivendose tarifat dhe coje ekonomine e ishullit ne vend numero. Shantazhi eshte dicka qe europianet e mesuan nga Thetcher.

REFERENCA * BrugesGroup,http://ëëë.brugesgroup.com/LostIllusionsËeb.pdf,Dateaccesed 15/05/2012 * European-British-Politics-Contemporary-Political,http://ëëë.amazon.co.uk/European-British-Politics-Contemporary-Political/dp/0333981219/ref=pd_sim_b_3/280-0054893-4247209,Date accesed 17/05/2012 * M.Camps(1955) , “Britania dhe Komuniteti Evropian”.Date accesed 12/05/2012 * AdamHug(2010),The neë BriTish poliTics and europe: ConfliCt or Cooperation? http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_publ_en.pdf,Date accesed 17/05/2012 * Martin Kettle(2011),Schengen,NATO – it's time to admit the European dream is over, Guardian, http://ëëë.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/23/greece-schengen-nato-eu,Date accesed 16/05/2012…...

Similar Documents

Free Essay

Hghcghjagjghc

...STEEL 0.45 500042 BASF INDIA 0.50  500135 ESSEL PROP 0.45 500043 BATA INDIA 0.50  531508 EVEREADY (I) 0.45 506285 BAYER CROPSCIEN 0.30  500086 EXIDE IND. 0.50 509480 BERGER PAINT 0.30  531599 FDC LTD. 0.40 500048 BH.EARTH MOV 0.40  500469 FEDERAL BANK 0.80 500052 BHANSALI ENG 0.60  526881 FINANC.TEC. 0.55 500055 BHUSHAN ST. 0.35  500144 FINOL. CABLE 0.55 526853 BILCARE LTD. 0.50  500940 FINOLEX IND. 0.50 500335 BIRLA CORPN. 0.40  532266 FLEXTRONICS SOF 0.35 526612 BLUE DART EX 0.20  509550 GAMMON INDIA 0.45 500067 BLUE STAR 0.60  532622 GATEWAY DISTRI. 0.50 523457 BOC (I) LTD. 0.50  503699 GEODESIC INF 0.75 500020 BOM DYEING 0.60  532312 GEOMET SOFSO 0.60 500072 BONGAIGAON R 0.30  507815 GILLETTE (I) 0.15 500825 BRITANIA IND 0.50  500676 GLAXOSMITHKL 0.60 513375 CARBORUNDUM 0.60  500163 GODFREY PH 0.30 500870 CASTROL 0.30  532424 GODREJ CONSU 0.35 500164 GODREJ IND 0.15  530019 JUBILANT ORG 0.45 505744 GOETZE INDIA 0.50  522287 KALPA.POWER 0.25 532630 GOKALDAS EXPORT 0.25  505185 KALYANI BRAK 0.20 500165 GOODLAS NE 0.40  500235 KALYANI STEL 0.45 509488 GRAPHITE IN. 0.40  504807 KEC INTER. 0.70 501455 GREAVES COTTON 0.60  502937 KESORAM IND 0.80 500160 GTL LTD. 0.75  500241 KIRL.BROS. 0.40 530001 GUJ.ALKALI 0.65  500243 KIRL.OIL ENG 0.40 500173 GUJ.FLOURO 0.35  500249 KSB PUMPS 0.35 523477 GUJ.GAS COMP 0.35  500252 LAKSHMI MACH 0.60 517300 GUJ.IND.POW. 0.25  500253 LIC HOUS.FIN 0.65 532181 GUJ.MINERAL 0.30  532440......

Words: 749 - Pages: 3

Free Essay

Mahatma Gandhi

...Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi) Mohandas Karamchand Gandhi (lahir di Porbandar, Gujarat, India Britania, 2 Oktober 1869) juga dipanggil Mahatma Gandhi (bahasa Sanskerta: "jiwa agung") adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam Gerakan Kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada 1891, saat usia Gandhi 22, ia pergi ke London untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia mengambil Jurusan Hukum di Universitas College, London. Setelah lulus dari sekolahnya, Gandhi mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum di India. Gandhi kemudian bekerja sebagai penasihat hukum di sebuah perusahaan India yang berada di Afrika. Selama berada di Afrika, Gandhi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ia dibedakan berdasarkan ras. Berdasarkan hal tersebut, Gandhi lantas memanfaatkan ilmu hukum yang dimilikinya untuk terjun di dunia politik. Isu utama yang saat itu ada di pikirannya adalah bagaimana cara menghapuskan hukum-hukum atau perlakuan yang membeda-bedakan manusia tersebut. Untuk mendukung upayanya tersebut, Gandhi mendirikan sebuah gerakan yang anti terhadap segala tindak kekerasan. Di Afrika, ketika Perang Boer berlangsung, Gandhi berpihak sebagai tim “penyelamat”. Ia mendirikan tenda khusus bagi perawatan kesehatan. Setelah Perang Boer usai dan usahanya menghapuskan......

Words: 461 - Pages: 2

Premium Essay

Dabur

...quite satisfied purchasing products from nearby wholesale shops as they have the following benefits from there:    Purchase as and when required Cheaper than the company price Pay as and when comfortable CONCLUSIONS The project has helped to gain insights into the FMCG sector and different distribution channels adopted by different companies for example P&G has only one distributor in the whole of Delhi “Bharat Distributor” where as Dabur has 9 distributor for entire Delhi. After the completion of the project it was noted that there is great potential in the rural market and should be tapped by the companies which have still not entered the rural segment. Companies like Parle, Ghadi have a good level of penetration in the rural market, Britania has also started to expand its distribution in the rural market. With increasing income and awareness in the rural areas people are demanding branded products they are ready to spend more for better satisfaction. There is better sale of small sachets in rural area than packing of 50ml 100ml. Another finding was that drug store has better sale for products relating to health category than a retail outlet. Summer Internship Report Page 9 LIST OF ILLUSTRATIONS List of figures Figure 1-Pie Chart: Major segments of FMCG Industry Figure 2-Table: Top 10 FMCG companies in India Figure3: Comparison of few consumer goods across different industry     Chart 1: Hair oil Chart 2: Shampoo Chart 3: Oral Care Chart 4: Skin......

Words: 8445 - Pages: 34

Premium Essay

Rizal and His Times

...1862 * EMPEROR NAPOLEON III of 2nd French Empire invaded Mexico and installed ARCHDUKE MAXIMILIAN as puppet emperor of Mexico City on June12, 1864. With President Lincoln support Suarez defeated French forces in the BATTLE OF QUERETARO (May 15, 1867). * 2. Later part of the 19th century Italians under COUNT CAVOUR OF GARIBALDI and his ARMY OF RED SHIRTS drove out Austrians and French Armies and proclaimed KINGDOM OF ITALY under KING VICTOR EMMANUEL with ROME as the Capital City. * The PRUSSIANS under OTTO VON BISMARK, the IRON CHANCELLOR defeated France and established the GERMAN EMPIRE in January 18, 1875 with KING WILHELM OF PRUSSIA as FIRST KAISER. * The glorious reign of QUEEN VICTORIA (1837-1901) proudly asserted. BRITANIA RULES THE WAVES. Acquired the island of HONGKONG when she defeated the Chinese MANCHU DYNASTY in OPIUM WAR (1840-1842). * England won again the OPIUM WAR (1856 – 1860) that force the MANCHU DYNASTY to cede KOWLOON PENINSULA opposite HONGKONG.ENGLAND conquer India, Pakistan and Bangladesh in 1859. She also conquered Burma, Sri Lanka, Maldives, Aden, Malaya, Singapore, Egypt, Australia, New Zealand.In 1858-1863 France conquered Vietnam and annexed Cambodia in 1863 and Laos in 1893- FRENCH INDOCHINA * The DUTCH – drove Portuguese and Spain from Indonesia occupied and named it Netherlands East Indies. * 4. CZARIST RUSSIA conquered Siberia, Kamchatka, Kuriles, and Alaska. From 1865-1884 she conquered the Muslim KHANATES, KHLUA......

Words: 406 - Pages: 2

Free Essay

Inggris

...wol, tekstil, sintesis, dan alat-alat elektronik. * . Sedangkan barang-barang impornya adalah minyak bumi, kapas, karet, tembakau, belerang, dan biji besi. 8. KEBUDAYAAN ¨ Inggris mempunyai kebudayaan yang sangat tua dalam bidang musik dan seni rupa di London. ¨ Museum yang terkenal di Inggris antara lain adalah Museum Galeri nasional, Albert, dan Victoria. ¨ Inggris juga terdapat perpustakaan terbesar di bumi yaitu The British Library. ¨  Dan tempat tersuci di Inggris adalah Westminster Abbey. ¨ serta universitas tertuanya yaitu universitas Oxford dan Cambridge.  -Lagu kebangsaan Inggris yaitu God Save The Queen. 9.    SEJARAH KERAJAAN * INGGRIS merupakan negara kerajaan (monarki) yang tergabung dalam 1 kesatuan kerjaan Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang kita sebut (UK). * England adalah monarki sendiri yang mulai terbentuk sejak 927 Masehi/masa ROMAWI. * Dengan raja pertama Raja Offa of Mercia. Dan sekarang d pimpn oleh ratu ELIZABET *  Bentuk pemerintahaan : Monarki Konstitusional, Kepala negara dijabat oleh seorang ratu dan kepala pemerintahaannya dijabat oleh seorang perdana menteri. PETA INGGRIS...

Words: 377 - Pages: 2

Premium Essay

Parle Ka Popat

...compared to competitors  Sizeable market share in the country  Offers variety of products under its brand  Different sizes of packets are available Weakness  Breakage of biscuits while delivering to retailers  No proper replacement system for broken biscuits to retailers  Improper and irregular supply  Less share in Premium biscuit market  Dependent on its flagship brand, Parle G  Poor packaging in family pack of glucose biscuits  Lack of schemes for retailers and distributors  An experienced team of sales and marketing executives  Largest distribution system Opportunities  Retaining loyal retailers or wholesalers  Improving supply system for established brands Threat  Highly advertised brands such as Britania  Ever increasing competition from multinationals and local companies  Increase in sale of cheap local products.  Emeging substitutes like wafers, snacks and toast  Huge scope for some parle products in medical shops  Information revolution brought about by television  Good scope for snacks and namkeens, if launched and properly promoted by Parle Conclusion  Parle is the first preference for the customer because of its price and brand image.  Parle G is the largest sold glucose biscuits.  Parle symbolizes quality, health and great taste. Constant innovations and catering to new tastes Parle has built its reputation.  Though it facing cut throat competition, it has maintained its top position in the......

Words: 1015 - Pages: 5

Premium Essay

Organisational Behaviour

... LO 3 More Than A Pay Cheque Britania home manufacturers displayed some autocratic aspect of leadership. Gibson was never consulted when a decision concerning his transfer to the training department was made. This system of leadership makes decisions without reference to anyone and could potentially create demotivation. Management’s autocratic behavior had a negative impact on Gibson’s motivation levels, evidenced by the statement “they don’t need me” had Gibson had a say, he may have rejected the opinion. To this extent, the leadership style had impacted Gibson negatively. On the other hand, there were some flashes of is democratic or participative leadership. This has had an impact on Gibson’s motivational levels positively. When Gibson complains about his dissatisfaction to Carta, and his solution to his worries, his plea is taken to senior management by Carta, management deliberates on this and promises a lower pay for Gibson’s proposition since he will be working with individuals earning a minimum wage. Management promise not to reject, a negotiated outcome is the output of this participative leadership style, that of listening to others. This eventually has a positive impact on Gibson. He accepts a lower wage to offer English lessons on the factory floor. Gibson also treats the workers properly, respects them, and finally gains a bonus from the vice president of production. The participative or democratic nature of leadership at Britania home manufacturers has......

Words: 4264 - Pages: 18

Premium Essay

Comparsion Between Britannia & Parle

...“COMPARATIVE STUDY BETWEEN BRITANIA & PARLE - G BISCUIT” INTRODUCTION [pic] Biscuit is a kind of crisp, dry bread product that, if leavened, is usually made with a chemical leavener. The exact meaning varies markedly in different parts of the world. The origin of the word "biscuit" is from Latin via Middle French and means "cooked twice," hence biscotti in Medieval Italian (similar to the German Zwieback, and still present in Dutch "beschuit"). In modern Italian usage the term biscotti is used to refer to any type of cookie or cracker. Some of the original biscuits were British naval hard tack; such hard tack was made in the United States through the 19th century. Throughout most of the world, the term biscuit still means a hard, crisp, brittle bread, except in the USA and Canada, where it now denotes a softer bread product baked only once. Biscuits derive its name from a French word meaning twice backed bread; Biscuits in general have a good shelf life, which is higher than all other snack items available in the market. A biscuit is a hard baked sweet or savory product like a small, flat cake, which in North America may be called a "cookie" or "cracker". The term biscuit also applies to sandwich-type biscuits, where a layer of 'cream' or icing is sandwiched between two biscuits. In the UK, "cookie" is usually only used in specific terms such as "chocolate chip cookie" or to refer to larger, softer...

Words: 10797 - Pages: 44

Free Essay

Kellogg

...is called the sampling frame. Marico, Britania and Nestle are supposed to be the main rivals of Kellogg. Other companies will be ignored since they don’t represent the important share of neither cereal nor biscuit market. This three companies wll be considered the sampling frame. Here Marico and Britania is viewed as the local competitors and Nestle as the Global. All of them products in common that can seriously give Kellogg a hard fight. Since Kellog converted its attention from cereal to biscuit products, Britania and Marico should be taken into consideration. By analyzing these two brands market strategy, branding , pricing, the author can find the appropriate decision for Kellogg. Moreover author will analyze the strategy of Nestle. And then he will go after consumers. That will help him realizing how the other multinational companies are running their business in India. And Nestle has some quality cereal products those are a serious threat to Kellogg’s everlasting dominance in Indian market. Lets guess Britania has product ‘A’ that is the rival of Kellogg’s product ‘B’. Marico has product ‘C’ that is the rival of kellogg’s product ‘D’. Finally Nestle has product ‘Y’ that is superior to kellogg’s product ‘Z’ in terms of market share. Author will analyze all the situations. Company Product Rival Kellogg B A(Britania) Kellog ...

Words: 3452 - Pages: 14

Free Essay

Trade Internasional

...antarnegara. Misalnya Jepang dan Korea Selatan samasama menghasilkan barang-barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama, tetapi orang Jepang lebih suka ikan tuna dan orang Korea Selatan lebih suka produk elektronik. Pada kondisi tersebut, negara Jepang lebih baik mengekspor barang-barang elektronik. 4. Peraturan/Regulasi Perdagangan Internasional Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran di antaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa.......

Words: 2742 - Pages: 11

Premium Essay

Parle-G

...India is estimated to be Rs 10,000 crore (US$ 1.84 billion) and the industry is also gearing up to aggressively tap the medium and premium segment within the country over the next couple of years. While the growth rate has been stagnating during last 4 years, it picked up momentum during the 2008-09 mainly on account of exemption from Central Excise Duty on biscuits with MRP up to Rs.100/per kg, as per Union Budget for 2007-08.However growth further declined from 2009-10 to 2011-12 and the first half of 2012-13. Despite of being moderately attractive industry, there has been a significant growth in numbers of domestic and international biscuit companies in the industry. Current top biscuit manufacturers in the industry are Britania, Parle and ITC, with Britania is leading with 35% of total biscuit market. All these companies have range of biscuit varieties in their biscuit-portfolio. Glucose-biscuit market segment:- Broadly, biscuits can be categorized into Glucose, Cream, Crackers, Cookie and Marie. Glucose-biscuit segment accounts for more than half the size of total biscuit market. Parle-G overwhelmingly leading the front with 61% share of total glucose-biscuit market segment and its rivals Tiger Glucose and Sunfeast Glucose have been steadily growing in last few years, through aggressive marketing and product innovations. Fig. 1 shows the position of top biscuit brands in glucose-biscuit segment....

Words: 396 - Pages: 2

Free Essay

Social and Demographic Changes

...a poznačených vysokou mierou odsťahovalectva. Stúpa podiel ľudí v dôchodkovom veku, čím sa nároky na zabezpečený dôchodkový a sociálny život ešte zvyšujú. Z pozitívneho hľadiska môžeme hovoriť najmä o zachovaní tradícií, kultúry, takmer nezmenenou formou kultúrneho života, ktorý nie je ovplyvnený cudzincami. Ďalším prínosom je zakladanie nových, obchodných spojení zakladajúcich migrantmi medzi vysielajúcimi a prijímajúcimi krajinami. Migranti, ktorí sa neskôr vracajú naspäť domov sa vyznačujú so skúsenosťami z demokratického prostredia a väčšou názorovou a sociálnou toleranciou. Na druhej strane máme teda hostiteľské krajiny s vysokou mierou imigrantov. Jedná sa najmä o rozvinuté ekonomiky, z Európskej únie je to najmä Nemecko, Veľká Británia alebo krajiny Beneluxu. Účinky sú takmer protipólom prvého prípadu. Z demografických parametrov sa zvyšuje bezprostredne prírastok populácie, obvykle i fertilita a znižuje mortalita. Dramaticky sa však môže zmeniť najmä rasová, etnická a s tým súvisiaca náboženská štruktúra obyvateľstva. Niekedy to vedie i k šovinizmu zo strany domáceho obyvateľstva. Cudzinci svojim spôsobom "berú" prácu, menia jazyk krajiny, šíria novú kultúru. Častokrát v mestách vznikajú i štvrte výhradne zložené z prisťahovalcov. Veľkým problémom býva i ich neschopnosť alebo neochota prispôsobiť sa domácej kultúre. Nosením si svojich zvykov a tradícií natrvalo menia ráz hostiteľskej krajiny (Typickým príkladom sú Turkovia v Nemecku). Z ekonomického pohľadu......

Words: 1365 - Pages: 6

Free Essay

Istoria Marii Britanii

...această mențiune. Pytheas din Massilia scrie despre călătoria sa cu scop comercial către insulă în jurul anului 325 î.Hr. Mai târziu, scriitori precum Plinius cel Bătrân (citându-i pe Timaeus și pe Diodor din Sicilia și probabil inspirându-se de la Poseidoniu) menționează comerțul cu cositor din sudul Angliei, însă există foarte puține amănunte de ordin istoric despre populația ce trăia acolo. Tacit scrie că nu existau mari diferențe lingvistice între populația din sudul Angliei și cea din nord (galii) și notează că diversele triburi de britani aveau caracteristici fizice similare cu vecinii lor de pe continent. Iulius Caesar a invadat sudul Angliei în anii 55 î.Hr. și 54 î.Hr., scriind în "Commentarii de Bello Gallico" că populația din Britania de sud era foarte numeroasă și avea multe în comun cu tribul Belgilor, din Țările de Jos. Izvoarele numismatice, precum și opera istoricilor romani târzii, vor furniza numele conducători unor triburilor răzlețe, împreună cu informații despre activitățile lor pe teritoriul ce se numea Britannia. În mod surprinzător, există puține izvoare istorice care descriu Anglia romană. De exemplu, avem doar o singură frază care prezintă motivele pentru care s-a construit Zidul lui Hadrian. Chiar invazia claudină este bine atestată și Tacit a inclus în istoria lui revolta lui Boudica sau "Boadicea" din anul 61 d.Hr.. Spre sfârșitul secolului I, istoricii romani menționează doar fragmente deteriorate de informații din îndepărtata provincie.......

Words: 5808 - Pages: 24

Free Essay

Asdf

...Britania Raya ( Wikipedia.com) Britania Raya adalah salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar keenam di dunia menurut PDB nominal dan terbesar kedelapan di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Britania Raya juga merupakan negara industri pertama di dunia, dan menjadi penguasa dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hingga saat ini, negara ini tetap menjadi kekuatan besar yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, budaya, militer, sains, dan politik. Britania Raya diakui sebagai negara yang memiliki senjata nuklir, dan pengeluaran militernya menempati urutan terbesar keempat di dunia. Britania Raya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1946 dan telah menjadi anggota Uni Eropa serta pendahulunya; Masyarakat Ekonomi Eropa, sejak tahun 1973. Britania Raya juga merupakan anggota Negara-Negara Persemakmuran, Majelis Eropa, G7, G8, G20, NATO, OECD, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Britania Raya mempunyai ekonomi pasar yang diatur sebagian. Berdasarkan nilai tukar pasar, saat ini Britania Raya merupakan negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia dan terbesar ketiga di Eropa setelah Jerman dan Perancis - dikalahkan oleh Perancis untuk pertama kalinya pada tahun 2008 setelah satu dekade. HM Treasury yang dikepalai oleh Menteri Keuangan Britania Raya, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan Pemerintah Britania Raya. Bank of England adalah bank sentral Britania yang bertanggung untuk mengeluarkan......

Words: 918 - Pages: 4

Free Essay

Toyota

...Daimler dan Karl Benz), Ford (Henry Ford), nama Toyoda tidaklah dipakai sebagai merek. Karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi waktu itu, penyebutan Toyoda kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal sehingga diplesetkan menjadi Toyota. Sakichi Toyoda lahir pada bulan Februari 1867 di Shizuoka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyoda mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil. Dalam usia 30 tahun Toyoda menyelesaikan mesin tenun. Ini kemudian mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. pada November 1926. Di sini hak paten mesin tekstil otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers & Co, Ltd. dari Inggris, Britania Raya. Hasil penjualan paten ini, dijadikan modal pengembangan divisi otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyoda membangun divisi otomotif, tim yang kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya Kiichiro Toyoda, tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Mesin Tipe A berhasil dirampungkan pada 1934. Setahun kemudian mesin ini dicangkokkan prototipe pertama mobil penumpang mereka, A1. Divisi otomotif Toyoda juga menghasilkan truk model G1. Replika dari Toyota Model AA (1936), dengan logo Toyoda Pada tahun 1936 mereka meluncurkan mobil penumpang pertama mereka, Toyoda AA (kala itu masih menggunakan nama Toyoda). Model ini dikembangkan dari prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin A. Kendaraan ini dari awal......

Words: 1415 - Pages: 6