Free Essay

Coca Cola & Csr

In: Business and Management

Submitted By mich8411
Words 4703
Pages 19
Studieretningsopgave – Virksomhedsøkonomi/ Markedskommunikation
Studieretningsopgave – Virksomhedsøkonomi/ Markedskommunikation
Januar 2012
Michelle Birk Karlsson
EUC Nordvest
Højere Handels Eksamen
T-25
Vejleder: Dennis Jakobsen

Januar 2012
Michelle Birk Karlsson
EUC Nordvest
Højere Handels Eksamen
T-25
Vejleder: Dennis Jakobsen

Problemformulering

Lav et kort virksomhedsportræt af Coca Cola og redegør for deres CSR politik herunder: * Vision * Mission * Værdier

Lav en analyse af virksomhedens CSR og dens praktiske anvendelse af CSR.

Vurder på baggrund af analysen om der er sammenhold mellem deres CSR politik og deres praktiske anvendelse af CSR, samt Coca Colas fremtidige strategiske muligheder.

Abstract
This paper investigates how much and in which ways Coca Cola Enterprises uses CSR. The importance of CSR has grown over the last couple of years, and with the major brand Coca Cola has, it is of great importance to Coca Cola Enterprises. With Porter’s Five Forces I have analyzed the competition on the market, and which advantages it gives Coca Cola Enterprises when they use CSR. I have also used Porter’s generic strategies and through analysis I figured out which strategy Coca Cola Enterprises use. Coca Cola Enterprises uses the strategy called differentiation. This strategy is making customers prefer your product, and giving it a special value to the customers. CSR is about taking responsibility, and Coca Cola Enterprises does that. They do that in many ways for example with sustainable bottles and cans. The result shows that Coca Cola Enterprises uses CSR a lot. Through the analysis I have come forward to that Coca Cola Enterprises especially uses CSR in their marketing. This paper also shows that Coca Cola Enterprises has many strategic opportunities in the future, for example they can expand their customer service department.

Indholdsfortegnelse Problemformulering 1 Abstract 2 1. Indledning 5 2. Redegørelse 6
2.1 Virksomhedsportræt 6
2.2 CSR politik 6
2.3 Vision, mission og værdier 8 3. Analyse 8
3.1 Porters five forces 8 3.1.1Leverandører: 9 3.1.2 Kunder: 9 3.1.3 Potentielle indtrængere: 10 3.1.4 Substituerende produkter: 10 3.1.5 Konkurrencesituationen i branchen: 10
3.2 Porters generiske strategier 11 4. Vurdering 12 5. Konklusion 13 Kildeoversigt 15
Bøger 15
Internetsider 15
Illustrationer 15 Bilag 16
Bilag 1 16
Bilag 2 16
Bilag 3 17
Bilag 4 18
Bilag 5 19
Bilag 6 20
Bilag 7 20
Bilag 8 21
Bilag 9 21

1. Indledning Folk er blevet mere bevidste på verden omkring dem, og derfor har CSR i de seneste år fået en voksende betydning, det er for mange blevet vigtigt at producenten af de produkter de køber, gør noget for samfundet, også selvom det ikke giver profit for virksomheden. Det er derfor vigtigt at især store virksomheder anderkender dette, og derefter formår at udnytte den fordel det kan give dem at benytte sig af CSR.
Derfor har jeg valgt at redegøre for Coca Colas CSR politik, og derefter analysere deres praktiske anvendelse af CSR. For at afgrænse opgave vil jeg tage udgangspunkt i Coca Cola Enterprises som er Coca Cola tapperiet i Storbritannien, i stedet for The Coca Cola Company. Da Coca Cola Enterprises er et af de tapperier der især har fokus på CSR er det meget oplagt at vælge at analysere dette tapperi, fremfor det danske tapperi. Da Coca Cola er en af verdens største virksomheder, og har verdens mest kendte brand, kan de få en stor fordel ud af at benytte sig af CSR, da dette ofte kaster et positivt lys på virksomheden.
I forhold til analyse vil jeg benytte mig af Porters Five Forces da denne model giver mig et overblik over konkurrencen på markedet, og ud fra dette vil det være muligt at vurdere om det overhovedet kan betale sig for Coca Cola Enterprises at bruge mange penge på CSR. I analysen vil jeg også kigge på Porters generiske strategier, for at kunne bestemme hvilken Coca Cola Enterprises benytter sig af, og hvilke fordele og ulemper der er ved denne, og om CSR er en del af deres konkurrencestrategi.
Til slut i opgaven vil jeg vurdere om der er sammenhæng mellem Coca Cola Enterprises’ CSR politik og deres praktiske anvendelse af CSR. Jeg vil også vurdere hvilke strategiske muligheder Coca Cola Enterprises har fremover.
2. Redegørelse
2.1 Virksomhedsportræt

Coca Cola bliver grundlagt i 1887 af Asa G. Candler. De har det mest kendte brand i verden. Coca Cola har afdelinger og samarbejdspartenere i stort set alle lande, og tilsammen arbejder der 600.000 for denne store virksomhed. Coca Colas produkter kan købes i mere end 200 lande. Coca Cola Enterprises er den tredje største selvstændige Coca Cola tapperi. Coca Cola Enterprises er også det eneste tapperi der har licens til at tappe Coca Colas produkter i Belgien, kontinentale Frankrig, Storbritannien, Luxembourg, Monaco, Holland, Norge og Sverige. Coca Cola Enterprises beskæftiger omkring 4500 medarbejdere i Storbritannien. Coca Cola Enterprises har besluttet sig for at minimere de miljømæssige konsekvensker af deres produkter og aktiviteter. De har særligt fokus på bæredygtig emballage, og genanvendelse, samt energi og klima beskyttelse. Coca Cola Enterprises’ produktion er ISO 14 001 certificeret.

2.2 CSR politik

Coca Cola Enterprises’ CSR politik hedder ”Commitment 2020”, denne har de lavet ud fra The Coca Cola Companys ”Live Positively”. CSR politikken har syv hovedpunkter, som minder meget om de syv hovedpunkter der er i ”Live Positively”, men Coca Cola Enterprises har valgt at sætte sit eget præg på CSR politikken.
”Energy conservation/climate change: Reduce the overall carbon footprint of our business operations by an absolute 15% by 2020, as compared to our 2007 baseline.

Water stewardship: Establish a water-sustainable operation by protecting our water sources, minimising our water use and replenishing the amount of water used in our beverages.

Sustainable packaging/recycling: Reduce the impact of our packaging: maximise our use of renewable, reusable and recyclable resources and recover the equivalent of 100% of our packaging.

Product portfolio: Provide refreshing beverages for every lifestyle and occasion, while helping consumers make informed beverage choices.

Community: Make a positive social, economic and environmental contribution to the communities in which we operate.

Active healthy living: Support active healthy living through physical activity programmes, nutrition education and by providing a wide choice of products.

Workplace: Create a culture where diversity is valued, every employee is a respected member of the team and our workforce is a reflection of the communities in which we operate.”
Overstående tekst er Coca Cola Enterprises’ CSR politik. I CSR politikken er der især fokus på mennesker og bæredygtighed. Coca Cola Enterprises ønsker at være en endnu mere ansvarlig virksomhed og dette vil de blandt andet gøre ved at gøre en positiv forskel i de samfund de arbejder i. De vil også hjælpe deres kunder med at tage informerede valg når de køber læskedrikke, dette vil de gøre gennem en produktportefølje.

2.3 Vision, mission og værdier
Coca Cola Enterprises har som mange andre virksomheder selvfølgelig en vision, en mission, og nogle værdier. Deres vision er at være den bedste sælger af læskedrikke samt at være det bedste firma indenfor kundeservice. Deres mission er ” To refresh the world, to inspire moments of optimism and happiness, to create value and make a difference.”. Deres værdier er ansvarlighed, at være kundeminded og at være et team.
3. Analyse
3.1 Porters five forces
Porters five forces bruges til at analyse konkurrence på et marked. I forhold til Coca Cola og deres brug af CSR vil jeg bruge Porters five forces til at analyse hvilke fordele det giver Coca Cola at benytte sig af CSR, og hvilke ulemper det giver dem.

Ud fra billedet ovenover kan man se hvilke punkter der indgår i Porters five forces. Jeg vil tage punkterne et efter et og analyse hvordan situation ser ud for Coca Cola Enterprises.

3.1.1Leverandører: Coca Cola Enterprises har mange forskellige leverandører. De søger altid efter de leverandører der har den højeste kvalitet til den laveste pris. Coca Cola Enterprises har generelt mange krav til deres leverandører. For en virksomhed som Coca Cola Enterprises er det af største betydning af de leverandører de har den højeste kvalitet. Deres leverandører skal ikke have kapacitetsbegrænsninger, da Coca Cola Enterprises bruger mange råvarer i løbet af en dag, men samtidig har deres leverandører også en fordel da leverance bliver bestilt i god tid, og ikke en dag før det skal leveres. Da Coca Cola Enterprises er en stor virksomhed, har de også mange muligheder for at udskifte deres leverandører, derfor har deres leverandører en relativt lav forhandlingsstyrke. Men jo større en leverandør er, jo højere forhandlingsstyrke vil de have, da der vil være nogle leverandører hvor det ville være meget vanskeligt for Coca Cola Enterprises hvis de mister dem.

3.1.2 Kunder: Coca Cola Enterprises har mange forskellige slags kunder, alt fra tankstationer, til restauranter. Da Coca Cola er et meget kendt brand er mange butikker villige til at betale ekstra for at have dette mærke i deres butik, fremfor et lidt billigere mærke som for eksempel Pepsi. Også Coca Cola Enterprises små kunder har en relativ lav forhandlingsstyrke, da der er mange kunder for en så stor virksomhed. De større kunder som Coca Cola Enterprises har, har en højere forhandlingsstyrke da det kan have konsekvenser for Coca Cola Enterprises hvis de mister dem, derfor vil de strække sig længere for at beholde dem.
3.1.3 Potentielle indtrængere: Det er meget svært som ny virksomhed at komme ind på markedet for læskedrikke. Mange kunder er meget loyale overfor de eksisterende mærker på markedet, og det skaber vanskeligheder for nye virksomheder. Det ville højst sandsynligt være meget kapitalkrævende at etablere sig på markedet, og man kan drage stor fordel af stordrift, derfor er der alt i alt høje indgangsbarrierer.

3.1.4 Substituerende produkter: Da der er mange forskellige læskedrikke på markedet, er der automatisk også mange substituerende produkter. Men for Coca Cola Enterprises’ kunder kan miste hvis de ikke længere sælge Coca Cola. Derfor har det ikke den store betydning for Coca Cola Enterprises at der er mange substituerende produkter. Men da Coca Cola ligger i den dyre ende af prisskalaen vil mange vælge et billigere mærke som følge af finanskrisen.

3.1.5 Konkurrencesituationen i branchen: Læskedrikke branchen er en branche med få store udbydere. Det er også et marked hvor væksten er minimal. Og et marked hvor Coca Cola har den største markedsandel. Lige efter Coca Cola følger Pepsi.

Leverandørernes forhandlingsstyrke | Lav Middel Høj | Kundernes forhandlingsstyrke | Lav Middel Høj | Trussel fra potentielle indtrængere | Lav Middel Høj | Trussel fra substituerende produkter | Lav Middel Høj | Konkurrenceintensiteten i branchen | Lav Middel Høj | Branchens attraktivitet | Lav Middel Høj |

Man kan ud fra ovenstående diagram se at konkurrencen på markedet ikke er så stor, men det er et meget attraktivt marked for Coca Cola Enterprises. Man kan ud fra dette også se at Coca Cola Enterprises står meget stærkt på markedet. Ved brugen af CSR kan Coca Cola Enterprises styrke deres position på markedet da det vil gøre dem mere attraktiv for kunderne at de gør noget godt for samfundet.

3.2 Porters generiske strategier Porters generiske strategier omfatter 4 konkurrencestrategier. Hver enkelte af dem beskriver en overordnet måde som virksomheden kan bruge til at konkurrere med de andre virksomheder på markedet.
Ud fra Coca Cola Enterprises markedsføring og brug af CSR kan man se at de benytte sig af konkurrencestrategien differentiering. Når en virksomhed ønsker at satse på differentiering forsøger de at få deres produkt til at have mere ”værdi” for kunderne. Dette gør Coca Cola Enterprises blandt andet gennem deres CSR, for eksempel ved at lave bæredygtig emballage. Coca Cola Enterprises forsøger at skabe et unikt produkt for deres kunder ved at vise at de tager ansvar for den forurening de er skyld i, samtidig med at de prøver at forbedre det. Når man benytter sig at differentiering ønsker man samtidig med at man har et unikt produkt at henvende sig til hele markedet. Coca Cola Enterprises forsøger med et meget bredt sortiment at ramme så mange målgrupper som muligt. Deres sortiment indeholder alt fra sodavand til juice og vand. Dette gør det muligt for alle at finde noget de kan lide og ønsker at drikke.
Det er en fordel for Coca Cola Enterprises at benytte sig af differentiering da det kunderne skaber præferencer for deres produkter, og dette gør at de vil vælge deres produkt fremfor et billigere mærke. Det er også en fordel for dem at benytte sig af differentiering fordi man har mulighed for at satse på en meget større målgruppe, og det giver større indtjeningsmuligheder. Det kan være en ulempe for Coca Cola Enterprises at benytte sig af differentiering da man kan satse for bredt og derved ikke ramme nogle overhovedet gennem ens markedsføring.
CSR er en integreret del af deres konkurrencestrategi, da de benytter sig af CSR til at differentiere sig fra konkurrenterne. Det skaber en præference for Coca Colas brand at de benytter sig af CSR, og især Coca Cola Enterprises får udnyttet denne præference til fulde da de benytter sig utroligt meget af CSR, og sørger for at det synligt for deres kunder.
4. Vurdering

Jeg vil mene at der er sammenhæng mellem Coca Cola Enterprises CSR politik og deres praktiske anvendelse af CSR. Blandt andet bruger de bæredygtig emballage som er et af hovedpunkterne i deres CSR politik. Coca Cola Enterprises bruger især CSR til at skabe præferencer for deres produkter. Dette kan man se gennem deres konkurrencestrategi, hvor de benytter sig af differentiering. Gennem CSR styrker de deres brand, og herved skaber de et ”unikt” produkt for deres kunder.
Coca Cola Enterprises har flere forskellige strategiske muligheder fremover. En af dem er at udvide kundeservice afdeling da det er deres vision at være det bedste firma indenfor kundeservice. En anden er at udvide produktudviklingsafdelingen, da det er en del at deres mission at de vil forfriske verden, for at sikre at de rammer alle segmenter er de nødt til at sørger for at der er et bredt udvalg til alle deres kunder, og potentielle kunder. En strategisk mulighed kunne også være at benytte CSR mere i deres markedsføring, da det er en del af deres mission at skabe værdi og gøre en forskel, og det gør en virksomhed som Coca Cola Enterprises gennem CSR, da de gennem CSR kan tage ansvar og gøre en væsentlig forskel i forhold til miljø og samfundet omkring dem.
5. Konklusion

Jeg har gennem min opgave redegjort for Coca Cola Enterprises CSR politik. Coca Cola Enterprises har meget stor fokus på deres anvendelse af CSR, og da Coca Cola har et af verdens mest kendte brands er det en stor fordel for dem at benytte sig så meget af CSR.
Jeg har analyseret konkurrence på markedet med Porters Five Forces, gennem denne analyse er jeg kommet frem til at konkurrence på læskedrikke markedet er middel, og at det kan betale sig for Coca Cola Enterprises at benytte sig af CSR da det skaber en præference for virksomheden i forhold til kunderne. Herefter har jeg analyseret mig frem til at Coca Cola Enterprises benytter sig af konkurrencestrategien differentiering. Dette skaber også præferencer for virksomheden, da de har et ”unikt” produkt. De benytter CSR som en del af deres konkurrencestrategi, da det kan skabe større præferencer for deres produkter, hvis de viser at de tager ansvar for verden omkring dem.
I min vurdering er jeg nået frem til at der er sammenhæng mellem Coca Cola Enterprises CSR politik og deres praktiske anvendelse af CSR. Jeg er også nået frem til at Coca Cola Enterprises har flere forskellige strategriske muligheder i fremtiden. De kan blandt andet udvide kundeserviceafdeling, eller udvide produktudviklingsafdeling, eller benytte sig mere af CSR i deres markedsføring, alle disse ting hjælper virksomheden med at opfylde deres vision, mission eller værdier.
Anslag med mellemrum: 14.968

Kildeoversigt
Bøger
Bang, Knud Erik, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup; Virksomhedsøkonomi A2, Systime, 2011
Internetsider
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/products.aspx, læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.britishsoftdrinks.com/PDF/2011%20soft%20drinks%20report.pdf, læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/customers.aspx, læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/suppliers/prospective-suppliers.aspx , læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/suppliers.aspx, læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/mission_vision_values.html , læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/about-us/our-vision-and-values.aspx , læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/media/65415/coke_gb_crs_report_2010-11(1).pdf , læst 22/1 2012
Ukendt, http://www.cokecce.co.uk/about-us/about-coca-cola-enterprises.aspx , læst 22/1 1012

Illustrationer
Ukendt, http://vob.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBNXXXXXXXXXXXXX/Kapitel_17/17-3.png, fundet 22/1 2012
Ukendt, http://www.facebook.com/cocacola , fundet 22/1 2012(forsideillustration)

Bilag
Bilag 1
Products
CocaCola Enterprises Ltd is responsible for manufacturing, selling and distributing a wide range of soft drinks across Great Britain. We do this for brands owned by The CocaCola Company and for other premium brand owners too.

We are proud of our brand portfolio we offer our consumers a complete choice of soft drinks for every occasion. We make 95 per cent of our products in GB, a fact we are proud to put on our cans and bottles.
Our products are grouped into seven sectors, based on consumer need. To explore our product portfolio use the right and left arrows below.

Bilag 2
SOFT DRINKS
INDUSTRY
WELCOMES
RESPONSIBILITY
DEAL INITIATIVE
The coalition government elected in May 2010 brought with it a new approach to public health, and in particular policy on obesity. Rather than seeking to impose changes on the composition of food and drink, the plan is to encourage companies to make their own changes in line with what their businesses can reasonably achieve, through what have been named Responsibility Deals.
This approach has been welcomed by BSDA.
Jill Ardagh, BSDA Director General, said:
“The soft drinks industry has proved over the years that a responsible approach by industry is the right way to deal with issues of public concern. For example, people thinking about the issue of obesity should note how the soft drinks product range has changed radically. The proportion of the market made up of drinks with no added sugar is now 60 per cent, up from only 30 per cent 20 years ago.

“This has been achieved without regulation.
Instead, it was a combination of product innovation, clear nutritional information, and a focus on the needs of the consumer that delivered. A responsible approach by industry works.”
BSDA published a Responsibility Report to illustrate the industry’s wide-ranging actions to improve and extend choice of sustainably produced and responsibly marketed drinks.

Bilag 3
Customers
We do everything we can to keep all our customers satisfied.

As a local business, selling global soft drink brands, we know that satified customers are the key to our success.
Our sales teams work hard to look after a wide variety of customers at national and local levels, including:
Retailers from large multiple supermarkets to corner shops, newsagents and petrol forecourts
Other organisations schools, colleges, hospitals, workplaces, pubs, clubs, restaurants, cafes and cinemas
Wholesalers supplying independent stores and other outlets
The Open More Business report looks in more detail at the five most important environments where our customers sell soft drinks: * Superstore foodhall * Neighbourhood * Fuel * Bars, Pubs & Clubs * Canteen
These five key environments (from a total of 16) are estimated to deliver 69% of the £1.4 billion category opportunity identified in Open More Business.
Bilag 4
Prospective suppliers
We are constantly searching for suppliers that meet our highest quality standards.
Our Procurement Division leads the process of seeking eligible suppliers, sharing the business goals and requirements, requesting proposals and awarding business.
What do we look for?
When choosing eligible suppliers, we seek to satisfy a range of criteria, including: * sound business practices * ethical criteria * environmental management
We are committed to increasing opportunities for minority and womenowned firms.
We also look for the best combination of the following business factors: * low total cost of ownership * single point of communication * high quality of goods and services * delivery that exceeds our needs * continuous investment in innovation and growth.
The CocaCola Company has codified our expectations into the Supplier Guiding Principles program, and we are partners in this programme. We fully enforce these principles, which are incorporated into CCE Code of Business Conduct, supplier contracts, as well as training.
Any questions?
Please direct all communication related to supplier selection, as well as discussions about commercial terms such as pricing and terms and conditions, to our Procurement representatives. Before contacting us, please be sure to review the Frequently Asked Questions (FAQs) in this section of the website.

Bilag 5
Suppliers
CocaCola Enterprises recognises the crucial role diversity plays in our relationships with customers, employees, and suppliers, especially in today's global environment.

We provide procurement opportunities to diverse businesses, including those that are owned and operated by minorities, women, veterans, gays and lesbians. We partner with such businesses committed to providing new technology, innovation, and competitively priced, high quality products and services.
CocaCola Enterprises sources and provides equal access to procurement opportunities for businesses that are at least 51% owned, managed and controlled by minorities, women, veteran or gay and lesbian entrepreneurs. Strengthening and utilizing diverse firms contributes to the economic growth and expansion of our local communities, while also providing a competitive business advantage by enhancing our supply chain.
CocaCola Enterprises' strategic priorities are to: grow the value of our existing brands and expand our product portfolio; transform our gotomarket model and improve our efficiency and effectiveness; and attract, develop, and retain a highly-talented and diverse workforce. By identifying diverse businesses and developing meaningful business relationships, we have made and will continue to make significant progress towards achieving these priorities.
Diversity and inclusion are essential components of our corporate strategy and we expect our suppliers and our employees in North America and Europe to exhibit a high level of performance towards achieving this objective. Each and every one of us has the responsibility of supporting Supplier Diversity and creating a winning and inclusive culture at CocaCola Enterprises.
John F. Brock
Chairman and Chief Executive Officer

Bilag 6
Our Mission
Our Roadmap starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. * To refresh the world... * To inspire moments of optimism and happiness... * To create value and make a difference
Bilag 7
Our Vision and Values
The CocaCola Enterprises vision is to be the best beverage sales and customer service company.
Our operating framework defines what being the best means for CCE, and outlines the strategic priorities that will help us become the best so we can drive consistent, longterm, profitable growth.
Our Strategic Priorities * Grow value of existing brands and expand our product portfolio responsibly * Transform our gotomarket model to improve efficiency and effectiveness * Attract, develop and retain a highly talented and diverse workforce
Our Values
At CCE, we ACT with passion and purpose in everything we do: * Accountable: We do what we say we will do * Customerfocused: We succeed only when we exceed the expectations of our customers * Teamdriven: We win as a team, and do it the right way
Bilag 8
Energy and Climate Protection: We aim to grow our business but not our carbon emissions.
Water Stewardship: To return safely to nature an amount of water equivalent to that which we use in all our beverages and their production.
Sustainable Packaging: At The Coca-Cola Company, we envisage a world in which our packaging is no longer seen as waste, but as a valuable resource for the future.
Beverage Benefi ts: Quenching every thirst and need. Providing and tailoring beverages for every lifestyle, life stage and life occasion – all based on individual needs. Quality you can trust all the time.
Community: We are a global company with local roots in every community where we do business. We are committed to the needs of our communities with a wide range of programmes.
Active Healthy Living: Helping to increase physical activity levels to enhance health. Our goal is to raise the standards of physical fi tness globally, through encouragement, partnership and grassroots programmes.
Workplace: To foster open environments, as diverse as the markets we serve. Where workplace rights are respected and people are inspired to create superior results and make a positive difference.
Energy conservation/climate change: Reduce the overall carbon footprint of our business operations by an absolute 15% by 2020, as compared to our 2007 baseline.
Water stewardship: Establish a water-sustainable operation by protecting our water sources, minimising our water use and replenishing the amount of water used in our beverages.
Sustainable packaging/recycling: Reduce the impact of our packaging: maximise our use of renewable, reusable and recyclable resources and recover the equivalent of 100% of our packaging.
Product portfolio: Provide refreshing beverages for every lifestyle and occasion, while helping consumers make informed beverage choices.
Community: Make a positive social, economic and environmental contribution to the communities in which we operate.
Active healthy living: Support active healthy living through physical activity programmes, nutrition education and by providing a wide choice of products.
Workplace: Create a culture where diversity is valued, every employee is a respected member of the team and our workforce is a refl ection of the communities in which we operate.
Bilag 9
About CocaCola Enterprises
CocaCola Enterprises, Inc. is the world's thirdlargest independent CocaCola bottler. CCE is the sole licensed bottler for products of The Coca-Cola Company (TCCC) in Belgium, continental France, Great Britain, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, and Sweden.
In Great Britain (GB) CocaCola Enterprises Ltd (CCE) employs around 4,500 people across England, Scotland and Wales at manufacturing sites, regional offices and depots.
CCE is committed to minimising the environmental impact of its products and operations, with a particular focus on sustainable packaging and recycling, water stewardship, and energy and climate protection.
CCE's manufacturing sites meet ISO14001 certification, the highest international standard for environmental management. CCE has reduced its energy usage ratio across manufacturing operations in GB by 21% since 2001 and more than 99% of waste at its sites is now recovered or recycled.
All of CCE's glass bottles are 100% recyclable and contain an average of 30% recycled materials; all plastic bottles are made from PET (polyethylene teraphthalate) and are 100% recyclable; and all CCE cans used in GB are made from 100% recyclable aluminium and contain around 50% recycled aluminium.
CCE calculates and publishes the CO2 emissions resulting from the manufacture and distribution of all its brands, and in 2007 CCE partnered with the Carbon Trust to measure all greenhouse gas emissions embodied within selected products in the portfolio.
CCE makes, sells and delivers the following products in GB for The CocaCola Company (TCCC): CocaCola, diet Coke, Coke Zero, Fanta, Dr Pepper, Sprite, Schweppes, Schweppes Abbey Well, glacéau, Relentless, Powerade, Oasis and 5 Alive. CCE in GB also makes, sells or delivers Monster, Appletiser, Ocean Spray and CapriSun on behalf of other brand owners.
CCE has the largest share of soft drinks in the UK with ongoing brand and product innovation continuing to reinforce this position of leadership within the category. CocaCola is the UK's number one selling soft drink and remains one of the most innovative brands in the world today.

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.cokecce.co.uk/about-us/about-coca-cola-enterprises.aspx
[ 2 ]. http://www.cokecce.co.uk/media/65415/coke_gb_crs_report_2010-11(1).pdf
[ 3 ]. http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/mission_vision_values.html
[ 4 ]. http://www.cokecce.co.uk/about-us/our-vision-and-values.aspx
[ 5 ]. Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup, Virksomhedsøkonomi A2 s. 405-412
[ 6 ]. http://vob.systime.dk/fileadmin/indhold/ISBNXXXXXXXXXXXXX/Kapitel_17/17-3.png
[ 7 ]. http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/suppliers/prospective-suppliers.aspx
[ 8 ]. http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/suppliers.aspx
[ 9 ]. http://www.cokecce.co.uk/open-more-business/customers.aspx
[ 10 ]. http://www.britishsoftdrinks.com/PDF/2011%20soft%20drinks%20report.pdf
[ 11 ]. Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup, op.cit, s. 412-417
[ 12 ]. http://www.cokecce.co.uk/products.aspx…...

Similar Documents

Premium Essay

Csr: Coca Cola

...responsibilities and fulfill certain ethical obligations to society at large. Coca Cola is a company that maintains that CSR is one of its major responsibilities as the world’s largest beverage system and a great way to make a positive difference in the communities it serves. Criticisms that Coca Cola’s efforts are only an attempt to resist regulation do little in detracting from the company’s fulfillment of its corporate social responsibility. Coca Cola still fulfills its corporate social responsibility considering the limitations its capitalistic origin and identity set. Water stewardship is one of the sustainability efforts Coca Cola believes is important to fulfilling its corporate social responsibility. This stewardship includes increasing water efficiency by reducing the amount it uses per liter of product, even as production volume increases. The company has improved its water use ratio, its measure of efficiency, by 16 percent compared to 2004. It aspires to treat all wastewater from its manufacturing processes and return it to the environment. Coca Cola has achieved 93% alignment with its stringent standards, which translates into releasing 164 billion liters of treated wastewater. It would also like to return to nature and to communities an amount of water equal to what it uses in its finished beverages and production. In 2010 Coca Cola estimated that it replenished 23 percent of the water used. Coca Cola understands that, “As demand for water increases and water......

Words: 1574 - Pages: 7

Premium Essay

Coca Cola

...Cultural Impact on Business: A Case Study on Coca Cola’s Cultural Issues in India admin August 20, 2012 Blog No comments Socio Cultural barriers faced by coca cola in India Coca – cola, the world’s largest selling soft drink company had established its strong presence in the world since 1886. Coca-Cola is the first international soft drink brand to enter the Indian market in the early 1970’s. Till 1977 Coca-Cola was the leading brand in India; later, due to FERA (Foreign Exchange Regulation Act), they left India and didn’t return till 1993. Coca-Cola had to face many issues regarding its quality, resource exploitation and market exploitation along with price-quality trade-offs. People all over India are challenging Coca-Cola for its abuse of water resource. Coca-Cola had affected both quality and quantity of ground water. Due to its waste extracts, Coca-Cola was criticized for polluting the nearby fresh water and ground water and soil; because of this issue, farmers are suffering from water scarcity. Despite all these social and cultural issues, customers are using Coca-Cola due to its strong brand reputation all over the world. This is because Indians are now using more soft drinks and the youngsters are more in this category. However, with many studies and policy changes, Coca-Cola will be able to establish its brand reputation and increase its market share in the near future. This report is prepared from an organizational point of view. The point here is to prepare a......

Words: 3353 - Pages: 14

Premium Essay

Coca Cola

...Company Name: Coca Cola "At the Coca-Cola Company we strive to refresh the world, inspire moments of optimism and happiness, create value and make a difference." ( theCoca-colacompany.com) Introduction: The Coca-Cola Company, is an multinational American Corporation that manufactures, retail and markets beverages and over 500 other brands in over 200 different countries, but it is best known for its flagship product Coca-Cola. rough estimates indicate that the world drinks around 1.8 billion servings of coca-cola each day, which is roughly a tenth of the world's population. From its birth in 1886, in the hands of pharmacist John Stith Pemberton, Coca-Cola or Coke as it is favorably called world over, has come a long way. Currently, Coca-Cola is a symbol of Western Culture in every nook and corner of the world. Coca-Cola was originally invented and intended to be a medicine before it was bought out and marketed by Asa Griggs Candler, a businessman whose clever and strategic marketing tactics led Coca-Cola to its current position of world dominance in soft drinks. Coca-Cola has remained a popular soft drink world over to this very day. The popularity influence has risen to a point where coke has been spotted being sold in the desert's of Africa instead of water. The popularity and market capitalization of Coca-Cola has come a long way, to a point where the term Coca-Cola-ization has been termed, which refers to the symbiotic transformations among youth and global......

Words: 2633 - Pages: 11

Premium Essay

Coca Cola

...duty is to mix Coca-Cola’s syrup (or concentrates) with carbonated water and sugar before selling it in glass or tin containers. These bottlers can be categorized in three groups taking into account their dependence from The Coca-Cola Company (hereafter simply referred as Coca-Cola). First, there are the independently owned bottlers, which accounted for 34% of Coca-Cola’s production in 1998. Second, 11% of Coca-Cola’s bottlers are owned and controlled. And then, there are those in which Coca-Cola has invested but still has no control (55% in 1998). Anchor Bottlers is the name given to some of these bottlers in which Coca-Cola has minority interests. They account for the majority of Coca-Cola’s sales (43%), justifying their special importance for the company. They tend to be large, geographically disperse and financially burly. There were 10 companies under this label, by 1999. This rooting of Coca-Cola’s business operations aims to make the most of its subsidiaries, by exploiting their efficiency in producing, delivering and marketing Coca-Cola’s products. Nonetheless, the level of control and ownership is carefully studied based on these bottlers’ financial health, resources available at the time of the investment, and the need to share ownerships with other important business allies. An example of an anchor bottler is Coca Cola Enterprises (hereafter referred as Enterprises). This corporation is responsible, today, for the production and distribution of Coca-Cola’s products...

Words: 1704 - Pages: 7

Premium Essay

Coca Cola Csr

...I. Introduction The Coca-Cola Company is the world's largest beverage company, refreshing consumers with more than 500 sparkling and still brands. Led by Coca-Cola, one of the world's most valuable and recognizable brands, our Company's portfolio features 16 billion-dollar brands. Globally, we are the No. 1 provider of sparkling beverages, ready-to-drink coffees, and juices and juice drinks. Through the world's largest beverage distribution system, consumers in more than 200 countries enjoy our beverages at a rate of more than 1.8 billion servings a day. With an enduring commitment to building sustainable communities, our Company is focused on initiatives that reduce our environmental footprint, support active, healthy living, create a safe, inclusive work environment for our associates, and enhance the economic development of the communities where we operate. Together with our bottling partners, we rank among the world's top 10 private employers with more than 700,000 system associates.  This company is confronted with a great deal of challenges and opportunities. Being part of the social order and society expects, we are encouraged to improve our business practices in ways that respect ethical values, people, communities and the environment. II. The CSR of the Company/Business The Coca-Cola Philippines Company announced on November 15, 2013 that the Coca-Cola system is donating millions of dollar in cash and in-kind contributions to support disaster relief......

Words: 2516 - Pages: 11

Premium Essay

Coca Cola

...Running Head: COCA-COLA THE COMPANY 1 Coca-Cola International Business Demond Adams and Jockey Watkins September 23, 2014 Park University COCA-COLA THE COMPANY 2 Coca-Cola’s Mission, Vision, and Standards Our Mission: Our Roadmap starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. To refresh the world...To inspire moments of optimism and happiness...To create value and make a difference. Our Vision Our vision serves as the framework for our Roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality beverage brands that anticipate and satisfy people's desires and needs. Partners: Nurture a winning network of customers and suppliers, together we create mutual, enduring value. Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. Profit: Maximize long-term return to shareowners while being mindful of our overall responsibilities. Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving......

Words: 1547 - Pages: 7

Premium Essay

Coca Cola

... ITGD4105.101 Information Technology Planning And Management Prepared by Reem Haroun -120050334 Soher Al-Mursheidi-120080089 Manar abd elrahman -120080113 Supervised By Miss. Yasmin AL Bobo Plan Contents Abstract ……………………………………………4 Introduction ………………………………………..6 Coca-Cola Background ……………………………8 Methodology ………………………………………10 Management Overview……………………………11 Purpose………………………………….11 HISTORY………………………………….11 High-Level Business Direction…………………..12 Mission…………………………………..12 Vision……………………………………13 Values……………………………………13 SWOT Analysis of Coca-Cola…………………14 Strengths………………………………..14 Weaknesses…………………………….16 Opportunities………………………….18 Threats………………………………..20 Objectives ………………………………………..21 Selecting Target Market………………………….22 Developing the Marketing Mix…………………..23 ...

Words: 8429 - Pages: 34

Premium Essay

Coca Cola

...INTRODUCTION The invention of coca-cola originally started as coca-wine by John Pemberton in 1885. After the reinvention of coke’s identity into a refreshment, it began being sold in bottles for the first time in 1894. Coca Cola has always portrayed itself as a company based on unwavering values, morals, and goals. They offer world class quality of sparkling and still beverages, from coca-cola extending to 400 soft drinks, juices, teas, coffees, waters, sports and energy drinks that refresh, hydrate, nourish, relax, and energize. The Coca Cola Company and has become a Coca-Colonization. The world of Coca Cola is ever spreading in more than 200 countries around the globe. Drinking Coca Cola has always been a trend and a life-style. The company’s publicity and communications with their customers and employees have always been of utmost clarity, honesty, and candor. The various campaigns carried out over the years, have only become better and ever more powerful as an influence. However, when a crisis as big as the one that hit Coca Cola in Belgium in 1999 takes a company by surprise, no matter how big it is, no crisis management team can be prepared for a problem of this magnitude. II. CRISIS HITS COKE According to an article written in Junk Science (July 3rd 1999) 33 children from one school suffered from symptoms of nausea, headache, fatigue, palpitations, abdominal discomfort, and malaise after having drunk bottled Coca-Cola on June 8th, 1999. They were......

Words: 1126 - Pages: 5

Premium Essay

Coca-Cola

...Running head: THE COCA-COLA COMPANY The Coca-Cola Company 1 Running head: THE COCA-COLA COMPANY 2 The Coca-Cola Company: History and Strategy The Coca-Cola Company is one of the oldest and largest beverage companies in the world. Its success has primarily been due to its ability to evolve along with consumer demands and markets. Through its failures and successes, Coke has become one of the most successful and most recognized brands in the world. History of Soft Drinks Relative to the history of the world, soft drinks are relatively new and have become one of the largest industries in the world. The term “soft drink” refers virtually to any drink that is not hard liquor and people of desire to drink natural carbonated water since the time of the Romans. Carbonated water had always been related to health through mineral baths and thus created the notion that if it was good to soak in it, then it must be better to drink it. By the end of the 1700s, scientists had discovered how to take carbon dioxide, infuse it into plain water, and create bottled carbonated water. It did not take long before people desired this health drink to be flavored and in the late 1700s citric acid was added from lemon juice that open the gate for the creation of carbonated lemonade in England. By the mid and late 1800s, popular soft drinks such as ginger ale and root beer were sold on the market as health elixirs much like today’s sports drinks. A pharmacist named......

Words: 3099 - Pages: 13

Premium Essay

Coca Cola

...The Coca-Cola Project Role of e-commerce Coca Cola Co uses business to business or B2B. Electronic commerce has fast become a preferred method of doing business for the grocery industry. Major retailers have seen the rewards of enhanced supply chain efficiency and increased business automation. As a result, more major consumer goods companies are starting to use the Internet to do business with retailers. Therefore, Coca Cola being an important SUPPLIER, needs to provide its customers with a fast and reliable way to take purchase orders. Internet has made it possible for Coca-Cola Company to build a strong relationship with its bottling partners. Although in most cases they operate as two independent companies, internet makes it easier for them to interact with each other. The Coca-Cola Company’s business is focused on creating and marketing their brands and trademarks, while Coca-Cola bottling companies produce and package the finished beverage products and then sell and distribute them to our retail and WHOLESALE customers Coca-Cola Company's work together with more than 300 bottling partners globally and operate the most extensive beverage distribution system in the world. This Coca-Cola system owns, leases or operates more than 800 plants around the world. Coca-Cola's bottling partners range from international and publicly TRADED businesses to small, family-owned operations. Their governance and management structures are separate from those of The Coca-Cola Company.......

Words: 3920 - Pages: 16

Premium Essay

Coca-Cola

...Coca-Cola: A journey over 120 years old 04 Feb 2009 By Sarimul Islam Choudhury  ‘Little drops of joy’ as they call it, soft drink and beverages brand Coca-Cola came into existence in 1886 in Atlanta, New York, USA. From selling only nine glasses of drinks a day initially, after a successful stint of operation for over 120 years, the company currently produces more than 10 billion gallons of drink a day and sells its products across 200 countries worldwide. With more than 450 brands, the company is one of the largest beverage companies in the world keeping the language of refreshment universal across the globe.  The product comes into existence: It was1886 in New York Harbor when the construction of the Statue of Liberty was in progress, John Pemberton, a pharmacist in Atlanta, was intrigued by a fragrant caramel-coloured liquid. He carried it a few doors down to Jacobs' Pharmacy where the mixture was combined with carbonated water and sampled by customers who all agreed — that this new drink was something special. Jacobs' Pharmacy then put it on sale for five cents a glass. Later, Pemberton's bookkeeper, Frank Robinson, named the mixture Coca-Cola and wrote it out in a distinct script, the same way it is in use these days. According to the company: “Quality is more than what we taste or see or measure. It shows in our every action. We relentlessly strive to exceed the world's ever-changing expectations because keeping our quality promise in the marketplace is our......

Words: 1362 - Pages: 6

Premium Essay

Coca Cola

...Diligence Report The Coca-Cola Company AC 600 Professor: John Kocikowski Keller Graduate School of Management 10/30/2011 Table of Contents Industry Overview 3 Corporate Overview 5 Organization and General Corporate Issues 6 Treasury 8 References 14 Executive Summary The diversity at the Coca-Cola Company is evident with their presence in more than 200 counties. They feel that they are empowered within their business structure as well as the communities they serve because of their differences. Their attribute their success to their consistent values. They understand that their future growth is dependent upon their ability to develop a worldwide team that is rich in its diversity of people, cultures and ideas. Knowing that diversity is not limited to the internal structure of an organization, Coca-Cola has used this same approach regarding their suppliers. Through their supplier diversity program they are building relationships with minority and women owned businesses by giving them equal access to procurement opportunities. Coca-Cola plays a major player in its industry, not only in the U.S, but also all over the globe. Coke is single handedly the most popular soft drink anywhere, beating out its competition, Pepsi Co. Overseas, Coke has established its empire from South America to Africa to all of Asia and Europe. Coke is the world's top soft-drink company. The Coca-Cola Company owns four of the top five soft-drink brands (Coca-Cola, Diet......

Words: 13320 - Pages: 54

Premium Essay

Coca Cola

...not have been completed and compiled. They have worked very hard on this with me. PREFACE The study mainly focuses on how Coca Cola has performed over the past years internationally and especially in Pakistan. The main purpose of this project is to teach us as to how Coca-Cola has done over the many decades since its beginning, what problems its faces and what recommendations are possible from my research analysis. The scope of the project is to discuss the marketing strategies adopted and applied by ‘Coca Cola’, Pakistan. The primary concern is how and what type of advertising tools and techniques Coca-Cola has used throughout the years since this company bases its sales on advertising and placement. The primary purpose of the report is to find out which company is leading the market i.e what are the market shares of the beverage companies and what are the tactics used by the leader which makes them able to control and influence the market. My purpose was also to share maximum information about the products of Cola Cola that are now glued to our daily life consumptions. I have gathered a sound knowledge over the matter and have found this study to be extremely useful to me in my learning experience. Kinnaird Postgraduate Programs 93, Jail Road Lahore 54000 Pakistan Telephone 042-7569536 April 14, 2011 Coca Cola Beverages Pakistan Limited Lahore Subject: Research Work for Final Dissertation Dear Sir/Madam, The Bachelor in......

Words: 22254 - Pages: 90

Premium Essay

Coca Cola

...The History of Coca-Cola A local pharmacist by the name of Dr. John Stith Pemberton invented the Syrup for Coca-Cola on May 8, 1886 in Atlanta, GA. This syrup was first put on the market when he carried the product to Jacobs pharmacy located down the street where it was pronounced “excellent”. It was then placed on sale as a soda fountain drink for five cents a glass. Later adding carbonated water with the syrup it was then that the drink became known as “Delicious and Refreshing”. A slogan that continues to live on today. The first advertisement was posted in the Atlanta Journal inviting citizens to try “the new and popular soda fountain drink”. Never realizing the potential of the new beverage, Dr. Pemberton gradually sold portions of his business to various partners. Prior to his death, in 1888, he sold the remaining portions of Coca-Cola to Asa G. Candler. Candler, a native of Atlanta with a great business acumen, continued to buy additional rights and acquire complete control. Proclaiming his control in the Atlanta Journal on May 1, 1889. by 1892 Candler formed a Georgia Corporation known as The Coca- Cola Company, which had an initial capitalization of about $100,000. On January 31, 1893 the “Coca-Cola” trademark was registered in the United States Patent Office. Coca-Cola has been a very successful business since its invention as we have found. It has now become a symbol of friendship and a Global Business. This product can be found in just about every...

Words: 1318 - Pages: 6

Premium Essay

Coca Cola

...important emerging issue in the design of work? Coca Cola is one the biggest soft drink company in the world. Employees find their employment to be pleasantly fresh and different I think the emerging issue is very important in the design of work and what its probably the company. In any successful company, motivation, job satisfaction, commitment to an organization are the most important factor. To make employee motivated, money is the main factor, as well as from a job design perspective these employees find their job to be stimulating, interesting, and money for services. The important emerging issue in the design of work is find honest, skilled and motivated workers. In Coca Cola company, motivation come from inside an individual rather then from any external or outside rewards. Coca cola company statement is “refresh the world and happiness and to inspire moments”. Financial encouragement help the employees be motivated to do their job sufficient. Organizational design for the coca cola organization is that the customers are always first and company take care their employees really really good. The company goal is to make customer happy and expect to have smart workers. Managers at the company have regular meetings with company workers about their problems, new ideas and how they can improve company. Its interesting and thrilling to work for Coca Cola company, that work hard and rewards you all at the same time. Coca cola company job design involves chemistry of......

Words: 851 - Pages: 4