Flexcenter

In: Business and Management

Submitted By jaapvk
Words 892
Pages 4
Missie
De missie van Flexcenter is om zowel nationaal als internationaal de behoefte van de klanten op het gebied van uitzendkrachten te kunnen beantwoorden. Zowel op de traditionele gebieden als op specialistische gebieden waarbij wordt gestreefd naar winstmaximalisatie en continuïteit.
Doelstelling
De doelstelling van Flexcenter is om de vraag van de klanten in te kunnen vullen zowel met ‘generieke’ als met ‘specialistische’ uitzendkrachten. Daarnaast is het de doelstelling om ook internationaal de vraag naar uitzendkrachten in te vullen.
Strategie
Differentiatiestrategie. Er worden veel verschillende diensten aangeboden binnen het MKB en multinationals.
Kritieke Succesfactoren Kritieke Succesfactor | Uitleg | * Juiste match kandidaat bij klant | Het is belangrijk op het juiste moment met de goede kandidaat bij de klant te komen. Goed kunnen inschatten wat de klant nodig heeft en direct de juiste kandidaat naar voren schuiven. Op deze manier ontstaat er vertrouwen en kan het leiden tot een langdurige samenwerking. | * Selectie uitzendkrachten | De uitzendkrachten zijn het kapitaal dat wordt ingezet om inkomsten te genereren. Dit betekent dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de juiste profielen. | * Service | De klant moet op de juiste manier bediend worden. Je moet met de klant meedenken voor de beste oplossing. | * Naamsbekendheid | Flexcenter is marktleider in Nederland in de uitzendbranche. Naamsbekendheid is enorm belangrijk om een betrouwbare naam te worden voor (potentiële) klanten. | * Informatievoorziening | De informatievoorziening moet de primaire activiteiten optimaal ondersteunen, waardoor er snel een goede match gemaakt kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat systemen op een juiste manier ondersteunen, zodat er efficiënt gewerkt wordt. | * Prijs/kwaliteit | Met name voor de generieke uitzendformule…...

Similar Documents