Free Essay

Case Study

In: Business and Management

Submitted By kooltran
Words 3885
Pages 16
Mã đề:
_(1)_
Mã đề:
_(1)_
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ HỌC KỲ 14.2A NĂM HỌC 2014 -2015 TÊN MÔN THI : MARKETING CĂN BẢN MSMH : MK203DV01 Thời lượng thi : 120 PHÚT(không kể thời gian phát đề) Thu lại đề thi Không được tham khảo tài liệu Không được sử dụng các phương tiện điện tử và công nghệ để làm bài Phần trắc nghiệm sinh viên làm bài trên giấy nhà trường phát Ghi chú: Sinh viên làm bài trên giấy thi của trường. Không làm bài trên đề thi. Họ và tên: ……………………………………MSSV:…… ……………Lớp………………Ngày thi: …………………………………… | Giám thị 1:(ký, họ tên) | Giám thị 2:(ký, họ tên) | Điểm tổng kết (thang 10) | Nhận xét(áp dụng cho kiểm tra giữa học kỳ) | Giảng viên chấm thi (ký tên và ghi rõ họ tên) | Điểm bằng số | Điểm bằng chữ | | | | | | |
-------------------------------------------------

PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 CÂU MỖI CÂU 0.1 ĐIỂM) 3 ĐIỂM 1. Hình thức tiếp thị nào sau đây hiện đang phát triển nhanh nhất? A. Tiếp thị tạo ra bởi khách hàng B. Tiếp thị trực tuyến C. Tiếp thị xã hội D. Tiếp thị truyền miệng 2. Mỗi bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động tạo ra giá trị có thể được xem như một liên kết trong _______ của công ty. A. Việc phát triển thị trường B. Việc phát triển sản phẩm C. Chuỗi giá trị D. Mạng lưới phân phối giá trị

3. Nhóm nào sau đây có thể xác định định vị của sản phẩm so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh? A. Người tiêu dùng B. Các nhà sản xuất C. Các nhà bán buôn D. Các nhà bán lẻ 4. Tiếp thị giá trị là chiến lược giới thiệu đến người tiêu dùng các mặt hàng ________. A. Chất lượng cao ở một mức giá cao B. Chất lượng cao cấp ở một mức giá cao C. Chất lượng hợp lý với giá hợp lý D. Chất lượng thấp hơn ở một mức giá thấp 5. ________ bao gồm những hoạt động nhằm đảm bảo việc tạo lập, duy trì, hoặc thay đổi mọi thái độ và hành vi của những khách hàng mục tiêu đối với một tổ chức. A. Tiếp thị cá nhân B. Tiếp thị cơ quan tổ chức C. Tiếp thị đối nội D. Tiếp thị qua thu thập thông tin 6. Các nhà quản lý thường bắt đầu với nghiên cứu ________ và theo sau đó là nghiên cứu_________ A. Nhân quả; Mô tả B. Mô tả (Descriptive); Nhân quả (Casual) C. Khám phá (Exploration); Nhân quả (Casual) D. Mô tả; khám phá 7. _______ là những sản phẩm, hoạt động kinh doanh có tốc độ tăng trưởng chậm, thị phần lớn. A. Nhóm ngôi sao B. Nhóm con chó C. Nhóm chấm hỏi D. Nhóm bò sữa 8. Theo phương pháp BCG, _______ là nhóm sản phẩm, hoạt động kinh doanh có thị phần và khả năng tăng trưởng cao. Nhóm này cần đầu tư mạnh để tăng trưởng về tài chính. Khi tốc độ tăng trưởng chậm lại, chúng chuyển sang _______. A. Nhóm ngôi sao; nhóm chấm hỏi B. Nhóm ngôi sao; nhóm bò sữa C. Nhóm con chó; nhóm bò sữa D. Nhóm chấm hỏi; nhóm con chó 9. Một công ty hay cửa hàng đạt được một ________ bằng cách tạo sự khác biệt về sản phẩm của mình và cung cấp nhiều giá trị hơn. A. Lợi thế cạnh tranh B. Lợi thế hiệu quả C. Lợi thế vị trí D. Lợi thế chi phí 10. Người tiêu dùng định vị sản phẩm và dịch vụ ________. A. Sau khi các nhà tiếp thị triển khai hỗn hợp tiếp thị B. Dù có hoặc không có sự giúp đỡ của các chuyên gia marketing C. Thường sau khi tư vấn cho bạn bè dùng sản phấm đó D. Chỉ là miễn cưỡng 11. Việc sử dụng các ưu đãi ngắn hạn để khuyến khích việc mua hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ được gọi là ________. A. Tiếp thị trực tiếp B. Quan hệ công chúng C. Bán hàng cá nhân D. Khuyến mãi 12. Những điều nào sau đây KHÔNG là lựa chọn cho nhiệm vụ định vị? A. Xác định một tập hợp các lợi thế cạnh tranh tốt nhằm xây dựng một vị trí phù hợp B. Khảo sát người sử dụng thường xuyên các sản phẩm C. Chọn đúng lợi thế cạnh tranh D. Lựa chọn một chiến lược định vị tổng thể 13. Phần lớn các vật liệu và phụ tùng đã chế tác được bán trực tiếp cho ________. Giá cả và dịch vụ là những yếu tố tiếp thị cốt lõi; quảng cáo và tạo lập thương hiệu có khuynh hướng kém quan trọng hơn. A. Người tiêu dùng B. Các đồng thương hiệu C. Những sự mở rộng thương hiệu D. Những khách hàng công nghiệp 14. ________ đem lại lợi nhuận vì nhu cầu của phân khúc thị trường mục tiêu được phục vụ tốt hơn những công ty khác khi những công ty này chỉ tình cờ bán vào cùng phân khúc này. A. Phục vụ thị trường ngách (Market niching) B. So sánh chuẩn mực (Benchmarking) C. Marketing khác biệt (Differentiated marketing) D. Marketing theo chiều dọc (Vertical marketing) 15. Hình thức chiêu thị sử dụng các danh mục sản phẩm, tiếp thị qua điện thoại, ki-ốt, và Internet? A. Khuyến mại/ sales promotion B. Quan hệ công chúng/ public relations C. Marketing trực tiếp/ direct marketing D. Công khai / publicity 16. Nếu người tiêu dùng có một động cơ đủ lớn và họ tìm thấy một sản phẩm có thể đáp ứng sự mong đợi, người tiêu dùng có thể mua nó ngay lập tức. Nếu không, người tiêu dùng có thể ghi nhớ nhu cầu đó hoặc thực hiện việc ________. A. Tính cách thương hiệu B. Tìm kiếm thông tin C. Đánh giá các giải pháp thay thế D. Hành vi sau khi mua hàng 17. Câu nào sau đây là điều quan trọng nhất mà những người thiết kế sản phẩm phải xem xét khi họ sản xuất ra một sản phầm? A. Người tiêu dùng sẽ sử dụng sản phẩm ra sao và thu được lợi ích gì B. Đặc tính nào của sản phẩm có thể đưa vào nhằm tạo tạo ra những kiểu có cấp độ cao hơn C. Vẻ bề ngoài của sản phẩm D. Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm là gì

18. Carrie có xu hướng mua nhiều nhãn hiệu xà phòng tắm. Cô chưa bao giờ trung thành với một thương hiệu cụ thể, thay vào đó, cô ấy chuyển đổi qua lại giữa rất nhiều thương hiệu. Hành động của Carrie là ________. A. Hành vi mua thỏa hiệp B. Hành vi mua tìm kiếm sự đa dạng C. Hành vi mua phức tạp D. Hành vi mua hàng theo thói quen 19. Khi thành lập trách nhiệm của các thành viên kênh, nhà sản xuất thiết lập danh sách giá, thiết lập mức chiết khấu cho các tổ chức trung gian, và xác định ________ mỗi thành viên của kênh. A. Khối lượng bán hàng B. Khách hàng C. Khu vực D. Quyền lợi hợp pháp 20. Một mẩu quảng cáo trên tạp chí nói về bảo hiểm sức khỏe cho thú cưng có ghi cả số điện thoại tư vấn miễn phí và website để biết thêm thông tin chi tiết. Mẩu quảng cáo này là ví dụ của việc kết hợp giữa marketing trực tiếp và: A. Xúc tiến thương mại (trade promotion). B. Quan hệ công chúng. C. Quảng cáo. D. Chiêu thị cho người tiêu dùng. 21. Một công ty giày mời các thành viên của một ban nhạc quốc gia tham gia đóng một quảng cáo với hy vọng rằng người hâm mộ của ban nhạc sẽ nhìn thấy họ mang giày của công ty và muốn sử dụng những đôi giày tương tự. Các công ty giày đang hy vọng rằng người hâm mộ của ban nhạc xem các ban nhạc như một ________. A. Nhóm thành viên B. Nhánh văn hóa C. Biểu tượng trạng thái D. Nhóm tham khảo 22. Người tiêu dùng ngày nay không cần phải dựa vào thông tin về sản phẩm và dịch vụ do người tiếp thị cung cấp bởi vì họ có thể sử dụng ________ để tìm ra một nguồn thông tin vô tận. A. Quan hệ công chúng B. Internet và các công nghệ khác C. Marketing trực tiếp D. Phương tiện truyền thông thị trường đại chúng

23. Người tiêu dùng có thể có được thông tin từ nhiều nguồn, ngoại trừ hình thức nào dưới đây? A. Thái độ B. Cá nhân C. Thương mại D. Công cộng 24. ________ là một nguyên nhân cơ bản nhất tạo ra hành vi và mong muốn của một người. A. Các yếu tố xã hội B. Cá tính thương hiệu C. Văn hóa D. Sự mâu thuẫn trong nhận thức 25. Người nhận hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng trong các quảng cáo được mã hóa bởi một công ty thông qua một quá trình được gọi là ________. A. Giải mã B. Trả lời câu hỏi C. Thông tin phản hồi D. Xác nhận 26. Một đất nước với nền kinh tế __________ tiêu thụ hầu hết các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp riêng của mình và cung cấp rất ít những cơ hội thị trường.
A. Công nghiệp
B. Dịch vụ
C. Công nghệ
D. Tự cung cấp 27. Khi Wal-Mart thiết kế từng cửa hàng của mình để đáp ứng nhu cầu của người mua, đó là ________. A. Marketing cho thị trường hẹp B. Marketing theo tâm lý C. Phân khúc xã hội D. Marketing địa phương 28. Nếu một thành viên kênh không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện tối thiểu, nhà quản lý kênh nên: a. | Chấm dứt hợp đồng. | b. | Phân tích nhu cầu và vấn đề của thành viên kênh. | c. | Đặt thành viên kênh vào giai đoạn thử thách với một thời hạn cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện. | d. | Giảm chi phí chiết khấu. | 29. Tasoula Jeannopoulos có ngân sách giới hạn cho việc nghiên cứu thị trường mà cô ấy cần phải tiến hành, tuy nhiên, kích cỡ mẫu cho nghiên cứu lại quá lớn. Giải pháp nào sau đây sẽ cung cấp cho Tasoula phương pháp để đạt được một tập hợp lớn mẫu các khách hàng tiềm năng nhưng lại có hiệu quả về chi phí nhất? A. Khảo sát trên Internet B. Thực hiện các cuộc khảo sát qua điện thoại C. Phỏng vấn cá nhân D. Các cuộc điều tra qua thư 30. Một nhóm người tiêu dùng có một hoặc nhiều đặc điểm tương tự tạo ra sự độc đáo hơn từ các nhóm khác gọi là A. Tiếp thị mục tiêu B. Thị trường mục tiêu C. Mục tiêu chính D. Phân khúc thị trường

PHẦN B: CÂU HỎI ÁP DỤNG LÝ THUYẾT (3 ĐIỂM)
CÂU 1: Giải thích các khái niệm về định vị lợi thế cạnh tranh và nêu các bước trong chiến lược định vị của doanh nghiệp (1.5 ĐIỂM)
Câu trả lời:
Định vị của một sản phẩm là cách thức sản phẩm đó được xác định bởi người tiêu dùng trên các thuộc tính quan trọng nơi sản phẩm có chỗ trong tâm trí của người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm cạnh tranh. Việc định vị có liên quan đến việc tạo ra lợi ích và sự khác biệt độc đáo của thương hiệu trong tâm trí khách hàng. (0.5 Điểm)
Để thực hiện có hiệu quả việc định vị, một công ty phải xác định một tập hợp các lợi thế cạnh tranh để xây dựng một vấn đề, lựa chọn lợi thế cạnh tranh đúng đắn, và chọn một chiến lược định vị tổng thể. Sau đó công ty phải truyền đạt hiệu quả và cung cấp những định vị đã chọn cho thị trường. (1 Điểm)
Câu 2: Hãy mô tả bốn vị trí cạnh tranh thường được sử dụng trong mô tả cấu trúc thị trường, và các chiến lược thường được áp dụng cho từng vị trí. (1.5 ĐIỂM)
Câu trả lời: Xác định chiến lược marketing nào có ý nghĩa nhất phụ thuộc vào loại ngành của một công ty, và liệu công ty đó có giữ giữ vai trò dẫn dắt thị trường (Leaders), thách thức thị trường (Challengers), ăn theo thị trường (Followers), hay theo đuổi thị trường ngách (Nichers) (0.5 Điểm).
Một công ty dẫn dắt thị trường sẽ chọn những chiến lược mở rộng toàn bộ thị trường, bảo vệ thị phần, và mở rộng thị phần (0.25 Điểm).
Một công ty thách thức thị trường sẽ năng nổ cố gắng mở rộng thị phần bằng cách tấn công công ty dẫn dắt thị trường, các công ty xếp hạng dưới, hoặc những công ty nhỏ hơn trong ngành. Nó có thể lựa chọn từ một loạt các chiến lược tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp. (0.25 Điểm)
Một công ty ăn theo thị trường là một công ty xếp hạng dưới không muốn làm xáo động thị trường vì nỗi sợ là nó có thể mất nhiều hơn được. Nhưng công ty ăn theo thị trường không phải là không có chiến lược và tìm cách sử dụng kỹ năng đặc thù của mình để tìm kiếm sự tăng trưởng thị trường. (0.25 Điểm)
Một công ty theo đuổi thị trường ngách là một công ty nhỏ hơn và nhiều khả năng là không muốn thu hút sự chú ý của các công ty lớn hơn; chúng thường trở thành các chuyên gia trong cách sử dụng cuối cùng, quy mô khách hàng, khách hàng cụ thể, khu vực địa lý, hoặc dịch vụ. (0.25 Điểm)

PHẦN C: XỮ LÝ TÌNH HUỐNG (4 ĐIỂM)
Bphone: 10000000+10000=?
Con người nhỏ bé nhưng vẫn thích làm những phép tính với con số khổng lồ. Hôm nay mình cũng thử cân đo một thứ to tát: Bphone.
Liệu BKAV sẽ thành công với Bphone? Mình nghĩ còn lâu lắm.
Câu chuyện Bphone hiện đang khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực. Nhiều các khía cạnh được khai thác: cách truyền thông của anh Quảng nổ, tinh thần dân tộc, iPhone và ngay cả vị CEO quá cố huyền thoại Steve Jobs cũng bị các thần tượng “gọi hồn” liên tục.
Thế nên hôm nay, mình muốn nhắc đến một khía cạnh khác: Chiến lược.
Phân khúc cao cấp có phải là lựa chọn tốt?
Một công nghệ, theo như Clayton Christensen viết trong cuốn "Dilemma of innovation”, đều trải qua bốn giai đoạn: cạnh tranh về tính năng, cạnh tranh về độ tin cậy, cạnh tranh về sự tiện lợi, cuối cùng là cạnh tranh về giá. Với sự xuất hiện của những chiếc điện thoại cấu hình khủng giá rẻ của Xiaomi, thị trường đã bước về phía cạnh tranh giá. Điều đó có nghĩa là phân khúc cao cấp đã bão hòa, có nghĩa là tính năng, độ tin cậy của sản phẩm đã không còn lợi thế cạnh tranh, có nghĩa là bất kỳ hãng điện thoại nào muốn nhảy vào thị trường, giá phải là yếu tố đầu tiên mà họ nghĩ tới.
BKAV không nghĩ vậy.
Họ nghĩ sản phẩm của họ là số 1, nó xứng đáng là số 1 sau gần 5 năm thai nghén và làm việc không mệt mỏi của đội ngũ phát triển. Họ nghĩ sản phẩm của mình xứng đáng có chỗ trong thị trường cao cấp. Họ phất lá cờ ghi dòng chữ "made in Vietnam" đi chinh phạt thị trường đó.
Nhưng thị trường cao cấp không phải là thị trường cho tinh thần dân tộc. Các quý ông quý bà cần nhiều hơn là một vài chức năng mà bản thân họ chẳng hiểu để làm gì. Họ cần sự ổn định, đơn giản, tiện dụng, thiết kết hoàn hảo, thương hiệu đủ sức nặng trên trường quốc tế, những thứ đều hội tụ ở iPhone. Dù BKAV có cố gắng, nhưng “Made in Vietnam” đã mang trên mình hình ảnh của sản phẩm chất lượng bình dân từ lâu, không phải ngày một ngày hai mà phai dần. Cần nhiều BKAV của VN nữa để cải thiện cụm từ này, như Sony, Toyota...năm nào nâng tầm “Made in Japan”. Nhưng đó là chuyện tương lai chẳng gần chút nào và BKAV sẽ còn lâu nữa mới được hưởng lợi từ “Made in Vietnam” trên phân khúc cao cấp.
Giá 10 triệu có thể phù hợp hơn cho phân khúc bình dân?
10 triệu là số tiền đủ để mua một chiếc iphone 5S còn mới, 2 chiếc iphone 5 với kiểu dáng vẫn còn tinh tế. Đó là mức giá có thể làm nản lòng những người bình dân ủng hộ hàng Việt Nam nhiệt thành nhất.
Theo nghiên cứu của Nielsen, người Việt Nam thuộc top tiết kiệm nhất thế giới, và chỉ chịu chi cho những dịp lễ, dịp đặc biệt khi mà họ muốn tưởng thưởng cho mình sau những ngày tháng lao động vất vả. Với 11 triệu trong tay, bạn muốn thưởng cho mình một chiếc Bphone đời đầu hay một chiếc iPhone thế hệ thứ 5 + một chuyến du lịch Sapa 2 ngày với gia đình.
Nếu Bphone không chỉ để BKAV bán điện thoại, nó được dùng để làm gì?
Giới thiệu hệ sinh thái?
Người ta đang đồn đoán về một hệ sinh thái xung quanh chiếc Bphone. Bản thân BKAV cũng khẳng định, tương lai của điện thoại thông minh là phần mềm, không phải phần cứng. Họ tự tin cho biết BKAV có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế phần mềm và khẳng định BKAV sẽ thành công.
Trong sự kiện ra mắt Bphone, họ tiện tay giới thiệu trang thương mại điện tử của riêng họ: vala.vn. Việc làm này tương tự như Xiaomi bán sản phẩm của họ trên gian hàng mi.com.
Có một điều khác biệt: Xiaomi chỉ bán sản phẩm công nghệ của họ, trong khi BKAV tham lam bán tất cả: nồi cơm, dầu ăn,...đúng như slogan của trang “có mọi thứ”.
Nhưng hãy tưởng tượng Vatgia đã ra đời từ năm 2006, mới ba bốn năm trước còn không có đối thủ trong thương mại điện tử VN, vậy mà giờ đây chiếm không nổi 5% thị trường trong nước. Nó cho thấy sự phức tạp, khốc liệt và rủi ro của thị trường này. BKAV chân ướt chân ráo vào, thực sự thì họ trông đợi gì ở vala.vn? Nếu là 1% thị trường thương mại điện tử thì có thể họ sẽ thất vọng.
Có thể bạn sẽ thắc mắc, Bphone sẽ là đòn bẩy để vala.vn đi lên. Vậy sao bạn không nghĩ ngược lại: vala.vn sẽ gây rắc rối cho Bphone bởi dịch vụ chưa hoàn thiện, bởi những rắc rối trời ơi từ bán nồi cơm điện kém chất lượng, thanh toán sai, chai dầu hết hạn,...mà vala mang lại.
Hệ sinh thái mà BKAV xây dựng có thể sẽ khiến nhiều người giật mình và hi vọng. Nhưng nếu BKAV không chắt lọc, tinh giản các thành phần trong hệ sinh thái đó cho phù hợp, mà ôm đồm mọi thứ: thanh toán trực tuyến, TTO,...thì có thể họ sẽ phải trả giá. Thứ nhất là phản ứng từ đủ các loại đối thủ cạnh tranh. Thứ hai là kinh nghiệm và khả năng quản lý chưa cho phép họ làm những thứ đó. Thứ ba là khả năng sụp đổ dây chuyền nếu các thành phần trong hệ sinh thái đó chồng chéo lên nhau.
Hà Minh Tuấn.
(Trích: Brandsvietnam – Thông tin thương hiệu và Marketing toàn diện tại Việt Nam http://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/1037-Bphone-1000000010000) Câu Hỏi: 1. Hãy phân tích “phân khúc cao cấp” dựa trên các tiêu chí phân khúc thị trường mà Bphone nhắm tới ? (2 Điểm)
Câu trả lời: Dựa trên 4 tiêu chí của phân khúc thị trường * Phân khúc theo địa lý * Phân khúc theo nhân khẩu học * Phân khúc theo tâm lý * Phân khúc theo hành vi
Mỗi tiêu chí 0.5 điểm 2. Hãy phân tích chiến lược định giá mà Bphone theo đuổi ? (2 Điểm)
Câu trả lời: các chiến lược định giá mà Bphone theo đuổi * Định giá hớt váng (Skimming Pricing): * Định một mức giá cao cho một sản phẩm mới để “hớt váng” doanh thu tối đa từ thị trường mục tiêu. * Doanh số có thể ít hơn nhưng lợi nhuận cao hơn * Điều kiện áp dụng chiến lược giá hớt váng: Chất lượng và hình ảnh của sản phẩm phải hỗ trợ cho việc định giá cao.
(0.5 Điểm) * Sinh viên phân tích chiến lược giá cao áp dụng cho các sản phẩm công nghệ nhằm đánh vào một bộ phận khách hàng mong muốn sử dụng sản phẩm do VN sản xuất, tuy nhiên, cần so sánh với thương hiệu mà doanh nghiệp có sẵn trong top of mind của khách hàng hay không để áp dụng chiến lược trên. (0.5 Điểm) * Định giá theo giá trị (Value-Based Pricing) * Công ty sẽ đánh giá nhu cầu của khách hàng và cảm nhận về giá trị trước triên . Sau đó nó sẽ thiết lập biểu giá mục tiêu dựa trên cảm nhận của khách hàng về giá trị. Giá trị và biểu giá mục tiêu sau đó sẽ được quyết định xem chi phí nào có thể gánh và thiết kế sản phẩm theo đó. Kết quả là việc định giá bắt đầu với việc phân tích nhu cầu khách hàng và cảm nhận giá trị, và giá cả được thiết lập hài hòa với giá trị cảm nhận của khách hàng. (0.5 Điểm) * Sinh viên có thể nêu lợi ích của việc định giá theo giá trị khi so sánh những lợi ích mà Bphone đưa ra so với những sản phẩm khác trên thị trường (Iphone của Apple) như tính bảo mật của một tập đoàn chuyên về bảo mật, xây dựng hệ sinh thái… (0.5 Điểm)
HẾT

(Không photo kèm theo đề thi)

Mã đề:
_(1)_
Mã đề:
_(1)_
ĐỀ _____(1)_____ HỌC KỲ 14.2A NĂM HỌC 2014-2015 TÊN MÔN THI : MARKETING CĂN BẢN MSMH : MK203DV01 Thời lượng thi : 120 Phút (không kể thời gian phát đề)

Chịu trách nhiệm đề thi | Họ và tên giảng viên | Giảng viên/các giảng viên ra đề thi | LÊ ANH CHUNG | Khoa/ Bộ môn duyệt đề thi | | Ký duyệt đề : ____________________Ngày duyệt: _____/____/_______ Hết…...

Similar Documents

Free Essay

Case Study Case Study Case Study

...This case study is an excellent example of how different types of parties can be brought together in a large scale transaction and how the original energy of those early meetings can be lost over time. I imagine that when Anthony Athanas was purchasing those old piers back in the 1960s many, if not all, of his colleagues, friends, and family members told him that he was off his rocker. I’m sure Athanas was looking at this land as his family’s ticket to financial prosperity and somewhat of a legacy that he could leave to his descendants for years and years to come. One of the items I wish the case would have divulged is the amount of money that Athanas had invested in the properties. For me this information would have given an insight to his net worth and how much he had riding on this investment. I assume it was substantial given his actions later in the process. Twenty years later Athanas’ dreams came true and all those naysayers were more than likely green with envy. The amount of pride Athanas’ had in his investment at that moment had to have been insurmountable. Being approached by a big time real estate development company and their extremely wealthy client, Hyatt Corporation, must have made Athanas feel larger than life and made him feel like something he isn’t, which is a developer himself. The case doesn’t give much insight into whether Athanas had any representation or anyone consulting him throughout the process. From the beginning, I saw this as matchup...

Words: 1190 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study

...Yin (2005) suggested that researchers should decide whether to do single-case or multiple-case studies and chose to keep the case holistic or have embedded sub-cases. This two-by-two combination can produce four basic designs for case studies. When selecting a case for a case study, researchers often use information-oriented sampling , as opposed to random sampling [3]. This is because an average case is often not the richest in information. Extreme or atypical cases reveal more information because they activate more basic mechanisms and more actors in the situation studied. In addition, from both an understanding-oriented and an action-oriented perspective, it is often more important to clarify the deeper causes behind a given problem and its consequences than to describe the symptoms of the problem and how frequently they occur. Random samples emphasizing representativeness will seldom be able to produce this kind of insight; it is more appropriate to select some few cases chosen for their validity. But this isnt always the case. Three types of information-oriented cases may be distinguished: Extreme or deviant cases Critical cases Paradigmatic cases. [edit]Critical case A critical case can be defined as having strategic importance in relation to the general problem. For example, an occupational medicine clinic wanted to investigate whether people working with organic solvents suffered brain damage. Instead of choosing a representative sample among all those......

Words: 1244 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study

...1. ------------------------------------------------- Determine the main objective of the case study. You may be writing a case study to fulfill an academic requirement or to help solve problems in real-life situations. An academic assignment typically will come with a specific objective and instructions, whereas a professional assignment might require you to define the objective. ------------------------------------------------- Ad 2. ------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------- Select the best approach. * Choose an analytical approach to increase awareness. In the preliminary stages of solving management problems, an analytical case study might best meet the goal of alerting upper management to core facts and issues. An analytical case study primarily focuses on what has occurred and why. * Select a problem-solving approach to pinpoint and solve major issues. If the goal is to make solution recommendations, write a problem-solving case study that clearly outlines problems and solutions. 1. ------------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------- Conduct research for your case study. Examine the facts, dynamics, communications and all relevant aspects of the particular situation. Research might involve interviewing people in an organization, reviewing written documents or looking up relevant statistics. Method 2 of 5: Set the Scope for Readers ...

Words: 487 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study

...Select a case study from the University of Phoenix Material: Young and Middle Adulthood Case Studies located on the student website. Write a 700- to 1,050-word paper describing the influence the experiences have made on the person’s development. Address the following in your paper: Discuss the family, social, and intimate relationships of the person in the case study. Identify any role changes that have occurred. Explain the immediate and future effect of healthy or unhealthy habits practiced by this person. Include at least two peer-reviewed resources. Format your paper consistent with APA guidelines. University of Phoenix Material Young and Middle Adulthood Case Studies Read the following case studies in order to complete the Week Three Individual Assignment. Case Study 1: Jackson Jackson is a 25-year old male who has recently been admitted to a substance abuse program in Chicago, Illinois. He has been arrested several times for possession of a controlled substance but has not served any time in jail. He grew up in a single-parent household with his mother, Tina. Tina, 45, is employed as a high school teacher; his biological father is not involved in his life. Tina’s boyfriend, Michael, often attempts to serve as a father figure to Jackson. Jackson went to college immediately after high school, focused on a degree in chemistry. In high school, he was a good student who earned A’s and B’s in most courses. After a car accident, a slight head......

Words: 414 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study

...A Case Study by any Other Name Cathy Foster Liberty University   A Case Study by any other Name Researchers have different methods of observing their subjects. Among the most popular is the case study. Case studies are used a lot in psychology and one of the most famous psychologists that used case studies to detail the private lives of his patients was Sigmund Freud. What is a Case Study? “A case study is an observational method that provides a description of an individual” (Cozby & Bates, 2012). During a case study the individual is usually a person however that’s not always the situation. The case study can also be a setting, which can include a school, business, or neighborhood. A naturalistic observational study can sometimes be called a case study and these two studies can overlap (Cozby & Bates, 2012). Researchers report information from the individual or other situation, which is from a “real-life context and is in a truthful and unbiased manner” (Amerson, 2011). What are some Reasons for Using a Case Study Approach? There are different types of case studies. One reason to use a case study is when a researcher needs to explain the life of an individual. When an important historical figure’s life needs explaining this is called psychobiography (Cozby & Bates, 2012). The case study approach help answer the “how”, “what”, and “why” questions (Crowe, 2011). What are Some Advantages and Disadvantages to the Case Study Approach? Some......

Words: 548 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...The Case Study Approach Linda P. Williams Liberty University Online Author Note Linda P. Williams, Department of Psychology, Liberty University Online Correspondence concerning this article should be addressed to Linda P. Williams, Department of Psychology, Liberty University Online, 1971 University Blvd, Lynchburg, VA 24515, E-mail: lwilliams91@liberty.edu The Case Study Approach Introduction At some point during the pursuit of a degree psychology, the time comes when a student must learn various research techniques. One of the many approaches is case study, which this paper will focus on. Areas of discussion include reasons for using a case study, advantages/disadvantages to the approach, and ways acquire information to perform a case study. The essence of a case study A case study is used to offer a mental accounting of a person, school, neighborhood, business, or group of individuals over the course of time, way of research. It is sometimes referred to as naturalistic observation, but does not always follow the same protocol. Mental accounting is done by means of observation of various behavior or mind sets operating in their natural environment. This is noteworthy, especially when participants have a distinct disorder worthy of being studied to further the cause of research and development. Depending on the purpose of the investigation, the case study may present the individual’s history, symptoms, characteristic behaviors, reactions to......

Words: 671 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...Tanglewood Case Study 2 Ratings: (0)|Views: 6|Likes: 0 Published by Megan Purdy Tanglewood Case Study 2 See more Tanglewood Case Study 2 Page 1 Tanglewood Case Study 2Megan PurdyHRM 594Keller Graduate School of Managementr! CardenMay 2"# 2$%4 Tanglewood Case Study 2 Page 2 Recru&tment Gu&dePos&t&on' Store Associate Re(orts To' Shift Leader and Department Manager )ual&f&cat&ons' Prefer to have some ac!ground in customer service or retail" no specific list of minimal educational ac!ground re#uired Rele*ant +a,or Mar-et' Pacific $orthwest% ®on and 'ashington T&mel&ne' This is a continuous recruiting effort with no set timeline% however the ideal process from initial contact with the applicant to the final hiring decision would ideally e within a month(s time) .ct&*&t&es to underta-e to source well /ual&f&ed cand&dates' *se of media" such as regional newspaper advertisements" online +o postings on oth pulic wesites as well as the company wesite" !ios!s in the stores" +o services groups and staffing agencies" Staff Mem,ers 0n*ol*ed' ,- -ecruiting Manager" Assistant Store Manager" Department Manager 1udget' .etween /1000 and /000 Tanglewood Case Study 2 Page  n loo!ing to the est targets or applicants for the position of store associate" it would e ideal to recruit individuals with some prior ac!ground" !nowledge or e3perience in the customer service or retail fields) &ne of the ig complaints from our......

Words: 550 - Pages: 3

Free Essay

Case Study

...Case Study Guidelines A case study gives you the opportunity to review Modern Management concepts and apply them to a specific scenario. The analysis should be in summary form and in proper APA format. • With a minimum of 3 full pages and at least 3 academic sources, prepare a summary analysis of the assigned case study. • The first paragraph should identify and summarize the key point(s) or problem(s) presented in the case. • Then type and answer each question posed at the end of the case. • Describe specific principles from the chapter that can be applied to the case study. • Try to relate a personal experience that is pertinent to the case study issues. • You must use at least two additional resources (your text and two others for a total of three) to support your thoughts. Be sure to properly cite your references. • All papers must be submitted as a document through the Assignment Dropbox. Assignments must be prepared in .doc, .docx, or .rtf format. APA Guidelines For the purpose of written case study assignments – all papers must be in proper APA format which includes at least the following: • A properly formatted header on the upper right corner that includes your name and page number. • All papers must be double-spaced, with a Times New Roman, Courier New, or Arial size 12 font. • All paragraphs must be indented 5 spaces. • References must be properly formatted, double-spaced, with the first line of the entry left justified, and following lines of the......

Words: 886 - Pages: 4

Free Essay

Case Study

...Case Study The case study of a 6 year old boy, who brought a gun to school and shot a first grade classmate, then was later found hiding in a corner, has brought multiple psychological issues to the forefront. According to the law a child under the age of 7 is not criminally responsible. The prefrontal cortex of the brain is the area where high-order cognition, planning, goal-directed behavior, impulse control and attention are centered. This portion of the brain is not considered mature until much later in life. The Limbic system of the brain controls and regulates emotion and contains three parts: the amygdala, the hippocampus, and the hypothalamus. According to researchers, the amygdala is the portion of the limbic system that registers emotions, especially fear (LoBiondo-Wood & Haber, 2010, p. 214). According to this fact, high levels of fear and stress negatively affect other areas of the limbic system including the hypothalamus, which is responsible for activating hormones that produce responses from other brain and body parts as well. An overproduction of hormones can cause permanent damage to learning and memory. Perseveration is a tendency to stick to one-thought or action. This, along with impulsiveness is believed to occur in children with still immature prefrontal cortex as well. This is evidenced by temper tantrums, and immature emotional responses to name a few. From a cognitive developmental standpoint, according to Jean Piaget, a 6 year-old is on the...

Words: 632 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...for the achievement of sustained competitive advantage. Your discussion is to be based on three suitable published case studies. This means case studies published in the academic literature – for example, the series of case studies in the textbook or in equivalent textbooks. You may not use Yahoo! as one of the case studies and short articles in newspapers, magazines, website opinion pages and the like are definitely not acceptable, although such materials may be used to supplement the published case study and your analysis. All sources must be properly referenced. If in any doubt about the suitability of a case study, seek an early ruling from your tutor. This is a substantial piece of scholarly work and will require extensive engagement with both unit theory and at least three detailed case studies. Process: 1. Choose your three cases. They all need to be published cases in academic sources (e.g. textbooks, journal articles). It is obviously important that each case represents an instance of a company achieving sustained competitive advantage (check your materials to be clear about what that means). 2. Analyse and locate evidence. Begin to analyse each case in terms of the two questions – particularly question one. It is vital that you respond to both questions, but the evidence for sustained competitive advantage is more likely to be in the case material itself. It is in this part of the process that you might bring in supplemental material from company......

Words: 1725 - Pages: 7

Premium Essay

Case Study

...Running Head: Case Study 1 Case Study #1 Clinical Psychology: Severe Depression Princess Coles ABS 200 Introductions to Applied Behavioral Sciences Instructor Weniger 08/4/2015 Severe depression is one of the many mental illnesses that affect one out of ten Americans. Severe depression involves, extreme or constant feeling of sadness, loss of interest in activities and even relationships. Those suffering from depression might even struggle with the feeling of worthlessness and repeated thoughts of suicide. Therefore the effects are not only psychological but physical as well. According to Kessler author of Twelve-month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States International Journal Of Methods In Psychiatric Research, (3), 169. About 17% of people are likely to experience some kind of depression at some point in their lives. I have chosen this topic of interest because it is important to help those suffering from depression understand that there is help and that with treatment they can lead a more positive way of thinking. Some mental health problems are caused by dysfunctional ‘ways of thinking’-either about self or the world (e.g. in major depression) and many anxiety disorders are characterized by a bias towards processing threatening or anxiety relevant information. Cognitive behavioral therapy is generally perceived as an evidence based and cost effective form of treatment that can...

Words: 517 - Pages: 3

Free Essay

Case Study

...Case Study Complete Case History The patient in this case study reports being ‘sick with flu’ for 8 days. She has been vomiting, and cannot keep any liquids or food down. She also reports that she has been using antacids to help calm the nausea. After fainting at home, she was taken to the local hospital, severely dehydrated. Upon looking at her arterial blood gas result, it would appear that this patient would be suffering from metabolic alkalosis. This patient’s pH is greater than 7.45 (normal: 7.35-7.45) and her bicarbonate (HCO3) is greater than 26 (normal 22-26). Blood gases indicate that case study patient is suffering from hypochloremic metabolic alkalosis. Focused Assessment The case study patient reports being “sick with flu” for eight days. She reports vomiting several times a day and taking more the recommended dose of antacids. She reports that she fainted today at home and came to the hospital. The case study patient reports that this all started approximately eight days ago. The case study patient also reported taking excess amounts of antacids. Ingesting large amounts of this medication can cause metabolic alkalosis. When antacids are taken in large doses, the ions are unable to bind, and therefor the bicarbonate is reabsorbed and causes alkalosis (Lehne, 2013). Renal and Respiratory systems response Hypochloremic Metabolic alkalosis occurs when there is an acid loss due to prolonged vomiting which causes a decrease in the extracellular...

Words: 289 - Pages: 2

Free Essay

Case Studies

...Case studies Name: Tutor: Course: Institution: Date: Flying to the Auto Bailout on a Private Jet Basic problems In this case study, there is wastage of resources. The CEOs of the nation's three largest automobiles uses private jets to attend the corporate public relations congress. This is wastage of resources since they are using private jets to travel when their companies are struggling to stay afloat. Ignorance is another basic problem evident in this case study. These CEOs are very ignorant. They attend the corporate public relation congress in Washington unprepared and thus appear to know nothing about their problems. The three companies, GM, Ford and Chrysler, lack the concepts of public relations. The main issues American economy is melting down. Most of the workers are losing their jobs since the companies cannot handle many workers anymore. The companies have got inadequate cash. Bankruptcy is another main issue experienced in this case study. The General Motors Company and the Chrysler can no longer pay their debts. Key decisions * According to the case study, the leaders have to come up with a new public relations strategy. * The CEOs should correct any mistakes they have made before such as using private jets to travel. * Introduce innovation in products * The auto industry of the US should promote its products. * Ensure transparency in business operations. SWOT analysis Strengths * Availability of resources for the......

Words: 657 - Pages: 3

Premium Essay

Case Study

...[pic] OPERATIONS MANAGEMENT MGCR 472 CASE STUDY ASSIGNMENT Due on November 23 in class INSTRUCTIONS: 1. Make sure to write down the name, student # and section # for each student in the group on the cover page of the case study report. 2. This assignment counts for 14% of your final grade. 3. Late submissions and submissions by e-mail will not be accepted. 4. You have to work in this assignment in groups. The number of students that can be in a group is 5. Group members can be from different sections taught by other OM professors. Each group should submit only one case study report. Reports can be submitted to any instructor. 5. Good luck! CASE STUDY REPORT In the Delays at Logan Airport case, there are different proposals for reducing congestion. One of the methods proposed to tackle the impact of delays was peak-period pricing, PPP. The other one was to build a new runway. In this case study, your objective is to evaluate these alternatives using waiting line models and to provide a recommendation to FAA to solve the delay problem at Logan Airport. Make sure you demonstrate that you have thought through your recommendations and the effects on other related activities. Also demonstrate that you understand the concepts and tools from the class that apply. Prepare an action-oriented advisory report, which presents concisely your analysis and recommendations for solution of the primary management problems. In order to assist you in......

Words: 1960 - Pages: 8

Premium Essay

Case Study

...ASSIGNMENT GUIDANCE – NRSG258 ASSESSMENT 1: CASE STUDY Dear students here are some guidelines to assist you in writing Assessment 1: Case Study. If, after reading through these, you still have questions please post on the relevant forum. If you are still unsure then please contact your campus specific lecturer to arrange to discuss your assignment. We ask that you bring these guidelines to any meeting and highlight the areas about which you are still unsure. In this case study you do not need an introduction or conclusion for this case study of 1500 WORDS ± 10% due by midnight 8th April Turnitin. Just answer the questions. Turnitin is located in your campus specific block. Although we suggest you do your background reading in the current textbooks for basic information, the case study also requires you to find current literature/research/articles to support your discussion throughout the case study. Do NOT use Better Health Channel, WedMed, dictionaries, encyclopaedias etc. These are NOT suitable academic sources. If you use these you will not meet the criteria for this question and you will lose marks. You must follow the APA referencing format as directed by ACU in your case study and in your reference list. The Library website has examples of how to do this referencing and you can find the correct format at the end of your lectures and tutorials as well as in the free Student Study Guide. This essay should have approximately 10 relevant sources.......

Words: 1111 - Pages: 5