Free Essay

Environmental

In: Social Issues

Submitted By anya730
Words 575
Pages 3
Хүмүүст хэрхэн сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх вэ?
2013-11-22 өдөр 08:42
Анхны сэтгэгдэл гэдэг хүнд маш чухал байдаг. Яагаад гэвэл хүнд төрсөн анхны сэтгэгдэл маш удаан хадгалагддаг. Хэрвээ та анх хүнд эвгүй сэтгэгдэл төрүүлсэн бол цаашид та тухайн сэтгэгдэлийг нь арилгахад их хэцүү байх болно.
Танд хүмүүст төрүүлэх анхны сэтгэгдэлээ сайхан байлгахад тань туслах үүднээс дараах зүйлсийг бичлээ.
Хүмүүс бид их олон дүр төрхийг үзүүлдэг. Ээж аав нартаа нэг дүр, найз нөхөддөө нэг дүрээр, ажлын газартаа нэг дүрээр гэх мэт олон янзын дүр гаргаж явдаг шүү дээ.
Та нэг хүнтэй уулзчихаад дараа нь уулзах үед өмнөх гаргаж байсан үйл хөдлөл, зан аашийг нь санадаг биз дээ. Тиймээс танд өгөх эхний зөвлөгөө гэвэл
1. Та хэнтэй ч уулзсан бай уулзахдаа дандаа сайн найзтайгаа уулзаж буй мэт байх хэрэгтэй. Бид сайн найзтайгаа уулзахдаа нэг зан, танихгүй хүнтэй уулзахдаа нэг зан, бага зэрэг таних хүнтэйгээ уулзахдаа нэг зан аашийг гаргадаг. Мэдээж бид сайн найзтайгаа уулзах үедээ баяртай байдаг ба тухайн хүнтэй байхдаа маш тааламжтай байдаг. Тийиээс ч тэд мөн бидэнтэй маш халуун дулаанаар ханддаг. Тэгэхээр хэрвээ та хүнд сайхан сэтгэгдэл төрүүлмээр байгаа бол тухайн хүн тань хэн ч байсан та сайн найзтайгаа уулзаж буй мэт байх хэрэгтэй юм.
2. Биеийн хөдөлгөөн хүний хэлж буй үгээс илүүтэйгээр хүний юу бодож байгааг илэрхийлж чаддаг гэж ярьдаг. Энэ үнэхээр үнэн зүйл юм. Хүн хэдий бодож байгаа зүйлээ өөр үгээр илэрхийлж болох боловч үйл хөдлөл нь худал хэлж чададгүй. Тэгэхээр биеийн хөдөлгөөнөөр хүнд сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх аргууд гэвэл
a) Инээх. Инээх гэдэг бол хүчтэй зүйл. Инээж байгаа хүнд хүн үгүй гэж хэл чададгүй гэж ярьдаг. Инээж буй хүн хүмүүст ямар ч тохиолдолд итгэж болмоор, харьцаж болмоор, ба маш найрсаг болон харагддаг. Тэгэхээр та инээх аваас хүмүүст заавал таалагдана гэдгийг амлаж байна.
b) Гар эсвэл хөлөө сольбож болохгүй. Энэ нь маш хаалттай харагддаг. Энэ нь хүмүүст таныг хүмүүстэй харьцмааргүй байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг байна.
c) Та ярьж буй хүнрүүгээ биеэ харуулж байх хэрэгтэй. Энэ харилцааг маш нээлттэй илүү нөхөрсөг болгодог байна.
d) Тухайн хүнийхээ нүдрүү харах хэрэгтэй. Хүн харилцаж буй хүнийхээ нүдрүү харна гэдэг нь харьцаж буй хүндээ итгэлийг төрүүлдэг байна. Гэхдээ мэдээж байнга нүдрүү нь хараад байж болохгүй. Энэ нь тухайн хүнээ эвгүй байдалд оруулдаг.
3. Эерэг байх хэрэгтэй. Та хүнтэй уулзахдаа тухайн хүнийг магтах эсвэл тухайн хүнд таалагдах ямар нэг эерэг зүйлийг хийх хэрэгтэй. Тухайн хүнд хэн нэгэн хүнийг муулах, муу зүйл ярих нь мэдээж тухайн хүнд сайхан сэтгэгдэл төрүүлэхгүй юм.
4. Та хүнтэй зөв харилцах гээд нэг их зүйл бодох хэрэггүй юм. Та өөрийгөө буруу илэрхийлэх болов уу гэж айх хэрэггүй юм. Тэрний оронд та ярилцаж буй хүндээ анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тухайн хүнийхээ тухай илүү ихийг мэдэхийг оролдох хэрэгтэй.
5. Сэтгэлгээ, бодлоо ашиглах хэрэгтэй. Хүн амьдралынхаа бүхий л хүрээнд санаа бодлоо ашиглах хэрэгтэй байдаг. Энэ аргыг хүмүүс бараг л ашиглаж мэддэггүй. Жишээ нь та ямар нэг клуб, ямар нэг олон хүн цугларсан газар очихоосоо өмнө өөрийн бодолдоо тэндэх хүмүүстэй сайн харилцаанд орж байгаа тухай төсөөллийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ нь таны сэтгэийг амрааж, үр дүнг өөрчилдөг юм.
6. Таны хүнтэй хэрхэн харилцах нь таны юу гэж хэлж байгаад бус харин хэрхэн үгээ хэлж буй, ямар өнгөөр ярьж байгаагаас шалтгаалдаг. ” Хүмүүсийн буруу ойлголцолын 90% нь буруу хоолойн өнгөнөөс болдог ” гэсэн алдартай хүний хэлсэн ухаалаг үг байдаг. Тэгэхээр та маш найрсагаар ярих хэрэгтэй юм.
7. Та хэрвээ ярилцаж буй хүндээ сайхан сэтгэгдэл төрүүлмээр байгаа бол тухайн хүнийхээ оронд өөрийгөө тавьж үзэх хэрэгтэй. Та өөрийхөө тухай бус харин тухайн хүнийхээ тухай ярих нь ямар ч тохиолдолд сайхан сэтгэгдэлийг түүнд төрүүлэх болно.…...

Similar Documents

Premium Essay

Environmental Science

...The definition of environmental science is the study of the environment and the quest for the solution to environmental problems such as pollution, global warming, and disappearing resources. The subfield of environmental science that is interesting is ecology. Ecology is the study of the interactions of organisms and some physical aspect of their environment. An example is the study of how two individual populations of two different organisms impact their environment through a symbiotic or competitive relationship. The relationship between science and technology affect global problems in today’s society. As the development of technology increases, the impact on the environment also increases. The advancement of science and technology help increase the material lives of humans. Medical technology progression has extended the length of the human life and lower infant and child mortality rates that have dramatically increased the world population. This increase in the population leads to a decrease in natural resources that were also depleted. To compensate for the increase population rates, more land has to be cleared to make room for the population and thus destroying the environment and depleting its available resources beyond repair. The movement of people, goods, money, and information has drastically increased since the late 1980s due to technological advancements. This globalization has changed the nature of our society. This globalization has also led......

Words: 721 - Pages: 3

Premium Essay

Environmental Fundamentals

...| Environmental Fundamentals | | | | 11/3/2012 | ENV/100 | How do you define environmental science? Environmental science study’s how different elements of the environment interact. Those elements include biological, chemical and physical. Additionally, environmental science includes various aspects of biology, chemistry, economics, hydrology, physics, law, and other sciences that examine climate change, conservation principles, ground-waters, soil contamination, and noise pollution.   It is clear to see environmental science covers a large spectrum and those who work in environmental science, generally specialize in one area such as waste management. How does the relationship between science and technology affect environmental problems and solutions in today’s society? Science and technology offers society a chance to look at issue in depth and come up with answer to those problems or areas of improvement.   Since the industrial revolution science is the reason for making progress in society to include energy, and information and communication.   Our society has greatly improved because of science and technology and it is no doubt that society has grown with the help of science and technology.   Modes of transport benefit our society, and greatly help getting from point A to point B.   The invention of the telephone and radio without a doubt has broadened human communication, and saved thousands of lives.   Without science society would be stuck in the......

Words: 779 - Pages: 4

Free Essay

Environmental

...First_Pages Lut30352_ch01_001-030.qxd 8/7/09 3:26 PM Page 1 Part One Environmental and Organizational Context 1. 2. 3. 4. Introduction to Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach Environmental Context: Globalization, Diversity, and Ethics Organizational Context: Design and Culture Organizational Context: Reward Systems 5 31 57 88 EVIDENCE-BASED CONSULTING PRACTICES A major component of the evidence-based theme of this text and the link to practice are these part openers from the world-famous Gallup Organization. Gallup draws from its internationally recognized survey science and cadre of internal and external researchers (e.g., the author of this text and a Nobel Prize winner in behavioral economics are Gallup Senior Scientists), publishes its findings in the top academic journals such as Journal of Applied Psychology and provides this evidenced-based perspective and representative practices for each text part. Gallup is the recognized world leader in the measurement and analysis of human attitudes, opinions, and behavior, building on over three-quarters of a century of success. Gallup employs many of the world’s leading scientists in management, economics, psychology, and sociology. Gallup performance management systems help organizations maximize employee productivity and increase customer engagement through measurement tools, management solutions, and strategic advisory services. Gallup’s 2000 professionals deliver services on-site at client......

Words: 17103 - Pages: 69

Premium Essay

Environmental Fundamentals

...Environmental Fundamentals ENV 100 September 9, 2013 Environmental Fundamentals For a number of years, the planet and its environment have strived to meet the demands of the increasing growth in populations, global warming, and altered habitats, which has produced a global impact on the sense of balance between nature and man. The struggles amongst the environment do not affect one group of individuals or living entity; the whole planets population is concerned by environmental troubles. Each living entity on the planet may affect the environment. In order for individuals to preserve the planet, assistant in resolving environmental problems, and attain sustainability of the planet as it grows, a person should know the fundamental principles of environmental science. Environmental science may be described as the study of human connections with the environment. It is the interdisciplinary subject that blends knowledge from several disciplines such as geography, biology, chemistry, physics, geology, economics, cultural anthropology, sociology (particularly demography, the study of populations), natural resource management, engineering, agriculture, law, ethics, and politics (Berg & Hager, 2009, p1.4). Science and Technology effect the Environment Science and technology affect environmental challenges and resolutions in today’s culture. Science and technology both support humanity by assisting in the advancement of new innovations for surviving, but......

Words: 1124 - Pages: 5

Free Essay

Environmental Impact

...2007 Symposium , 5-8 June 2007 Post-spill environmental impact assessment: approaches & needs Ivan Calvez & Loïc Kerambrun Cedre, France ntre for ocumentation, esearch and xperimentations on accidental water pollutions • Non profit organisation in charge of : – Documentation – Training – Research & Development – Contingency planning – Advice and expertise More info at www.cedre.fr Post-spill environmental impact assessment: approaches & needs. INTRODUCTION • Each major oil spill → ecological impact assessment (EIA) • Studies may differ (targets, methods, duration…) from one accident to another: - Pollution features (e.g. meteo oceanic conditions…); - Ecological concerns (sensitivity, special interest…); - Type of oil (crude vs. fuel); - Research team availability; - Fundings; - Socio-economic concerns; - ... • different context priorities... different motivations, different Post-spill environmental impact assessment: approaches & needs. INTRODUCTION What is required to assess accurately the environmental impact of oil spill: No loss of time, no loss of information • set-up the framework defining initial measures and research that can be implemented as realistically as possible in terms of human, technical and financial resources quickly decide and implement the Environmental Impact Assessment (EIA) programme What should be surveyed, how and to what end? • Post-spill environmental impact assessment: approaches &......

Words: 2185 - Pages: 9

Free Essay

The Environmental Studies

...THE ENVIRONMENTAL STUDIES by Tehreem Nawaz Literature review The article emphases in a wonderful form of debate, on the basic importance of a discipline “the curricular” and its prerequisite, the curricular of any discipline which should be recognized universally and must have same core topics to be studied round the world. Then Environment Studies would be called discipline. Until 1960s Environmental studies programs in various institutions at different levels had been studied with all the courses of environmental study offered by each educational institution without pre requisite requirement as free-standing programs. Latterly the environmental programs evolved in to desperate fields within forestry and natural resources, to defined environmental studies and the clear statements about its curricular content and educational objectives have remained difficult to describe. For the environmental studies a specific curricular is to be given, has more important and significant. After more than a quarter century old Environment Studies now is in a new phase of growing and expansion, the need for its distinct identity is being more felt. Because of that it is needed to set its curricular with consciences, lest environmental education should not go in some political interests. Present trend is tending to bring environmental studies into a undefined able discipline. ------------------------------------------------- Debate in this article took start from evolution of......

Words: 2057 - Pages: 9

Premium Essay

Environmental Pollution

...MODULE - 4 Contemporary Environmental Issues Environmental Science Senior Secondary Course Notes 10 ENVIRONMENTAL POLLUTION Developmental activities such as construction, transportation and manufacturing not only deplete the natural resources but also produce large amount of wastes that leads to pollution of air, water, soil, and oceans; global warming and acid rains. Untreated or improperly treated waste is a major cause of pollution of rivers and environmental degradation causing ill health and loss of crop productivity. In this lesson you will study about the major causes of pollution, their effects on our environment and the various measures that can be taken to control such pollutions. OBJECTIVES After completing this lesson, you will be able to: • • • • • • • define the terms pollution and pollutants; list various kinds of pollution; describe types of pollution, sources, harmful effects on human health and control of air pollution, indoor air pollution, noise pollution; describe water pollution, its causes and control; describe thermal pollution; describe soil pollution, its causes and control; describe radiation pollution, sources and hazards. 10.1 POLLUTION AND POLLUTANTS Human activities directly or indirectly affect the environment adversely. A stone crusher adds a lot of suspended particulate matter and noise into the atmosphere. Automobiles emit from their tail pipes oxides of nitrogen, sulphur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide and a......

Words: 7013 - Pages: 29

Premium Essay

Environmental Psychology

...ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY INTRODUCTION: In play, the stage and scenery provide the context of what is going on: the kind of room the characters are in, the way it is decorated, and the amount and nature of its furnishings help us to interpret what is happening. They provide meaning for the actor’s and actresses’ actions and determine where they can walk, lean, or otherwise interact with props. For the play, the stage and scenery is the environment in which the story unfolds. The meaning of behaviour on the stage and what cab and cannot be done are determined by this environment. The theater would be far less entertaining or educational without the context provided by its environment. ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY: In real life, our behaviour also occurs in the context of an environment, one that is constantly changing and rich in information. Unlike the setting on a stage, however, it provides more than meaning. Our environment also provides us with basic needs for life, including food, water, and air to breathe. It is also modified by our actions, and is irrevocably altered whenever one of us changes it. Our environment includes all of our natural and built surroundings, and is delicately balanced system that can easily be bruised or damaged. Whenever we change some part of it, other parts also change, and these other changes may be unintended or even dangerous. Concerns about what we were doing to our environment reached unprecedented prominence in the 1960s and have......

Words: 1355 - Pages: 6

Premium Essay

Environmental Fundamentals

...Environmental Fundamentals University of Phoenix ENV/100-Principles of Environmental Science Environmental Fundamentals An analysis of the fundamental principles concerning environmental science provides and understanding of the study and also the importance of human behaviors having effects on the natural environment. Principles of science and technology assist with determining how environmental problems occur and also assist with generating solutions to minimize problems from arising. The concept of environmental sustainability surrounds itself with sustainable and unsustainable human interactions dealing with the environment, each of which have affected and also affects natural resources both past and present. Environmental Science Environmental science is an interdisciplinary study that focuses on the manner in which humans interact with the environment. The study also focuses on combining information from many other disciplines to include biology, chemistry, and economics as it is concerned with conditions that may have an effect on the environment and also organisms living within the environment. In addition, environmental science attempts to establish necessary principles that outline and determine how the natural world functions. These principles are used to create practical solutions to issues impacting the environment. Problems concerning the environment are typically very complex hence providing scientific explanations and making scientific evaluations......

Words: 911 - Pages: 4

Free Essay

Environmental Costing

...Abstract Environmental costing serves as a mechanism for identifying and measuring the full spectrum of environmental costs of current production processes and the economic benefits of pollution prevention or cleaner processes, and to integrate these costs and benefits into day-to-day business decision-making. For the last decade, environmental accounting has gained increased importance in practice, of which cost accounting receives most attention. This paper gives an overview of the approaches of environmental cost accounting. Key Words: Environmental costing, Environmental costs, Environmental accounting Introduction In recent years, Environmental Costing has been attracting increasing attention throughout the world. There are various definitions of environmental costing, but essentially, an environmental costing system can be thought of as a management accounting system that has been refined so as to enable users of the system to be provided with information that reflects the environmental performance of the organisation. The United Nations Division for Sustainable Development has referred to environmental costing simply as “doing better, more comprehensive management accounting, while wearing an environmental hat that opens the eyes for hidden costs”. The information generated from an environmental management accounting system might be of a financial nature (for example, the quantification of environmental costs), or it might be provided in physical terms......

Words: 2170 - Pages: 9

Premium Essay

Environmental

...|Environmental Research | | | |Natural Science 1 | | | |1/29/2015 | | | |April S. Domingo 1st Year BSBA Economics | | | | | |Atty. Vicente T. Peña | Environmental pollution is “the contamination of the physical and biological components of the earth/atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected” Pollution is the......

Words: 13986 - Pages: 56

Premium Essay

Environmental Health

...Title: Environmental Epidemiology (Chapter 2 – Policy Brief) Policy Message: How to Value Environmental Benefits? Putting a monetary value on environmental assets is particularly challenging, not because the benefits frequently do not have a market value and are not tangible – how can you measure the value of a beautiful view, or a less noisy street? Two broad approaches can be applied to determine the value which people place on environmental assets: revealed preferences and stated preferences. Valuing Hedonic Pricing: * Specific value associated with an intangible asset embedded in prices * Bundling the values attached to different characteristics * For instance, a house next to a busy street which is exposed to high noise levels would lose part of its value compared to similar houses further from the highway. * This price difference can be used to determine the “cost of noise” * Alternatively, travel cost methods can be used to determine how much time and money people are willing to spend to gain access to an intangible “good” such as a protected wildlife area. * If people buy bottled water to avoid exposure to water pollutants, or double-glazing to reduce traffic noise, they reveal the value they place on avoiding accidents and noise. * Cost of illness methods can be used to measure impacts on human health of air or water pollution. * The value of increased medical costs in treating associated illnesses, as well as lost wages and......

Words: 366 - Pages: 2

Premium Essay

Environmental Protection

...Environmental protection is a practice of protecting the natural environment on individual, organizational or governmental levels, for the benefit of both the natural environment and humans. Due to the pressures of population and technology, the biophysical environment is being degraded, sometimes permanently. This has been recognized, and governments have begun placing restraints on activities that causeenvironmental degradation. Since the 1960s, activity of environmental movements has created awareness of the various environmental issues. There is no agreement on the extent of the environmental impact of human activity, and protection measures are occasionally criticized. Academic institutions now offer courses, such as environmental studies, environmental management and environmental engineering, that teach the history and methods of environment protection. Protection of the environment is needed due to various human activities. Waste production, air pollution, and loss of biodiversity (resulting from the introduction of invasive species and species extinction) are some of the issues related to environmental protection. Environmental protection is influenced by three interwoven factors: environmental legislation, ethics and education. Each of these factors plays its part in influencing national-level environmental decisions and personal-level environmental values and behaviors. For environmental protection to become a reality, it is important for societies to develop each...

Words: 640 - Pages: 3

Premium Essay

Environmental Scan

...Environmental Scan There are many uncertainties organizations face when operating their businesses. These uncertainties can be limited if organizations perform environmental scans for their organizations. Environmental scanning assists businesses in providing information from internal and external environments to the executives so measures can be taken to take advantage of the information and succeed. SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis is a key element of environmental scanning process which provides detailed information for the organization that can assist in growth and profits. Environmental scanning and SWOT analysis and how organizations use these tools to succeed and grow will be discussed in this paper. Environmental scanning is a process which monitors, evaluates, and disseminates information from internal and external environments to the people of the organization responsible of making decisions regarding growth and success of the company. Scanning the natural environment, societal environment (STEEP analysis), and task environment are the key elements of identifying the external environment. SWOT analysis should be performed to assess the internal environment of the organization. (Wheelen & Hunger, 2010) In scanning the natural environment, strategic managers must assess physical resources, wildlife, and climate. “The concept of sustainability argues that a firm’s ability to continuously renew itself for long-term success and survival is...

Words: 1305 - Pages: 6

Free Essay

Environmental Accounting

...a) Briefly outline what you understand by environmental accounting and environmental reporting? Throughout this essay the social accounting issue ‘environmental accounting’ will be discussed. Environmental accounting is ‘the practice of including the indirect costs and benefits of a product or activity, for example, its environmental effects on health and the economy, along with its direct costs when making business decisions.’ Also ‘the term environmental accounting is frequently used within the accounting and environmental management literatures. Environmental accounting is a broader term that relates to the provision of environmental-performance-related information to stakeholders both within, and outside, an organisation.’(epa.vic). There are many definitions for environmental accounting, however, there is no accepted single definition. Environmental accounting is also connected to Green accounting. Green accounting is seen as one of the most important aspects of environmental accounting. ‘The term, green accounting, has been around since the 1980s, and is known as a management tool used for a variety of purposes, such as improving environmental performance, controlling costs, investing in “cleaner” technologies, developing “greener” processes and products, and forming decisions related to their business activities.’(articalbase). Being a ‘green’ company it has a positive impact and makes the company or business look good. It also measures ‘carbon footprint’, how......

Words: 1738 - Pages: 7