Free Essay

Disadvantage of Technology

In: Computers and Technology

Submitted By PrachiIngle
Words 610
Pages 3
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जिवन पट

1) 14 एप्रिल 1891 - महू, मध्यप्रदेश येथे सैनिक छावणीत जन्म.
2) 1907 - रमाबाई वलंगर यांच्याशी लग्न झाले.
3) 1907 - बाबासाहेब मॅट्रिकची परीक्षा पास.
4) 1910 - इंटरची परिक्षा उतीर्ण
5) 1912 - बी. ए. परिक्षा उतीर्ण.
6) 1912 - पुत्र यशवंतराव यांचा जन्म.
7) 2 फेब्रुवारी 1913 - वडील सुभेदार रामजी यांचे निधन.
1 जुन 1913 - सयाजीराव गाडकवाड यांनी विदेशात अध्यनासाठी शिष्यवृत्ती जाहिर केली.
9) 1913 - उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला प्रयान.
10) 1915 - ऍन्शंट इंडियन कॉमर्स या प्रबंधावर एम. ए. ची पदवी बहाल.
11) 1916 - नॅशनल डिविडंट ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिक अँन्ड अनलिकटिकल स्टडी प्रबंध कोलंबिया विद्यापीठाद्वारे स्विकृत.
12) 1916 - कास्ट इन इंडिया, देअर मॅकेनिझम जेनिसिस अँन्ड डेव्हलपमेँट या निबंधाचे वाचन.
13) 1916 - पी. एच. डी. ची पदवी बहाल.
14) 1917 - मुंबई ला परत आले.
15) 11 नोव्हेँबर 1918 - सिडनहेम कॉलेजमध्ये अर्थशास्राची प्रोफेसर म्हणुण नियुक्ती.
16) 31 जानेवारी 1920 - राजर्षी शाहु महाराज यांच्या साहाय्याने मुकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक प्रकाशित.
17) 1921 - एम. एस. सी पदवी संपादन.
18) 1922 - बॅरिस्टरची परिक्षा पास.
19) 1923 - डॉ. ऑफ फिलॉसॉफी पदवी मिळाली.
20) 1923 - डॉ. ऑफ सायन्सची पदवी बहाल.
21) 1923 - दि प्रॉब्लेम ऑफ रुपी ग्रंथ प्रकाशित.
22) 1923 - बॅरिस्टरीस सुरुवात.
23) 1924 - अस्पृश्य समाजाची परिषद.
24) 20 जुलै 1924 - बहिष्कृत हित कारणी सभेची स्थापना, मुंबई.
25) 1925 - असृश्यांसाठी वसतीगृह स्थापन.
26) जुलै 1926 - राजरत्न या मुलाचे निधन.
27) 1927 - कुलाबा जिल्हा महाड बहिष्कृत परिषद.
28) 3 एप्रिल 1927 - बहिष्कृत भारत या पाक्षिकाचे प्रकाशन.
29) 1927 - मुंबई विधिमंडळात सदस्य म्हणुन निवड.
30) 4 सप्टेँबर 1927 - समाज समता संघ याची स्थापना.
31) 1927 - बंधु बाळाराम आंबेडकरांचे निधन.
32) 1927 - अस्पृश्य समाजातील शिक्षकांतर्फे सत्कार.
33) 13 नोव्हेँबर 1927 - अमरावती येथे अंबादेवी मंदिर सत्यागृह.
34) 25 डिसेँबर 1927 - महाडचा सत्यागृह, मनुस्मृती दहन.
35) 1928 - महार वतने सुधारणा विधेयक विधी मंडळासमोर मांडले.
36) 1928 - मुंबई येथे सरकारी विधी महाविद्यालयात प्राध्यपक.
37) 1928 - मुंबई प्रांतिक समितीवर निवड.
38) 1928 - सायमन कमिशन पुढे साक्ष.
39) 29 जुन 1928 - समता पाक्षिकाचा आरंभ.
40) 1929 - दामोदर सभागृहात गिरणी कामगारांच्या सभेत भाषण.
41) 1929 - टांग्यातुन फेकले गेल्यामुळे पायाला दुखापत.
42) 1929 - अस्पृश्यांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत मुंबई विधिमंडात भाषण.
43) 3 मार्च 1930 - काळाराम मंदिर नाशिक सत्यागृह प्रारंभ.
44) नोव्हेँबर 1930 - गोलमेज परिक्षेत अस्पृश्यांची बाजु ठामपणे मांडली.
45) 24 नोव्हेँबर 1930 - जनता साप्ताहिकाचा आरंभ.
46) 26 नोव्हेँबर 1931 - गंधी व बाबासाहेब व पंचम जार्ज यांची भेट.
47) अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांबाबत गांधीजीच्या धोरणाला गोलमेज परिषदेत विरोध.
48) 1932 - अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यासंबंधी परिषद.
49) 1933 - संयुक्त समितीच्या कामासाठी लंडनला प्रयान.
50) 27 मे 1935 - पत्नी रमाबाई यांचे निधन.
51) 1935 - मुंबई विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य पदावर नियुक्ती.
52) 13 ऑक्टोँबर 1935 - येवला. हिँदु म्हणुण जन्माला आलो, पण हिँदु म्हणुण मरणार नाही - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची येवला येथे धर्माँतराची घोषणा.
53) 15 ऑगस्ट 1936 - स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना.
54) 1936 - जाती प्रथेचे उन्मुलन भाषन प्रकाशित.
55) 1936 - मुक्ती कोण येथे विख्यात भाषण.
56) 1936 - प्रकृती स्वास्थासाठी युरोपला रवाना.
57) कोकणातील खोती नष्ट करण्यासाठी मुंबई विधिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बिल मांडले.
58) 17 फेब्रुवारी 1937 - मुंबई ऍसेँब्ली निवडणुक विजयी.
59) 1938 - पंढरपुर मातंग परिषदेतर्फे मानपत्र.
60) 1938 - मनमाड येथे अस्पृश्य रेल्वे कामगार परिषद.
61) 1938 - विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य पदाचा राजीनामा.
62) 1938 - औद्योगिक कलहाचे विधेयक मुंबई विधिमंडळात मांडले.
63) 1938 - औरंगाबाद येथे अस्पृश्य सभेचे अध्यक्ष.
64) 1940 - मुंबई येथे सुभाष चंद्र बोस यांच्या सोबत भेट.
65) 1940 - थॉटस अँन्ड पाकिस्तान या ग्रंथाचे प्रकाशन.
66) 19 जुलै 1942 - भारतीय दलित वर्ग परिषद, नागपुर येथे हजर.
67) 1942 - मजुर मंत्री म्हणुन निवड.
68) 1942 - अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनी स्थापना.
69) पुणे येथे रानडे जन्म शताब्धी कार्यक्रमात सर्वोतम भाषण.
70) 1945 - काँग्रेस आणि गांधीजीनी अस्पृश्यांप्रती काय केले ग्रंथ प्रकाशित.
71) 1946 - शुद्र पुर्वी कोण होते हा ग्रंथ प्रकाशित.
72) 1946 - सोलापुर, अहमदाबाद नगर पालिकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना माणपत्रे दिली.
73) 20 जुन 1946 - मुंबई येथे सिध्दार्थ महाविद्यालची स्थापना.…...

Similar Documents

Free Essay

Technology Advantage and Disadvantage

...Advantages and disadvantages of technology. In the last century many people did things by hand but nowadays more and more tasks have become automated. For example, many people have washing machines, clothes driers and dishwashers, so the amount of energy needed to wash and dry clothes and wash dishes is greatly reduced. As technology progresses, more and more of these tasks will be automatic, for example, vacuum cleaning or cutting the grass. In addition to this, improvements in technology have given us 24-hour a day entertainment from digital TV to video games. This means that there are fewer tasks to do, more time to do nothing and more opportunities to sit around and be entertained without moving very much. As we can see, there are both advantages and disadvantages to this. I will deal with the advantages firstly. I think, there are at least two positive effects of this. First of all, we don't need to do repetitive and uninteresting job like washing-up and this gives us more time to do other things. What we do with this time depends upon the individual. Secondly, for people, who are less able to do these jobs, like elderly or disabled people, these machines are a great help. Future developments may be able to help them even more. I think, this is the most positive side of technology. Now I will look at the disadvantages. As I mentioned, it is up to the individual what they do with this extra time. Unfortunately, instead of doing everyday tasks people tend to watch......

Words: 381 - Pages: 2

Premium Essay

Disadvantages of Technology

...Technology has been a boon to mankind and it is a blessing in disguise. It has made the life of humans simple and easy to live. The effects of technology have largely been positive on human life. We have reached this modern era because of technology. The various technologies around us have made this world modern. In this modern life technological innovations have become integral to our lives Technological innovations are the most important aspect of human life and it is impossible to even think of our life without them. Technology is the greatest creation of humans and it has also enabled humans to create whatever they desire. I think that technology is indispensable in our modern life and it is a great positive force in our lives. The creativity in the field of technology has always resulted in remarkable innovations. We would not have reached such heights of development without the help of technology. Technology has influenced people in a positive sense. It has instigated people to create better and better innovations. We can never think of our lives without the basic amenities which technology has provided us with. Without such technology we would still be in the pre-historic age. We should be thankful to technology for our metamorphosis from a cave man to the modern man of present age. This modernism is the result of technology and it has made our life better and better with time. It is best tool that the humans have ever invented for self help. The technological......

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

Disadvantages of Technology

...Every one, it seems, has a mobile these days, even children in kindergarten. Billions of text messages fly around the world every day, and computers and call centers run every aspect of our lives. But is all this really life better? Here are seven good reasons for you to hate technology. It doesn’t save you time. Many people make the mistake of thinking that technology is there to save you time. Wrong. It is there to give people new ways for filling their time. Take personal computers. Learning how to use all the feature of a new PC uses up all the time that having a computer saves. And what about all the hours you spend staring at incomprehensible instructions manual for your new telephone, TV, digital door bell? More choices doesn’t mean better. Of course it’s wonderful to have a CD player, a mobile, a home computer, or an electric toaster, for that matter, but do you really want to play computer games on the 5cm screen of your mobile phone? Do you need your computer to answer the phone? Or your TV to make toast? It does things you don’t need. Digital TV is a perfect example. When it arrived, we were promised a better quality picture and more choice. But at eleven o’clock at night as you flick through the 97 channels you can now get, it’s not the quality of the picture that you wrong about. More the fact that not one single program is worth watching. It is out of date before you brought it. After several frustrating weeks of finding all the right......

Words: 625 - Pages: 3

Premium Essay

Advantages and Disadvantages of Technology

...Advantages and Disadvantages of Advanced Technology By Jin Sun K., Wellesley, MA Email me when Jin S. contributes work Today, we can’t imagine ourselves without technological advances such as cars, microwaves, cell phones, computers, and televisions. However, technology won’t stop here, but develop further. As technology develops, there are not only advantages, but disadvantages from them. A few advantages of upgraded technology are that one can save time and money and life will be made easier as a result of not having to do all the hard labor. In contrast, the disadvantages of upgraded technology are that people will loose their jobs to machines that will do the work for them. In addition, machines and robots are too complex for most people to use. I personally would want a developed world with advanced technologies. The following are the reasons why I do want a more advanced world with advanced technologies. My major reason is because when you have advanced technologies, life is much easier as robots and machines would take over your daily life chores. For example, daily life chores might be serving your breakfast, cutting your lawn, or cleaning your room. With robots and machines doing one’s chores one has time to relax. Another reason is because unlike humans, robots and machines do not make mistakes when programmed correctly. They always accomplish tasks perfectly so you won’t have to worry about making a mistake and getting trouble. Other reasons why I want......

Words: 678 - Pages: 3

Premium Essay

Disadvantage of Technology

...the dishes. This process takes really much time and energy if you are a busy with work and need to relax. In short, fast food helps people to handle the meal as soon and comfortably as possibzzle.com/articles/advantaThe quick development of fastfood is breaking much family's mealtime. More and more teenagers and young people are engrossed in having fast food with friends and their peers. Mealtime is considered a family meeting time, all members take turns to talk about their activities and feelings during the day, and therefore mealtime is important under one roof. Eating time with the whole family in this modern life is in danger of being lost as the result of fastfood About the Author James Brown writes about Overstock.com ges-and-disadvantages-of-fast-food.html...

Words: 457 - Pages: 2

Free Essay

The Advantage and Disadvantage of Technology on Society

...Advantages and Disadvantages of Technology on Society Annie Martin Professor Marin CS 105 March 10, 2010 Abstract Today’s society is heavily influenced and affected by technology. My paper will explain and highlight many advantages and disadvantages of technology on society. It will discuss some ways it can hinder reputations and how private matters can become public property because of technology. My paper will also reveal how technology can bring people closer together, although many people may beg to differ. Today’s society is driven and greatly influenced by technology. This can be a beneficial fact, and it can also be detrimental and yield major problems. Whether one is using a digital camera in order to snap a photo of a precious moment, or whether one is sneaking and videotaping an embarrassing video that will last forever, these are components of technology that effect society because it effects people. It is in the eye of the beholder of whether technology has more or less advantages than disadvantages on society. My paper will discuss some advantages and disadvantages of technology on society. There are many advantages of technology. Technology allows people to email, text, talk on the telephone, mow the lawn, vacuum carpets, blend food,......

Words: 774 - Pages: 4

Premium Essay

Incremental Innovation in Technology, Advantages and Disadvantages.

...Incremental Innovation in Technology, Advantages and Disadvantages. Introduction: The objective of this paper is to examine the techniques related to incremental technological innovation in light of its advantages and disadvantages. Many studies focus on techniques of speeding up the cycle of product design. However, the fastest and most effective way to speed up the introduction of a product is to execute an incremental improvement – to an existing produce - that could serve a new and particular need. On the other side of the spectrum, there is what is called the megaproject. A project that starts out with over-the-top ambitious objectives, it requires almost extraordinary effort to accomplish, it demands enormous financial budgets, it typically runs over time and misses many deadlines, and at the end, few examples make a splash and many are written as “tax deductions”. While these heroic projects make good news stories, they do not always make money. They can fail very dramatically and expensively. Since these failures do not make such good new stories, we hear less about them, and overestimate the success rate of megaprojects. We underestimate the importance and value of incremental programs and mislead ourselves about the true risk of the megaproject. We need to look more carefully at these two approaches. Therefore, the opinion expressed here is that the incremental innovators are in fact the unsung heroes of product development. In examining the advantages...

Words: 3981 - Pages: 16

Premium Essay

The Advantage and Disadvantage of Technology on Society

...The Advantage And Disadvantage Of Technology On Society Advantages and Disadvantages of Technology on Society Annie Martin Professor Marin CS 105 March 10, 2010 Abstract Today’s society is heavily influenced and affected by technology. My paper will explain and highlight many advantages and disadvantages of technology on society. It will discuss some ways it can hinder reputations and how private matters can become public property because of technology. My paper will also reveal how technology can bring people closer together, although many people may beg to differ. Today’s society is driven and greatly influenced by technology. This can be a beneficial fact, and it can also be detrimental and yield major problems. Whether one is using a digital camera in order to snap a photo of a precious moment, or whether one is sneaking and videotaping an embarrassing video that will last forever, these are components of technology that effect society because it effects people. It is in the eye of the beholder of whether technology has more or less advantages than disadvantages on society. My paper will discuss some advantages and disadvantages of technology on society. There are many advantages of technology. Technology allows people to email, text, talk on the telephone, mow the lawn, vacuum carpets, blend food, straighten hair, add numbers, and the beneficial list goes on. Without technology, people would not be able to keep in touch with loved ones as...

Words: 298 - Pages: 2

Premium Essay

Disadvantage of Technology

...In this time the technology offers us a big number of services that facilitate in a monumental way our lives, its go from phone services, internet, automatic teller, the use of satellites for the search of objects or people, these technological services help us for make our life a little more pleasant and easier to take but the same as their advantages these technology possess a great quantity of disadvantages which affect the development of the work life, the family environment, the social relationships and they affect the health of people that don't have a rational use of the technology. In the first place I would like to speak about the affects of the technology in the work life, although it is certain the technology makes that our work becomes something easy and don't unite heavy task as everybody thinks, but the problem is the need to be able to use these means a preparation or inclusive an entire advanced study and in some cases the companies have opted to change the whole production system for you scheme which carry out the work of some more employees quickly, these employees they are replaced for these you scheme then when not possessing the study or preparation for the manipulation of these they cannot work generating this way unemployment which affects the families of this people. Another of the cases of the technology affects the human being is in the family environment, many of the parents opt to buy to children video games and this......

Words: 546 - Pages: 3

Premium Essay

Disadvantages of Technology

...Technology has been a boon to mankind and it is a blessing in disguise. It has made the life of humans simple and easy to live. The effects of technology have largely been positive on human life. We have reached this modern era because of technology. The various technologies around us have made this world modern. In this modern life technological innovations have become integral to our lives Technological innovations are the most important aspect of human life and it is impossible to even think of our life without them. Technology is the greatest creation of humans and it has also enabled humans to create whatever they desire. I think that technology is indispensable in our modern life and it is a great positive force in our lives. The creativity in the field of technology has always resulted in remarkable innovations. We would not have reached such heights of development without the help of technology. Technology has influenced people in a positive sense. It has instigated people to create better and better innovations. We can never think of our lives without the basic amenities which technology has provided us with. Without such technology we would still be in the pre-historic age. We should be thankful to technology for our metamorphosis from a cave man to the modern man of present age. This modernism is the result of technology and it has made our life better and better with time. It is best tool that the humans have ever invented for self help. The technological......

Words: 1794 - Pages: 8

Premium Essay

Disadvantages of Technology in Education

...DISADVANTAGES OF TECHNOLOGY IN EDUCATION Laziness in Studying Computers make is so easy to find answers that students barely have to look for them. This may result in them having poor study habits and developing a lazy attitude toward their education. Forgetting the Basic Way of Studying They would no longer rely on the books that are lent by their teachers for them to study since they are already interested to study using the computer. Even simple problems and homework that they need to answer, they are more of seeking the assistance of computers already. Discovering Unusual Things in the Computer Allowing the students to surf the internet doesn’t necessarily mean that all the things that they are going to discover are good for their mind and studies. There are several things that are found in the internet which are not good for the students hence they need to be properly guided by their teachers and parents every time they are going to use the computer. Technology in education plays an important role in the study habits and skills of your child. But, you need to make sure that you are going to be very careful in allowing them to use their computer and surf the internet for them to avoid discovering things that are not part of their studies. It is always important to let them used some of these technology in education as often as it is in order to prevent forgetting the basic way of studying....

Words: 250 - Pages: 1

Premium Essay

The Advantage and Disadvantage of Technology on Society

...I Title The Advantage And Disadvantage Of Technology On Society II Objectives III Introduction IV Body Today’s society is heavily influenced and affected by technology. My paper will explain and highlight many advantages and disadvantages of technology on society. It will discuss some ways it can hinder reputations and how private matters can become public property because of technology. My paper will also reveal how technology can bring people closer together, although many people may beg to differ. Today’s society is driven and greatly influenced by technology. This can be a beneficial fact, and it can also be detrimental and yield major problems. Whether one is using a digital camera in order to snap a photo of a precious moment, or whether one is sneaking and videotaping an embarrassing video that will last forever, these are components of technology that effect society because it effects people. It is in the eye of the beholder of whether technology has more or less advantages than disadvantages on society. My paper will discuss some advantages and disadvantages of technology on society. There are many advantages of technology. Technology allows people to email, text, talk on the telephone, mow the lawn, vacuum carpets, blend food, straighten hair, add numbers, and the beneficial list goes on. Without technology, people would not be able to keep in touch with loved ones as easily; they would have to physically walk and talk face-to-face because cars would......

Words: 306 - Pages: 2

Premium Essay

Disadvantages of Technology in Education

...DISADVANTAGES OF TECHNOLOGY IN EDUCATION Laziness in Studying Computers make is so easy to find answers that students barely have to look for them. This may result in them having poor study habits and developing a lazy attitude toward their education. Forgetting the Basic Way of Studying They would no longer rely on the books that are lent by their teachers for them to study since they are already interested to study using the computer. Even simple problems and homework that they need to answer, they are more of seeking the assistance of computers already. Discovering Unusual Things in the Computer Allowing the students to surf the internet doesn’t necessarily mean that all the things that they are going to discover are good for their mind and studies. There are several things that are found in the internet which are not good for the students hence they need to be properly guided by their teachers and parents every time they are going to use the computer. Technology in education plays an important role in the study habits and skills of your child. But, you need to make sure that you are going to be very careful in allowing them to use their computer and surf the internet for them to avoid discovering things that are not part of their studies. It is always important to let them used some of these technology in education as often as it is in order to prevent forgetting the basic way of studying....

Words: 250 - Pages: 1

Premium Essay

Disadvantage of Technology

... Disadvantages of technology Today, we can’t imagine ourselves without technological advances such as cars, microwaves, cell phones, computers, and televisions. However, technology won’t stop here, but develop further. As technology develops, there are not only advantages, but disadvantages from them. A few advantages of upgraded technology are that one can save time and money and life will be made easier as a result of not having to do all the hard labor. In contrast, the disadvantages of upgraded technology are that people will loose their jobs to machines that will do the work for them. In addition, machines and robots are too complex for most people to use. I personally would want a developed world with advanced technologies. The following are the reasons why I do want a more advanced world with advanced technologies. My major reason is because when you have advanced technologies, life is much easier as robots and machines would take over your daily life chores. For example, daily life chores might be serving your breakfast, cutting your lawn, or cleaning your room. With robots and machines doing one’s chores one has time to relax. Another reason is because unlike humans, robots and machines do not make mistakes when programmed correctly. They always accomplish tasks perfectly so you won’t have to worry about making a mistake and getting trouble. Other reasons why I want advanced technologies are because they save a great deal of time and money. For example, if you are...

Words: 650 - Pages: 3

Free Essay

Disadvantages of Technology

...century and the world has given us someunbelievable technology that sometime it seems to be a dream. But when we look at the backside of the latest technology, we find that we have made these technology for our destruction if wrongly used by wrong people. If people of the world use these technology in a right way, we all are going to be benefited out of it ,but if the motive of a human being is not positive, he can enter into your extreme privacy by misusing the techno logy and hiding it in the camera to encash it for money when time comes for him. Here I am talking about some of the worst phase of the technology we do have like violation of your privacy by someone unknown to you. With the advancement in the field of latest technology, we have to face many disadvantages out of the benefit of modern technology such as stress factor, hectic life, fear of nuclear war, cyber crime and high growth of eye disease, increase of body weight and new transportation technology which has brought pollution and congestion in major cities. As we all know that we have entered into an era of new/ modern technology world which is equipped with super technology software through which we can work without employing manpower. On the other side, the world is facing terrorists threat and new technology invented by the scientists have armed them with a technology which can destroy a city in seconds with mere pushing of a button. Similarly, the advance technology has created thousand of cases of cyber......

Words: 673 - Pages: 3