Diskursanalyse

In: Other Topics

Submitted By khut
Words 19039
Pages 77
Aquilino, el bueno

Aprender lenguas • 600-1350 horas de docencia para alcanzar un nivel de fluidez aceptable • es necesario superar la barrera comunicativa en Europa mediante esfuerzo, tiempo y dinero • la variedad afecta la lengua y la cultura (lengua = transmisora de la cultura) • base del aprendizaje de una lengua= aprendizaje de los signos lingüísticos • lengua = vehículo conceptual de las personas que la usan • el hecho de que una lengua se convierta en lengua franca es una necesidad – solamente en Europa: más de 20 lenguas • el conocimiento de la gramática “tradicional” permite establecer una comunicación básica con ciertas garantías de eficacia – pero no es suficiente por sí sola. • los objetivos de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas no han variado/cambiado mucho a lo largo de su recorrido histórico • los nuevos métodos sólo se aplicarán bien si cambia la actitud del alumno y la práctica del profesor que enseña ( exige gran esfuerzo

Capítulo 1: El concepto de Método

• búsqueda de un método mágico ha sido constante – la universalización de la enseñanza reglada (la enseñanza de idiomas modernos es obligatorio en todos los niveles de la enseñanza) + creciente necesidad de aprender nuevas lenguas impuesta por el desarrollo en los sistemas de comunicación + por la globalización • el índice de nacimiento y mortalidad de nuevos métodos es alto • cambio de método requiere nuevos planteamientos curriculares y la elaboración y adecuación de nuevos materiales docentes • método (según Gran dicc de Uso del Español Actual)= manera sistemática y ordenada de hacer o llevar a cabo algo / conjunto de ejercicios, técnicas, reglas y procedimientos usados para la enseñanza o el aprendizaje de algo • método del griego (meta hodos) = seguir una vía o camino • método: se entiende tanto “el…...

Similar Documents

Ansätze Zur Messung Der Unternehmenskultur

...Concept-Mapping – Pattern-Matching (Burchell & Kolb, 2003) Culture Orientations (Pümpin & ATAG, 1984) Culture Types (Cameron, 1984; Cameron & Freeman, 1991) Denison Organizational Culture Survey basierend auf Beobachtungen der Beteiligten (z.B. Van Maanen, 1988, 1991) Hofstede et al. 1990 OASIS Culture Questionnaire (University of Michigan/PIMS/MMZSG) (Malik MZSG, 2005) Organizational Culture Inventory (Human Synergistics, 1989/2002) Organizational Culture Profile (O‘Reilly et al., 1991) Organizational Culture Profile (Ashkanasy et al., 2000) Organizational Culture Questionnaire (Sackmann, 2002/2004) Organizational Ideologies (Harrison, 1975) Organizational Norms Opinionnaire (Alexander, 1978) Organizational Narrative Approaches (Erzählungen, Diskursanalyse, Humoranalyse, mündliche Geschichte) Organizational Values Questionnaire (Woodcock & Francis, 1989) Repertory Grid-Technik (wie vom Malik Management Zentrum St. Gallen verwendet) Scheins (1985) Ansatz der Kulturanalyse Unterreitmeier & Schwinghammer (2004) Organizational Culture Survey (entwickelt von Van der Post et al. 1998) Wertekultur (Deep White: Herrmann et al., 2004) WerteManagementSystemZfW (Zentrum für Wirtschaftsethik (ZfW) gGmbH) (2004) Abb. 4: Auflistung der Erfassungsansätze von Unternehmenskultur Diese 25 Erfassungsmethoden lassen sich grob gruppieren in Ansätze mit einer Datenerhebungsmethode und Ansätze mit einer Kombination von Datenerhebungsmethoden. 3.1 Ansätze mit einer Datenerhebungsmethode Zu......

Words: 20330 - Pages: 82

How to Communicate in Art

...fascineres af det ægte og blodet appellere til publikums egne kropserfaringer og samtidig henviser blod til både livs-og dødsmetaforer. (inddrag interview )Også i værket ”Magdalenas Diary” bruger Evaristti ægte genstande i form af 3.000 brugte kondomer, han havde indsamlet fra prosituerede i Thailand. Igen nedbryder Marco Evaristti den distance som medierne skaber til det tabubelagte emne om prostitution . Vi ved at dette tolereres i vores samfund, men samtidig ties det ihjel og når man står som beskuer og ser på disse brugte kondomer, kommer det hele utrolig tæt på og bliver derfor mere ægte end når vi ser en dokumentar i tv’et. | Metoder | Dansk: * Hermeneutisk metode (fortolkning): Jeg har brugt min forståelse for analyse * Diskursanalyse * Panofsky’s metode 3 faser ( præ-ikonografiske, ikonografisk analyse, ikonografisk tolkning) * Argumentationsanalyse afsender-budskab-modtager * Kommunikationsanalyse * Billedanalyse Samfundsfag: * Den deduktive metode Bourdieu * InduktionKvalitativ metode: Metoden bruger man, når man ønsker at få flere forskellige holdninger, dybere svar og derved dybere forståelse at det emne der undersøges jeg har benyttet mig af denne metode til at undersøge om mennesker med forskellige baggrunde har forskellige forudsætninger for at forstå kunst. Jeg har også benyttet mig af andres interviews af Marco Evaristti, til at besvare mine problemstillinger. | Konklusion(Kan evt. anføres under *) | Kunstneren Marco......

Words: 2879 - Pages: 12

Analysis

...der Umwelten von Organisationen einer Integration organisationssoziologischer Forschung und einer kulturtheoretischen gesellschaftsanalytischen Perspektive die Tür geöffnet (vgl. Grendstad und Selle 1995). Eine Integration der organisationsanalytischen mit einer kultur- und gesellschaftstheoretischen Perspektive wird im folgenden insbesondere mit derjenigen soziologischen Forschung gesucht, die sich der Analyse sozialer Probleme widmet. Die Untersuchung sozialer Probleme wie der Mediengewalt steht in der Tradition bestimmter Forschungszweige der Sozialwissenschaften. Sie sind unter anderem das Thema der Soziologie sozialer Probleme, der Soziologie sozialer Bewegungen, der politischen Soziologie, der Agenda-Setting-Forschung oder der Diskursanalyse. Obwohl immer wieder proklamiert wird, dass die Analyse sozialer Probleme nicht mit ihrer Etablierung auf der öffentlichen Agenda beendet sei, sondern dass auch die Konsequenzen der spezifischen Definition und Rahmung des Problems für die gesellschaftliche Problembearbeitung Thema sein müsse34, ist die Zahl der Beiträge zu diesem Aspekt der Karriere sozialer Probleme deutlich geringer, als die zu ihrem Erscheinen auf der öffentlichen Agenda. Mit dem Neo-Institutionalismus in der Organisationsanalyse (Powell und DiMaggio, Hrsg., 1991) hat sich seit Ende der 70er Jahre ein Forschungsparadigma entwickelt, das wie diejenigen Disziplinen, die sich der Analyse sozialer 34 Vgl. die Stufen 3 und 4 des von Spector und Kitsuse......

Words: 88045 - Pages: 353

Evolution of Hacking

...Guldagger understreger tydeligt hvor skadeligt sprøjtegifter er, ved at belyse de dårlige bivirkninger hos børnenesætter Økologisk landbrug i godt lys, og kontroversiel landbrug, hvor man netop bruger sprøjtegifter, i dårligt lys. Økologisk landbrug bliver fremhævet som noget godt af Mette Guldagger, fordi det er grøn landbrug, hvor man ikke bruger insekt-dræbende sprøjtegifte. Hvorimod kontroversiel landbrug, der netop bliver brugt sprøjtegifte som så efterlader spor af sig på grøntsager. Kompositionen er en cirkel-komposition, da kronikken starter med en ekspert der fortæller om hvordan sprøjtegifter er farlige, og også slutter med selv samme ekspert og argument. Synspunktet i kronikken bliver godt understreget og underbygget. Diskursanalyse er behjælpeligt her, til at finde argumentation i brug af Antagonisme par, ækvivalenskæder og nodalpunkt. Mette Guldagger bruger mange antagonisme par i teksten til at fremhæve alvoren ved sprøjtegifter. Hun sætter det farlige op imod det ufarlige, for at styrke underbyggelsen. Konventionelt landbrug og økologisk landbrug sættes op mod hinanden, for at vise risikoen ved konventionelt landbrug som er årsagen til skaderne, da man i det konventionelle landbrug gør brug af sprøjtegifte. Ved at sætte det konventionelle landbrug op imod det økologiske landbrug, får man et bedre billede på hvor farligt det egentlig er at bruge konventionelt landbrug. Nodalpunktet i Mette Guldaggers kronik er ”Farlige/skadelige sprøjterester i grøntsager”......

Words: 450 - Pages: 2

Det Store L

...på universiteterne, er der i gymnasiet sket noget af en symbiose på rent metodisk niveau, jf. den formel der kan få den kolde sved til at springe frem på enhver gymnasieelevs pande: ”Giv en analyse og fortolkning”. Den eksemplariske analyse af På Memphis Station der gives i rapporten, med inddragelse af både litterære og sproglige iagttagelser, er som taget ud af en 13 12 Kapitel 1. Debatten om faget 6 senere nævnes forskellen mellem strukturalistiske sprogforskere og hermeneutiske litterater, og der gives flere konkrete eksempler på ”modstrømme, fx i forskningen om mundtlighed og dens betydning for grundfortællinger, de såkaldte narrativer, fornyelsen af retorikken og stilistikken og indsatser inden for tekstlingvistik og diskursanalyse”16. Her støttes muligheden for grænseoverskridelser mellem de to stofområder ved henvisning til nye udviklinger i forskningen.17 Men andre steder optræder en anden variant. Den beskriver forholdet mellem sprog, litteratur og kultur som beroende på en simpel skalaforskel18. Små sproglige elementer forenes til større litterære elementer der igen forenes til endnu større kulturelle elementer. I denne traditionelle beskrivelse ses sproget som det fundamentale, mens litteraturen og kulturen bliver til sekundære størrelser. Denne opfattelse af forholdet mellem litteratur og sprog har det modsatte perspektiv af den først nævnte. Mens interessen i den første variant retter sig mod muligheden for at overskride grænsen mellem sprog og......

Words: 201508 - Pages: 807