Free Essay

My Sales and Marketing Plan

In: Business and Management

Submitted By AThu
Words 9595
Pages 39
Trang bìa
KẾ HOẠCH TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG CHO THUÊ NHÀ THUYỀN LÊ THỊ KIỀU OANH ID : 100726 Trang pháp lý

Hợp đồng bảo mật

Người đọc dưới đây thừa nhận rằng những thông tin được cung cấp bởi _______________ trong kế hoạch tiếp thị này là bí mật, do đó, người đọc đồng ý không tiết lộ nó mà không có sự cho phép bằng văn bản của _______________.

Nó được thừa nhận bởi người đọc rằng thông tin được cung cấp ở kế hoạch tiếp thị trong tất cả các khía cạnh bảo mật trong tự nhiên, khác với thông tin mà là ở phạm vi công cộng thông qua các phương tiện khác và bất kỳ tiết lộ hoặc sử dụng cùng bởi người đọc, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc thiệt hại cho _______________.

Khi có yêu cầu, tài liệu này là được ngay lập tức quay trở lại _______________.

___________________
Chữ ký

___________________
(Đánh máy hoặc in)

1.0 Tầm nhìn Marketing 1
1.1 Mục tiêu 1
1.2 Mục đích 1
1.3 Hình ảnh 1
1.4 Chênh lệch bảng điều khiển 2
Table: Chênh lệch bảng điều khiển 2
2.0 Ý tưởng khách hàng 3
2.1 Mô tả thị trường 3
3.0 Sự khác biệt đáng ghi nhận 3
3.1 Khác biệt 4
4.0 Chiến lược cốt lõi 4
4.1 Các yếu tố cốt lõi xây dựng thương hiệu 4
5.0 Sản phẩm / Dịch vụ đổi mới 4
5.1 Cơ sở đặt giá 5
6.0 Tài liệu tiếp thị 6
7.0 Kế hoạch Web 6
7.1 Kế hoạch truyền thông xã hội 6
8.0 Kế hoạch dẫn đến thế hệ 6
8.1 Quảng cáo 7
8.2 Giới thiệu tham gia 7
9.0 Kế hoạch dẫn đến sự chuyển đổi 8
10.0 Kinh nghiệm phục vụ 8
10.1 Lòng trung thành đối với sản phẩm / dịch vụ cung cấp 9
10.2 Duy trì các khách hàng 9
11.0 Lịch tiếp thị 9
11.1 Hàng tháng 9
Bảng: Các cột mốc 10
12.0 Số lượng quan trọng 11
12.1 Dự báo doanh thu 11
Bảng: Dự báo doanh thu 12
Biểu đồ: Doanh thu hằng tháng 13
Biểu đồ: Doanh thu năm 14
12.2 Chi phí ngân sách tiếp thị 14
Bảng: Chi phí ngân sách tiếp thị 14
Biểu đồ: Chi phí ngân sách hàng tháng tháng 15
Biểu đồ: Chi phí ngân sách hàng năm 16
12.3 Các số liệu tiếp thị chính 16
Bảng: Các số liệu tiếp thị chính 16
13.0 Đào tạo tiếp thị trò chơi 16
Bảng: Dự báo doanh thu 1
Bảng : Chi phí ngân sách tiếp thị 3 Bảng: Chi phí ngân sách tiếp thị 3 Bảng: Các số liệu tiếp thị chính 4 Bảng: Các số liệu tiếp thị chính 4 Bảng: Chênh lệch bảng điều khiển 5 Bảng: Chênh lệch bảng điều khiển 5

1.0 Tầm nhìn Marketing

Nha On The Lake dự định cung cấp cho người thuê nhà thuyền trên hồ Shasta một kinh nghiệm cá nhân với các tiện nghi của một chiếc giường và bữa ăn sáng giữa cảnh quan thiên nhiên đẹp và ẩn dật. Robert Hopkins và các nhân viên của mình sẽ được thưởng thức vượt quá sự mong đợi của khách hàng và đối xử với mỗi khách hàng như một khách hàng có giá trị. Kế hoạch tiếp thị này sẽ hướng dẫn Robert Hopkins từ đầu của doanh nghiệp thông qua ba năm đầu tiên của sự tăng trưởng, dịch kế hoạch vào các chỉ số thực hiện và kết quả mong đợi mà sẽ chỉ cho doanh nghiệp là một thành công.

1.1 Mục tiêu

Sau đây là những mục tiêu quan trọng sẽ được theo dõi thông qua các phương tiện định lượng bằng cách Nha On The Lake. Cá nhân Mục tiêu: Dành ít nhất 750 giờ mỗi năm cho các hoạt động tiếp thị Đạt được thu nhập cá nhân hàng năm là $ 100.000 trong 3 năm hoạt động Mục tiêu kinh doanh: Đạt được hơn $ 700.000 doanh số bán hàng trong năm 3 Đạt được một tỷ lệ duy trì 50% khách hàng từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 Kiếm được hơn 130 khách hàng (đơn vị bán hàng) trong năm đầu tiên Mục tiêu chiến lược: Có ít nhất 8 houseboats theo hợp đồng vào cuối năm 3 Đạt tốc độ 98% sự hài lòng của khách hàng (đạt hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng) vào cuối năm 3 Chiến thuật Bàn thắng: Tăng tỷ lệ chuyển đổi dẫn đến 30% trong năm 3 Tăng giao dịch trung bình mỗi khách hàng mỗi năm đến 2,5 năm 3 Kiếm được 100 giới thiệu trong năm 3

1.2 Mục đích

Nha On The Lake sẽ cung cấp các kỳ nghỉ, cho thuê nhà thuyền giá cả cạnh tranh theo định hướng cho các gia đình và các cặp vợ chồng để tận hưởng Lake Shasta, California. Các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm để cung cấp cho các gia đình và các cặp vợ chồng sự cân bằng của thư giãn và hứng thú, họ tìm kiếm bằng cách cung cấp các tùy chọn cho các hoạt động cho phù hợp với cả hai cá nhân và nhóm. Đồng thời, Nhà On The Lake cung cấp doanh thu cho các chủ sở hữu nhà thuyền để đưa houseboats của họ để sử dụng trong quá trình tuần khi họ không thể ở hồ. Đối với thị trường mục tiêu đầu tiên (đi nghỉ mát gia đình và các cặp vợ chồng) Nha On The Lake cung cấp các tiện nghi của nhà cùng với những kinh nghiệm được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên. Đối với thị trường mục tiêu thứ hai (chủ sở hữu nhà thuyền) doanh nghiệp cung cấp an ninh tài chính lớn hơn và lợi nhuận trên đầu tư của họ.

1.3 Hình ảnh

Một người được nghỉ hè Nha On The Lake sẽ được chào đón bởi một nhân viên thân thiện, người sẽ chăm sóc tuyệt vời và nhiều thời gian khi cần thiết để khách hàng để thuyền và quan điểm của họ ra khỏi các tính năng đặc biệt của nó định hướng. Họ sẽ tìm thấy thuyền chuẩn bị với tất cả các yêu cầu đặc biệt của họ và nhiều hơn nữa - một món quà miễn phí nhỏ như một chai sâm panh đối với một cặp vợ chồng trẻ hoặc một trò chơi nước cho một gia đình. Khách hàng sẽ được vui mừng từ đầu khi họ ra khơi xung quanh Hồ Shasta, đến bờ để trải nghiệm các điểm tham quan địa phương và đi bộ đường dài, và thưởng thức các hoạt động dưới nước hoặc ẩn dật hoặc với các cá nhân khác mà họ phối hợp với sau khi cuộc họp về Nha Trang Lake Facebook. Khách hàng sẽ cảm thấy rằng Nha Việc quản lý hồ đã sẵn sàng để giúp đỡ với mọi nhu cầu của họ trong thời gian lưu trú của họ khi họ nhận được một tin nhắn trong kỳ nghỉ yêu cầu nếu họ có bất kỳ yêu cầu đặc biệt bổ sung. Khi họ kiểm tra, khách hàng sẽ được nhiều hơn sẵn sàng để tham khảo một khách hàng khác Nha On The Lake, đặc biệt là vì chiết khấu giới thiệu cả hai họ và bạn bè của họ có thể kiếm được. Các khách hàng sẽ mong đợi để lập kế hoạch getaway tiếp theo của họ với Nhà On The Lake.

1.4 Chênh lệch bảng điều khiển

Bảng Gap thể hiện cá nhân quan trọng, kinh doanh, chiến lược, và các mục tiêu chiến thuật của Nha On The Lake tiếp thị với số lượng có thể được theo dõi bởi Robert Hopkins trong vòng ba năm đầu tiên hoạt động. Vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng, Hopkins sẽ nhìn vào thành công của ông trong việc đạt được những mục tiêu này và khoảng cách giữa kế hoạch và kết quả thực tế và sau đó xác định những gì các bước có thể được thực hiện để khắc phục thiếu hụt, hoặc nếu các chỉ số nhất định không phải là quan trọng như trước đây nghĩ. Nếu thu nhập cá nhân và tổng doanh thu đạt được như kế hoạch, trong khi mục tiêu khác không, Hopkins sẽ kiểm tra xem liệu có một con đường khác nhau để thành công hơn so với suy nghĩ trước đây. Gap Bảng điều khiển Năm 1 Năm 2 Năm 3 Riêng Giờ dành để tiếp thị 878 750 750 Thu nhập cá nhân $ 60.000 $ 80.000 $ 100.000 Kinh doanh Tổng số bán hàng $ 235.100 $ 366.756 $ 703.549 Tỷ lệ khách hàng Retention (so với cùng kỳ) 0 35% 50% Khách hàng (Bán hàng cho thuê) 137 206 309 Chiến lược Houseboats theo hợp đồng 3 6 8 Tỷ lệ hài lòng khách hàng 92% 95% 98% Chiến thuật Dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi 14,50% 25,00% 30,00% Khách hàng giao dịch trung bình mỗi năm 1,25 1,75 2,50 Giới thiệu tham gia 69 93 100

Bảng: Chênh lệch bảng điều khiển

|Gap Dashboard | | | |
| |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Personal | | | |
|Hours devoted to marketing | 879 | 750 | 750 |
|Personal annual income | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
| | | | |
|Business | | | |
|Total Sales | 235,100 | 366,756 | 703,549 |
|Customer Retention Rate (YOY) | 0 |35% |50% |
|Customers (Rental Unit Sales) | 137 | 206 | 309 |
| | | | |
|Tactical | | | |
|Lead conversion rate |29.00% |25% |30% |
|Average Customer Transactions Per Year | 2.50 | 1.75 | 2.50 |
|Referrals | 68 | 93 | 100 |
| | | | |
|Strategic | | | |
|Houseboats under contract | 3 | 6 | 8 |
|Customer satisfaction rate | 2 |95% |98% |
|Strategic 3 | 0 | 0 | 0 |

2.0 Ý tưởng khách hàng

Khách hàng lý tưởng là một người chồng và người vợ, có hoặc không có trẻ nhỏ. Những gì họ chia sẻ là mong muốn cho một yếu tố nhất định bế quan tỏa cảng vào kỳ nghỉ gia đình của họ. Ở trong một khách sạn, với những người khác tất cả xung quanh sau đó, sẽ không đáp ứng nhu cầu này. Họ muốn được ẩn dật mà thiên nhiên cung cấp mà không từ bỏ những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Có cả hai yếu tố chứng minh cho khách hàng này mà họ đã giành được khả năng để có được những gì họ muốn trong một kỳ nghỉ và tìm thấy sự thoải mái của một khách sạn cùng với những niềm vui của cắm trại trên hồ. Các khách hàng không có phương tiện không giới hạn để trả tiền cho một kỳ nghỉ, nhưng có đủ có nghĩa là họ cảm thấy rằng họ không nên phải hy sinh sự thoải mái cho những niềm vui của cắm trại hoặc ngược lại.

2.1 Mô tả thị trường

Hotel Riverview là một cửa hàng 5 * + Khách sạn bao gồm 35 phòng sang trọng và chuyên kinh doanh dịch vụ và khách hàng doanh nghiệp. Nó phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và du lịch doanh nhân đến thăm, trong thành phố Notown Mỹ.

Khách hàng chính của chúng tôi được ký hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp có nguồn gốc từ các thị trường quốc tế và trong nước từ bên trong thương mại du lịch, ô tô và phân đoạn. Vị trí chiến lược của tài sản là chìa khóa cho sự thành công của nó trong các khu vực này do sự gần gũi của các phòng triển lãm, Motors tổng thể và Silicone Hill, Hoa Kỳ.

Chìa khóa để thành công trong kinh doanh của chúng tôi là mức độ của lòng trung thành của khách hàng và kinh doanh lặp lại chúng tôi nhận được trên cơ sở hàng năm. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhất up-to-cơ sở kinh doanh kỹ thuật, cả hai bên trong các phòng và trong phòng hội nghị của khách sạn.

Khách hàng của chúng tôi cảm thấy rằng họ có thể tiến hành kinh doanh của họ từ bên trong một bầu không khí ít khắc khổ hơn có thể được kinh nghiệm trong các thuộc tính cạnh tranh của chúng tôi, nơi có ít cá nhân công nhận. Họ đánh giá cao được gọi bằng tên khi họ đến nơi, và khi nhân viên còn nhớ yêu cầu cụ thể của họ, thời gian và một lần nữa. Đây là chìa khóa trong việc phát triển mối quan hệ xa hơn một kỳ nghỉ, chứng cứ ban đầu giá trị của chúng tôi thêm vào trong mối quan hệ với tính chất cạnh tranh trong vùng phụ cận.

3.0 Sự khác biệt đáng ghi nhận

Nha On The Lake có một lợi thế cạnh tranh trong kinh nghiệm hiếu khách của Robert Hopkins, những người có thể mang lại những kinh nghiệm của một giường cao cấp và bữa ăn sáng để kinh doanh nhà thuyền kỳ nghỉ của mình. Điều này sẽ được thể hiện trong việc tiếp thị, kinh nghiệm bán hàng, và các hoạt động của doanh nghiệp. Hiệu quả của cạnh này sẽ là một khách hàng duy trì tốc độ cao. Các khách hàng đã nghĩ rằng các nhà thuyền là "của họ" ngôi nhà trên hồ Shasta sẽ trở lại Hồ Shasta, cho phép những nỗ lực tiếp thị và bán hàng để được giảm do chi phí thấp của việc giữ một khách hàng hiện hơn so với việc tìm kiếm những cái mới. Điều này sẽ xây dựng tỷ lệ duy trì khách hàng đến 50% từ thứ hai đến thứ ba năm hoạt động.

3.1 Khác biệt

Robert Hopkins sẽ đạt được hiệu quả làm cho khách hàng cảm thấy rằng cho thuê nhà thuyền của họ là nhà "của họ" trên hồ thông qua các biện pháp sau đây: Ưu tiên vị trí của người thuê nhà trong nhà thuyền từ lần truy cập trước của họ, khi mong muốn và có thể Tỉ mỉ làm sạch và duy trì houseboats trước mỗi lần sử dụng Nhấn mạnh sự tách biệt có thể thông qua hình ảnh và sự đa dạng của các hoạt động mà các gia đình và các cặp vợ chồng có thể tự mình đạt được

4.0 Chiến lược cốt lõi

Thông điệp tiếp thị bên ngoài Nhà On The Lake "Thư giãn tại nhà của bạn trên hồ." Từ tác "của bạn" sẽ được nhấn mạnh để cho thấy rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cá nhân, nhà ở cá nhân, và nhiều người trong số các yếu tố tích cực của một cổ phần thời gian. Nội bộ, nhân viên sẽ được liên tục nhắc nhở này cần thiết cho cá nhân để khách hàng cảm thấy như ở nhà với nhà thuyền của họ và làm cho một kết nối mạnh mẽ với thuyền cũng như với hồ để họ sẽ mong muốn quay trở lại không chỉ để Shasta Lake, nhưng cùng một thuyền. Duy trì khách hàng sẽ là nhãn hiệu chính của liệu những mục tiêu chính đạt được. Các doanh nghiệp tìm kiếm để đạt được một tỷ lệ duy trì 50% khách hàng từ 2 năm đến 3 năm và hơn thế nữa. Kết quả này sẽ cho thấy rằng dịch vụ của khách hàng cũng quan trọng như tiếp thị bên ngoài trong việc tiếp tục lái xe doanh số bán hàng.

4.1 Các yếu tố cốt lõi xây dựng thương hiệu

5.0 Sản phẩm / Dịch vụ đổi mới

Nha On The Lake sẽ bắt đầu cho khách hàng của tòa án bằng cách xác định nghi phạm cả trực tiếp và thông qua các đối tác như các cơ quan du lịch. Những nghi phạm này sẽ được gửi tập tài liệu của công ty và sẽ được mời để trải nghiệm những Nha Kinh nghiệm Lake từ xa bằng cách truy cập vào các trang web. Những người bày tỏ quan tâm (triển vọng) sẽ được cung cấp đầy đủ các tùy chọn cho thuê. Khách hàng quay trở lại một lần thứ hai sẽ được cung cấp giảm giá thuê tuần nhiều để khuyến khích nghỉ dài hơn. Nó được dự kiến sẽ giảm giá này sẽ trả cho chính nó bằng cách giảm nhu cầu thị trường và bán cho khách hàng mới càng nhiều. Nhà tiêu chuẩn On The thuyền Lake sẽ khác nhau trong các tiện nghi của nó, vì nó sẽ được sử dụng theo hợp đồng từ một chủ sở hữu và không phải mua mới. Các loại nhà thuyền đã tìm ra sẽ bao gồm các tính năng sau đây: Ngủ tổng cộng 6, với ít nhất một phòng riêng 1 toàn phòng tắm Nhà bếp trang bị đầy đủ (tủ lạnh, tủ đông lạnh, phạm vi / lò nướng, vv) Không khí trung tâm và nhiệt Gas nướng Máy phát điện Nha On The bến du thuyền Lake sẽ cung cấp: Ski thuyền Gas và nước đá (thông qua các cơ sở hiện có bến du thuyền) Cửa hàng tiện lợi nhỏ trong các thiết bị văn phòng (bán mồi và giải quyết, các mặt hàng cơ bản khác) Bến cảng neo đậu và lịch sự Khởi chạy đoạn đường nối Lãi suất cơ bản cho thuê sẽ phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật của một chiếc thuyền và mùa cụ thể: Summer Season (1 tháng sáu - 31 Tháng Tám) Hàng tuần - $ 1.650 4 ngày - $ 1.400 3 ngày - $ 1.200 Seasons Spring / Mùa thu (tháng Năm và tháng Chín) Hàng tuần - $ 1.400 4 ngày - $ 1.200 3 ngày - $ 1.000 Tắt Season (1 tháng mười-30 tháng 4) Hàng tuần - $ 1.100 4 ngày - $ 650 3 ngày - $ 600 Dịch vụ cho các chủ sở hữu nhà thuyền bao gồm: Cho thuê thuyền khi nó không phải là sử dụng của chủ sở hữu để tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung Cung cấp bảo trì và bảo trì cơ bản của tàu (phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của chủ sở hữu nhà thuyền) Cung cấp bảo hiểm và cấp giấy phép thích hợp để cho thuê thuyền một cách hợp pháp và giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu Lập kế hoạch kiểm tra xe thương mại theo yêu cầu của nhà nước

5.1 Cơ sở đặt giá

Tỷ lệ theo mùa được dựa trên thời gian sử dụng cao điểm tại Lake Shasta. Giá là cạnh tranh với các dịch vụ cho thuê nhà thuyền nhỏ trên hồ Shasta, trong một nỗ lực để cung cấp giữa mức giá cho thuê. Giá cho ngành công nghiệp có xu hướng khuyến khích thời gian dài hơn cho thuê thông qua giảm lãi suất mỗi ngày là độ dài thời gian tăng. Tuy nhiên, giá cả cũng cố gắng để làm thậm chí ba ngày (tối thiểu) thời gian cho thuê giá cả phải chăng so với các tùy chọn kỳ nghỉ khác. Đối với khách hàng vào cuối thấp của thị trường, giá cả là quan trọng hơn tiện nghi. Đối với hầu hết các nhóm, cho thuê nhà thuyền có thể là ít tốn kém hơn so với các phòng ở khách sạn cho các nhóm có cùng kích thước. Như vé tàu, cho thuê nhà thuyền có thể cung cấp một số cao cấp với giá mà hầu hết người Mỹ đi nghỉ mát thấy hợp lý, giả sử họ có thể lắp ráp một nhóm hành khách đủ cho tàu. Đối thủ cạnh tranh trong khu vực Lake Shasta Houses On The Lake đã nghiên cứu bao gồm: Shasta Marina Resort: Cung cấp thuyền trượt tuyết, và ba 14 hoặc 16 houseboats ngủ, họ cung cấp tay dock và dịch vụ đầy đủ. Tiếp thị cho việc kinh doanh của họ tập trung vào một kết hợp của các nhóm lớn hơn, hai mươi, và trẻ em. Antlers Resort và Marina: Cung cấp 8 houseboats, cho thuê cabin, và tàu thuyền khác. Kinh doanh là 40 tuổi và là lớn nhất trong số những khu nghỉ mát nhỏ trên hồ Shasta. Kỳ nghỉ Harbor: Ngoài ra cung cấp 7 houseboats, cho thuê đồ chơi, cắm trại & RVs. Cung cấp nhiều thông tin trên trang web của mình như những người khác, với sự khác biệt nhỏ.

6.0 Tài liệu tiếp thị

Để tiếp cận được thị trường mục tiêu, Nha On The Lake sẽ sản xuất các vật liệu sau đây: Website Banner quảng cáo trực tuyến Doanh số bán hàng ấn phẩm (để phục vụ như thư trực tiếp và bàn tay ra) Email giảm giá cung cấp mẫu Tạp chí quảng cáo Cơ quan tiếp thị du lịch kit Để tăng cường các tài liệu này, Nha On Các nhân viên Lake sẽ mang theo máy ảnh kỹ thuật số với họ ở tất cả các lần chụp ảnh (với sự đồng ý) của khách hàng được hưởng chính họ. Họ sẽ cung cấp cho khách hàng in các hình ảnh nếu họ có thể được sử dụng cho các tài liệu tiếp thị. Câu chuyện thành công cũng sẽ tăng cường tài liệu tiếp thị và sẽ được trưng cầu tại thời điểm trả phòng qua phần ý kiến khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Khách hàng sẽ được đưa ra thời gian để điền vào ra như là thanh toán của họ được xử lý và nhà thuyền được khảo sát. Các khách hàng đã cho ý kiến hết sức tích cực sẽ được trưng cầu để khuếch đại những ý kiến bằng cách ghi âm trên điện thoại trong vòng một tuần. Người ta ước tính rằng một trong mười khách hàng sẽ cung cấp một lời chứng thực có thể sử dụng cho việc kinh doanh thông qua quá trình này.

7.0 Kế hoạch Web Trang web sẽ nhắm mục tiêu các cặp vợ chồng trẻ và gia đình quan tâm đến kỳ nghỉ Shasta Lake và chủ sở hữu hiện tại nhà thuyền trên hồ Shasta. Trang web sẽ được bán trên thị trường thông qua các chiến thuật sau đây: Banner quảng cáo trên các trang web liên quan đến du lịch Quảng cáo văn bản của Google AdWords Liệt kê trong cơ sở dữ liệu nhà thuyền cho thuê Shasta Lake Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm được thực hiện bởi nhà phát triển Web ban đầu và một công ty SEO liên tục

7.1 Kế hoạch truyền thông xã hội

A Facebook Fan Page cho Nha On The Lake sẽ xem xét để cố gắng thiết lập một cộng đồng của khách hàng trong quá khứ, đặc biệt là những người trở về Nha On The Lake luôn. Các trang web sẽ cung cấp một phương tiện để giao tiếp trực tiếp với các khách hàng qua bằng cách cung cấp các chương trình khuyến mại trên tuần cụ thể mà không được cho thuê, bằng cách thúc đẩy các điểm tham quan khác xung quanh Hồ Shasta, và bằng cách nghe ý kiến khách hàng và những đề nghị, gợi ý cho việc kinh doanh. Robert Hopkins sẽ kiểm tra trang Facebook một lần mỗi ngày và gửi ít nhất mỗi ngày khác. Ngoài thông tin liên lạc với các doanh nghiệp, hy vọng rằng khách hàng sẽ sử dụng để giao tiếp với nhau, ý tưởng kinh doanh cho các kỳ nghỉ của họ và có lẽ ở trong liên lạc với các cặp vợ chồng khác hoặc gia đình đi nghỉ tại Lake Shasta.

8.0 Kế hoạch dẫn đến thế hệ

Marketing cho Nhà On The Lake sẽ tập trung vào thị trường mục tiêu của các gia đình và các cặp vợ chồng trẻ. Vật liệu sẽ hiển thị các gia đình và các cặp vợ chồng có vui vẻ cùng nhau, cả hai cùng nhau và trong các hoạt động riêng biệt (lướt ván nước, đánh bắt cá, trượt, leo núi, cắm trại, bơi lội, sử dụng spa, vv). Sau khi khởi động, hình ảnh sẽ được cung cấp bởi các nhà sản xuất của các nhà thuyền và các nguồn khác, vì chúng sẽ chưa được hình ảnh thực tế của khách hàng bằng cách sử dụng các Nha On The Lake. Tiếp thị sẽ bao gồm: Quảng cáo địa phương trong California kỳ nghỉ và các tạp chí du lịch Sáng tạo và phát huy trang web (xem bản kế hoạch Web) Gửi thư trực tiếp để đi du lịch các đại lý trên khắp nước Mỹ và du lịch Bắc California Hợp tác với các đại lý du lịch. Đây sẽ được tìm kiếm theo thời gian, chứ không phải đợi đến 3 năm hoặc sau đó Giới thiệu giảm giá cung cấp cho khách hàng Tiếp thị để du khách cũng sẽ được nhìn thấy bởi các chủ sở hữu, cảnh báo họ cơ hội này để thuê thuyền của họ.

8.1 Quảng cáo

Media Tracking Kits Requested

|Advertising Medium |Contact Name |Contact # |Distribution |Cost/Ad |Total CPM |
|California Tour và Du lịch Tạp chí |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |
|California Du lịch Tạp chí |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |
|Cascades Đông giải trí và mạo hiểm |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |loại bỏ |

8.2 Giới thiệu tham gia

Giới thiệu tham gia sẽ được tìm kiếm theo thời gian của các cơ quan du lịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ phải thiết lập một hồ sơ theo dõi và danh tiếng về chất lượng dịch vụ cao trước khi nó sẽ là một sự lựa chọn của các đại lý du lịch. Để đạt được các đại lý du lịch Nha On The Lake sẽ thực hiện các bước sau đây: Tạo một danh sách mục tiêu của các đại lý du lịch, những người gửi khách hàng lý tưởng của chúng tôi để Lake Shasta. Danh sách này sẽ được phát triển trong năm đầu tiên hoạt động. Tạo một bộ tiếp thị trong đó bao gồm thông tin từ trang web và tài liệu của công ty sẽ được gửi ra cho các cơ quan du lịch trong năm hoạt động thứ hai. Điều này sẽ bao gồm giảm giá để đi du lịch đại lý để họ có thể đóng gói, cho thuê với các gói du lịch cho khách hàng của họ hoặc bỏ túi chiết khấu lệ phí giới thiệu của riêng mình. Robert Hopkins sẽ theo dõi với các cuộc gọi điện thoại cho từng cơ quan du lịch cố gắng để thiết lập thời gian để xem xét các tài liệu và thiết lập những mối quan hệ này. Đại lý du lịch sẽ được cung cấp cho thuê thuyền để khuyến khích họ cố gắng kinh doanh trực tiếp. Giới thiệu khách hàng sẽ được tìm kiếm từ mỗi khách hàng đặt phòng thông qua một đề nghị trình bày tại thời điểm check-out của họ để cung cấp cho khách hàng và giới thiệu của họ 10% cho thuê tiếp theo của họ. Điều này cung cấp sẽ cung cấp cho khách hàng 10% cho mỗi khách hàng gọi mà đặt cọc một khoản tiền cho thuê.

9.0 Kế hoạch dẫn đến sự chuyển đổi

Nha On doanh số bán hàng của Lake sẽ được quản lý hoàn toàn bởi Robert Hopkins. Ông sẽ nhận được yêu cầu đặt phòng từ khách hàng quan tâm, phê duyệt bằng email, trả lời bằng điện thoại để trả lời các câu hỏi cụ thể lớn lên, và theo đuổi kinh doanh thông qua quan hệ đối tác với các đại lý du lịch. Doanh số bán hàng sẽ phụ thuộc phần lớn vào mẫu yêu cầu đặt phòng trực tuyến đóng cửa kinh doanh. Trang web sẽ chuẩn bị các khách hàng với rất nhiều thông tin để họ có được thông tin tốt hơn trước khi đặt. Là một chủ sở hữu, Robert Hopkins sẽ được trả lương cơ bản và bồi thường cho doanh số bán hàng thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp. Ông sẽ có quyền thay đổi từ giá quảng cáo, nhưng sẽ sử dụng này theo ý mình để đặt ngày tháng đó là không được sử dụng nếu không (tức là, off season hoặc đặt phòng vào phút cuối). Mức giá đặc biệt cao hơn cho các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần nhất định vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu để cân bằng trong những ngày giảm giá. Ông sẽ cập nhật tỷ lệ được cung cấp trên trang web và lịch sự sẵn có khi cần thiết. Bán hàng bổ sung chiến lược tồn tại để thiết lập các mối quan hệ với chủ sở hữu nhà thuyền. Robert Hopkins sẽ liên hệ với chủ sở hữu trực tiếp để quảng cáo các dịch vụ của Nha On The Lake đến những "nhà cung cấp". Công việc này sẽ bắt đầu trước khi khởi động của doanh nghiệp để có một danh sách của ít nhất ba nhà thuyền để thuê cho năm đầu tiên. Hopkins sẽ sử dụng quy trình sau đây để theo dõi với một khách hàng tiềm năng (một trong những người đã bày tỏ một số quan tâm hoặc thông qua điện thoại hoặc email): Gọi một khách hàng tiềm năng trở lại trong vòng tối đa 12 giờ, và trong vòng 2 giờ bất cứ khi nào có thể. Cố gắng đi khách hàng tiềm năng thông qua các khía cạnh của trang web để trả lời các câu hỏi của họ về cuộc gọi đầu tiên. Gọi lại chưa quyết định mỗi khách hàng trong một tuần để thử lại và thiết lập một bước tiếp theo. Đối với các khách hàng tiềm năng không trả lời, gọi ba lần trước khi gọi khách hàng tiềm năng không hoạt động và chỉ sử dụng email. Hỗ trợ mỗi cuộc gọi với một email để mô tả mục đích của cuộc gọi và trình bày một đề nghị cho hành động

10.0 Kinh nghiệm phục vụ

Trọng tâm dịch vụ khách hàng của Nha On The Lake, cho thuê của từng khách hàng như cá nhân như có thể, sẽ là một phương tiện chính để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành. Một hệ thống đảm bảo chất lượng và sự hài lòng ("WOW Process") sẽ được thành lập để cung cấp các biện pháp bảo vệ chống lại các kinh nghiệm xấu và để đảm bảo được vượt quá mong đợi của khách hàng bất cứ khi nào có thể. Lòng trung thành của khách hàng sẽ được khen thưởng với chương trình điểm HOTL cung cấp các phần thưởng lòng trung thành thông qua các dịch vụ bổ sung và cho thuê thậm chí miễn phí cho những khách hàng tích lũy đủ điểm.

10.1 Lòng trung thành đối với sản phẩm / dịch vụ cung cấp

Điểm HOTL hệ thống cung cấp các khách hàng đăng ký 1 điểm cho mỗi đô la chi tiêu tại Nha On The Lake, cho dù cho thuê chính hoặc cho các dịch vụ bổ sung. Khách hàng sẽ được trưng cầu để đăng ký cho phần thưởng HOTL lần thứ hai của họ Nha On The Lake, với sự hiểu biết rằng chi phí của họ từ chuyến thăm trước đây của họ có thể được tính vào điểm cũng. Từ thời điểm đó, biên lai cho khách hàng sẽ hiển thị số dư hiện tại của họ điểm. Khách hàng sẽ được cung cấp thông tin trên một trang được bảo vệ bằng mật khẩu trên các trang web đó cung cấp các thông tin chi tiết về chương trình HOTL, chẳng hạn như các loại lợi ích quan điểm của họ có thể được giao dịch. Ví dụ, những lợi ích này sẽ được cung cấp: 1.500 điểm - miễn phí ngày thuê một chiếc thuyền trượt tuyết ($ 30 giá trị) 3.000 điểm cho thuê - Các ngày để thêm vào kỳ nghỉ tiếp theo của khách hàng ($ 50 - $ 200 giá trị) 5.000 điểm - 3 ngày off-mùa cho thuê ($ 600 giá trị) 10.000 điểm - 3 ngày mùa cao điểm cho thuê (trị giá $ 1200) Bằng việc đăng ký cho chương trình điểm HOTL, các khách hàng cũng sẽ bắt đầu nhận được các thành viên chỉ email với cung cấp đặc biệt, lặp đi lặp lại đề cập đến các chương trình giới thiệu và thông tin về Shasta Lake điểm tham quan và các sự kiện.

10.2 Duy trì các khách hàng

11.0 Lịch tiếp thị

Khi khởi động của doanh nghiệp, Robert Hopkins sẽ thực hiện tất cả các hoạt động tiếp thị. Để cung cấp một tập trung cụ thể cho các hoạt động này, Hopkins sẽ đặt sang một bên ba giờ mỗi ngày làm việc trong suốt năm đầu tiên làm việc về tiếp thị tiếp cận cộng đồng và các chương trình. Thời gian này sẽ được sắp xếp vào giờ cao điểm không và sẽ chỉ bị gián đoạn bởi khách hàng check-in và check-outs nếu họ phải xảy ra vào những thời điểm. Bảng cột mốc minh họa các hoạt động tiếp thị quan trọng xung quanh sự ra mắt của doanh nghiệp. Trước khi kinh doanh chính thức mở ra trong tháng 10 năm 2010, chiến dịch tiếp thị sẽ bắt đầu với việc phát triển, xây dựng thương hiệu, tờ rơi, trang web, và các quảng cáo in. Internet quảng cáo, thư trực tiếp, và chạy của các quảng cáo in sẽ xảy ra sau khi tháng 10 năm 2010. Các chủ đề tiếp thị hàng tháng cho một trọng tâm cho những nỗ lực của Robert Hopkins mỗi tháng trên cơ sở liên tục. Mặc dù mỗi lĩnh vực phải được thiết kế cho sự ra mắt của doanh nghiệp, họ sẽ được xem xét lại mỗi năm trong tháng tương ứng với ít nhất mười giờ tập trung vào sửa đổi và cải tiến của họ.

11.1 Hàng tháng

|Months |Marketing Theme |
|1 |In Quảng cáo và Tài liệu tiếp thị |
|2 |Dịch vụ đổi mới |
|3 |Hình ảnh và Giải Testimonial |
|4 |Chương Trình Giới Thiệu khách hàng và Giảm giá |
|5 |WOW Process |
|6 |Quy trình bán hàng |
|7 |Website |
|8 |Nhà cung cấp tiếp thị (những nỗ lực tiếp thị cho các chủ sở hữu nhà thuyền) |
|9 |Web Quảng cáo |
|10 |HOTL Chương Trình Điểm Thưởng |
|11 |Facebook Page |
|12 |Chương Trình Giới Thiệu Cơ quan Du lịch |

Bảng: Các cột mốc

|Milestones | | | | | |
| | | | | | |
|Advertising |Start Date |End Date |Budget |Manager |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Other |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Total Advertising Budget | | |$0 | | |
|PR |Start Date |End Date |Budget |Manager |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Other |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Total PR Budget | | |$0 | | |
|Direct Marketing |Start Date |End Date |Budget |Manager |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Other |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Total Direct Marketing Budget | | |$0 | | |
|Web Development |Start Date |End Date |Budget |Manager |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Other |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Total Web Development Budget | | |$0 | | |
|Other |Start Date |End Date |Budget |Manager |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Name me |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Other |11/29/2012 |12/29/2012 |$0 |ABC |Department |
|Total Other Budget | | |$0 | | |
|Totals | | |$0 | | |

12.0 Số lượng quan trọng

12.1 Dự báo doanh thu

Các doanh nghiệp sẽ tìm cách khởi động trong tháng Mười, cho phép một mùa đông đầy đủ để thúc đẩy cho thuê thời gian mùa hè sắp tới. Trong năm đầu tiên hoạt động, giá trung bình cho một thuê mùa hè kéo dài một tuần sẽ là $ 1.650. Nó sẽ là $ 1.400 cho một mùa xuân / mùa thu cho thuê, và $ 1.100 cho một mùa giảm giá cho thuê. Cho thuê ngày ít hơn có sẵn ở một mức giá thấp hơn. Phí dịch vụ mua được ước tính trung bình $ 400 cho thuê mùa hè, $ 300 cho mùa xuân / mùa thu, và $ 200 cho mùa-off. Các khoản phí bổ sung bao gồm thuê tàu trượt tuyết, mua cửa hàng tiện lợi, và lệ phí bổ sung để mang theo vật nuôi on-board. Các mức giá được liệt kê phản ánh các số tổng cộng và sẽ được tăng lên khoảng với lạm phát trong những năm tới. Trực tiếp chi phí bán hàng bao gồm tiền thuê làm sạch (thường là $ 75 mỗi thuyền) và các tiện nghi cơ bản (dầu gội đầu, xà phòng, khăn giấy, ...) để cổ phần các tàu thuyền cho mỗi thuê ($ 25 cho mỗi thuê). Những chi phí này dự kiến sẽ tăng trưởng với lạm phát. Các chi phí khác của doanh số bán hàng bao gồm khí và nước đá được dự đoán chi phí 8% doanh thu mỗi thuê sẽ bắt đầu với một chiếc thuyền đầy đủ thả với cả hai. An thêm 20% doanh số bán hàng sẽ được thanh toán cho các chủ sở hữu nhà thuyền. Chi phí bán hàng này sẽ cao hơn, nhưng chủ sở hữu nhà thuyền sẽ được hưởng lợi từ neo đậu miễn phí, bảo trì và dịch vụ giảm giá tại Nha On The Lake bến du thuyền. Bán hàng Dự báo Năm 1 Năm 2 Năm 3 Đơn vị bán hàng Mùa hè cho Thuê 60 90 135 Spring / Mùa thu cho Thuê 30 45 68 Tắt Thuê Mùa 47 71 106 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Summer 60 90 135 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê nhà Xuân / Giảm 30 45 68 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Mùa Tắt 47 71 106 Tổng số đơn vị bán hàng 274 411 617 Đơn vị Giá Năm 1 Năm 2 Năm 3 Mùa hè cho Thuê $ 1,650.00 $ 1,716.00 $ 2,230.80 Spring / Mùa thu cho Thuê $ 1,400.00 $ 1,456.00 $ 1,892.80 Tắt Thuê Mùa $ 1,100.00 $ 1,144.00 $ 1,487.20 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Summer $ 400,00 $ 416,00 $ 540,80 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê nhà Xuân / Giảm $ 300,00 $ 312,00 $ 321,36 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Mùa Tắt $ 200,00 $ 208,00 $ 214,24 Bán hàng Mùa hè cho Thuê $ 99.000 $ 154.440 $ 301.158 Spring / Mùa thu cho Thuê $ 42.000 $ 65.520 $ 127.764 Tắt Thuê Mùa $ 51.700 $ 80.652 $ 157.271 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Summer $ 24.000 $ 37.440 $ 73.008 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê nhà Xuân / Giảm $ 9.000 $ 14.040 $ 21.692 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Mùa Tắt $ 9.400 $ 14.664 $ 22.656 Tổng số bán hàng $ 235.100 $ 366.756 $ 703.549 Trực tiếp đơn vị chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 Mùa hè cho Thuê $ 562,00 $ 584,48 $ 607,86 Spring / Mùa thu cho Thuê $ 492,00 $ 511,68 $ 532,15 Tắt Thuê Mùa $ 408,00 $ 424,32 $ 441,29 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Summer $ 100,00 $ 104,00 $ 108,16 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê nhà Xuân / Giảm $ 75,00 $ 78,00 $ 81,12 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Mùa Tắt $ 50,00 $ 52,00 $ 54,08 Chi phí bán hàng trực tiếp Mùa hè cho Thuê $ 33.720 $ 52.603 $ 82.061 Spring / Mùa thu cho Thuê $ 14.760 $ 23.026 $ 35.920 Tắt Thuê Mùa $ 19.176 $ 29.915 $ 46.667 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Summer $ 6.000 $ 9.360 $ 14.602 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê nhà Xuân / Giảm $ 2.250 $ 3.510 $ 5.476 Lệ phí / Dịch vụ bổ sung - Cho thuê Mùa Tắt $ 2.350 $ 3.666 $ 5.719 Tổng Chi phí bán hàng trực tiếp $ 78.256 $ 122.079 $ 190.444

Read more: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=kRC1UIzlCaeWiQeg-oCYAw&hl=vi&langpair=en%7Cvi&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&u=http://www.mplans.com/houseboat_rental_marketing_plan/critical_numbers_fc.php&usg=ALkJrhghtn4z0USSvHUv_80m56MgsWK9Jw#ixzz2DSUbuxlw

Bảng: Dự báo doanh thu

|Sales Forecast | | | |
| |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Unit Sales | | | |
|Summer Rentals | 60 | 65 | 70 |
|Spring/Fall Rentals | 30 | 37 | 45 |
|Off Season Rentals | 47 | 50 | 55 |
|Additional Fees/Services - Summer Rentals | 60 | 64 | 65 |
|Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals | 30 | 36 | 40 |
|Additional Fees/Services - Off Season Rentals | 47 | 45 | 50 |
|Total Unit Sales | 274 | 297 | 325 |
| | | | |
|Unit Prices |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Summer Rentals |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |
|Spring/Fall Rentals |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |
|Off Season Rentals |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |
|Additional Fees/Services - Summer Rentals |$400.00 |$400.00 |$400.00 |
|Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |$300.00 |$300.00 |$300.00 |
|Additional Fees/Services - Off Season Rentals |$200.00 |$200.00 |$200.00 |
| | | | |
|Sales | | | |
|Summer Rentals |$99,000 |$107,250 |$115,500 |
|Spring/Fall Rentals |$42,000 |$51,800 |$63,000 |
|Off Season Rentals |$51,700 |$55,000 |$60,500 |
|Additional Fees/Services - Summer Rentals |$24,000 |$25,600 |$26,000 |
|Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |$9,000 |$10,800 |$12,000 |
|Additional Fees/Services - Off Season Rentals |$9,400 |$9,000 |$10,000 |
|Total Sales |$235,100 |$259,450 |$287,000 |
| | | | |
|Direct Unit Costs |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Summer Rentals |$562.00 |$165,000.00 |$165,000.00 |
|Spring/Fall Rentals |$492.00 |$140,000.00 |$140,000.00 |
|Off Season Rentals |$408.00 |$110,000.00 |$110,000.00 |
|Additional Fees/Services - Summer Rentals |$100.00 |$0.00 |$0.00 |
|Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |$75.00 |$0.00 |$0.00 |
|Additional Fees/Services - Off Season Rentals |$50.00 |$0.00 |$0.00 |
| | | | |
|Direct Cost of Sales | | | |
|Summer Rentals |$33,720 |$10,725,000 |$11,550,000 |
|Spring/Fall Rentals |$14,760 |$5,180,000 |$6,300,000 |
|Off Season Rentals |$19,176 |$5,500,000 |$6,050,000 |
|Additional Fees/Services - Summer Rentals |$6,000 |$0 |$0 |
|Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |$2,250 |$0 |$0 |
|Additional Fees/Services - Off Season Rentals |$2,350 |$0 |$0 |
|Subtotal Direct Cost of Sales |$78,256 |$21,405,000 |$23,900,000 |

Biểu đồ: Doanh thu hằng tháng

[pic]

Biểu đồ: Doanh thu năm

[pic]

12.2 Chi phí ngân sách tiếp thị

In tiếp thị bao gồm in ấn tài liệu bổ sung và bộ dụng cụ báo chí cho các đại lý du lịch khi cần thiết. Tiếp thị sẽ tăng như những nỗ lực tăng cường thị trường một số lượng tàu thuyền tăng lên và thị trường cho các chủ sở hữu. Trang web tiếp thị bao gồm 1.000 USD mỗi tháng để tiếp thị công cụ tìm kiếm đang diễn ra, $ 750 mỗi tháng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, và $ 250 mỗi tháng cho các trang web lưu trữ và bảo trì. Chi phí của các chương trình phần thưởng HOTL giảm giá và dịch vụ miễn phí được cung cấp cho các thành viên chương trình khách hàng trung thành. Giảm giá giới thiệu bao gồm cả giảm giá cho các cơ quan du lịch và giới thiệu khách hàng và những người mà họ tham khảo. Chi phí liên quan với quá trình WOW là những món quà nhỏ miễn phí và khảo sát theo dõi. Hầu hết các chi phí này được dự kiến sẽ tăng ít nhất là với lạm phát và một số chi tiết dốc như khách hàng tận dụng tốt hơn của các chương trình và trở về Nha On The Lake. Chi phí ngân sách Marketing Năm 1 Năm 2 Năm 3 Tiếp thị / Khuyến mãi $ 6.500 $ 8.000 $ 10.000 Trang web tiếp thị $ 24.000 $ 24.960 $ 25.958 HOTL Chương Trình Điểm Thưởng $ 0 $ 6.000 $ 10.000 Giới thiệu Giảm giá $ 3.217 $ 3.346 $ 3.480 WOW Process $ 4.400 $ 5.000 $ 6.000 ------------ ------------ ------------ Tổng số bán hàng và chi phí tiếp thị $ 38.117 $ 47.306 $ 55.438 Tỷ lệ phần trăm bán hàng 16,21% 12,90% 7,88%

Bảng: Chi phí ngân sách tiếp thị

|Marketing Expense Budget |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Marketing/Promotion |$6,500 |$6,700 |$10,000 |
|Website Marketing |$24,000 |$24,500 |$25,858 |
|HOTL Rewards Program |$0 |$0 |$0 |
|Referral Discounts |$3,217 |$3,350 |$3,480 |
|WOW Process |$4,400 |$4,890 |$6,000 |
| |------------ |------------ |------------ |
|Total Sales and Marketing Expenses |$38,117 |$39,440 |$45,338 |
|Percent of Sales |16.21% |15.20% |15.80% |

Biểu đồ: Chi phí ngân sách hàng tháng tháng

[pic]

Biểu đồ: Chi phí ngân sách hàng năm

[pic]

12.3 Các số liệu tiếp thị chính

Bảng: Các số liệu tiếp thị chính

|Key Marketing Metrics | | | |
| |FY 2013 |FY 2014 |FY 2015 |
|Revenue |$235,100 |$259,450 |$287,000 |
|Leads | 1,321 | 1,423 |1.52 |
|Leads Converted |14.50% |14.68% |15.00% |
|Avg. Transactions/Customer | 1 | 1 | 1 |
|Avg. $/Customer |$867 |$869 |$870 |
|Referrals | 68 | 69 | 70 |
|PR Mentions | 15 | 17 | 20 |
|Testimonials | 21 | 23 | 25 |
|Other | 0 | 0 | 0 |

13.0 Đào tạo tiếp thị trò chơi

Trợ lý thuyền sẽ được thuê cho mùa hè thứ hai. Trước thời điểm đó, Hopkins sẽ thực hiện vai trò của họ hỗ trợ người đang thuê trong thời gian lưu trú của họ. Một trợ lý chèo thuyền sẽ được đưa cho mùa hè thứ hai và hai mùa hè thứ ba. Các trợ lý thuyền không sẽ làm việc quanh năm, nhưng sẽ làm việc từ tháng sáu-tháng tám để xử lý các mùa cao điểm. Từng trợ lý chèo thuyền sẽ được cụ thể đào tạo ở các tòa nhà Trên tâm dịch vụ set-Lake cũng như trong các kỹ năng cụ thể theo yêu cầu của vị trí. Đào tạo này sẽ bao gồm: Tổng quan về tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Nha On The Lake Tổng quan về quá trình WOW và tầm quan trọng của danh sách liệt kê và khảo sát phù hợp với sự hài lòng của khách hàng Các chương trình phần thưởng HOTL Nhận thức của tất cả các tài liệu quảng cáo, các chương trình giới thiệu, và tiếp thị Các trang web và trang Facebook Đào tạo dịch vụ điện thoại và vai trò chơi, vì vậy Hopkins là thoải mái với các trợ lý bán hàng xử lý cuộc gọi khi cần thiết Chương trình đào tạo này sẽ được lặp đi lặp lại một phần trong mùa hè tiếp theo, khi trợ lý thuyền của năm qua sẽ được yêu cầu lãnh đạo các bộ phận của huấn luyện cho trợ lý mới, với Hopkins quan sát và giám sát. Điều này sẽ đảm bảo rằng các trợ lý sẽ giữ lại và chải lên trên sự hiểu biết của họ về những gì Houses On The Lake là viết tắt bởi vì họ sẽ phải dạy cho nó để các nhân viên khác

Bảng: Dự báo doanh thu

Sales Forecast | | | | | | | | | | | | | | | | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Unit Sales | | | | | | | | | | | | | | |Summer Rentals |0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 | |Spring/Fall Rentals |0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |Off Season Rentals |0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |Additional Fees/Services - Summer Rentals |0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 | |Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |0% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |Additional Fees/Services - Off Season Rentals |0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |Total Unit Sales | | 30 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 38 | 40 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |Unit Prices | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Summer Rentals | |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 |$1,650.00 | |Spring/Fall Rentals | |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 |$1,400.00 | |Off Season Rentals | |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 |$1,100.00 | |Additional Fees/Services - Summer Rentals | |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 |$400.00 | |Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals | |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 |$300.00 | |Additional Fees/Services - Off Season Rentals | |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 |$200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |Sales | | | | | | | | | | | | | | |Summer Rentals | |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$31,350 |$33,000 |$34,650 | |Spring/Fall Rentals | |$21,000 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$21,000 |$0 |$0 |$0 | |Off Season Rentals | |$0 |$6,600 |$6,600 |$5,500 |$5,500 |$7,700 |$8,800 |$11,000 |$0 |$0 |$0 |$0 | |Additional Fees/Services - Summer Rentals | |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$7,600 |$8,000 |$8,400 | |Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals | |$4,500 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$4,500 |$0 |$0 |$0 | |Additional Fees/Services - Off Season Rentals | |$0 |$1,200 |$1,200 |$1,000 |$1,000 |$1,400 |$1,600 |$2,000 |$0 |$0 |$0 |$0 | |Total Sales | |$25,500 |$7,800 |$7,800 |$6,500 |$6,500 |$9,100 |$10,400 |$13,000 |$25,500 |$38,950 |$41,000 |$43,050 | | | | | | | | | | | | | | | | |Direct Unit Costs | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Summer Rentals |$100.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 |$562.00 | |Spring/Fall Rentals |$100.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 |$492.00 | |Off Season Rentals |$100.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 |$408.00 | |Additional Fees/Services - Summer Rentals |0.00% |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 |$100.00 | |Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals |0.00% |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 |$75.00 | |Additional Fees/Services - Off Season Rentals |0.00% |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 |$50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |Direct Cost of Sales | | | | | | | | | | | | | | |Summer Rentals | |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$10,678 |$11,240 |$11,802 | |Spring/Fall Rentals | |$7,380 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$7,380 |$0 |$0 |$0 | |Off Season Rentals | |$0 |$2,448 |$2,448 |$2,040 |$2,040 |$2,856 |$3,264 |$4,080 |$0 |$0 |$0 |$0 | |Additional Fees/Services - Summer Rentals | |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$1,900 |$2,000 |$2,100 | |Additional Fees/Services - Spring/Fall Rentals | |$1,125 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$1,125 |$0 |$0 |$0 | |Additional Fees/Services - Off Season Rentals | |$0 |$300 |$300 |$250 |$250 |$350 |$400 |$500 |$0 |$0 |$0 |$0 | |Subtotal Direct Cost of Sales | |$8,505 |$2,748 |$2,748 |$2,290 |$2,290 |$3,206 |$3,664 |$4,580 |$8,505 |$12,578 |$13,240 |$13,902 | |

Bảng: Chi phí ngân sách tiếp thị

Marketing Expense Budget | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Marketing/Promotion | |$500 |$1,000 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 | |Website Marketing | |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 |$2,000 | |HOTL Rewards Program | |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 | |Referral Discounts | |$1,139 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$100 |$150 |$225 |$338 |$506 |$759 | |WOW Process | |$500 |$100 |$150 |$200 |$250 |$300 |$400 |$500 |$500 |$500 |$500 |$500 | | | |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ |------------ | |Total Sales and Marketing Expenses | |$4,139 |$3,100 |$2,650 |$2,700 |$2,750 |$2,800 |$3,000 |$3,150 |$3,225 |$3,338 |$3,506 |$3,759 | |Percent of Sales | |16.23% |39.74% |33.97% |41.54% |42.31% |30.77% |28.85% |24.23% |12.65% |8.57% |8.55% |8.73% | |

Bảng: Các số liệu tiếp thị chính

Key Marketing Metrics | | | | | | | | | | | | | | | | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Revenue | |$25,500 |$7,800 |$7,800 |$6,500 |$6,500 |$9,100 |$10,400 |$13,000 |$25,500 |$38,950 |$41,000 |$43,050 | |Leads | | 85 | 173 | 130 | 84 | 68 | 78 | 83 | 58 | 106 | 153 | 152 | 151 | |Leads Converted | |20.00% |9.00% |10.00% |11.00% |12.00% |13.00% |14.00% |15.00% |16.00% |17.00% |18.00% |19.00% | |Avg. Transactions/Customer | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |Avg. $/Customer | |$1,000 |$500 |$600 |$700 |$800 |$900 |$900 |$1,000 |$1,000 |$1,000 |$1,000 |$1,000 | |Referrals | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | |PR Mentions | | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |Testimonials | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |Other | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Bảng: Chênh lệch bảng điều khiển

Gap Dashboard | | | | | | | | | | | | | | | | |Dec |Jan |Feb |Mar |Apr |May |Jun |Jul |Aug |Sep |Oct |Nov | |Personal | | | | | | | | | | | | | | |Hours devoted to marketing | | 63 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | |Personal annual income | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |Business | | | | | | | | | | | | | | |Total Sales | | 25,500 | 7,800 | 7,800 | 6,500 | 6,500 | 9,100 | 10,400 | 13,000 | 25,500 | 38,950 | 41,000 | 43,050 | |Customer Retention Rate (YOY) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |Customers (Rental Unit Sales) | | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |Tactical | | | | | | | | | | | | | | |Lead conversion rate | |14.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |14.50% | |Average Customer Transactions Per Year | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |Referrals | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |Strategic | | | | | | | | | | | | | | |Houseboats under contract | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |Customer satisfaction rate | |92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |92% | |Strategic 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |…...

Similar Documents

Premium Essay

Sales and Marketing

...es and Marketing basics Marketing Basics http://www.du.ac.in/fileadmin/DU/Academics/course_material/EP_16.pdf 16.0 Introduction 16.1 Objectives 16.2 What is ‘Marketing’? 16.2.1 The Marketing Concept 16.2.2 Marketing versus Selling 16.2.3 Importance of Marketing in Small Business 16.2.4 Marketing of Services 16.3 Marketing Research 16.4 Market Segmentation 16.5 Marketing Mix 16.6 Other Marketing Strategies 16.6.1 Sub-Contracting Exchanges 16.6.2 Tender Marketing 16.6.3 Consortia Marketing 16.6.4 Government Stores Purchase Programme 16.7 Product Life Cycle: Concept and Significance 16.7.1 Stages in Product life cycle 16.8 Marketing Problems of Small-Scale Units Introduction The objective of all business enterprises is to satisfy the needs and wants of the society. Marketing is, therefore, a basic function of all business firms. When a salesperson sells washing machines, a doctor treats a patient or a Government asks people to take their children for getting polio drops, each is marketing something to the targets. Traditionally, small firm owners did not give as much importance to marketing as to other functions such as accountancy, production and selling. Training programmes, enterprise development and the current thrust for competitiveness have now given high priority to promoting marketing awareness among small business owners, and marketing is now assuming its rightful place along with other business functions. Since early......

Words: 3872 - Pages: 16

Premium Essay

Sales and Marketing

...UNIVERSITY OF WEST LONDON UNIVERSITY OF WEST LONDON LONDON SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM LONDON SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM MODULE TITLE: SALES AND MARKETING FOR TOURISM, HOSPITALITY & LEISURE MODULE CODE TH50040E SUBMITTED TO: ERIC OHALLERAN SUBMITTED BY: RUPANDEEP KAUR STUDENT ID 21093387 Under the marketing research, customers and their needs and wants are main foci because marketing is all about individuals involving in it and is exchange process. It is social phenomenon that creates awareness among the customers about the products and services according to the needs and wants of customers (Kotler, 1995). The main motive of marketing research is to approach large number of customers and this can be achieved by satisfying their needs and wants. Marketing- an exchange process SALES AND PRODUCTS Seller Manufacturer Producer Seller Manufacturer Producer Customer Buyer Consumer Customer Buyer Consumer PAYMENTS Customer is that individual who has ability to buy and consume the goods and services. A customer is someone who gives something valuable to the company in the monetary form in return for something he gets from the company in form of goods (Blythe, 2008). Customers can be of two types; internal as well as external. An internal customer is someone who gets value from the company (Salary, payment etc.) and gives valuable service in......

Words: 1715 - Pages: 7

Premium Essay

Sales Plan

...rises to $27,000. Notice what the effect of the quota is. It raises the price of Japanese cars in Canada. The Relationship between a Quota and a Tariff Above we considered the effect of both quotas and taxes, and we noted that a tariff is a type of excise tax. Both devices increase price and reduce quantity. Let’s now compare 118 INTRODUCTION s THINKING LIKE AN ECONOMIST A quota of Q1 has the same effect as a tax t. P S1 S0 P1 P0 } Q1 t D Q0 Q the effects of the quota above with the results of a tariff that would have achieved the same reduction in output. We show the effects of such a tariff in Figure 5-8(b). There you can see that a tariff of $11,000 shifts the supply curve in sufficiently to end up with the same sale of 5 million Japanese cars obtained with the quota. Consumers still pay $27,000 for Japanese cars. Is there a difference between the two cases? The answer is yes. In the quota case, the higher price brings in more revenue to the company. In the tariff case, the revenue goes to the government. So which of the two do you think companies favour? The quota, of course—it means more profits as long as your company is one of those to receive the rights to fill those quotas. In fact, once quotas are instituted, Japanese firms compete intensely to get them. Why do firms prefer quotas to tariffs? Q-8 THE LIMITATIONS OF SUPPLY AND DEMAND ANALYSIS We hope the above discussion has convinced you of the power of supply and demand analysis.......

Words: 15505 - Pages: 63

Premium Essay

Marketing Plan

... Date- 29April, 2014 CAREER MARKETING PLAN No matter what background one has, there is always at least one point in life where one has to take a decisive position as to what one wishes to do for one’s future. This becomes especially important when one is to start of one’s professional career. Such decisions may not give result exactly as expected by the person but planning about them well in advance certainly does hold an advantage. This report represents the path that I wish to take for my career or my future following graduating with an MBA. With an emphasis on my strengths and weaknesses especially those that differentiate me from my competing fellows and are important to my line, I have tried not only to see which line I would personally prefer to pursue but also the one which is more in congruence with my skill set. The major intent, however, is not to select a career path but rather to develop a marketing plan for my personal brand using systematic methods commonly used in regular commercial marketing as well. As a result, I have been able to know about my own interest as well as of the skills that I possess and those that I would need to develop based on who my target audience would be and what goals I have set in relation to my long term objectives. For this, I have analyzed a list of my strengths and weaknesses to see which field interests me most and how I would be able to attain my defined goals and objective. Mission: My mission in life is that I want......

Words: 1381 - Pages: 6

Premium Essay

Marketing and Sales

...Effective Marketing Plan NONPROFIT TIPS FOR PROFIT TIPS Raising Money - Today's Times - Angel Investors The Tools - The Elevator Pitch - Investor Presentation - Business Plan - Financials Strategic Issues - Challenging Times - Competitive Barriers - Measuring Performance - Outsourcing - Strategic Alliances - Strategic Planning - Sustainable Growth Sales & Marketing - Better Branding - Developing E-newsletters - Online Feedback - Market Analysis - The Plan The Human Element - Hiring/Keeping Employees - Advisory Boards - Corporate Board Miscellaneous - Selling Your Business Unlike a business plan, a marketing plan focuses on the customer. It is your plan of action - what you will sell, to whom you will sell it, how often, at what price, and how you will get the product to the buyer. It also covers what you’ll say about your product or service, and where and when you’ll say it. Here’s a closer look at putting together a marketing plan that works. 1. Define Your Product’s Features, Benefits and Distribution: Describe what the product or service does, how it works, what features it offers and most importantly what problem it solves - people buy solutions. Describe the product’s physical characteristics such as size, weight and color. Define its benefits in emotional as well as functional terms. Know which features and benefits of your product or service will appeal to different market segments. Give information on pricing,......

Words: 1044 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing and Sales

...Erik Benjamin Student ID 5255640 MGT 240 Marketing and Sales Assignment 1: Market Research 1. Let’s say you have developed a new, all natural granola style cereal. You want to see the reaction of a range of people to the product, so you decide to set up focus groups to sample the cereal. In one to two pages, describe how you would carry out a focus group review of the cereal. a. How many people would be included in the focus group? A focus group is used to gain feedback and opinions from potential customers. My focus group will consist of a small group no less than six and no more than twelve participants to conduct a taste testing of the natural granola style cereal. By selecting less than six participants could lead to limited conversation and reactions to the product. Selecting twelve participants for the focus group will have more diversity within the group. Also, by selecting twelve participants account for any participants who decide not to show for the focus group. By having a small focus group, it minimizes the chance of losing important thoughts, ideas and reactions to the cereal of the participants. b. How would they be selected? There are many of methods to select participants for sampling. Participants shouldn’t be randomly selected in this focus group because the group should consist of participants that will provide the best information for the sampling of the cereal. Selecting the participants will be based on the purpose of the focus......

Words: 1384 - Pages: 6

Premium Essay

A Sales Plan

...A Sales Plan Defined Our sales plan should be short, simple and to the point. It's basically our strategic and tactical plan for acquiring new business, growing our existing book of business and making and/or exceeding our sales quota within our sales territory. Typically, a healthy mix would include 75 percent of your sales quota from new business and 25 percent of your quota from add-on business from your existing customers. There are four basic parts of a sales plan: 1. New business acquisition strategies 2. New business acquisition tactics 3. Existing business growth strategies 4. Existing business growth tactics Before you start, you need to get a handle on some definitions: • Sales quota: This critical element of your plan sets the tempo of your efforts throughout the year and provides quarterly, monthly, weekly and even daily sub-goals for you to achieve. • Sales territory: Refers to the geographic area, list of named accounts or specific market niche you have been assigned to in which you are to sell your products, services and solutions. • Strategies: The plan necessary to accomplish your goal. • Tactics: The steps necessary to carry out the plan. New Business Acquisition Strategies and Tactics Include the following four strategies in your sales plan. Remember, these strategies are all designed to capture new customers and new market share. Important note: The strategies are numbered and the tactics are italicized. 1. Exceed my quota. • Send no less......

Words: 1091 - Pages: 5

Premium Essay

Sales and Marketing

...Sales and Marketing: Riordan has a system to track historical sales. In the past, most sales data was recorded using paper and pencil. In the last few years, the firm has managed the information electronically. Information available includes the following: * Dates including order, delivery, and payment dates by order. * Unit and dollar volume of each product including plastic bottles, fans, heart valves, medical stents, and custom plastic parts rolled up to be examined by product group and customer. * Sales by customer to include price paid, cost, margin, and discount given. The firm is attempting to consolidate customer information to deliver better value to the customer. The firm has historical records in many disparate databases, as well as in paper files and microfiche. Below is a listing of information the firm has available to consolidate into a CRM system. Marketing should consist of strategies that you can measure your reach and work to persuade your prospects that you are the company for them. It's the message that prepares the prospect for the sale. It could consist of advertising, public relations, social media, relationship marketing, brand marketing, viral marketing, and direct mail. The sales process consists of interpersonal interaction. It is often done by a one-on-one meeting, cold calls, and networking. It's anything that engages you with the prospect or customer on a personal level rather than at a distance. Most the time the prospect or...

Words: 259 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Sales

...model of customer intimacy and build long-term relationships based on trust and value to the customer. Implementing this vision brought problems to the Sales and Marketing department. They already replace Executive Vice president of Marketing and Sales because he did not support and failed delivering this vision to the employees and the new Executive Vice President of Marketing and Sales Jane Angelo only have 12 months to implement this new image and approach to the employees. Opportunities If Intersect Investment meets their vision is agoing to help their gain long term customer and get better communication between the departments of the organization. The image of the company would become more trust for customer and for the financial industry. They would become stronger competitors. Challenges. They only have 12 months. Employees not able to cooperate with the companies new vision. b. Define the problem. "Intersect Investments Upper Management don’t have a good communication trying to deliver the goals to the differences parts of the organization causing high turnovers rates, breakdown communications and employees unable to understand the goals that the company want to obtain. c. Describe the desired future state and goals against which to evaluate alternatives. Organizational Change in the sales department Brand New Image of customer intimacy Build long term relationships with customers. Gain Wall Streets trust Reduces turnover......

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

Sales Marketing

...its BIO-CLEAR air purifier in the Philippines. Since there was then as yet no such comparable commercial product in the local market, the decision was made to bring it to the market as fast as possible. This decision was made to preempt the competition, to be able to define the market by being the first product that was to be locally available, and to build up brand equity. Arrangements were therefore made for the initial shipments of the product’s range of models into the Philippines. A year later, however, Mr. Wan was struggling with unsold inventory consisting mostly of the more sophisticated and computerized higher priced models. Sales in the provincial outlets were consistently poorer than predicted versus those in the urban areas, especially Metro Manila. Metro Manila sales, however, were still marginal as well. Product sales were barely covering costs, and Mr. Wan was wondering whether it would be better to simply discontinue offering the line. He would be talking to the foreign supplier’s representatives in a week and needed a good position in order to be able to strike a negotiation with confidence, especially because this supplier was not only the source of the BIO-CLEAR line of air purifiers but also of other home appliance products that RW & Company was selling. Above all, Mr. Wan had to decide as to whether or not he should renegotiate the BIOCLEAR dealership. The Pollution Environment According to Dr. Priscilla Tablan, director of the Lung......

Words: 1685 - Pages: 7

Premium Essay

Sales and Marketing

...SALES AND MARKETING SERVICES MANAGEMENT NOTES FOR 1ST WEEK Francisco T. Africa PROMOTIONAL TOOLS: The promotional tools available to any firm are typically classified into: 1. Personal selling – direct communication with an audience through paid personnel of an organization or its agents in such a way that the audience perceives the communicator’s organization as being the source of the message; 2. Advertising - is a non-personal form of communication intended to persuade an audience (viewers, readers or listeners) to purchase or take some action upon products, ideals, or services. 3. Sales promotion - Media and non-media marketing communication are employed for a pre-determined, limited time to increase consumer demand, stimulate market demand or improve product availability 4. Publicity - At its core, publicity is the simple act of making a suggestion to a journalist that leads to the inclusion of a company or product in a story Personal selling is differentiated from the other promotional tools in two ways: 1. Personal selling is personal communication, whereas advertising and sales promotions are non-personal. 2. In personal selling, the audience perceives the message as being delivered by the organization, whereas in publicity, even when it is in the form of personal communication, the audience typically perceives the media, not the organization, as being the source of the message. SALES MANAGEMENT PROCESS: Sales management is......

Words: 935 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing Plan

...Marketing Plan: FIFI ET MOI - Grooming by Nisha Tanisha L Smith Keller Graduate School of Management Marketing Online 1.0 Executive Summary 2.0 Situation Analysis 3.1 Market Summary 3.2 SWOT Analysis 3.3 Competition 3.4 Service Offering 3.5 Keys to Success 3.6 Critical Issues 3.0 Marketing Strategy 4.7 Mission 4.8 Marketing Objectives 4.9 Financial Objectives 4.10 Target Markets 4.11 Positioning 4.12 Strategies 4.13 Marketing Mix 4.14 Marketing Research 4.0 Controls 5.15 Implementation 5.16 Marketing Organization 5.17 Contingency Planning 5.0 Conclusion 1.0 Executive Summary FiFi Et Moi is a doggie grooming care service in Nisha Smith’s home. When customers allow their dogs to be groomed at the Smith home they are surrounded by love all day, are able to play and roam within my home, and have a fenced-in backyard to explore. FiFi Et Moe is a superior alternative to a grooming because the dogs get attention all day, are never caged and have ample opportunities to exercise. Basically, the dogs become a temporary member of the household. FiFi Et Moi is able to offer this specialized attention because they are equipped to handle only four dogs at a time. FiFi Et Moi will compete directly with other groomers but offer a superior service. Once word gets out about FiFi Et Moi, the schedule is forecasted to be near capacity within......

Words: 3739 - Pages: 15

Premium Essay

Genuine Harley Davidson Parts Sales Recovery Marketing Plan

...Genuine Harley Davidson Parts Sales Recovery Marketing Plan Mark McLean BUS620 Dr. Patricia Ryan October 31, 2011 0.1 Company Overview Harley-Davidson, Inc. was founded in 1903 and is head quartered in Milwaukee, Wisconsin. The motorcycle company produces and sells heavyweight, cruiser class motorcycles, and supports its customers with motorcycle parts, accessories, and related financial services. Harley –Davidson functions within two segments; Motorcycles and Related Products, and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment include the design, manufacture, and sale of the heavyweight touring, custom, and performance motorcycles. This segment covers a very large geographic area that covers North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia/Pacific, and Latin America markets. To support its customers and add additional revenues, Harley-Davidson or H-D, makes available a line of motorcycle parts and accessories, including replacement parts, and mechanical and cosmetic accessories; general merchandise, such as apparel and accessories; and related services. Also, this segment manufactures five families of motorcycles and three brands. The motorcycle families are Touring, Dyna, Softail, Sportster, and VRSC and the three brands are Harley-Davidson, Buell, and Cagiva (Hoovers Company Records, Harley-Davidson, Inc). The second segment called Financial Services provides wholesale and retail financing, and insurance and......

Words: 2209 - Pages: 9

Premium Essay

Sales Plan

...In order for a sales force to be successful there needs to be incentives and bonus. A bonus from the textbook is a payment made at the discretion of management for achieving or surpassing a certain level of performance. The incentive will work as follows: one if you sell a warranty on a cell phone the salesperson receives an extra five dollars on their check. Another incentive for the salespeople is a $200 dollar bonus for going over their quota by 100 cell contracts or cell phone. The incentives for the sales team are below. Also a superstar employee can be promoted from within, Sales Supervisor, Manager and store Manager. The employee will receive health insurance if they work twenty-five hours a week. The health insurance is through Humana which covers, dental, doctor visits, emergency room care. Each employee will receive one week of sick time and two weeks of vacation per year Sold Warranty | $5.00 | Selling 50 over Quota | $100.00 | Selling 100 over Quota | $200.00 | Selling a Credit Card | $50.00 | Manager Yearly Bonus for Over Quota | $1000.00 | Sales Associate | 10.00 an hour | Sale Supervisor | $15.00 an hour | Manager | $35,000 a year | Store Manager | $50,000 with Stock options | Salesperson | $10.00 Commission on a sale of a 499.99 phone | Plan for Motivating the Sales Force The plan for motivating the sales team is to have weekly manager meetings to evaluate their staff and determine new incentives and bonus for sales. Another......

Words: 782 - Pages: 4

Premium Essay

Sales and Marketing

...Riordan Manufacturing a system that keeps track of historical stales. This database contains information needed to compare sales from the past and use the results to determine the outcome of certain decisions that need to be made within the company. Included are dates of certain events, such as ordering, delivering and payments. The unit and dollar volume for all products manufactured at Riordan are documented in this database. Marketing research and plans from the past are currently kept in a file cabinet that is accessible to staff to use as reference and a learning tool. Employees can search the research that has been done on certain topics pertaining to the products. This saves time for the employees performing the tasks and helps the employee to forecast the possible results of certain issues. This also prevents mistakes from the past being made again, resulting in a variety of outcomes that could have been prevented if that past knowledge was present. The Sales database includes the 15-20 major customers of the company; this includes a government contract for fans. According to the intranet site, the company also has 12 minor customers that they service. With this system, each member of the sales department is responsible for maintaining their portion of the database. As it states in the intranet site, there is an inconsistency in the method of the record taking by the various employees. To obtain consistency, there needs to be one database, and......

Words: 468 - Pages: 2