Free Essay

El Filibusterismo

In: Other Topics

Submitted By chandacelle
Words 489
Pages 2
ANG EL FILIBUSTERIMO

Ang nobelang El filibusterismo (literal na "Ang Pilibusterismo") o Ang Paghahari ng Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si José Rizal, na kaniyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Marciano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ito ang karugtong sa Noli Me Tangere at tulad sa Noli, nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito at, tulad din nito, nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng 1887 habang nagpapraktis ng medisina sa Calamba.
Sa London, noong 1888, gumawa siya ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagtatrabaho sa kaniyang manuskrito habang naninirahan sa Paris, Madrid, at Brussel, at nakompleto niya ito noong Marso 29, 1891, sa Biarritz. Inilathala ito sa taon ring iyon sa Gent. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng pera sa kanya upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Septyembre 18, 1891.
Ang nasabing nobela ay pampulitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising pang lalo sa maalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan.
Sa introdaksyon ng nasabing nobela ay si Ferdinand Blumentritt ang nagsulat nito na nagpapabatid na ang nobelang ito ay mas masidhi keysa sa Noli ayon sa pampulitikang mga ideya ng nobela.
Bagamat hindi ko natapos ang aking napanuod na palabas nitong nagdaang Agosto 28, 2011 ay labis kong ikinatutuwa at lalong kinapapanabikang makapanood ng mas engrandeng palabas ng El Filibusterismo sapagkat akin lamang itong napanood sa simpleng pagtatanghal ng mga estudyante ng University of Manila sa Rizal Park at ito ay libre lamang dahil sa kanilang pagdiriwang ng “Bwan ng Wikang Pambansa”.
Ito ay alay sa mga pumapasyal sa Luneta upang mapanuod at muling maibukas ng mga kabataan,matanda at mga binata’t dalaga ang kanikanilang mga mata sa nakalipas na pangyayari sa ating bayan na karamihan sa mga mamamayan ay alam lamang basahin at hindi alam intindihin.
Sa aking napanuod na pagtatanghal ay gusto ko itong masundan pa ng mas malinaw at mas mahuhusay na manananghal kagaya ng aking napanuod noong nasa sekondarya pa lamang ako na ang itinanghal ay ang Noli Me Tangere.
Lahat ng aking napanood at nababasa magpasa-mula ngayon lingid sa mga nobela ni Rizal ay aking maibahagi pagkatapos ko sa aking pag-aaral.
Nais kong sundan at gayahin ang yapak sa mga pagsubok na napagdaanan ng ating mahal na bayaning si Rizal na hindi ito daan para hindi mo matipos ang mga bagay bagay at kailangan mong gawin ang mas mainam na daan upang matipos mo ang mga lakbayin mo sa buhay.
At bilang pagkakaintindi sa aking napanood ay marapat na nating ipagpatuloy ang kalayaan para sa ating mga sarili upang hindi tayo inaapi at inaalipusta ng kung sino mang walang karapatan na gawin ang mga bagay na ito sa atin.
Saludo ako sa ating Bayani.…...

Similar Documents

Free Essay

Thesis for El Filibusterismo

...Pangalan: Erieka T. Sato Petsa: Oktubre 08,2012 Taon at Pangkat: 4th – Shinri Kabanata #7: Si Simoun A. Talasalitaan 1) lente – plaslayt 2) napakislot – biglang pagkilos 3) mabunyag – matuklasan 4) pitaggan – paggalang 5) naglagalag – nakipagsapalaran 6) nagpunyaagi – nagsikap 7) lasog-lasog – durog-durog 8) sumisidhi – tumitindi 9) luray-lurayin – gutay-gutayin 10) Inudyukan – sinusulsulan 11) umaagnas – nagpapabulok 12) pagkakagahaman – pag-iimbot B. Mahalagang Pangyayari 1.Nang pabalik na si basilio, may nakita siyang liwanag sa gitna ng kakahuyan at gumagawa ng mga yabag. 2.Nakita ni Basilio ang mag-aalahas na humuhukay at paminsan-minsan ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng plaslayt. 3.Nagpakilala si Basilio kay Simoun sa takot na matuklasan siya na naroroon sa gubat. 4.Tinitigan ni Simoun ang binata at binunot ang rebolber sa kanyang bulsa. 5.Pinabayaan ni Simoun na mabuhay ang binata sapagkat pareho silang uhaw sa katarungan. 6.Isinalaysay ni Simoun ang kanyang paglalakbay sa mundo upang magpayaman, at nanumbalik upang maghimagsik at makitang muli si Maria Clara. 7.Napagusapan nila pareho ang kanilang plano para sa bayan at nalaman nilang magkasalungat ang kanilang mga katwiran. 8.Sinabi ni Simoun kung baka sakaling magbago ang pananalig ng binata ay......

Words: 315 - Pages: 2

Free Essay

El Filibusterismo

...ASSIGNMENT SA FILIPINO IPINASA NI: GLAIZA MAE A. CATAROS MGA TULA NG DAMDAMIN * ODA * DALIT * SONETO * ELEHIYA * AWIT MANGGAGAWA ni Jose Corazon de Jesus Bawat palo ng martilyo / sa bakal mong pinapanday alipatong nagtilamsik, / alitaptap sa kadimlan; mga apoy ng pawis mong / sa Bakal ay kumikinang tandang ikaw ang may gawa / nitong buong Santinakpan Nang tipakin mo ang bato / ay natayo ang katedral, nang pukpukin mo ang tanso / ay umugong ang batingaw nang lutuin mo ang pilak / ang salapi ay lumitaw, si Puhunan ay gawa mo / kaya ngayo'y nagyayabang. Kung may ilaw na kumisap / ay ilaw ng iyong tadyang, kung may gusaling naangat, / tandang ikaw ang pumasan mula sa duyan ng bata / ay kamay mo ang gumalaw hanggang hukay ay gawa mo / ang kurus na nakalagay. Kaya ikaw ay marapat / dakilain at itanghal pagkat ikaw ang yumari / nitong buong Kabihasnan. Bawat patak ng pawis mo'y / yumayari ka ng dangal dinadala mo ang lahi / sa luklukan ng tagumpay. Mabuhay ka ng buhay na / walang wakas, walang hanggan, at hihinto ang pag-ikot / nitong mundo pag namatay. Bayan Ko (My Country) Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig na sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko, binihag ka Nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaalpas! Pilipinas kong minumutya Pugad ng......

Words: 5986 - Pages: 24

Free Essay

El Filibusterismo

...El Filibusterismo SUMMARY OF THE BOOK The story started in a journey in Tabo ship between Manila and Laguna. One of the travellers is Simoun who is no other than Ibarra, the poet Isagani, and Basilio. Basilio, who is now a grown-up bachelor was only 10 years old when we read his story in Noli Me Tangere. Therefore, 13 years had passed since Elias and Sisa died. Basilio reached San Diego and in a historical event he met Simon when Basilio visited the place where his mother was buried which was inside the burial place of the Ibarra’s. He learned that Simon was Ibarra in disguise; and for this secret not to be told, Simon attempted to kill Basilio. But he was able to control himself and he just persuaded Basilio to join his cause to revolt against Spanish regime in the Philippines. Basilio refused because he wanted to finish his studies. While the Kapitan Heneral was having a good time in Los Banos, Filipino students laid a plea to his majesty (Kap. Heneral) for him to establish an academy of Spanish language. This appeal was not approved, as what the students wished, because they learned that the priests are going to manage the the academy, and the students will be just the followers of the priests. When that happens, they will have no rights to whatever they want for the academy. While this was happening, Simon met up with Basilio at persuaded him again to join his cause to revolt and head a group that break into the convent of Santa Clara to get Maria Clara. But......

Words: 4484 - Pages: 18

Free Essay

El Mariachi

...Arbejdsark 3 til El Mariachi 1. ¿Cómo empieza la relación entre Dominó y el Mariachi? - Al principio Dominó y el Mariachi están extranreros, ante los unos de los otros. El Mariachi visita de bar el Dominó. El Mariachi busca trabajo. 2. ¿Cómo se desarolla la relación entre el Mariachi y Dominó? - Dominó y el Mariachi estan enamorados. 3. ¿Por qué vuelve el Mariachi al hotel? - Porque va a tener su dinero vuelda. 4. ¿Qué hace el recepcionista luego? - El recepcionista llama por telefono a Moco. 5. ¿Qué importancia tiene que Azul entra en el bar de Dominó? - Azul confunde se estuche de guitarra con el estuche de guitarra del Mariachi. 6. Describe la escena con las guitarras confundidad. - El Mariachi pone el estuche de guitarra en la bar de Domió y se va. Azul llega y toma un cerveza. Cuando Azul va, confunde su estruche con el estuche del Maricahi. El Matónes de Moco ven a Azul. Destapa su estuche y en el estuche está la guitarra del Mariachi. 7. ¿Cual es la verdadera relación entre Dominó y Moco? - Moco está enmorado de Dominó. Pero Dominó no quiere a Mocó. 8. ¿Cómo logra Azul entrar en el rancho de Moco? - Azul coopera con Dominó. 9. ¿Por qué cambia Moco de actitud ante Dominó? - Porque Mocó cree que Dominó ha tiene selos con el Mariachi y Mocó esta celoso. 10. ¿A quién mata Moco? - Azul y Domninó. 11. ¿Qué pasa cuando entra el Mariachi? - Mocó dispera a el mano del Maricahi. Y el Mariachi mata a Mocó. 12. ¿Por qué no mata Moco al Mariachi? -......

Words: 440 - Pages: 2

Free Essay

El Filibusterismo

...ang El Filibusterismo sa Asignaturang Filipino I. Panimula A. Saligan ng Pag-aaral Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela na nilikha ni Dr. Jose Rizal na buong puso niya inialay sa mga paring martir na sina Gomez, Burgos, at Zamora o mas kilala bilang “Gomburza”. Sinundan nito ang Noli Me Tangere na sumasalamin sa mga kaganapan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at ang nagmulat sa mga Pilipino sa kanilang pansariling kahinaan at kamalian sa kabila ng masamanang pagmamaltrato nito sa kanila. Samantalang ipinakita naman sa El Filibusterismo ang paraan kung papaano nararapat gawin ang isang himagsikan. Ipinakita rito ang ginawang paghihiganti ni Crisostomo Ibarra (ang pangunahing tauhan sa dalawang nobela) sa lipunan na kanyang ginagalawan sa katauhan ni Simoun. Makikita din dito ang pagkabigo ni Crisostomo sa lahat ng kanyang mga balak, ngunit ito ang mas nagpatatag sa kanya upang mas lalong hindi sumuko. Sa El Filibusterismo nasagot ang mga katanungan ukol sa nagyari sa mga taong kagaya nina Crisostom, Basilio, Maria Clara, Sisa, at iba pa. Isinulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo upang masagot at mabigyan linaw ang mga bagay-bagay na hindi depenido sa unang nobela. Tinutukoy din dito ang kahalagahan ng etika at kagandahan asal laban sa kasakiman. Ito ang akdang nagpasiklab sa damdamin ng mga Pilipino na matamo ang hinahangad na kalayaan at karapatan ng bayan na ipinagkait ng mga Kastila sa loob ng mahabang panahon. Ang El Filibusterismo ay......

Words: 723 - Pages: 3

Premium Essay

El Fili

...religious group and the justice implements in our country during the time of Spaniard colony. The whole time that I watch I feel blessed and proud for being one of the Filipino because we Filipinos fight for freedom in a good and nice way. We fight even we don’t have strong weapon to fight Spaniards army. I believed that the hero of El Filibusterismo is a rich jeweler named Simoun. He was Crisostomo Ibarra of the Noli Metangere. One good thing I saw in the play was that, it did not only show simoun’s (Jose Rizal) strong or positive points but his weaknesses and personal struggles also. It only shows that no man is perfect as was our national hero. However, this does not degrade his personality and character. Instead, it strengthens even more the views that Dr. Jose Rizal understood and had a good heart for his fellow countrymen. The impact of El Filibusterismo is to awaken the eyes of the Filipinos, to make revenge against the Spaniards, it just for peace and to get back the freedom. To show how Spaniards abused Filipinos. How the government system affects our lives. How religious groups used their power to manipulate Filipinos. Also El Filibusterismo makes the Filipinos became desperate and fight against the hatred Spanish authorities and to encourage revolution....

Words: 308 - Pages: 2

Free Essay

El Pedo En El Pedo

...residentes de Estados Unidos han sido condenados a muerte al ser acusados por crímenes cometidos en dicho país. Uno de los casos de mexicanos ejecutados es el de Humberto Leal García, quien fue condenado en el estado de Texas el pasado 8 de julio de 2011 tras haber sido acusado por delito de violación y asesinato de una joven de 16 años; este hombre estuvo en la cárcel de Estados Unidos desde el año de 1994 hasta el 2011 que fue sentenciado. El caso de Leal, como el de otros mexicanos ha sido fuertemente sonado debido a que representa una clara violación de los derechos humanos de estos ciudadanos fuera de su país. Tras diversas investigaciones y análisis realizados sobre el caso, se estableció que “a Leal se le negó el derecho a ser asistido por el consulado mexicano” (CNN, 2011) y este fue ejecutado, violando lo establecido por la Corte Internacional de Justicia que especifica el derecho de todo ser humano de que se cuente con una revisión y reconsideración judicial del veredicto y la pena impuesta, esto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, se estableció que en este caso fue violado el artículo 36 de la Convención de Viena, que establece que los ciudadanos acusados tienen derecho de buscar apoyo consular “sin demora”, sin embargo a Leal no le fue informado dicho derecho. Cabe mencionar que el caso de Humberto Leal forma parte de lo que ahora se conoce como Caso Avena, mismo que ampara a más de 50 sentenciados en Estados Unidos que a pesar......

Words: 1857 - Pages: 8

Free Essay

El Demiurgo En El Timeo

...En este diálogo, Timeo va a intentar dar una explicación del universo –macrocosmos- y a establecer un paralelismo con el hombre –microcosmos-, abordando principalmente los problemas de la cosmología, de la estructura de la materia y de la naturaleza humana. Así, la explicación que va a intentar desarrollar va a estar basada en las matemáticas (que constituyen el modo de presencia de lo intangible en lo sensible, de acuerdo con el desarrollo de esta disciplina en su época), pero sucede que se halla tan desprovisto de recursos como los poetas, que se dirigían a las Musas en busca de respuestas. Por lo tanto, y de esta manera, lo que dice Timeo no puede ser declarado ni verdadero ni falso, ya que se basa en cosas que están más allá de sus conocimientos o capacidad, y no puede más que considerarse por el propio orador como un "discurso probable", limitado, además, por el propio lenguaje. El diálogo comienza con un resumen de la constitución ideal descrita en La República, para narrar a continuación Critias la supuesta guerra victoriosa que mantuvo la antigua Atenas contra la Atlántida. Se trata de mostrar cómo la antigua Atenas se amoldaba mejor a la "propuesta" de Platón que la Atenas actual (propuesta que atiende más a los fines del ser humano por naturaleza). El proyecto de Platón se inserta, pues, en una tradición como la representada de la Grecia Antigua, que remonta a los poetas. Procede entonces Timeo a desarrollar una detallada explicación del modelo cosmológico de......

Words: 1125 - Pages: 5

Free Essay

El Pussi

...fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico Español. ........................... 2 D) La Constitución. ................................................................................................... 2 E) La Ley y sus clases. .............................................................................................. 3 F) La costumbre. ....................................................................................................... 4 G) Principios generales del Derecho......................................................................... 4 H) Otras fuentes. ....................................................................................................... 5 3. Las relaciones entre normas...................................................................................... 5 A) Los elementos funcionales del sistema jurídico español. .................................... 5 B) El principio de legalidad. ..................................................................................... 5 C) El principio de competencia................................................................................. 6 D) El principio de jerarquía normativa. .................................................................... 6 E) El principio de seguridad jurídica. ....................................................................... 6 F) El principio de publicidad..................................................................................... 6 G) El principio de......

Words: 18219 - Pages: 73

Premium Essay

El Nino

...El Niño and La Niña Worksheet After exploring the websites, you will have enough information to answer the following questions. There are 19 true/false questions and 1 short answer question that need to be answered. Submit your work to your instructor and then complete the El Niño and La Niña Quiz. The information below explains how to answer the questions. * If the statement is True, answer True for full credit. * If the statement is False, answer False for half credit and then rewrite the sentence to make it a True statement. To make it True, you will likely only need to swap no more than 2-4 words that describe the main concept to make it true. Here are a couple of examples. Example #1: True/False: Most of the Earth’s weather occurs in the stratosphere. Answer: False. Correct the False: Most of the Earth’s weather occurs in the troposphere. Example #2: True/False: La Niña in Spanish means “the little boy” and El Niño in Spanish means “the little girl.” Answer: False Correct the False: La Niña in Spanish means “the little girl” and El Niño in Spanish means “the little boy.” OR it can also be written: El Niño in Spanish means “the little boy” and La Niña in Spanish means “the little girl.” Questions for Credit 1. Ocean waters off Peru and Ecuador become colder than normal during El Niño and warmer than normal during La Niña. Answer: 2. The effects of El Niño or La Niña cause changes in rainfall and temperatures...

Words: 680 - Pages: 3

Free Essay

El Empowerment

.....................................................3 3.2. Organización del Empowerment .........................................................4 3.3. El camino hacia el Empowerment .......................................................4 3.4. Acciones, medidas y recompensas........................................................6-10 3.4.1. Definición de medidas (indicadores).........................................7 3.4.2. Definición y tipos de Empowerment .........................................8 3.5. Empoderamiento y poder social...........................................................10 3.5.1. Defensores del Empowerment ...................................................13 3.5.2. Directivos reacios a ceder el poder............................................14 3.6. Receptividad de Empowerment ...........................................................15 3.7. Niveles de Empowerment .....................................................................17 3.8. Modelos de Empowerment ...................................................................21 3.9. Aceptación de Empowerment en una comunidad..............................23 3.10. Cómo implantar el empowerment en una organización..................25 3.11. Técnicas de Empowerment.................................................................25 3.11.1. El paradigma empresarial .........................................................25 3.11.2. Cambio papel ..................................................

Words: 12523 - Pages: 51

Free Essay

El Filibusterismo

...El Filibusterismo SUMMARY OF THE BOOK The story started in a journey in Tabo ship between Manila and Laguna. One of the travellers is Simoun who is no other than Ibarra, the poet Isagani, and Basilio. Basilio, who is now a grown-up bachelor was only 10 years old when we read his story in Noli Me Tangere. Therefore, 13 years had passed since Elias and Sisa died. Basilio reached San Diego and in a historical event he met Simon when Basilio visited the place where his mother was buried which was inside the burial place of the Ibarra’s. He learned that Simon was Ibarra in disguise; and for this secret not to be told, Simon attempted to kill Basilio. But he was able to control himself and he just persuaded Basilio to join his cause to revolt against Spanish regime in the Philippines. Basilio refused because he wanted to finish his studies. While the Kapitan Heneral was having a good time in Los Banos, Filipino students laid a plea to his majesty (Kap. Heneral) for him to establish an academy of Spanish language. This appeal was not approved, as what the students wished, because they learned that the priests are going to manage the the academy, and the students will be just the followers of the priests. When that happens, they will have no rights to whatever they want for the academy. While this was happening, Simon met up with Basilio at persuaded him again to join his cause to revolt and head a group that break into the convent of Santa Clara to get Maria Clara. But......

Words: 352 - Pages: 2

Free Essay

El Navegante

...West El Navegante [pic] Este libro es para aquellos que, Niños todavía, Puestos ya ante el portal de la medianoche Soñamos con la aurora Alguna isla Sobre la que pesa el silencio del mar... Robert Browning Pippa Passes, Parte II ...Tal como era en el comienzo es ahora, y será siempre por los siglos de los siglos. Doxología En 1882, el agente de Lloyd's en Rarotonga informó de la supuesta existencia de las Haymet Rocks, a unas 150 millas al sur-suroeste de Rarotonga... Sin embargo, este informe podría haberse originado en la isla perdida de Tuanaki, que parece haber existido en esas inmediaciones, pero en la actualidad ha desaparecido. El Fabert, cuando buscaba una isla que según informes existía en esas inmediaciones, pero que no pudo llegar a ver, registró una profundidad de 125 metros a los 24° 07' de Lat. sur y 158° 33' de long. oeste. (Pacific Islands Pilot, Volumen II, 9.a edición, 19ó9, página ó5, parágrafos 25 y 30.) UNO SOBRE LA BLANCA PLAYA de Hiva Oa, mirando hacia donde nacía la luna y hacia las rompientes que se formaban en el......

Words: 120240 - Pages: 481

Free Essay

El Oko

...Madrid, 1 de abril de 2011 1. El contexto global de la desregulación El análisis de la crisis financiera y económica actual está fuertemente relacionado con el creciente grado de independencia y primacía que han ido adquiriendo los movimientos financieros y especulativos del capital respecto al funcionamiento de la actividad productiva en los diferentes ámbitos territoriales o locales. Este hecho se ha visto facilitado por el contexto e ideología desreguladores que se fueron imponiendo a nivel internacional desde la década de los ochenta con el triunfo de las políticas neoliberales.  A partir de ese momento, tomando como argumento principal el control de la inflación, los intereses de los principales grupos financieros lograron imponer programas de ajuste monetario y liberalización económica y financiera, procediendo a independizar los bancos centrales de cualquier control público, al tiempo que se procedía a la desregulación de los movimientos de capitales y de los mercados de trabajo, así como a disminuir los impuestos sobre las ganancias empresariales y los grupos de alto ingreso.  De esa forma, los movimientos financieros experimentaron un enorme crecimiento, paralelamente al incremento de las rentas del capital y de los grupos de mayor ingreso, y la disminución de las rentas del trabajo y las asignaciones al gasto público social, esto es, el Estado del Bienestar. En efecto, entre 1976 y 2007, la parte de la renta nacional acaparada por el 1% de las personas con......

Words: 3713 - Pages: 15

Free Essay

El Sagrario

...El Sagrario Todos sabemos que el Sagrario es el lugar en el que se encuentra Jesús dentro de un templo. Pero es más que eso, es historia y tradición cristiana y podemos rastrear sus primeros indicios en la Biblia. Para ser más exacto en el Éxodo. Por eso, antes de empezar con el tema principal vamos a dar sus antecedentes históricos. En ese entonces era mejor conocido como el Tabernáculo. Éste fue un santuario construido por los Israelitas cuando fueron liberados de Egipto y servía de lugar de adoración a Dios. Cuando Moisés sube al monte para hablar con Dios, Él le da las especificaciones (Éxodo 25 hasta el 40) de cómo quería que fuera el lugar donde se le iba a ir a adorar. “Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda”(1). Estaba compuesto de varias partes. Primero tenemos el Atrio, que era lugar de alabanza. En el mismo se encontraba un altar de bronce en el que se hacía el sacrificio de un cordero y la confesión de los pecados, también había un lavacro que representaba pureza. En segundo tenemos el lugar santo que contenía un candelero de oro, un altar de incienso y una mesa con 12 panes. Más allá se encontraba el lugar santísimo que protegía las Tablas que contenían los Diez Mandamientos, la vara de Aarón y maná dentro del Arca de la Alianza. Para este entonces, faltaban años para que naciera Jesucristo y por consecuencia no había lo que es la misa. Es en su última cena que cuando......

Words: 1149 - Pages: 5