Free Essay

Kljml; K

In: Other Topics

Submitted By alexisheh
Words 549
Pages 3
„Магическата сила на красотата и любовта“

ЛИС на откъс от „Шибил“ (Й.Йовков)

В художествения свят на Йордан Йовков неизменно присъстват общочовешките теми за любовта и омразата, за греха и изкуплението, за красотата, която трябва да излъчва нравственост. С характерната за писателя сложна обвързаност между теми и проблеми мотивът за магическата сила на любовта се проектира в много от разказите в цикъла "Старопланински легенди".

“Шибил” е първата от 10-те творби в цикъла, която проследява нравствената промяна у човека под влиянието на любовта и красотата.

Любовта може да бъде греховна и тъмна стихия, но Йовков я вижда като духовно извисяваща човека сила. Писателят описва прелома в душата на един разбойник, под въздействието на това чувство, способно да облагороди и най-жестоките хора.

Силата на любовта в "Шибил" е не само емоционална човешка изява. Тя е проявление на духа, красотата и стремежа към добро. В разказа тя не е показана като естествено човешко чувство, а придобива трагичност и съдбовност. Любовта е по-властна над живота дори от инстинкта за самосъхранение.

Финалът на творбата поставя акцент върху смъртта на героите – трагичният край на любовта е всъщност нейно тържество и дори смъртта зазвучава като апотеоз на магическата й сила.

Типична особеност на Йовковите герои е тяхната физическа красота, почти винаги допълнена с внушението за духовна сила и благородство.

В творбата на писателя красотата на тялото и духа, поражда голямата любов, която преобразява нравствено човека. Тази промяна подтиква героите да напуснат своето житейско пространство и ги води към трагичен край.

Неслучайно авторът извежда последната среща между двамата влюбени като мото на произведението. Повторението - „Рада стоеше на портата, отдолу идеше Мустафа“, интерпретация на двустишие от народна песен, засилва съдбовността на момента.

Шибил има всички основания да вярва, че му готвят засада. Той правилно разчита знаците на съдбата – „броеница от кехлибар и стрък червен карамфил“, въпреки това слиза от балкана движен от любовта.

Устремен към нея, у него умира хайдутинът и се ражда юнакът хубавец – „Няма оръжие по него. Но как е пременен!“. Чрез любовта героят открива доброто, истината, носи не пушка, а червен карамфил - символ, както на любовта, така и на смъртта.

Кулминацията на разказа настъпва в края, когато красотата, любовта и смъртта се вплитат в едно. В момента, в който Мустафа върви по улицата, естетичното и етичното влизат в двубой: необикновената му хубост и нейното въздействие върху хората прозира в реакцията на кърсердарина Мурад бей, сякаш в плен на някаква магия - „Какъв юнак! Какъв хубавец!“, „Не, чорбаджи, такъв човек не бива да умре!“

Силата на любовното чувство преобразява и Рада. Тя е използвана като примамка, но също потъпква законите на своята християнска общност - „Тя тичаше към него и простираше ръце, като да го запази, той разтвори ръце, като да я прегърне.“ Любовта на Рада е награда, която осмисля смъртта.

Финалната сцена е наситена със символи, зад които прозира Йовковата естетическа и художествена позиция.

Трагичният край на двамата е тържество на магическата сила на любовта и красотата; отрицание на измамата и подлостта – „Падна Шибил... Падна до него и Рада.“ , „И всичко утихна.... Като петно кръв между двата трупа се червенееше карамфилът.“

Разказът "Шибил" внушава, че любовта води личността към естественото човешко съществуване. Тя облагородява и нравствено извисява. Произведението представя героите с тяхната изключителност, те са ярки образи, надарени с необикновена красота, които обичат безрезервно и са готови да умрат за своята любов.…...

Similar Documents

Free Essay

K Language

...K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks gbfdnvcnvbcgrhjkfbdsf bdsafnmd vehfjvdfnadfv bdsma fdsnfbdf dsafmsfnfvsdmfavdbnf dbfd sfnbd K fg cfa.jgfjd kfhdsjkbjghdsjgbf sg.hd jkgshfjks......

Words: 266 - Pages: 2

Free Essay

K-Force

...BBA-MICROECONOMICS (KEB 2123) SEMESTER JUN 2012 MARKET ANALYSIS ON SELECTED PRODUCT FROM THE FOOD AND BEVERAGE SEGMENT BY DAMIAN SEBASTIAN (STUDENT ID) AHMAD FAUZIE BIN MAT YUSOF (GK1206BD0002) LECTURER EN SULAIMAN –FULL NAME DATE OF SUBMISSION 27 JUL 2012 ACKNOWLEDGEMENT We give our heartfelt gratitude to our lecturer Mr. Sulaiman bin …….. for his knowledge, guidance and patience as we completed this assignment. We also acknowledge Pn Siti farah binti our Academic Coordinator and the UMTECH staffs who are currently involved either directly or indirectly with our program. A special mention of thanks also goes out to Mej Abdul Rahman bin …... ,who is the OiC of the Gong Kedak K-Force Center, for the use of its facilities under his care. Last but not least the K-Force Program with UMTECH for making all this possible. Without the involvement of all these persons all this would not have been achieved. Thank you. TABLE OF CONTENTS TITLE PAGE ACKNOLEDGEMENT i TABLE OF CONTENTS i i LIST OF FIGURES & TABLES iii PART 1: THE INTRODUCTION DESCRIPTION OF PRODUCTS SURVEYED PART TWO: TABULATED DATA OF PRODUCT PART THREE: MARKET ANALYSIS INTRODUCTION 1. This Market Analysis is based on the comparison of six (6) different product from the Malaysian food and beverage retail market. Eleven (11) vendors of various levels of retail were selected to provide wide spectrum of choice available to the common......

Words: 1099 - Pages: 5

Free Essay

K-Pop

...Good morning to Miss Liana and fellow classmates, my name is Chua Wen Yee and the topic I’m going to talk about today is K-Pop. First of all, I’ll start off with some basic facts. K-Pop is a musical genre originated from South Korea. The pioneer of K-Pop is Seo Taeji and The Boys, which one of the member is the CEO of YG Entertainment, home of Big Bang and 2NE1 now. K-Pop was strongly criticized by a lot of people, including me. However it has been rising day by day and not only conquered the Asia music market but it is also globalized in the sense that there are K-Pop fans all over the world. According to my research, in year 2012, 68 K-Pop groups made their debut compared to 12 in year 2008. From hate to love, from critics to praise, how does this happened? I think everyone of you definitely has a friend who is a hardcore K-Pop fan. Most of you must have suffered a lot because they like to share their K-Pop information and ask you to watch funny videos very much. Thanks to them, you’ll slowly found out that you are starting to love K-Pop and soon you’ll become one of them. Seriously, some of you may wonder why people love K-Pop so much? The reasons are simple. First of all, the songs are really nice. There are three main components in a song, melody, choreography and visual. Catchy and repeated chorus is one of the reasons why K-Pop songs can be viral and popular. For example, “Wow, fantastic baby”, “because I’m shadow, shadow, shadow”, “bwara Mr. simple simple” or......

Words: 1361 - Pages: 6

Premium Essay

Special K

...usage, lifestyle behavior, and demographics. Simmons Study of Media and Markets—products and consumer characteristics; various media audiences and their characteristics. Sourcebook America—demographic data, including population, spending potential index, income, race, and Tapestry data, presented by state, county, DMA, and zip code, as well as business data by county and zip code. Rand McNally Commercial Atlas and Marketing Guide—maps and tables showing demographic, industrial, transportation, railroad, airline, and hospital data. “Survey of Buying Power,” Sales and Marketing Management—current state, county, city, and town estimates of population by age, retail sales by store group, effective buying income, and buying power index. Annual & 10-K reports from Thomson One Banker, Edgar, and LexisNexis— business descriptions, product listings, distribution channels, possible impact of regulations and lawsuits, and discussions of strategic issues. MarketResearch.com Academic—market research reports on a variety of consumer products. Mintel Reports Database—market research reports focusing on consumer products, lifestyles, retailing, and international travel industry. LINGUISTIC AND VISUAL SUGGESTIONS Again, recall that all marketing plans differ, because all firms differ. However, just as rules exist that dictate what makes for good writing, some rules or guidelines apply to all well-written marketing plans. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Maintain a professional attitude......

Words: 7135 - Pages: 29

Premium Essay

K-Maps

...Question 1 2 / 2 points Looping on a K-map always results in the elimination of: variables within the loop that appear only in their uncomplemented form. variables that remain unchanged within the loop. Correct Response variables within the loop that appear in both complemented and uncomplemented form. variables within the loop that appear only in their complemented form. Question 2 2 / 2 points In a K-Map the number of squares in a cover (loop) is allways a power of two. Correct Response True False Question 3 2 / 2 points What theorem is used when two terms in adjacent squares are combined? Correct Response Uniting Elimination Multiplying and factoring Consensus Question 4 0 / 2 points What law of Boolean algebra justifies using a 1 on a map in two or more covers (loops)? Commutative laws Incorrect Response Associative laws Distributive laws Correct Answer Idempotent laws Question 5 2 / 2 points For a three-variable map, which squares are "adjacent" to square 6? 2,3,4,7 Correct Response 2,4,7 2,4 None of the above. Question 6 2 / 2 points For a four-variable map, which squares are "adjacent" to square 8? 8,9,12,13 9,10,12 Correct Response 0,9,10,12 None of the above. Question 7 2 / 2 points The figure above shows the truth table of a four variable F(A,B,C,D) and four K-maps. Which K-Map corresponds to the function F? ...

Words: 892 - Pages: 4

Free Essay

K Language

...I.HANGUL ALPHABET SYSTEM Vowels : - |   |   | ㅏ | ㅑ | ㅓ | ㅕ | ㅗ | "a" | "ya" | "eo" | "yeo" | "o" |   |   |   |   |   | | | | | | ㅛ | ㅜ | ㅠ | ㅡ | ㅣ | "yo" | "oo" or "u" | "yoo" or "yu" | "eu" | "i" |   |   |   | Consonants : - | | | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ | ㅁ | "g" or "k" | "n" | "d" or "t" | " r " or " l " | "m" |   |   |   |   |   | | | | | | ㅂ | ㅅ | ㅇ | ㅈ | ㅊ | "b" or "p" | "s" | - | " ch " | " ch' " |   |   |   |   |   | | | | | | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | | " g' " or " k' " | " d' " | " p' " | " h " | | Note that " ' " means the letter is aspirated, i.e a sharp sound. | ㅎ + | ㅏ + | ㄴ = | 한 | han |   | h | a | n |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ㄱ + | ㅜ + | ㄱ = | 국 | guk |   | g | u | k |   |   | | II.DOUBLE VOWELS ㅐ | ㅒ | ㅔ | ㅖ | ㅘ | ㅙ | ㅝ | ㅞ |   | eir | yeir | ere | yere | wa | where | wo | weo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ㅟ | ㅢ |   |   |   |   |   |   |   | weou | wei |   | | | | | | | III.USE OF CONSONANTS AND VOWELS Vowels in the korean languages may be attached to the left, right or beneath each other in order to form a word, the following are examples of their use : - 가 = ka | 거 = keo | 겨 = kyeo | 갸 = kya | 기 = ki | 고 = ko | | | | 바 = pa | 버 = peo | 부 = pu | 뵤 = pyo | 지 = chi | 저 = cheo | 즈 = chu | 조 = cho | 마 = ma | 머 = meo | 무 = mo | 나 = na | 너 = neo | 이 = i | 야 = ya | 디 = ti | 고 = ko | 댜 = tya | 요 = yo | 오 = o | 도 = to | 드 = tu | 두 =......

Words: 3746 - Pages: 15

Free Essay

K Mart

...replace what is not selling. With an inability to keep up with buyer preferences, you can’t understand your customer needs. Strength & Weaknesses Kmart has the ability to really take a lot out of its competition if they really started to focus more on their weaknesses instead of only adding juice to their strengths. Some weaknesses that really limits Kmart includes its supply chain management, poor leadership, bankruptcy, poor store house keeping, strategy execution, lack of consistent customer service, lack of up to date technology, and a lack of appealing to the youth. Kmart does have some good qualities that should in some ways provide some momentum for them to get back into the competition such as buy power, brand awareness, Big K-Mart (supercenters), alliance with sears (technology boost), and an opportunity to have international growth. If Kmart played their cards right, they could really come back strong. It is clear that Kmart’s cultural environment is at was with itself. If you replace the leaders with people who have a servant leadership mindset, then you can really fix a lot of other small things in the company. Servant leadership and selfless leadership walk hand in hand. I would hire a selfless leader (one who puts himself in the customer’s shoes) and have him be in charge of hiring personnel. It would eradicate all of the poor housekeeping problems, keep up with buyer preferences, and make the store more customer friendly over-all. The only thing......

Words: 1119 - Pages: 5

Premium Essay

K Map

...B + C) (C + D) D) X = + 6) The logic gate that produces a HIGH output whenever its two inputs are unequal is the: 6) _______ A) NOR. B) NAND. C) Exclusive OR. D) Exclusive NOR. 7) Using Boolean algebra, the expression Y = C + BC + AC + ABC simplifies to: 7) _______ A) Y = B C + C + A C B) Y = BC + C C) Y = BC + (B) + + D) Y = C 8) The application of DeMorgan's theorems will reduce the expression X = () + () + () to which sum-of-products expression? 8) _______ A) X = + A C + + B) X = ( + + ) + (ABC) + (ABC) C) X = (A + B + C) + + A B C D) X = B + B + 9) Looping on a K-map always results in the elimination of: 9) _______ A) Variables within the loop that appear only in their uncomplemented form. B) Variables within the loop that appear in both complemented and uncomplemented form. C) Variables that remain unchanged within the loop. D) Variables within the loop that appear only in their complemented form. 10) ULSI circuits contain: 10) ______ A) 100,000 to 999,999 gates. B) 10,000 to 99,999 gates. C) 1,000,000 or more gates. D) 100 to 9,999 gates. 11) The logic gate that produces a HIGH output whenever its two inputs are equal is the: 11) ______ A) Exclusive OR. B) Exclusive NOR. C) Neither A......

Words: 1912 - Pages: 8

Free Essay

K-Pax

...Maha Farag Class ( ENG101 ) K-PAX Joe Camp 03/24/2015 K-PAX The intricacies and abnormalities of the human psyche have many mysterious ways to be healed. Iain Softley’s film “K-PAX” substantiates this notion through three events that render the way of healing. First, Doris has paranoid schizophrenia. This mental illness makes her refuse to leave her room. This all changes once Howie sees the sign of happiness and cure, the blue bird, an extremely unlikely occurrence. This chance event gives Doris the motivation leave her room, something that Dr. Powell had been trying relentlessly to accomplish, indicating that she is cured. Next, Ernie has a crippling fear of death rooted in his germophobia and hypochondriasis. This all changes when Howie strangles Ernie just short of the point of death, which sends Ernie to the medics. After this incident, Ernie realizes that death inevitably and unavoidable. Because of this, he must not let the fear of his demise impede on his livelihood. Finally, Dr. Powell does not have any communication with his son. This unfortunate lack of connection stems from his inability to confront and acknowledge his past. However, upon learning about Robert’s family history, and how they were tragically murdered, he realizes the importance of family. This encourages him to request that Prut invites his son to Christmas, implying that he is able to put his past behind him. So, an important theme in Softley’s “KPAX” is the resilience of the......

Words: 281 - Pages: 2

Free Essay

K-12

...When I first hear about the K-12 program, I think about that we lack of budget. I don’t want to change the system because I used to our educational program. Some teachers may teach one special subject — usually music, art, reading, foreign languages, or physical education — to a number of classes at different age levels. Rather than specializing in a particular age range, such as middle school, these teachers typically receive state certification to teach Kindergarten through 12th grade. K to 12 is now implemented in our country, so teachers are getting ready for it. We must be equip by knowledge, not only knowledge but also strategy, principle, methods and approaches to our students. So what is the problem here? We need more and more teachers. But we lack of teachers. There are so many teachers needed next year. But there are some organization that helps us in investing for our education. We should thank them and use their donations in education. In this article, the TFP, a non-government organization will recruit Filipino and Filipino-Americans to teach here in the Philippines. Another problem is the facilities. So they said the solution for that is they will use the other rooms in the colleges since there will be no incoming first and second year colleges. I think it will solve a little bit of our problem. The Department of Education should enhance the quality of education, this is for the education of all Filipinos and I hope this will really work out. To bridge the......

Words: 305 - Pages: 2

Free Essay

Coach K

...is Lucy Vera, when we think of coaches we think of people who guide us and strive to make us better athletes. Coach K is a great example of an admirable coach. He has guided so many successful athletes during his coaching career 61 of them going to the NBA and 17of them still playing for the NBA today. Seeing his connection with his athletes its just admirable. The way he hugs Cook after the games shows the strong connection he has with his players. He would do anything for his team and for others as well him and his wife are very active on fundraising for different type of charities. Coach K’s hard work was recognized in 2001 when he was induced to the basketball Hall of Fame. Coach K started his career in Chicago, Illinois where he attended St. Helen catholic school and later archbishop weber high school. This school was a catholic prep school for boys. He graduated from the United States Military Academy at WestPoint, New York in 1969. That’s where he begin playing basketball under coach Knight while also training to become an officer for the United States Army. In 1968-69 he was the captain of the army basketball team. He led his team to the National Invitation Tournament at Madison Square Garden. His team placed fourth place in the tournament. On March 18, 1980 he was named head coach at Duke University after coaching five seasons for the Army. Coach K has led his blue devils to 29 NCAA tournaments in the past 30 years and 20 consecutive from 1996-2015. His Duke......

Words: 762 - Pages: 4

Premium Essay

K Coaches

...Coach K Paper Coach K Final Exam May 1, 2012 Coach Mike Krzyzewski was a phenomenal coach and leader. He had the most career wins in NCAA Division I history. His is a prime example of exceptional leadership. Throughout the book Leading with the Heart I have seen prime examples of the following leadership theories: transformational leadership, trait theory, behavioral theory, and power and influence theory. Coach Mike Krzyzewski is a graduate of the United States Military Academy at West Point. He played point guard for the Cadet team. He retired from active duty in 1974 and started his coaching career. Coach K took over Duke during the 1980-81 season. He lead the Blue Devils to the NIT quarterfinals in his first year. Under his leadership the Blue Devils won their first national championship in 1991. They also won in 1992. He also led the team to another national title in 2001 and then again in 2010. Coach K is the definition of a leader. He has everything it takes to be a successful leader and he has proven that time and time again. He is more than just a leader and leading people to win games. He wants his team to get the best experiences possible. He believes in treating people fairly and what you put in to it you get out. Transformational leadership is the leadership style Coach K participated in. Transformational leadership is where the leader constantly inspires their team with shared ideas of the future. The leader’s enthusiasm is usually passed on to the......

Words: 356 - Pages: 2

Free Essay

K To12

...K to12 for Quality Education Joel A. Pol-ocan K to12, though already implemented is still a major issue in the country. Filipino people cannot accept the fact that our education is now prolonged. Some are arguing that K to12 is not the solution to improve the quality of education while other’s concern is to lessen the burden of the parents and children particularly those who are living in poverty. Well, for us, we cannot blame those people and they are not pessimistic because what they only want is to have assurance of a better and long term future based from the decisions that our government is making. I strongly believe that the implementation of the K to12curriculum is an assurance for quality education if implemented properly from the higher ups down to the four walls of the classroom. I've said this because as we observed from those countries who belong to the first and second world countries, they don’t have just have 12 years but more than and see they are very progressive. Let’s take United States for example, they follow k to 15 curriculum, their government is very supportive to education, see what is America. One of the essential components of the K to 12 curriculum is the implementation of Mother Tongue Base Multi-lingual Education (MTB-MLE) in which the first language will be the medium of instruction from kinder to grade 3. I am certain that the MTB-MLE is also beneficial in attaining quality education. Studies show that students learn better when taught...

Words: 460 - Pages: 2

Premium Essay

K to 12

.... 1 CHAPTER I The Problem Introduction Faced with stiffer economic competition and worried about the skills of the future work forces, the government lead by the President of the Philippines and his Department of Education Secretary are trying to connect education from preschool through post secondary so that more students are prepared for further study and work. In October 5, 2010, the recent program on Philippine Education as part of President Benigno “Noynoy” Aquino III’s Educational Reform Program was the instituting of the K – 12 Education Plan. From his 10 point Educational agenda he cited: 12 – Years Basic Education Cycle I will expand the basic education cycle, from a 10 year cycle to a globally comparable 12 years, for our public school children. At present, those who can afford basic education get into the best universities and the best jobs after graduation. Universal preschooling for all public schools children will have preschool as their introduction to formal schooling by 2016, and we will make this available to all children regardless of income. The Pnoy Administration believes that adding more years to basic education in the Philippines could help solve the problems of unemployment, keep with global standards, and help Pilipino students to have more time to choose the career that best suits their skills. 2. 2 Psychologically speaking, the short education program affects human development of the Pilipino children. A Pilipino is legally a child before he or...

Words: 1739 - Pages: 7

Free Essay

K-12

...Ang K+12 sa Edukasyon ng Pilipinas Kasalukuyan ng ipinapatupad ng pamahalaang Aquino ang programa nitong kung tawagin ay K+12. Ito ay ang pagdaragdag ng taon sa Basic Education ng bansa. Sa programang ito ay hindi na tatanggapin sa unang grado ang batang hindi nag-kinder bilang unang hakbang sa pagpapatupad nito. At ang isa pa ay ang dalawang taong dagdag  sa high school na ibig sabihin ay magkakaroon ng tinatawag na Senior High. Sa loob ng dalawang taon sa Senior High ay maaaring mamili ang isang estudyante ng kanyang espesyalisasyon na Technical/Vocational course o isport at iba pang pagpipilian. Ang programang ito ay naglalayong mapataas ang kalidad ng edukasyon ng bansa. Ang Pilipinas na lang kasi ang bukod tanging bansa sa Asya ang may pinakamababang bilang ng taon sa Basic Education. Suportado ang programang ito ng ilang sektor tulad ng mga nasa negosyo. Sa ganitong paraan diumano ay maari ng makapagtrabaho ang mga Pilipino kahit high school lang ang tinapos. Napakalaki ng problema ng bansa pagdating sa edukasyon. Sa mga pampublikong paaralan pa lamang ay masyadong siksikan sa mga silid. Bukod sa walang maayos na bentilador ay hindi na rin matutukan ng maayos ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa sobrang dami. Ganito ang sitwasyon sa Metro Manila. Naiiba naman ang kwento pagdating sa mga malalayong lugar sa bansa. Naririyan ang mga estudyante na maraming oras ang ginugugol sa paglalakad ng ilang milyang layo makarating lang sa paaralan. Mas malala pa sa iba,......

Words: 2120 - Pages: 9