Na Na

In: English and Literature

Submitted By mikered345
Words 480
Pages 2
Writing Assignment Grading Form

|Content and Organization |Percent Earned: |Comments: |
|70 Percent | | |
| | 25 |See comments below |
|All key elements of the assignment are covered in a substantive way. | | |
|Define the major DSM IV-TR categories of eating, substance abuse, | | |
|sex/gender/sexual, and personality disorders within matrix | | |
|Examine various classifications within matrix | | |
|Analyze biological, emotional, cognitive and behavioral components of above | | |
|stated disorders | | |
|The content is comprehensive, accurate, and/or persuasive. | | |
|The paper develops a central theme or idea, directed toward the appropriate | | |
|audience. | | |
|The paper links theory to relevant examples of current experience and industry | | |
|practice and uses the vocabulary of the theory correctly. | | |
|Major points are stated…...

Similar Documents

Wala Na

...ngayon ang may account sa mga social networking site.Mga pinaka-sikat na libangan ng pinoy ngayon ngunit hindi lang maganda ang naidudulot nito sa atin dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin ay rumarami rin ang paraan ng tao na manira ng kanilang kapwa tao. Sa katunayan napakaraming highschool student o teenager ang may mga ganito dahil sinasabi na " IN " ka pag mag ganito ka kaya napakaraming bata ang nahuhumaling na gumawa nito dahil napapadali nga naman ang komunikasyon ng mga tao at easy access nga naman at wala kang babayaran, ngunit dahil rin dito marami ang nasisira, halimbawa na lang nito ay ang pagpopost ng kung anu-anong kasiraan ng tao o kaya mga malalswang panuorin at minsan ay dito pa nagbabangayan ang mga estudyanteng may alitan.Sa mga estudyante ang nagiging epekto nito ay malaki dahil hindi na lang sa school ginagawa ang BULLY pati na rin sa social networking site katulad ng pangblablackmail ginagawa na rin dito upang makasira lang ng bata at nandiyan rin ang panghihingi ng ibang bata ng pera sa binubully nila at meron rin na ang iba ay sinisiraan ang isang bata na may tendencing mabasa ng iba ang mga mapanirang pahayag na dahilan na maapektuhan ito dahil nga bilang teenager madalas magtago ng sikreto ito sa mga magulang at minsan naaapektuhan rin ang emosyon at kilos ng teenager na nabubully sa social networking site. ......

Words: 310 - Pages: 2

Nas (Network Attached Storage)

...NAS: What is a NAS device? A network attached storage (NAS) is a computer connected to a network that provides only file-based data storage services to other devices on the network. It does not only operate as a file server but is specialized for the task either by its hardware, software, or configuration of those elements. It’s often manufactured as a computer appliance - a specialized computer built from the ground up for storing and serving files – rather than simply a general purpose computer being used for the role. What is the speed of the network adapter available on a NAS device? The speed is typically one gigabit Ethernet connection but this can be changed to multiple gigabit, 10 gigabit, fiber optic by adding a pci-e network card(s). Older parts can be used which may be limited to 10/100 megabit. If you need an exact answer for speed, simply look at the wiki on gigabit. What is the capacity range? The capacity range again varies, people have built 40 TB (terabyte) machines and other just have 2TB. With port replication and add-on hard drive controller cards there is hardly a limit on size. A board with 6 sata ports can be replicated (1 to 5 port) allowing for 30 drives to be attached, if 3TB drives were used in raid 50 that would be 72TB of storage. Is there any fault tolerance (such as RAID) built into a NAS device? Yes there is depending on which type you have. There are 3 main configuration types of NAS box; 1 disk boxes, 2 disk boxes and 4 disk boxes. The...

Words: 674 - Pages: 3

Gospodarka Oparta Na Wiedzy

...treściSpis treści Wprowadzenie2 Rozdział I: Gospodarka oparta na wiedzy – cechy, definicje, mierniki4 1.1 Gospodarka oparta na wiedzy w różnych ujęciach4 1.1.1 Próba definicji4 1.1.2 Definicja według OECD i Banku Światowego5 1.1.3 Wiedza jako nieodłączny czynnik kształtujący GOW6 1.1.4 Gospodarka oparta na wiedzy a konkurencyjność9 1.1.5 Ewolucja w czasie11 1.1.6 Teorie Josepha Schumpetera i wynikające z nich wnioski12 1.2 Wybrane mierniki GOW16 1.3 Korzyści z rozwoju GOW20 1.3.1 Wzrost konkurencyjności20 1.3.2 Globalizacja21 1.3.3 Przywództwo technologiczne23 1.3.4 Spadek znaczenia zasobności w bogactwa naturalne25 Rozdział II: Gospodarka oparta na wiedzy i jej stopień zaawansowania w Polsce27 2.1 Analiza GOW w Polsce w ujęciu czasowym27 2.2 Porównanie GOW wybranych krajów30 2.3 Stymulacja rozwoju GOW w Polsce34 2.3.1 Polityka Unijna wobec GOW34 2.3.2. Działania Rządu36 2.3.3 Inicjatywy oddolne41 Rozdział III: Metody pobudzania rozwoju GOW42 3.1 Inwestycje42 3.2 Drenaż mózgów43 3.3 Dyfuzja wiedzy44 Rozdział IV:Ocena możliwości rozwoju GOW w Polsce46 4.1 Analiza SWOT46 4.1.1 Mocne strony Polski46 4.1.2 Słabe strony Polski47 4.1.3 Szanse dla Polski51 4.1.4 Zagrożenia dla Polski55 4.2 Polska na rozdrożu 58 Zakończenie60 Bibliografia62 Spis grafik69 Wprowadzenie Polska już nie stoi przed wielką dla niej szansą. Polska powinna ją wykorzystywać. Szansą tą jest nowy rodzaj gospodarki – opartej na wiedzy. Gospodarka ta nie wymaga posiadania......

Words: 11675 - Pages: 47

Nas for Organization

...Network-attached storage (NAS) for a small company. This study was commissioned by Design Foundation Finland, aiming to improve the security and the management of the information. This research will be aiming to find the proper way to design and implement a network storage, which will be used as the main data storage within the company for creating an ideal solution for data maintenance, security and ease of access to all the data of the foundation. The outcome of the thesis is a solution, which is created from scratch, offering a design and implementation of an NAS in a small company with a relatively small budget. The case foundation is located in Lahti. The foundation was established in 2009, aimed to improve and support the education (of design), as well as research and development of design. Design Foundation Finland also has an own R&D group to improve the design of Finnish products in several industrial fields. The method used in this study is qualitative, based on the author’s own observation within the subject, interviews among the employees of the Design Foundation Finland and it is done by utilizing Design Science research methodology to develop an artifact. The study result offers a solution to implement and utilize an NAS device in a small company without huge investments on equipment. The study result can be applied to create an NAS for a small company or it can be used as a basis to create an NAS for relatively big companies. Keywords: NAS, Backup, Security,......

Words: 10025 - Pages: 41

Zajam Podijeljen Na Obveznice

...KAMATNIH KUPONA 39 3 OBVEZNICE SE AMORTIZUJU POMOĆU ANUITETSKIH KUPONA 41 ZAKLJUČAK 44 LITERATURA 45 * UVOD Zajmovi podijeljeni na obveznice koriste se za pribavljanje sredstava, gdje se zajam dijeli na više manjih iznosa za koje se izdaje obveznica. Zapravo se radi o pismenoj ispravi kojom se potvrđuje prijem zajma i izjavljuje da će zajam kao i kamata biti isplaćeni po ugovorenoj kamatnoj stopi. Obveznice se izdaju samo u okruglim iznosima, apoenima. Zajmovi mogu biti podijeljeni na obveznice istog i različitog nominalnog iznosa. U prvom slučaju, kada su obveznice istog nominalnog iznosa , radi se o podjeli na serije koje imaju isti broj obveznica. Kada se obveznice izdaju u različitim apoenima postoji više grupa različite nominalne vrijednosti. Emisiju obveznica možemo izvršiti na direktan ili indirektan način gdje se pod direktnim načinom izdavanja misli na izdavaoca kao izvršitelja svojih operacija dok se kod indirektnog načina taj posao povjerava banci. Kako govorimo o emisiji obveznica jako je bitno spomenuti emisioni kurs koji predstavlja cijenu po kojoj se nude obveznice. Kurs može biti iznad, ispod i jednak nominalnoj vrijednosti. Obveznice mogu glasiti na ime ili donosioca. Ako glase na ime znaći da sadrži ime korisnika dok kod obveznica na donosioca nemamo naznačeno ime korisnika. Obveznice možemo podijeliti na one u užem smislu koje sadrže sve bitne elemente i one koje se sastoje od anuitetskih i kamatnih kupona zavisno od amortizacije......

Words: 7931 - Pages: 32

Analýza Požadavků Na Is/Ict

...Analýza požadavků na IS/ICT A. Shrnutí závěrů analýzy pro vedení společnosti 1.1 Úvod Cílem tohoto dokumentu je analyzovat současný stav IS/ICT ve společnosti Finest Wines, s. r. o., nalézt nedostatky, které způsobují problémy a brání firmě dále se rozvíjet a posilovat svou konkurenceschopnost, a vypracovat návrh na odstranění těchto nedostatků a vylepšení současného IS/ICT, tak aby lépe podporoval fungování firmy a odpovídal strategickým cílům firmy. Složení řešitelského týmu: Anastasia Borokshinova, Alena Medvedeva, Bc. Kateřina Skořepová, Petr Schiebel, Lubomír Verzich Tento dokument vychází primárně ze zadavatelského dokumentu firmy Finest Wines, s. r. o., osobního jednání se zástupci zadavatelského týmu této firmy (viz zápisy z jednání) a vytvořeného katalogu požadavků 1.2 Manažerské shrnutí Dle dokumentace zadavatele “ve společnosti nebyl a doposud není zaveden jednotný ERP systém, což se promítá i do nulové integrace samotného e-shopu s interním informačním systém, který je tvořen shlukem postupně nakupovaných aplikací”. Na základě konzultací se zadavateli bylo zjištěno, že firma nemá žádnou databázi zákazníků ani dodavatelů. V případě že chce firma na trhu prosperovat, je takováto situace neudržitelná. Neexistuje zde ani centrální databáze zboží (každá pobočka i centrální sklad si vedou svou vlastní evidenci, ty však nejsou propojeny a jsou přístupné pouze dané pobočce/skladu). 1.2.1 Závěry z návrhu globální architektury IS/ICT Z hlediska globální......

Words: 3949 - Pages: 16

Nasty Nas

...Nafees Bost Professor Jordan-smith English 112 15 April 2013 Nasty Nas Quite possibly the only man to indirectly steal my attention with sheer words alone, such a man would have to be non-other than Nas, or Nasir bin Olu Dara Jones. Born the son of jazz musician Olu Dara, Nas dropped out of school in the eighth grade, trading classrooms for the streets of the rough Queensbridge projects, long fabled as the former stomping ground of Marley Marl and his Juice Crew as immortalized in "The Bridge." Despite having dropped out of school in the eighth grade, Nas developed a high degree of literacy that would later characterize his rhymes. At the same time, though, he delved into street culture and flirted with danger, such experiences similarly characterizing his rhymes. His synthesis of well-crafted rhetoric and street-glamorous imagery blossomed in 1991 when he connected with Main Source and laid down a fiery verse on "Live at the Barbeque" in which earned him instant respect among the East Coast rap scene. Not long afterward, MC Serch of 3rd Bass approached Nas about contributing a track to the Zebrahead soundtrack. Serch had been the soundtrack's executive producer and, like much of New York, had been impressed by "Live at the Barbeque." Nas then submitted "Halftime," and the song had impressed Serch enough for him to make it the soundtrack's leadoff track. Columbia Records meanwhile signed Nas to a major-label contract, and many of New York's finest producers......

Words: 874 - Pages: 4

Nas Devices

...Kevin Wingate November 10, 2014 NT1110 – Computer Structure and Logic Research Project – Network Attached Storage A Network Attached Storage (NAS) device is a device connected to a network of two or more computer with the purposes of providing “community storage” of files and other data. As our society moves closer towards greater mobility the need to have mobile storage has increased. There are many types of storage devices, with various advantages and disadvantages to each of them; including Direct Attached Storage (DAS) and Network Attached Storage Devices. NAS devices are useful if all the computers on the network need access to the same files, DAS can only be accessed by the computer they are attached to (unless the computer grants access to another user. Most NAS devices contain multiple hard drives, which are connected by an internal server. There are many features of NAS devices. The speed of the network is dependent on the service available to the network and the number of users on the network. The capacity range of the network is depend on the hard drives contained in the device and the way it is setup. As with most servers or combination of two or more hard drives (Redundant Array of Independent Disks) RAID can be set up to maximize the use of the server and to protect the data. Also most NAS devices have software, which can be installed on client computers which allows the user to manage the device. The device has an IP address which also allows you...

Words: 626 - Pages: 3

Nas Network-Attached Storage

...disk-based network attached storage device and a linear tape open (LTO) linear tape file system tape. One example method may include controlling a device (e.g., backup server) to read a file from the NAS device using a shared file system (e.g., NFS, CIFS) and controlling the device to write the file to the LTO tape device using the LTFS. Since the NAS device and the LTO device may have different information or metadata requirements, and since the shared file system and the LTFS may have different information or metadata requirements, the method may include controlling the device to remove from the file information specific to the NAS and the shared file system. Additionally, the method may include controlling the device to add to the file information specific to the LTFS or the LTO device. Inventors: Wideman, Roderick B. (Shakopee, MN, US) Claim: 1. A computerized method, comprising: accessing a shared file system on a network attached storage (NAS) disk-based device; accessing a tape file system on a linear tape open (LTO) tape-based device; and exchanging a file between the shared file system and the linear tape file system using a file system based approach throughout the exchange, where exchanging the file includes reading the file from a mounted shared file system volume on the NAS device using the shared file system, and providing the file to a linear tape file system (LTFS) volume on the LTO tape-based device after adding LTFS specific metadata to the file and......

Words: 1151 - Pages: 5

Talaga, Lalayas Na Ako

...Talaga . . . Lalayas na ako (Ni Alfonso Sujeco) MGA TAUHAN: * Tagapagsalaysay - Ma. Anchille Evangelista * Lyn - Jennelyn Patombon * Aling Nena - Joy Desiar * Ate Sabina - Rose Ann Pontawe * Amy - Gladys Laigue * Josie - Shaira Bitonio Tagapagsalaysay: Sumusungaw pa lamang si Lyn sa pinto ng kanilang silid-aralan ay sinalubong na siya ng masayang bati ng kaibigan niyang si Amy. Katabi nito ang isa pa nilang kaibigan na si Josie. Halos magkakasinggulang sila – labinsiyam na taon at magkaklase sa ikaapat na taon sa kursong Edukasyon. Natatangi siya sa dalawa dahil mataas at moreno ang kanyang kutis. Amy: Lyn , kanina ka pa naming inaantay. (Hihilahin si Lyn paupo sa kanyang tabi) Lyn: Bakit, naghuhulagpos na ba’t hindi mo na mapigil ang magandang balita? Amy: (papaluin sa braso si Lyn) Grabe naman to, napahiya na tuloy ako. May outing tayo sa Corregidor sa Linggo, the whole class.. Anu, sama ka? Josie: Pagkakataon na nating makita ang makasaysayang “The Rock”. Tagapagsalaysay: Saglit na lumungkot si Lyn. Naalala niya ang kaniyang ina, si Aling Nena, at ang kahigpitan nito. Hanggang ngayon ay ginagawa pa siyang bata nito na hindi mapagkakatiwalaan sa sarili. Lyn: Pipilitin kong sumama. Hindi ko pa nga nararating ‘yon, nababasa at nakikita ko lang yon sa mga litrato. Hay, sana talaga makasama ako. ---------- curtain ---------- Tagapagsalaysay: Kinagabihan, pagkatapos maghapunan at habang namamahinga sila sa salas, ay......

Words: 1573 - Pages: 7

Na Do Not Read Please

...NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA......

Words: 1440 - Pages: 6

Yaar Na Miley

...jalwe hazaar Mera bhi pata hai, main na maanu kabhi haar Teri meri duniya mein be-hisaab pyar Main hoon ek Angel aur Devil mera yaar Tere jaisa duniya mein koi bhi nahi Jise dhoondti nazar lage tu hi hai wahi Pariyon ki rani hoon main sabse haseen Par tere bina KiCK mujhe milti nahin Tere bina KiCK mujhe milti nahin Tere bina KiCK mujhe milti nahin Tere bina, tere bina... Je mainu yaar na mile te mar jaawan Je mainu pyar na mile te mar jaawan Je mainu yaar na mile te mar jaawan Je mainu pyar naa miley Je mainu yaar naa miley Je mainu pyar na mile te mar jaawan! (Honey Singh Rap) Har shaam baby, tere hi naam baby Aa tujhe pyar karoon main sar-e-aam baby Hai intezam baby, kar ehtram baby Iraade nek mere, na koi ganda kaam baby Ishq, pyaar aur waar khule aam karoon Main hoon mutasib tujhse Dil ye tere naam karoon Aaja meri baahon mein Let me love you baby Kahin tu mujhse ye na keh de Je menu yaar na mile, mile.. mile.. Te mar jaawaan Je menu pyar na mile te mar jaawan Je menu yaar na mile te mar jaawan Je menu pyar na mile Je mainu yaar na mile Je menu pyar na mile te mar jaawan Mohabbat bhi karke dekhi Kya paaya woh kaise bataaun Dil ka aisa aalam tha ke Dard-e-dil kisko sunaaun Haan main hoon tera gunahagaar Mat dohrana tum abki baar Je menu yaar na te mar jaawaan Je menu pyar na mile te mar jaawan Je menu yaar na mile te mar jaawan Je menu pyar na mile Je menu yaar na mile Je menu pyar na mile te mar jaawan Main mar......

Words: 311 - Pages: 2

Republic of Biak Na Bato

...the Republic of Biak-na-Bato. Both sides soon came to realize that the struggle between Spain and the new Republic had reached an impasse. The rebels could not meet the Spanish regulars in the field but neither could the Spanish put down the guerrillas.  Negotiations began in August and concluded in December with the Pact of Biak-na-Bato. The agreement extended a general amnesty to the rebels with a payment of US$800,000 for Aguinaldo and his government to retire in voluntary exile to Hong Kong. Aguinaldo left the Philippines with his government on December 27, 1897. While in Hong Kong, Aguinaldo and his compatriots designed what is today the Philippine national flag.  Spanish-American War / War of Philippine Independence 1898 - 1901  Relations between the United States and Spain deteriorated over the conduct of the war for independence in Cuba. On February 15, 1898 the American battleship, USS Maine, exploded and sank in Havana harbour under mysterious circumstances with the loss of 260 men.  As war between the United States and Spain became imminent, the commander of the U.S. Asiatic Squadron, Commodore George Dewey, had discussions with Emilio Aguinaldo's government in exile in Singapore and Hong Kong.  ------------------------------------------------- Biak-na-Bato Main article: Pact of Biak-na-Bato Spanish pressure intensified, eventually forcing Aguinaldo's forces to retreat to the mountains. Emilio Aguinaldo signed the Pact of Biak-na-Bato. Under the pact,...

Words: 1425 - Pages: 6

Acessibilidade Na Web

...relação de um Deficiente Visual com o mundo online e como a acessibilidade na web pode abrir portas e tornar o mundo do DV mais rico, colorido e cheio de possibilidades. “Acessibilidade na web é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e a contribuição, em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer indivíduo, independentemente de sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer dispositivo de acesso.” Cartilha ACESSIBILIDADE NA WEB W3C BRASIL UBDD – Camila, pode se apresentar pra nós? Camila – Estou deficiente visual há uns 12 anos. Moro com meus pais, minha irmã e meu cachorro Téo. Sou formada em Gestão Empresarial, finalizando uma pós graduação em Gestão Estratégica em Negócios e estou na segunda faculdade: análise e desenvolvimento de sistemas. Todos os meus estudos foram realizados na FATEC Praia Grande. Atualmente, estou à procura de estágio na área de TI. UBDD – Como a internet entrou na sua vida como DV? Camila – Fui fazer reabilitação em uma entidade (Casa da Visão – Santos) e lá um professor de informática, também deficiente visual, me apresentou o computador e a internet. Lá aprendi desde a ligar o PC até navegar na internet. Devo a eles uma boa parte do que sei hoje. UBDD – Como você......

Words: 1129 - Pages: 5

Crime Na InformáTica

...verificado.   O  Instituto  de  Registo  e  Notariado  também  sai  prejudicado  deste  cenário,  pois  a  segurança  dos  seus  servidores  não  é  intransponível  como  achavam.  Terão  então de  iniciar um novo processo de testes e medidas adicionais para que esta situação não se volte a repetir.  Primeiro  que  tudo, há  que  auferir se se  trata  de um crime  mesmo havendo um autor identificado, para  mais  tarde  perceber  se  esse  factor  é  relevante.  Em primeira instância trata­se de uma série de ​ crimes  informáticos  (Lei  109/09)​ ,  sendo  os  seguintes,  ​ acesso  indevido  e  ilegítimo​ ,  caso  se  trate  de  alguém de  fora do IRN ou da empresa que  fez o outsourcing, ​ e falsidade informática​ , visto que houve  uma  alteração na  Base de  Dados para valores falsificados. Em  segunda  instância  trata­se  também  de  um  ​ Cibercrime​ ,  sendo  este  a   ​ tentativa  de  burla​ .  Sendo  evidente  que   se  trata  de  um  crime,  resta  saber   se  não havendo autor  não  existe  crime.  É  uma  questão bastante  fácil de  responder visto  que  o  autor de  facto  existe, apenas  não  foi encontrado.  Se  realmente  não houvesse um autor, não haveria o  crime   em  primeiro   lugar,  os  nomes  dos  proprietários  dos  imóveis  não  teriam  sido  alterados  e  não  estaríamos  nesta  situação.  Poderia  ter  sido  colocada  uma  questão   mais  pertinente  como   a  de  Victimless crime​  questiona se de facto  há crime quando não há uma vítima. A......

Words: 939 - Pages: 4