Premium Essay

Computeres

In: Computers and Technology

Submitted By tector
Words 275
Pages 2
Tevis Ector
Intro to Networking
Lab 4.3

4.3 Table
UTP – 100 m – 1 Gbps – Low – Easy to Install, Inexpensive, NIC’s are common I devices – Limited distance, subject to interference

Coaxial (Thinnet) – 2 Km – 100 Mbps – High – Easy to install, Flexible, Good resistance, Inexpensive – Short length cable, Unsecure, Not good between building

Coaxial (Thicknet) – 5 Km – 100 Mbps – High – Easy to install, Flexible, good resistance. Inexpensive – short length cable, unsecure, not good between buildings

MMF – 2 km+ - 100 mbps – Medium- slow and does not travel as far as SMF

SMF – 10 km+ - 1 GB – High – Travels fast and far

4.3.1
Htt[:/vskills.in/certification/;learning-resources/professional Ethernet=lan-media-and-cable-lengths

4.3.2
1-SMF – is the fastest and travels further distance
2- MMF – slower than SMF but not as slow as UTP and also travels far in distance
3 – UTP – the slowest but easy to install

Tevis Ector

4.3.3
Clients ABCDE use CAT 3 UTP of CAT’s
S1 to R1 should use CAT-5 because of speed
R1 to R2 10 base 5 coaxial cable covers a distance of 500 m
S2 to clients FGH use CAT-5

4.3.4
For the routers use 1000 base MMF/SMF 1 Gbps
Use 10 g base 5MMF from client A through client H because the distance this cable needs is 25-82 m which is more than enough with bandwidth of 10Gbps

4.3.5
Cost plays a big role in this setting. I would use UTP cables which are non-expensive but, it will still give you the speed that will be needed to…...

Similar Documents

Free Essay

Blu Ray

...conțină 25 GB pe fiecare strat, de peste 5 ori mai mult decât DVD-urile cu un strat (care au 4,7 GB); iar discurile Blu-ray cu două straturi (50 GB) pot stoca de aproape 6 ori mai multe date decât un DVD cu dublu strat (8,5 GB). Există mai mulți fabricanți care au lansat pe piață discuri Blu-ray inscripționabile și reinscripționabile, cu un singur strat sau cu strat dublu. Aceste discuri sunt noua generaţie de DVD-uri care oferă o calitate Full HD a imaginilor şi pentru că arată şi se comportă precum DVD-urile standard sunt la fel de uşor de utilizat. Capitolul 2: Caracteristici 2.1 Suport industrial Formatul de disc Blu-ray a fost dezvoltat de Blu-Ray Disc Association (BDA), un grup de producători de electronice, computere şi producători media cu mai mult de 180 companii membre din întreaga lume. Istoria a arătat că suportul unificat al industriei pentru conceperea unui format particular, este modalitatea cea mai probabilă care conduce către succes. De aceea, participarea celor mai renumiţi producători de electronice și companii de IT a condus către succesul celui mai bun standard de stocare: discul Blu-ray. Discul blu-ray este susținut de producătorii de hardware de talie mondială în CE şi IT din SUA, Europa, Japonia și Coreea, precum Dell, HP, Hitachi, LG Electronics, Matsushita (Panasonic), Mitsubishi, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony și Thomson/RCA. 2.2 Durata de viață Formatul Blu-ray a fost proiectat astfel încât să satisfacă......

Words: 1282 - Pages: 6

Free Essay

Secutiry in Informatics

...virusii MIME au rămas până acum ipotetici. * Mai multe alte medii de scripting au avut, de asemenea, viruşi, inclusiv Corel Draw, Hypertext Preprocessor, Windows Help, fişierele de instalare Windows, fişierele de registry Windows. Oriunde există un interpret de scripting există o oportunitate pentru ca un virus de script sa ruleze. 3. Internet Worms Viermii din Internet sunt virusi cu adevărat autonomi, virtuali, care se răspândesc in retea, intrand în calculatoare, si replicandu-se fără asistenţă umană şi, de obicei, si fără ca oamenii sa stie.. Viermii sunt deosebit de interesanti din punct de vedere tehnologic, avand o structură matematică intriganta şi complexa. Ei fascinează deoarece sunt in stare sa caute in mod autonom computere pe care sa le infecteze, le penetreaza, şi se multiplica pentru a continua procesul. Un vierme de Internet poate fi conţinut în orice fel de virus, program sau script. Uneori, inventatorul lor îi elibereaza într-un singur exemplar, lăsându-i să se reproduca printr-o varietate de tertipuri şi protocoale. Viermii folosesc o varietate de metode pentru a se propaga in Internet. Primii viermi scanau pur şi simplu driver-ele locale şi folderele din reţea şi intrau în programe oriunde se putea, urmand ca oamenii, nestiutori, sa continue sa mute discuri şi directoare în mod normal, facilitand astfel răspândirea lor. Inca de la sfarsitul anilor 1990, mulţi viermi de Internet au fost virusi de script Visual Basic, care se reproduceau pe......

Words: 5182 - Pages: 21

Free Essay

Performanceguide

...hvad I gør, men hvordan. Er bevægelsen ’fyldt ud’ - har I kontakt med hele kroppen også selvom det f.eks. kun er en arm, der bevæger sig? 7 Teknik, æstetik & sværhedsgrad I enhver performance bliver der arbejdet ud fra forskellige elementer af bevægelsesteknik- herunder også æstetiske koder og sværhedsgrad. Teknikken og æstetikken i breakdance er f.eks. meget forskellig fra teknikken i vals. Sværhedsgraden afhænger af bevægelsernes kompleksitet og her er det vigtigt at sikre at I balancerer mellem udfordring og kompetence. Desuden kan noget, som ser let ud, være meget svært. F. eks kan det kræve det stor kropslig opmærksomhed og bevægelsesmæssigt overskud at arbejde meget langsomt. Brug af teknik, lys, billeder, film Teknik i form af computere, lysopsætning, projektorer, filmklip og billeder kan være inspirerende og fascinerende at bruge. Teknik kan være med til at skabe et rum og det kan være medfortællende i jeres performance. Her er det igen vigtigt at arbejde med enkelhed. Husk også at det er jer og jeres kroppe, der spiller hovedrollen i jeres performance. Pas på at I ikke forsvinder i teknik, lys og lyd. Teknikken skal være medfortællende og understøtte og ikke overtage jeres udtryk. KONTAKT Jeres kroppe, bevægelser, kontakt og relation på scenen er det alt afgørende. Træn jeres teamfornemmelse Træn hvordan I kropsligt set kan have føling med hinanden og ved hvor de andre er og hvad de gør, også selv om I ikke nødvendigvis kigger på hinanden hele tiden. SÅ …HUSK !......

Words: 2262 - Pages: 10

Free Essay

Engelsk

...straf er en nødvendighed i børneopdragelse. Straffen ville bare bidrage til at man eksempelvis udvikler en klassisk betinget frygt for opdrageren, og hele situationen. 8: Jeg vil helt klart foretrække en tidsbestemt/månedslønnet stilling. Jeg har arbejdet i børnehaver og vuggestuer, og der har jeg haft fast løn hver måned, altså en tidsbestemt stilling. Det er simpelthen det der virker bedst for mig. Jeg kan godt lide det er faste rammer jeg er i, og ville nødigt have et job hvor jeg var fx provisionslønnet. 9: ¨Skinner mener at det er langt mere hensigtsmæssig rigtigt at belønne i stedet for at straffe i forhold til at kontrollere og forme en adfærd. Derfor er det positivt. 10: Ja det gør der overalt. Undervisningsmaskiner, dvs. computere osv. Det kan være en bestemt fordel, hvis man skal have undersøgt noget meget hurtigt, så kan man lige gå en tur på nettet, men sådan klassemæssigt set, så syntes jeg ikke det er en absolut nødvendighed. Der vil jeg hellere at læreren har forberedt sig inden han kommer og skal undervise, og har sit stof klar, og får det fremført mundtligt for klassen. Det foretrækker jeg helt klart, men hjemme er det jo rart man lige kan suse forbi internettet og finde oplysninger, men det kan man jo ligeså vel også i de bøger man har fået udleveret. 11: Selve symptomet er en sygdom i adfærdsterapi. Det menes med at symptomerne er et udryk for uhensigtsmæssig adfærd ud fra en fejlet indlæring. Målet med terapien er at få vendt det uhensigtsmæssige......

Words: 1721 - Pages: 7

Free Essay

Strategic Analysis

...creşterii numărului de înnoptări vândute, în parte datorită succesului diferitelor promoţii cu partenerii programului. Veniturile programului BestNet long distance au scăzut datorită scăderii numărului proprietăţilor înscrise în program. Detalierea cheltuielilor Cheltuielile totale ale companiei au crescut cu 5 % faţă de anul trecut. • Salariile, plăţile, comisioanele, taxele şi beneficiile angajaţilor au crescut cu 5.3 milioane de dolari, sau cu 10%, în primul rând datorită creşterii costurilor cu asigurările medicale, creşterii avansărilor şi a fondurilor pentru angajaţi. • Deprecierile şi amortizarea cheltuielilor au crescut cu 0.7 milioane de dolari, sau 18 %, în primul rând datorită creşterii echipării cu computere în vederea unei mai mari eficienţe a reţelelor de rezervări şi a dezvoltării softului Global Member Portal. • Taxele pentru servicii profesionale şi pentru clădiri au scăzut cu 0.5 milioane de dolari, sau 5 %, în primul rând datorită scăderii taxelor de consultanţă. Acestea au fost echilibrate parţial de costuri legale mai mari referitoare la litigii de încălcare a drepturilor de autor, probleme cu membrii şi chestiuni legale internaţionale. • Cheltuielile de protocol au crescut cu 1.8 milioane dolari , sau 335% datorită cheltuielilor legate de congresul anual fiscal din 2003. Congresul anual fiscal din 2002 nu s-a ţinut, fiind înlocuit de un miting de afaceri mai mic. • Costul programului de vânzări a crescut......

Words: 19328 - Pages: 78

Free Essay

Facebook

...konkluderer, fordømmer, funderer, observerer, forholder os kritisk og undrer os - er det ikke det, de højere magter vil have os til? Autoriteterne, lærerne og ledelsen, har påbudt os at have en computer. Vi SKAL have den tændt og klar til brug i lektionerne. Kvadratrodens mindstelov, fastelov, factelov, facetelov, facebolov, facebook. Det blå F ikon lokker os konstant. Hvorfor? Vi søger naturligt efter viden. Ikke nødvendigvis paratviden, faglitterært viden, naturfagligviden eller fornuftig viden. Sladderviden derimod. Klæbrige detalje, klamme bemærkninger og kunstige kommentarer. Vi elsker det. Vi er nysgerrige. Vi er unge. Forældre og andre ældre, modne mennesker forstår os ikke. I deres skoletid brugte man ikke computere. Da hed det skrivemaskiner - og nej, de kunne ikke gå på nettet. Min mor bruger sjældent de sociale medier, og når hun endelig gør, er hun lost. Hvordan kommer jeg ind på min profil? Hvordan logger jeg ud? Hvor sidder sendknappen på mobilen? Hvordan kommer man ind i kameraalbum? De problemer har vi unge ikke. Vi er vokset op i en digital æra. Vi kender faktisk ikke til andet. Min bedstemor er endnu værre. En dag stoppede hun pludselig op i døren og stirrede forundret på mig. Hendes øjne fulgte mine fingre. Fascineret. Jeg stoppede samtalen med Karen over msn og kiggede på hende. "Hvor går det altså hurtigt, Astrid". Hun var kortfattet, sagde præcis hvad hun mente, ærligt og beundrende. Hun hentydede til mine......

Words: 1152 - Pages: 5

Free Essay

Apple Swot

...precum Irlanda, Cehia, Korea şi China. Din acest motiv conflictele politice dintre U.S. şi oricare din aceste ţări ar putea avea avea un rezultat nefavorabil petru Apple Inc. 2. Factorii sociali: Utilizarea calculatoarelor şi a internetului ia amploare în întreaga lume, ceea ce înseamnă creşterea oportunităţilor pentru industria calculatoarelor. Consumatorii au căpătat mai multă experienţă în domeniul calculatoarelor. Educaţia a devenit o chestiune importantă pentru noua generaţie, ceea ce reprezintă factorul cheie al afacerii companiei. Globalizarea include interacţiunea oamenilor de pretutindeni, pentru care tehnologia joacă principalul rol. Lumea actuală nu poate fi văzută fără aparate precum: computere, telefoane mobile, etc. Pe plan global Apple este văzut ca regele tehnologiei, nu datorită frecvenţei crescute de utilizare ci datorită calităţii şi design-ului. O altă mare influenţă socială o reprezintă industria muzicii, care în ultimul deceniu s-a axat pe piaţa cibernetică. Astfel Apple a dezvoltat cel mai mare magazin media virtual, iTunes care este cu mult înaintea altor competitori din această direcţie. Pirateria poate fi o ameninţare, dar Guvernul încearcă să pedepsească acest comportament tot mai des întâlnit. În concluzie, imaginea Apple descrie modul de viaţă modern, combinând funcţionalitatea cu design-ul, fapt ce duce la individualizarea brandului şi la loialitate. De aceea factorii sociali au efecte......

Words: 4919 - Pages: 20

Free Essay

Publicitatea

...că în cele din urmă bugetele media sunt pragmatice. Deoarece audienţa migrează, planurile media au aceeaşi evoluţie confirmând scopul oricărei mărci de a-şi atinge audienţa ţintă într-un mod eficient. Explozia peisajului media din anii ’90 determinată de fragmentarea crescândă a audienţei TV şi de popularitatea Web-ului au determinat începerea acestui proces. Asemănător anilor ’80 şi începutului anilor ’90 proiectanţii media şi-au adaptat planurile astfel încât să ia în considerare numărul mereu crescător de persoane care îşi petrec timpul on-line în detrimentul altor media. Prima dovadă a migraţiei audienţei a apărut în vara anului 1996 într-un raport al firmei Forrester Research. Cercetătorii i-au întrebat pe utilizatorii de computere la ce activitaţi au renunţat pentru a petrece mai mult timp la calculator. În timp ce 24% au recunoscut că au renunţat la o parte din timpul dedicat mâncatului si somnului, peste trei sferturi din respondenţi îşi petrec mult mai puţin timp la televizor în favoarea computerului. La scurt timp după publicarea acestui raport, a fost realizat un alt studiu de către Georgia Institute of Technology’s Graphic, Visualization and Usability Center (GVU). Acest studiu a fost realizat pe Internet şi îi chestiona pe respondenţi în legatură cu obiceiurile lor de telespectatori şi cu impactul pe care Internetul l-ar putea avea asupra lor. În urma acestei cercetări s-a constatat o schimbare importantă în obiceiurile legate de media, 37% dintre......

Words: 3891 - Pages: 16

Free Essay

Synopsis

...Mange mener, at by livet har taget overhånd og har overtaget kontrollen. Vi har ikke, nogen kontrol over vores liv, vi køre i den samme træde mølle, som alle andre dage. * By livet fanger en, så man føler sig klemt, overset og man får flysten til at flygte. * Naturen gør, at man får opgaver man skal løse, man bliver mere selvstændig og man skal tage flere beslutninger selv. * I naturen skal man selv finde maden, man er selvstændig, der er ingen der bestemmer over dig. Du har kontrollen og ejerskabet. * Naturen er der længere fra alt, man isolere sig selv og melder sig ud, at det moderne samfund og gør sig fri. * By livet/ moderne samfund er du med i et social samfund hvor man bruge største tiden på elektronisk, så som computere, mobiler, tv og andet. * Man bliver fanget i det elektroniske og de fleste kan ikke leve uden, at have en mobil eller computer. Man bliver afhængig, af at kunne være på . fx facebook, internettet og få det nyeste osv. Evaluering af arbejdet med synopsen. Besvar følgende spørgsmål * Dansk faget, har vi brugt til, at finde ud at hvordan læseren er kommet ud til modtageren og hvordan det påvirker det enkle menneske. Vi har også brugt det til, at belyse hvorfor folk flytter væk fra alt. Samfund faget har vi brugt til, at finde ud af hvad det senmoderne samfund er og hvorfor der er nogle folk der ønsker ikke, at leve i det. Vi har også brugt det til, at finde ulemper og fordele ved det by livet /moderne samfund og......

Words: 1339 - Pages: 6

Free Essay

Guldnoter Til Biotek

...proteinforskeres hedeste drøm selv at kunne designe enzymer. I praksis har det dog vist sig at være utroligt vanskeligt, da vi ikke forstår hvad der bestemmer proteiner rumlige form i tilstrækkelig grad. Forskere fra University of Washington har valgt en meget utraditionel angrebsvinkel: De har designet et computerspil ved navn FoldIt (http://fold.it) , hvor spillerne konkurrerer om at folde proteiner. Tidligere har forskerne vist, at de bedste spillere er cirka lige så gode til at forudsige proteiners rumlige strukturer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC2956414/) som de bedste computer programmer. Ved at studere de bedste spilleres strategi (http://www.pnas.org/content/108/47/18949.long) har de kunnet forbedre de algoritmer computere bruger til at forudsige proteiners rumlige form. I et enkelt særligt heldigt tilfælde har de været i stand til at bestemme strukturen for et vigtigt AIDS-relateret protein (http://www.nature.com/nsmb/journal/v18/n10/full/nsmb.2119.html) , som man ikke kunne knække eksperimentelt. I den seneste udgave af Nature Biotechnology beskriver forskergruppen hvordan de har brugt computerspillet til at forbedre et enzym (http://www.nature.com/nbt/journal /vaop/ncurrent/full/nbt.2109.html) . De startede med et kunstigt enzym som de tidligere har designet med hjælp fra supercomputere (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC3241958/) . Med det protein som udgangspunkt udfordrede de spillerne til at forbedre bindingen til enzymets......

Words: 1733 - Pages: 7

Free Essay

Study on Goups

...din Ineleț. „Noi nu avem nici măcar drum, darămite curent electric“, le-a spus el tinerilor. El este astăzi călăuza grupului de voluntari. Mașinile opresc pe șosea. Nimic nu avertizează că pe aproape ar fi o așezare omenească. Din desișul verde nu văd decât niște stânci golașe. Bruno, Iulian și Rațone încep să descarce bagajele din mașini. Nu numai bărbații cară. Fiecare ia cât poate duce. Trecem Cerna pe un podeț, urcăm muntele pe celebrele scări de lemn, la care băieții au montat niște pârghi ca să simplifice un pic transportul materialelor aduse. Mai erau de parcurs din acest punct cam o oră și jumătate până în sat. Un munte de bagaje a fost cărat dincolo de stâncile abrupte. Satul se afla sus pe platou. Patru panouri solare, patru computere și o imprimantă, cabluri, unelte și toate celelalte lucruri trebuincioase pentru 25 de oameni care aveau să stea cinci zile pe munte, au fost cărate în brațe sau în spate pe potecile înguste și abrupte, până sus la școală. Nimeni nu s-a plâns și nu a zăbovit prea mult ca să-și tragă sufletul. Știau că aici vremea este foarte schimbătoare, ziua e mai scurtă, se întunecă repede, așa că până la apus tot bagajul trebuie urcat și transportat dincolo de scara de lemn care se ridica spre cer aproape în poziție verticală. Cred că de mult n-a mai fost atâta lume pe scara de lemn. Băieți și fete într-un du-te vino, fiecare cu ceva în brațe sau în spate. Atunci, m-am gândit că nu multă lume ar face așa ceva, mai ales în România. La noi......

Words: 4253 - Pages: 18

Free Essay

Term

...is a highly overvalued stock. Dump it if you own it, and run with the cash. FlagShare LikeReply Bil Rosel May 18, 2013 It is very strange to compare Linkedn with Facebook. Linkedn is a system where people search for themselves jobs. They put their Cv. Ask for jobs. It is very limited. 200 million users. Very spesific. Whereas Facebook is a global world wide system with 1,3 billion users in different countries . Europe, Asia, Africa,... and number of users increases exponentially. Another 2 billion will be added to Facebook. In facebook ,a person can describe itself ,announce itself to the world. He/she can communicate ,send email, messages,calls,chat,groups,TV,video,search like Google,firends,anything can be done in entire computere world is in Facebook. So Facebook covers all the functions of all the other system in the world. It is person oriented. So once open a person can do anything from mobile telephone. It's stock price will be 100$ 200$ 300$ 500$ in the future. It 's future is very bright. Brighter then Google,LNKD....etc... FlagShare LikeReply Powered by Livefyre Sponsored Headlines The amazing 6% cash back card has arrived NextAdvisor The Futuristic Rides of the 2015 Tokyo Motor Show MarketWatch - Video 10 Dow Stocks that Yield the Highest Dividends Today Dogs of the Dow The 9 Youngest Billionaires in the World Bankrate.com ‘Supergirl’ Star Melissa Benoist Responds to Jeb Bush's Comments MarketWatch -......

Words: 1057 - Pages: 5

Free Essay

Compare How Love Is Presented in Sonnet 116 and Romeo and Juliet

...der tilhører dig. De må også overføre softwaren (sammen med licensen) til en computer, der ejes af en anden, hvis a) De er den første licenserede bruger af softwaren, og b) den nye bruger accepterer betingelserne i nærværende aftale. For at gennemføre overdragelsen skal De overdrage det originale medie, ægthedsbeviset, produktnøglen og købsbeviset direkte til den anden person uden selv at beholde nogen kopier af softwaren. De må bruge den sikkerhedskopi, De har fået tilladelse til at oprette, eller det medie, som softwaren blev leveret på, til at overføre softwaren. Hver gang De overfører softwaren til en ny computer, skal De fjerne softwaren fra den forrige computer. De har ikke ret til at overføre softwaren for at dele licenser mellem computere. De må kun overføre Get Genuine Windows-software, Pro Pack- eller Media Center Pack-software sammen med den licenserede computer. Hvordan fungerer internetaktivering? Første gang De opretter forbindelse til internettet, mens De bruger softwaren, kontakter softwaren automatisk Microsoft eller en associeret virksomhed for at bekræfte, at softwaren er ægte, og at licensen er knyttet til den licenserede computer. Denne proces kaldes ”aktivering”. Da aktivering har til formål at identificere uautoriserede ændringer i licens- eller aktiveringsfunktionerne i softwaren og på anden vis at forhindre ikke-licenseret brug af softwaren, må De ikke omgå aktivering. Indsamler softwaren mine personlige oplysninger? Hvis De slutter Deres computer......

Words: 5591 - Pages: 23

Free Essay

Bum Bam It Said

...forlade din plads, når vagten har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Du afgør selv, hvad der skal afleveres til bedømmelse. Ark og elektroniske sider nummereres, og det samlede antal sider angives på alle ark/elektroniske sider, f.eks. side 3 af 5. Hvis du afleverer mere end et kvarter før prøvetidens udløb, skal du aflevere alt udleveret papir, inkl. opgaveformuleringen. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen forlade deres pladser, heller ikke efter at have afleveret besvarelsen. Alle skal blive siddende, indtil opgaverne er talt op af vagterne. Vagterne giver besked, når I må gå. Generelt gælder, at du, hvis du forlader eksamenslokalet før prøvetidens slutning, intet må tage med ud. Papirer, bøger, computere etc. kan hentes efter prøvens slutning. Computeren må kun anvendes til at finde egne lærermidler, egne notater og egne arbejder. Andet opfattes som snyd. Under prøven må du på ingen måde kommunikere med andre. Du må ikke have åbne programmer på computeren, som kan anvendes til kommunikation eller deling af filer. Det opfattes som snyd at have dropbox eller lignende programmer åbne. Det er ikke tilladt at låne noget af andre elever under prøverne. Det er tilladt at høre musik under prøver (dog ikke ved 1. delprøve) ved afdæmpet brug i høretelefoner. Vagterne kan til enhver tid bede om at man slukker for musikken i tilfælde af, at det er generende for andre til prøven. Man er selv ansvarlig for at kunne høre de......

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Curul Matii

... investitie in valoare de 5 mld USD. Volatilitatea mare a pretului actiunilor BAC, reflectata si de valoarea ridicata a coeficientului beta, poate starni interesul celor cu apetit de risc foarte ridicat. * ------------------------------------------------- Intel Corp. Simbol BVB | INL | Pret de inchidere (USD, 16.04.2012) | 28.41 | Mediana estimarilor de pretale analistilor Reuters (USD) | 28.00 | Mediana ratei de crestere pe termen lung (Reuters) | 10.00% | Variatie YTD (USD) | 17.15% | Capitalizare (mil. USD, 16.04.2012) | 142,271.81 | Intel este cel mai mare fabricant de produse pe baza de semiconductori din lume (dupa vanzari si capitalizare). Activitatea sa este axata pe productia de microprocesoare (pentru computere, dispozitive mobile si alte electronice), dar exista si divizii de software (inclusiv antivirusul McAffe si optimizatoarele Wind River) si memorii nonvolatile. Compania apartine sectorului tehnologic pentru care, din perspectiva rotatiei sectoriale, momentul optim de investire este varful recesiunii. * ------------------------------------------------- The Coca Cola Company Simbol BVB | KO | Pret de inchidere (USD, 17.04.2012) | 72.44 | Mediana estimarilor de pretale analistilor Reuters (USD) | 76.54 | Mediana ratei de crestere pe termen lung (Reuters) | 7.40% | Variatie YTD (USD) | 4.29% | Capitalizare (mld. USD, 17.04.2012) | 164.04 | Coca-Cola apartine sectorului bunurilor de larg consum, fiind incadrata......

Words: 767 - Pages: 4