Hfnncm Jkkn

In: Business and Management

Submitted By quanchau
Words 3479
Pages 14
Bài tập xác suất xác suất thống kê

GVHD: NGUYỄN NGỌC SIÊNG

Bài 1: Hỏi có bao nhiêu cách xếp r hành khách lên n toa tàu, mỗi người có thể lên 1 toa bất kỳ và mỗi toa chứa hơn r người? Giải.  Để xếp r hành khách lên n toa tàu ta chia làm r giai đoạn, giai đoạn i xếp cho người thứ i. Số cách xếp là n ( ).  Theo quy tắc nhân số cách xếp r hành khách lên n toa tàu là:

Bài 2: 1 người chọn số PIN có 6 chữ số của thẻ ATM: a) Hỏi có bao nhiêu số PIN người đó có thể chọn? b) Hỏi có bao nhiêu số PIN có 6 chữ số khác nhau? Giải: a) Mỗi số PIN có 6 chữ số là 1 chỉnh hợp lặp chập 6 từ 10 phần tử (0, 1, 2, ….,9). Vậy số các số Pin có 6 chữ số là: b) Một số PIN có 6 chữ số khác nhau là 1 chỉnh hợp chập 6 từ 10 phần tử (0, 1, 2, ….,9). Vậy số các số Pin có 6 chữ số khác nhau là:

Bài 3: 1 công ty cần tuyển 4 nhân viên, có 15 người nộp hồ sơ, trong đó có 10 nam và 5 nữ. Khả năng được tuyển của mỗi người như nhau. a) Hỏi có bao nhiêu kết quả đồng khả năng xảy ra? b) Hỏi có bao nhiêu kết quả 4 người được tuyển gồm 2 nam 2 nữ? Giải: a) Mỗi kết quả đồng khả năng là chọn ra 4 người từ 15 người không kể thứ tự là 1 tổ hợp chập 4 từ 15 phần tử. Vậy số kết quả đồng khả năng xảy ra là :

b) Để có kết quả 4 người được tuyển có 2 nam 2 nữ ta chia làm 2 giai đoạn:  Giai đoạn 1: Chọn 2 nam trong 10 nam, số cách chọn là:  Giai đoạn 1: Chọn 2 nữ trong 5 nữ, số cách chọn là:

Vậy số kết quả của 4 người được tuyển có 2 nam 2 nữ là:

Nguyễn Phan Thanh Lâm Trang 1

Bài tập xác suất xác suất thống kê

GVHD: NGUYỄN NGỌC SIÊNG

Bài 4: 1 hộp có 6 bi đỏ 4 bi xanh, lấy ngẫu nhiên ra 1 bi, tìm xác suất bi lấy ra là bi đỏ. Giải: « Số kết quả đồng khả năng xảy ra là:

« Gọi A là biến cố bi lấy ra là bi đỏ. « Số kết quả thuận lợi cho A xảy ra là: « Xác suất bi lấy ra là bi đỏ là:

Bài 5: Một hộp có 6 bi đỏ, 4 bi xanh lấy ngẫu nhiên ra 4 bi. Tìm xác suất 4 bi lấy ra có 2 bi đỏ và 2 bi xanh. Giải: « Số kết…...

Similar Documents

Celcom Marketing Strategy

...Yuliana Syed Ali Hanafiah Pn. Hayati Ramlee Pn. Liyana Ramli Pn. Melina Mahpuz Pn. Izma Zuriah 5.0 KUMPULAN SASARAN Mahasiswa Komunikasi Antarapersonal, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media,UiTM Shah Alam: Semester 1 dan semester 3 =40 orang Wakil Kelab Antarapersonal UiTM Shah Alam & Pelajar =110 orang Pensyarah & VIP =11 orang TOTAL = 161 orang 6.0 ANJURAN Kelab Antarapersonal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam 7.0 TARIKH DAN MASA Tarikh : 10 MEI 2013 Hari : JUMAAT Masa : 5.00 PTG – 11.00 MLM 8.0 LOKASI Panggung Bandaraya Kuala Lumpur 9.0 TENTATIF PROGRAM 5.00 – 05.30 ptg : Pelajar dan pensyarah berkumpul 5.40 – 6.00 ptg : Bas bertolak ke JKKN, Kuala Lumpur 7.00 mlm : Dijangka tiba 7.10 – 7.30 mlm : Pelajar dan pensyarah dibawa ke dalam panggung 8.00 – 10.00 mlm : Teater bermula 10.10 – 10.50 mlm : Bas bertolak pulang ke UiTM Shah Alam 11.00 mlm : Bersurai 10.0 BIRO JAWATANKUASA Rujuk Lampiran 1 11.0 BAJET Rujuk Lampiran 2 12.0 PENUTUP Saya berharap agar majlis ini akan mendapat kelulusan pihak tuan kerana ia akan memberi manfaat kepada seluruh warga INC dan saya juga berharap ia akan berlangsung dengan jayanya serta menepati objektif utamanya iaitu pelajar dapat mengenali budaya masyarakat Melayu dan menghubungkaitkan elemen komunikasi antarapersonal dengan teater. Disediakan oleh, Disemak......

Words: 782 - Pages: 4

Mkn 20

...BALAS BENCANA KE LUAR NEGARA 15 BAHAGIAN VII: PEMULIHAN PERKARA 24: LANGKAH PEMULIHAN SELEPAS BENCANA BAHAGIAN VIII: PERISYTIHARAN DARURAT BENCANA PERKARA 25: PENGISYTIHARAN DARURAT BENCANA BAHAGIAN IX: PENGURUSAN KEWANGAN PERKARA 26: PENGURUSAN KEWANGAN BAHAGIAN X: PERUNTUKAN AM PERKARA 27: PERMULAAN KUAT KUASA DAN PEMAKAIAN ARAHAN INI LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F LAMPIRAN G LAMPIRAN H LAMPIRAN I LAMPIRAN J LAMPIRAN K LAMPIRAN L LAMPIRAN M 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 40 iii TERHAD TERHAD HURUF RINGKAS Huruf-huruf ringkas yang digunakan di dalam Arahan MKN No. 20 ini adalah seperti berikut: APMM ATM BCP BSMM CCC DCA DCC ERP GIRN IAEA IAMSAR IPU JAS JBA JBPM JKKK JKKN JKM JKR JPAM JPBD JPBN JPBP JPM KKM : Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia : Angkatan Tentera Malaysia : Business Continuity Plan : Bulan Sabit Merah Malaysia : Contingent Control Centre : Department of Civil Aviation : District Control Centre : Emergency Response Plan : Government Integrated Radio Network : International Atomic Energy Agency : International Aeronautical and Maritime Search and Rescue : Indeks Pencemaran Udara : Jabatan Alam Sekitar : Jabatan Bekalan Air : Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia : Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung : Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri : Jabatan Kebajikan Masyarakat : Jabatan Kerja Raya : Jabatan Pertahanan Awam Malaysia : Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah :......

Words: 10423 - Pages: 42