Premium Essay

Om Preston

In: Other Topics

Submitted By narenkris
Words 3366
Pages 14
Queen’s University Belfast Queen’s University Management School.

MGT2005

OPERATIONS MANAGEMENT
Semester 2, 2012

“You don’t have to change. . . Survival is not mandatory.” (Professor William E. Deming)

Course Co-ordinator: Dr Yu Xiong

Introduction to Operations Management
Operations Management (OM) is a functional field of management encompassing the design, operation and improvement of the processes and systems employed in the creation and delivery of an organisation's products and services. Essentially, operations management is concerned with explaining how factories and services work. Managing operations well requires both strategic and tactical skills and is critical to every type of organization, for it is only through effective and efficient utilization of resources that an organization can be successful in the long run. A few common threads pervade the material we cover in this course:  First, decision making in operations is highly context dependent. Recognising this is half the battle in managing an operation.  The variety of operational contexts obscures the link between particular operational decisions and overall firm profitability. Making this link transparent is essential to making better operational decisions.  Variability exists in any operation, and this variability needs to be managed  Integration, both across functional areas within a firm, and across firms in the value creation and delivery network, is crucial for superior firm performance  Finally, no product, service, or process is perfect. Recognising this creates infinite opportunities for value creation. These insights contribute toward developing a mindset that enables successful leveraging of operations.

Why Study Operations Management?
Why should you study operations management? How is this course relevant to your career? A solid understanding of Operations…...

Similar Documents

Premium Essay

Om 16

...the performance objectives might have internal benefits; and a concept from OM chapters was applied in the case. The report found that the way the management manages the hotel is appropriate to the way it competes for business. It shows that in order to implement any change in the current strategy, the hotels' management can make alliances or commercial agreements with other business, develop automatic system to offer services and payments and establish a database and provide membership with loyal customers being offered more free services or better prices or awards. The report also shows that adopting the performance objectives are very beneficial to Penang Mutiara. I. Introduction Though there are many luxurious hotels in the South- East region, the Penang Mutiara is considered one of the leading hotels in that region. This is because of a number of factors, including its differentiated strategy, good management, motivated employees and stylish design that support the luxury atmosphere. The aim of this report is to discuss how the hotel's management will: make sure that the way it manages the hotel is appropriate to the way it competes for business, implement any change in the strategy and develop its operation so that it derives the long- term strategy of the hotel. In addition, the report will address how the performance objectives might have internal benefits; and, finally, a concept from OM chapters will be applied the case. II. Describe How You Think The......

Words: 2914 - Pages: 12

Premium Essay

Turnaround at the Preston Plant

...Intro • Seemed to not inspect quality that well • Preston plant was located Preston, Vancouver • The headquarters was in Massachusetts • The company coated papers for ink jet printers, majority of output • After coating the conversion department cut the coated rolls to the final size and packed the sheets in small cartons The curl problem • Hewlett – Packard, main customer, had problems with paper curling under low humidity o Reasonable Demanding, don’t trust you if they are testing your product, can be an incentive • Next 7-8 months they tried to fix the problem • They actually solved the problem in January 2000 • Then made revisions for a new improved coating formula • They were also making a loss of $2 million for the year Slipping out of control • Spring 2000, productivity, scrap and re-work levels = poor • Because of this the company increased the speed of the line and made a lot of changes to raise productivity o No discipline, concept of control o Only worried that product was shipped within specification • Hewlett – Packard (their main customer) analyzed the report, saw that they can make the product but they were wondering for future two ore three generation products • 2000 had 2 significant events o Hewlwtt = Packard asked plant to bid to supply a new ink – jet platform, known as vector, would secure healthy order for several yeasrs o The plant was acquired by Rendall • Hewlett – Packard attitude bewildered the management team o They saw...

Words: 909 - Pages: 4

Premium Essay

Essay Om Grænsebrydende Kunst

...dette digt os her i år 2007, som det gjorde ved skreven fod (?). Nu til dags er beretninger om død og ødelæggelse blot baggrundsstøj fra fjernsynet – ”voldtægt af 21-årig kvinde, 10 civile døde i Irak, knivstikkeri fredag aften” – intet, der chokerer eller overrasker os længere. Så hvem ville blive stødt af at høre ”Skurk skjuler halvnøgent kvindelig i kloak”, som Broby-Johansen skriver i 1922? Vores grænse er rykket. Hvad der er grænsebrydende, er altså under konstant udvikling, en udvikling som kunsten er en del af. Der flyttes grænser, og hidtil gældende normer udvides, men når vi ikke længere stødes på samme måde af ord som død og lig, er det så tegn på, at mennesket blot udvider og accepterer nye grænser, eller er vi ved at blive immune over for, hvad der sker omkring i verden? Tanken om, at eksisterende grænser flyttes længere og længere ud, er tankevækkende, for spørgsmålet er, hvor langt en grænse kan rykkes. Maleriet ”Drømmen om Kniven” af Vilhelm Bjerke Petersen fra 1934 viser en abstrakt og deform kvindekrop vendt på hovedet. Det groteske er, at en spids kniv er stukket ind i det, der kunne ligne kvindens underliv og livmoder. Tanken om dette er frastødende og bizar, og det groteske understreges ved kroppens bløde og runde former, der mødes med den skarpe og lige kniv. Farverne er dominerende i skarpe pink-røde nuancer, hvilket virker provokerende for øjet. Titlen ”Drømmen om Kniven” gør hele billedet mere grotesk, da det er perverst, at det beskrives som en......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Om and Pratchett

...In the novel Small Gods, the author Pratchett, presupposes the great God Om to be a turtle, who is supported on the back of an elephant. Strange as this idea is, it is not so far from our thoughts about today’s religious world. Humans have made deities of many different animals, forms, or ideas. Om, the turtle’s alter ego, in Small Gods, is not exactly happy to be so helpless in his new form and while he is determined to get Brutha to believe in him, it is difficult and even more difficult to acquire more worshipers. It is problematic in today’s world as well. People tend to want to see what their conscious sees as normal. If one is familiar with Christianity, then the familiar form would be the figure Jesus Christ and in India, the cow is the sacred, though not the God in itself. The cow is made up of parts; the back is the God of all according to Hinduism, the creator of the universe, or the Brahmin. Lord Vishnu is her throat. Like Brutha, it is often difficult for us to accept what is not part of our normal. Religion is such a personal phenomenon. Many join together to share similar ideologies. Many keep their own interpretations private. Some have no belief, but accordingly,” if a man lived properly, not according to what any priests said, but according to what seemed decent and honest inside, then it would, at the end, more or less turn out all right” (Pratchett pg. 100), so in some ways, perhaps even those without the benefit of a God to help or advise, man may......

Words: 287 - Pages: 2

Free Essay

Øm Abbey

...1. Problemformulering Med udgangspunk i ”Øm Klosters Krønike” fra 1165-1267 vil opgaven analysere hvilke konflikter som Cistercienserordnen havde med biskopperne af Århus. Herudover præsenteres baggrunden for deres virke i Danmark og forståelsen af kilden til konflikten diskuteres. 2. Indledning Klostervæsenet opstod i Østen for mennesker, der havde forsaget det verdslige liv og søgt ud i ødemarkens ensomhed for at dyrke Gud ved bøn og askese, mens andre forsøgte at undslippe det verdslige ved flugt. Den første ordnen der kom til Danmark var Benediktinerordnen og efter den kom Cistercienserordnen. Sidstnævnte blev stiftet som reaktion på benediktinernes overvældende pragtudfoldelse i bygninger og gudstjenesteformer samt en snigende magelighed. Øm Kloster blev oprettet i en tid præget af uroligheder i Danmark. I den forbindelse opstod der en række stridigheder mellem klosteret og biskopperne af Århus blandt andet om dispositionsret over jord og gæsteri. Oprettelsen af klosteret betød konflikter omkring dispositionsret over jord. Konflikterne eskalerede imidlertid under biskop Tyge I af Århus. Dispositionsretten over jorden er spændende at se på især fordi 1100-tallet tilhørte omkring en tredjedel af jorden klostre. Der var ikke mange verdslige der ejede så meget jord som klostrene; dette betød at klostrene var en del af samfundets økonomiske rygrad. Tidsafgrænsningen er sat til perioden mellem 1165 til ca. 1267. I klostrene formede munkene deres egen lille familie og i......

Words: 7637 - Pages: 31

Premium Essay

Om Overview

...OM: Full Notes Lecture 1: Chapter 1 What is OM? Operations Management is the set of activities that creates goods and services by transforming inputs into outputs. Why is OM important? Text book lists four reasons: * To see how people organize themselves for productive enterprise * To understand how goods and services are provided * To understand what operations managers do * Because it is such a costly part of an organization Productivity Measurement: Outputs Produced Inputs Used Single Factor: One good over one input; ie Output/ Labour Multifactor: Output/(Labour +Material +Energy +Capital +Misc.) The controlled variables that go into productivity are: * Labour * Capital * Management Note: Quality Changes, External Elements, and a lack of Precise Units of Measure may also change productivity without managerial changes. Lecture 2: Hand Puppet Exercise Task Time: * time it takes to complete a given task Cycle Time: * time from the completion of one unit until the completion of the next unit Throughput Time: * time from the start of work at task one, until the completion of work at the final task. Realise that: A. The cycle time is a function of the bottleneck time, and therefore should be very similar in value B. Throughput time will include any wait times that occur for the product at the bottleneck C. Human nature will change the times and data D. It is the manager’s role to reduce......

Words: 1720 - Pages: 7

Premium Essay

Om Assignment

...complements an organisation's business strategy either real or case material introduced in class • Critical Thinking – dealing with ambiguity and tread offs- critically analyse an organisation's approaches to the design of its products, services and processes • Group Interaction - make appropriate measures to determine an organisation's key performance measurements (Indicators) – referred to as KPI’s (working on cases) • Presentation and Communication - develop quality plans, and implement appropriate means of quality control with particular reference to service operations – using approaches such as 6 Sigma. Teaching and learning methods OM is student-centred, theory-driven course which balances concentration between theoretical operational models and practical decision situations experienced Operational Managers. OM uses a variety of teaching and learning approaches including group work, individual reading, lectures, discussions and case studies. Student participation and interaction are regarded as central to the class and students are expected to fully engage in all sessions to share their ideas and experiences as well as learn from their peers. Indicative Content/Structure of Class/Lecture Programme This course is based on the following content and lecture programme: Lecture Topics Chapter 1 Introduction to the Operations Function in both service and manufacturing organisations and the challenges facing operations managers Chapter 2 Developing......

Words: 4902 - Pages: 20

Premium Essay

Turnaround at the Preston Plant

...Operations Management - Final assessment Turnaround at the Preston plant About the company The Preston plant of Rendall graphics was located in Preston, Vancouver. The plant produced Precision coated papers for ink-jet printers which accounted for the majority of the plant’s output. In 2000, the plant was bought from the Georgetown Corporation by Rendall even if, during this period, the plant was losing around $2 million a year. A significant turning point came in 1999 when Tom Branton was appointed as Managing Director. Questions: 1. What are the most significant events in the story of how the plant survived because of its adoption of quality-based principles? The plant started to experience problems in the quality of their output of the ink-jet paper and had received feedback in late 1998 from Hewlett-Packard (HP), one of his customers, about the problem. The team at Preston worked to resolve it. In October of 1999 some recommendations were made to revise and improve the coating formula. However in 2000, productivity, scrap and re-work levels continued to be poor. Operations Management team’s response was to increase the speed of the line and made a number of changes to operating practice in order to raise productivity. Two significant events happened to the Preston plant. Rendall Corporation purchased the plant, even though it was losing around $2 million a year. Rendall was not impressed by what they found at the plant and it seems that they did not do a very......

Words: 899 - Pages: 4

Premium Essay

Case Study Turnaround at the Preston Plant

...Case Study Turnaround at the Preston plant The Preston plant of Rendall Graphics was located in Preston, Vancouver. The plant was bought from the Georgetown Corporation by Rendall in March 2000. The plant produced Precision coated papers for ink-jet printers which accounted for the majority of the plant’s output. The plant started to experience problems in the quality of their output of the ink-jet paper and had received feedback in late 1998 from Hewlett-Packard (HP) about the problem. The team at Preston worked to resolve the problem and in October of 1999 made recommendations for a revised and improved coating formulation. However in 2000, productivity, scrap and re-work levels continued to be poor. Operations Management team’s response was to increase the speed of the line and made a number of changes to operating practice in order to raise productivity. In the spring of 2000, two significant events happened to the Preston plant. Rendall Corporation purchased the plant, even though it was losing around $2 million a year. Rendall was not impressed by what they found at the plant and it seems that they did not do a very good analysis of the overall operations of the plant and the management of its operations. The second event that happened was that HP asked the plant to bid on a contact for a new ink-jet platform. The main concern that the operations management had with HP’s observations and feedback was that, HP continued to have complaints on......

Words: 880 - Pages: 4

Premium Essay

Turnround at the Preston Plant

...The Preston plant of Rendall Graphics was located in Preston, Vancouver. The plant was bought from the Georgetown Corporation by Rendall in March 2000. The plant produced Precision coated papers for ink-jet printers which accounted for the majority of the plant’s output. The plant started to experience problems in the quality of their output of the ink-jet paper and had received feedback in late 1998 from Hewlett-Packard (HP) about the problem. The team at Preston worked to resolve the problem and in October of 1999 made recommendations for a revised and improved coating formulation. However in 2000, productivity, scrap and re-work levels continued to be poor. Operations Management team’s response was to increase the speed of the line and made a number of changes to operating practice in order to raise productivity. In the spring of 2000, two significant events happened to the Preston plant. Rendall Corporation purchased the plant, even though it was losing around $2 million a year. Rendall was not impressed by what they found at the plant and it seems that they did not do a very good analysis of the overall operations of the plant and the management of its operations. The second event that happened was that HP asked the plant to bid on a contact for a new ink-jet platform. The main concern that the operations management had with HP’s observations and feedback was that, HP continued to have complaints on quality levels. However the attitude of the operations management......

Words: 296 - Pages: 2

Free Essay

Om Prevalence

...The study will focus entirely on children under the age of 36 months. Because OM prevalence changes drastically throughout that time period, the study will be divided into three different age groups in children, those under 12 months of age, those between 12 and 24 months, and those between 24 and 36 months. In order to correctly present the study proposal, it is important to first understand exactly what the exposures and outcomes are. In a relationship where one type of event is characteristic to another, the exposure is the variable that affects the outcome. To further explain, the exposure is usually associated with an environmental factor or lifestyle habit, often termed a ‘risk factor’. The outcome is the prevalence or presence of a disease or health related event. In this study focusing on the relationship between daycare attendance and recurring episodes of OM, the exposure is daycare attendance and the outcome is the prevalence of OM. ?? Data will be collected through the use of surveys, with the goal of obtaining adequate information in three areas of interest. The first and second parts include whether or not the children attended daycare, and when they did attend. The third part is a follow-up to those confirming daycare attendance: the type of daycare. Each survey will therefore ask questions about these three areas. The first question would be worded: “Did your child attend any daycare: under 12 months of age? Between 12 and 24 months of age? Between 24......

Words: 527 - Pages: 3

Free Essay

Om 3080 Test 1

...OM 3080 Test 1 MATT BURTON SECTION 004 1. | Efficiency means doing the right things to create the most value for the company.   True    False |   2. | Effectiveness means doing the right things to create the most value for the company.    True    False | 3. | A doctor completes a surgical procedure on a patient without error. The patient dies anyway. In operations management terms, we could refer to this doctor as being efficient but not effective.    True    False | 4. | An operations and supply chain strategy must be integrated with the organization's corporate strategy.    True    False |   5. | One of the competitive dimensions that form the competitive position of a company when planning its strategies is cost.    True    False |   6. | One of the competitive dimensions that form the competitive position of a company when planning its strategies is delivery speed.    True    False | | Various financial data for SunPath Manufacturing for 2012 and 2013 follow.   What is the percentage change in the energy partial productivity measure between 2012 and 2013?    A.  | -9.22% | B.  | 2.33% | C.  | -0.53% | D.  | 2.88% | E.  | 22.2% | | . | i |  What is the percentage change in the labor partial productivity measure between 2012 and 2013?    A.  | -9.22 | B.  | | 2.33 | C.  | -0.53 | D.  | 2.88 | | | | | What is the percentage change in the multifactor labor and raw materials productivity measure......

Words: 980 - Pages: 4

Premium Essay

Turnround at the Preston Plant

...Before the crisis, the quality department was just for looks, we certainly werenít used much for problem solving, the most we did was inspection. Data from the quality department was brought to the production meeting and they would all look at it, but no one was looking behind it. (Quality Manager, Preston Plant). The Preston plant of Rendall Graphics was located in Preston, Vancouver, across the continent from the headquarters in Massachusetts. The plant had been bought from the Georgetown Corporation by Rendall in March 2000. Precision coated papers for ink-jet printers accounted for the majority of the plant’s output, especially paper for specialist uses. The plant used coating machines that allowed precise coatings to be applied. After coating, the conversion department cut the coated rolls to the final size and packed the sheets in small cartons. The Curl problem In late 1998 Hewlett-Packard (HP), the plant’s main customer for ink-jet informed the plant of some problems it had encountered with paper curling under conditions of low humidity. There had been no customer complaints to HP, but its own personnel had noticed the problem and wanted it fixed. Over the next seven or eight months a team at the plant tried to solve the problem. Finally, in October 1999, the team made recommendations for a revised and considerably improved coating formulation. By January 2000 the process was producing acceptably. However, 1999 had not been a good year for the plant. Although...

Words: 1366 - Pages: 6

Free Essay

Sophonisba Preston Breckinridge

...Sophonisba Preston Breckinridge Abstract What does Prostitution and Social Work have in common, Sophonisba Preston Breckinridge. Sophonisba Breckinridge is one of the pioneers of what we today have come to know as social work. Born in 1866 in Lexington, Kentucky to a very distinguished family, Sophonisba Breckinridge would go on to have many noteworthy firsts for a woman of her time (Coghlan, 2005). With a very supportive father, she was one of the first women to attend college at A and M College in Lexington, later renamed the University of Kentucky (Coghlan, 2005). Unhappy with her experience there she left. She went on to enroll at Wellesley, which at the time was one of the only colleges for women. She earned her degree in 1888. After realizing that she would be limited to only teaching positions, she moved to be with her family in Washington, DC where her father served his role in Congress. She eventually accepted a faculty teaching position during a time she described as confused. Like most young professionals now-a-days, Breckinridge was yearning for more and felt that her current position was not her calling. She left after becoming really ill. In correspondence written to her colleagues, she seemed disgruntled and describes her days spent keeping house and teaching her sister as meager and that she was doing nothing. Her dream was to become a lawyer, and she was doing nothing close to that. Her father was a lawyer and had a successful practice...

Words: 1173 - Pages: 5

Free Essay

Om Journal

...are to subsides travel costs and establish the CWA by growing our resource base. We are currently using our resources to build the base by buying t-shirts, brochures and employing staff to focus on the bigger goal down the road, scholarship endowment. Much like a small business, in the early stages we are not making much money and we end with very little retained earnings because the resources are being used to grow the base which intern will hopefully grow to accumulating over $40,000 a year. It would be great if we could spend about $15,000 of this money on yearly expenses and put $25,000 dollars a year toward the endowment. Chapter 1 – Understanding the Service Side of OM An Athletic Director needs to set the tone for fund raising with the administration and individual teams. The focus of my OM Journal will be fund raising in the athletic program, specifically wrestling, done by the Citadel Wrestling Association. There is a set amount of funding each team gets and there are financial needs a team has to keep up with in order to be competitive which go beyond a universities minimal funding. The more money that is raised the less burden each team puts on the school. Another large goal of any athletic department is to have fully funded teams. For example, legally any NCAA wrestling team can have maximum 9.9 scholarships because of title IX. As of right now the Citadel wrestling team is not fully funded. The more scholarships that are endowed by the athletic......

Words: 3281 - Pages: 14