Jbaonfownapvaopmevpampvooapev

In: Business and Management

Submitted By haziqzaman
Words 392
Pages 2
PROJEK – LAWATAN INDUSTRI (15%)
DAM 31802 (KEJURUTERAAN INDUSTRI)

1. Semua pelajar yang mendaftar kursus DAM 31802 (Kejuruteraan Industri) dikehendaki mengadakan lawatan ke sebuah syarikat/industri perusahaan 2. Pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan (9~10 pelajar/kumpulan) mengikut unit masing-masing. Pembahagian unit adalah seperti berikut: i. Pengurusan ii. Unit Perhubungan dan Cenderahati iii. Unit Teknikal dan Logistik iv. Unit Kebajikan dan Keselamatan v. Unit Dokumentasi dan Media

Skop Tugas

Jawatankuasa | Jawatan | Skop Tugas | Penasihat | | * Memantau pelaksanaan program (lawatan ke industri) | Pengurusan | Pengarah program (1) | * Mengetuai organisasi program * Membuat keputusan * Merancang perjalanan program * Memastikan program berjalan dengan lancar mengikut ketetapan | | Timbalan Pengarah (2) | * Mengetuai tugas dalam setiap unit * Membina hubungan yang baik setiap unit * Memantau dan menyelia perjalanan program | | Setiausaha * dibantu oleh setiausaha setiap unit | * Menyediakan kertas kerja program lawatan * Menyediakan surat yang diperlukan sepanjang perancangan * Menyusun atur tugasan * Menyampaikan maklumat terkini kepada AJK penyelaras * Memastikan program yang dirangka berjalan dengan lancar * Memantau kesemua ahli jawatankuasa pelaksana * Mengemaskini laporan perjalanan setiap unit | Unit Perhubungan dan Cenderahati | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Merangka tentatif program (waktu perjalanan/solat/rehat) * Berurusan dengan pihak industri * pemberitahuan* keperluan yg dikehendaki pihak industri * Menentukan pakaian yang bersesuaian mengikut program * Mengenalpasti cenderahati yang diperlukan | Unit Teknikal dan Logistik | - Pengerusi- Setiausaha- AJK | * Menempah pengangkutan (PPH) * Berurusan dengan pemandu bas * Menyimpan no telefon…...

Similar Documents