Free Essay

Finanskris

In: Other Topics

Submitted By toocoolforschool
Words 592
Pages 3
USA = Klarat sig oskatt i hemmaplan i förstavärldskriget.

”The American Dream”/ det glada 20-talet = USA har inte lidit lika skador som andra länder och deras industri gick snabbt i fart i samspel med Storbritannien. Man försökte övertyga utsatt folk om att USA var möjligheternas land genom att säga att alla har rätten till företag, att äga sin jordlott och ha religionsfrihet.

Det kommer väldigt många nya uppfinningar vilket leder till att industrin går på högvarv. Folk köper bilar (T-Ford), radio, kylskåp, tvättmaskiner. Folk tjänar bra med pengar men helt plötsligt så märker man att man inte kan lägga pengar på alla ovan-nämnda saker. Man börjar köpa aktier istället och eftersom att man investerar i nya företag så växer och skapas företag. Många handlar på avbetalning. Nya trender skapas för kvinnor.

Så småningom så börjar folk tvivla på att spendera deras pengar och nöjer sig med det de har vilket betyder att folk slutar handla varor eftersom att de inte vågar. Efterfrågan avstannar men produktionen fortsätter och här går det fel. Varorna blir inte sålda och är istället stående i fabrikerna. Fabrikerna tvingas sänka priserna alternativt och man tvingas sparka arbetare. Arbetslösheten och misär ökar, många människor begår självmord. Detta börjar sprida sig till resten av världen.

USA inför ”protektionism” vilket betyder att de höjer skyddstullar för utländska varor (det blir dyrare att handla utländskt). USA häver Tysklands lån. Utländska fabriker drabbas och fattigdomen i Europa sprider sig. Banker stängs och aktierna sjunker. Ingen vågar investera och inga nya företag skapas vilket leder till att det inte uppkommer några nya jobb. Detta är likt en ond cirkel.

Lösningen var att ta lån (som ska betalas tillbaka när konsumtionen är i gång) och satsa på statliga/offentliga projekt. Man satsade på sjukhus, skolor, vägar, kraftverk. Detta kallades för ”the new deal”. Sysselsättningen ökar, företag kommer, konsumtionen går igång.

1917 = Den ryska revolutionen. Tsaren (feodala härskaren) störtas av en grupp som heter bolsjeviker. Lenin tar makten, utropar Sovjet med Karl Marx lära (marxismen). Marxismen är ett klasslöst samhälle. Staten har makten. Man vill minska klyfterna. Staten äger produktion och efterfrågan.
SOVJET s. 276, 279.

Socialistisk = Likvärde.

Statlig = Det styrande skiktet.

Produceras = Någonting tillverkas.

Konsumeras = Någonting köps/används.

Åsikter = Den fria tanken/ordet.

Kollektivisering = Gemenskap, sammansättning.

Spannmål = Brödsäd.

”Tung” industri = Stål, kol. Järn. Befolkningen skickas till gruvor och bondgårdar kollektiviseras. Man ska producera järn, stål och brödsäd. Det ska säljas och exporteras och importpengarna används för att köpa in maskinteknik. T.ex. traktorer och skördetröskor. Staten reglerar, d.v.s. att staten tar allt. Staten reglerar också allt som köps in och det som staten anser att man inte behöver, tas bort. T.ex. möbler, kläder, smycken. Man förväntas att t.ex. ha ett par skor i 5 år.

Förräderi = Svek.

Angiveri = Tjallare.

Statsapparat = Eliten i toppen.

Gulag = Arbetsläger.

Fängelsestäder = Fångar och vakter endast.

Oppositionella = Politiska motståndare.

Propaganda = Förskönad/falsk information.

DEMOKRATI OCH DIKTATUR I EUROPA

Ilska för Versailles-freden = skadestånd

Ruhr-området förlorat till Frankrike

Finanskrisen i USA förvärrar Tysklands sociala oro, arbetslöshet

Misstron på demokratin

Dolkstötslegenden + antisemitism

NAZISMENS LÄRA/IDEOLOGI

Raskamp (den ariske rasen alltså vita, germanska rasen, är överlägsen medan judar, svarta, slavar, romer, etc. är underlägsna)

Det tyska riket ska samla alla tysktalande i sitt rike.

Individen ska underordna sig staten/den starke ska styra.

NAZISMENS METODER

Gestapo (tog bort motståndare) (Motarbeta politiska motståndare)

Propaganda (radion, affischer, skapa mansideal, censuren, bokbål)

Jugend (pojken/unga – skolor) (fostra en ny generation tyskar för nazismens syfte)

Statliga projekt (autobahns) + militärmakt – genomdriver sina löften

Genomdriver sina löften

Symboler och massmöten, piskar upp hatet…...

Similar Documents