Free Essay

Pdf History Æklgj, Jug

In: English and Literature

Submitted By noerd1
Words 687
Pages 3
Spørgsmål til kilderne
1. Cicero om staten • Hvilke forskellige styreformer omtaler han? Folkestyre, aristokrati, kongedømme

! ! ! ! ! !


• Hvilke fordele og mangler mener han, der er ved de enkelte styreformer? Folkestyre: Fordele: folket bestemmer selv – mere lighed og retfærdighed Ulemper: Samfundet bygger på retfærdighed og lighed så derfor mister folk rang og værdighed. Aristokrati: Fordele: en gruppe dannede mennesker bestemmer. De ved hvad der bedst for folket. Ulemper: borgerne får ikke del i frihedens goder og har ikke mulighed for at regere og lignende som de rigere og finere i samfundet har. Kongedømme: Fordele: en retfærdig og klog konge ledte et stabilt samfund. Ulemper: undersåtterne er retsløse og har ingen indflydelse. • Kan man se ud af teksten, hvad Cicero selv foretrækker? Han virker meget accepterende over for de forskellige andre styreformer og vil allerhelst leve i et samfund uden uretfærdighed og magtbegær, uanset om det styres af en der er valgt af en gruppe fornemme mennesker, om det er folket selv der styrer eller om det er en respektabel konge der regerer. 2. "Den lille bog om at stille op til valg" • Hvordan skal en kandidat sikre sig effektiv opbakning til sin valgkampagne? Han skal have venner i de forskellige samfundslag for at være foran de andre kandidater. På den måde sikrer han sig en fordel og en mere sikker og blandet opbakning. Hvilke metoder kan man tage i anvendelse over for vælgere og modkandidater? Hvor sætter forfatteren grænsen? Han skal i tiden op til valget være ekstra sød overfor alle hans potentielle vælgere. Desto flere mennesker han får til at bakke sig op, jo bedre og dem får han ved hjælp af smiger, venlighed, tillid og et godt ry. Han snakker godt nok også om han skal sprede rygter om hans modkandidater for at virke bedre selv.

! !


Diskutér, om den antikke tekst, helt eller delvis, også ville være relevant i en moderne valgkamp. Den er relevant i det den beskriver at man skal vise sig fra sin bedste side over for sine vælgere. Man må godt lyve lidt. Den gang var det måske lettere at sprede sit budskab og være i kontakt med folk end i dag hvor det hele foregår i en tv-skærm. I nutidig politik vil politikere også gerne have deres modkandidater til at fremstå på værst mulige måde så de selv virker som de rette valg for borgerne. 3. Romersk landvilla fra Ahrweiler i Rhinområdet.

4b, 5 og 6.

Herre og slave i Romerriget ifølge Columella, Plinius og Seneca • Hvilke indstillinger og handlemåder skal man lægge til grund for forholdet mellem herre og slave: Tillid – anerkendelse – respekt – loyalitet?/Mistillid – kontrol – tvang – frygt? Slaver er forskelige alt efter hvor de er fra. Dem fra byen er "forkældet" og dovne. Nogle slaver havde "talenter" og det kunne påvirke din opgave. F.eks. Kunne du synge kunne du fik du lov til at serviere mad i huset og synge under maden, i sted for at arbejde i marken. • Hvad mener hhv. Columella, Plinius og Seneca om disse spørgsmål, og hvordan ville de mon kommentere hinandens tekster? Columella mener, at slaver har forskellige egenskaber, og kvaliteter alt afhængig af, hvor de kommer fra. Han ser dem som mennesker, men omtaler dem negativt.

! ! ! !

Pilinius ser meget negativt på slaverne, og han har sympati med slaveejeren, ikke slaverne. Det er slaveejeren, der er blevet udsat for en brutal oplevelse, ikke slaverne. Seneca er mere kritisk og filosofisk omkring emnet. Han reflekterer en del, og han skaber en kritisk synsvinkel. Han mener, at slaverne burde behandles bedre, og burde ses mere som medmennesker i stedet for objekter. Columalla er den mest objektive, så han ville nok ikke kommentere specielt meget. Men Pilinius og Seneca ville nok argumentere og diskutere en hel del. Ja, vi skal jo ikke kunne sige præcis hvordan de ville kommentere, men de er uenige, og svarene ligger nok i besvarelserne i overstående. 4a. Terentius Varro: Om landbrug • Opfatter Varro slaven som et menneske? Hvad viser en analyse af teksten? Han ser slaverne som “halvttalende”. Så han ser dem altså som mennesker, men det er absolut ikke den gruppe i samfundet, der har mest at skulle have sagt.…...

Similar Documents

Premium Essay

Doc, Pdf

...DECISIONS: Explanation of how the decisions are communicated for each quarter. 5. SAMPLE DOCUMENTS: Provides examples of key reports.  Managing a company is a complex activity that requires much preparation.  Read the manual to understand: the simulation fundamentals, how the company can be operated/relates with its competitors, and what is required of teams. Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) Return to topic list 7 Start… The Competition Cycle The simulation is organized into quarters. -Analyze results -Validate strategy -Assess the competition in different markets Company historical data -Analyze the history -Define strategy -Prepare decisions -Validate the decisions according to the strategy The analysis of history is important for team decisions, covering the last 5 quarterly reports and is available one week before the start of competition. Analysis Management Report 5 Make decisions -Liquidity -Market Share -Reliability of production -Effort in R & D -Dividends -Production Resources -Inventory -Order backlog Processing Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) Return to topic list 8 Start Decisions/Quarters The simulation is organized in quarters. Penultimate Quarter Last Quarter Next Quarter Quarter after the Next  When making decisions, consider that they are done in an......

Words: 3687 - Pages: 15

Premium Essay

Pdf, the Constitution

...HIS/115 US HISTORY TO 1865 Professor David Glauber Concerlo Cuthbertson University of Phoenix How the Constitution addressed the complaints in the Declaration of Independence: The United States Constitution was established to help set-up the first form of government, in the year 1787, and the Bill of Rights was later added in the year 1791. The Constitution was established for the common good of all people. The Constitution and Amendments were written to fix the problems stated in the Declaration of Independence which was written in the year 1776. The United States Constitution reflects and supports the idea of the Declaration of Independence. Many different problems from the Declaration of Independence needed to be fixed through the Constitution.”He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good”. (Declaration of Independence) The King of Great Britain refused to set laws for the common good of all people. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble and to petition the Government. So according to the first amendment, the people’s common good is protected by Congress. There were several......

Words: 762 - Pages: 4

Free Essay

Pdf Products

...the popular PDF file format. Its easy-to-use interface helps you to create PDF files by simply selecting the "print" command from any application, creating documents which can be viewed on any computer with a PDF viewer. Pdf995 supports network file saving, fast user switching on XP, Citrix/Terminal Server, custom page sizes and large format printing. Pdf995 is a printer driver that works with any Postscript to PDF converter. The pdf995 printer driver and a free Converter are available for easy download. PdfEdit995 offers a wealth of additional functionality, such as: combining documents into a single PDF; automatic link insertion; hierarchical bookmark insertion; PDF conversion to HTML or DOC (text only); integration with Word toolbar with automatic table of contents and link generation; autoattach to email; stationery and stamping. Signature995 offers state-of-the-art security and encryption to protect your documents and add digital signatures. The Pdf995 Suite offers the following features, all at no cost: Automatic insertion of embedded links Hierarchical Bookmarks Support for Digital Signatures Support for Triple DES encryption Append and Delete PDF Pages Batch Print from Microsoft Office Asian and Cyrillic fonts Integration with Microsoft Word toolbar PDF Stationery Combining multiple PDF's into a single PDF Three auto-name options to bypass Save As dialog Imposition of Draft/Confidential stamps Support for large format architectural printing Convert PDF to JPEG,......

Words: 1803 - Pages: 8

Premium Essay

History

...ACHG300 HISTORY OF GRAPHIC DESIGN 3 ASSIGNMENT 5 and 6 This module is presented on NQF Level 6 FACULTY OF CREATIVE ARTS AND COMMUNICATION Module leader: MIRANTHE VAN STADEN GARBETT miranthev@mgi.ac.za: Phone: (011) 690-1825 Office number: 4 Lecturer (Remote Campus): E-mail: Due Dates: Assignment 5: Week 13 and 20 Assignment 6: Week 27 Assessments: Assignment 5: 200 Marks ( 10% final mark) Minus 5% per day deducted for late submissions Phone: Assignment 6: 100% (30% final mark). No late submissions will be accepted 1) Learning Outcomes Through this assignment, the student should achieve the following outcomes: • • • • Research, structure and write a formal academic article. Formulate an appropriate research question Apply an appropriate methodology to a specific topic Research, acquire and present in digital format a specialised knowledge of an aspect or area of African discourse or aesthetics, whether historical or contemporary. • • • Apply knowledge of history and/or theory to the chosen topic and evaluate contemporary relevance Identify and evaluate a specific case study that illuminates an aspect of African discourse or African aesthetics. Be able to explain, interpret and apply key terminologies, concepts, principles and theories in the development of a logical argument • • Formulate findings and interpretations into a sound, logical argument Support opinions and statements using authoritative sources and the correct Harvard......

Words: 2263 - Pages: 10

Premium Essay

Doc Pdf

...History is the accumulation of daily actions. People write history each day positively and negatively. Martin Luther King Jr, a preacher and civil rights activist, exercised peaceful boycott and protest. Using his best tools, leadership and public speaking, King fought gallantly against the segregation faced by African Americans. Another average Joe is Gandhi, a spiritual leader from India, who established and spread the idea of satyagraha or non-violence and ahimsa or the pursuit and proclamation of truth. His followers were encouraged to take peaceful approaches to any situation, such as the Dandi Salt March. Martin Luther King Jr. and Gandhi are examples that prove the significance of individuals’ actions on the course of history. Martin Luther King Jr. was a man who changed society’s view on racism. He introduced the world to his dream of a united and equal society where every race is welcome. During his great march to Washington DC in 1963, King made his famous I have a dream speech where he addressed the economic and civil rights for African Americans. Thousands were overcome with hope that the future will be bright for everyone. As a response to the arrest of Rosa Parks, Martin Luther King Jr. organized the Montgomery bus boycott in 1955. African Americans refused to ride on buses, which financially hurt the local transit system. His methods for fighting injustice wasn’t fighting fire with fire but with peace and patience. Gandhi was a man who approached the world......

Words: 397 - Pages: 2

Premium Essay

History

...Police History Brett Hanson CJA/211 August 7, 2009 Sarah Plies Police History The image of a uniformed police officer is so ingrained into our system today that it's easy to think of the cops as an institution used to stop crime. It may be surprising that the idea of police officers as we know them is an extremely young concept, dating back to only the 19th century. As did most governmental institutions, law enforcement agencies in society evolved slowly over time. In the ancient societies, there was no law enforcement of any kind there were only families and clans that took it upon themselves to take revenge against those who may have inured or offended or killed one of their own. The idea of crime prevention was almost nonexistent in the early history of law enforcement and criminology. During the early history of policing, individual citizens were largely responsible for maintaining law and order among themselves. Those who served as a judge or jury did so voluntarily and were not paid for their services. This loosely-based system of social control worked quite well for centuries, particularly in more rural and less populated regions. However, the late 1700's and early 1800's saw a population explosion in major cities in the United States and England. Riots and civil unrest was common, and it became increasingly clear that there was a need for a more permanent and professional form of law enforcement that would carry the official authority of the......

Words: 900 - Pages: 4

Free Essay

Pdf, Docx,

...T Q) T F T T 6. Answers are as follows (names of predicates can be slightly different): a. “All politicians are corrupt” ∀X politician(X) corrupt(X) b. “All Pakistani politicians are corrupt” ∀X [ politician(X) ^ pakistani(X) ] corrupt(X) c. “If a student has a GPA above 3.6, then he/she is a dean’s lister” ∀X [ student(X) ^ >(gpa(X), 3.6) ] deans_lister(X) 7. Represent the following using first order logic (using your own vocabulary): a. Only one student failed History ∃X [ student(X) ^ failed (X, history) ] ^ [∀Y, student(Y) ^ failed(Y, history) (X=Y) ] The following answer will also gain partial credit: ∃X ∀Y [student(X) ^ failed(X, history)] ^ [student(Y) ^ ~failed(Y, history)] (where X ≠ Y) b. Only one student failed both History and Biology ∃X [student(X) ^ failed(X, history) ^ failed(X, biology)] ^ { [ ∀Y student(Y) ^ failed(Y, history) ^ failed(Y, biology)] The following answer will also gain partial credit: ∃X [student(X) ^ failed(X, history) ^ failed(X, biology)] ^ { ∀Y student(Y) ^ ~[failed(Y, history) ^ failed(Y, biology)] } (where X ≠ Y) c. There is a woman who likes all men who are not vegetarians. ∃X ∀Y [ woman(X) ^ man(Y) ^ ~veg(Y) ] likes(X, Y) d. No person likes a professor unless the professor is smart ∀X ∀Y professor(Y) ^ ~smart(Y) ~likes(X, Y) (X = Y) } e. Given that all dinosaurs are extinct, show that Denver, who is a dinosaur, is also extinct 1. ∀X dinosaur(X) extinct(X) 2. dinosaur(denver) Using Modus Ponens on 1 and 2, we......

Words: 1389 - Pages: 6

Free Essay

Doc, Pdf

...Applied to whole Bangladesh. • An Act to consolidate and amend the law relating to steam-boilers. • Applied to owners of boilers and steam pipe and in the law there was mention that there should appoint an inspector in this sector for monitoring. (section27A) Retrieved on (2015, May 26) from (www.boiler.gov.bd) 2. The Mines Act, 1923 • Applied to whole Bangladesh. • It shall come into force on the first day of July, 1924. • An Act to amend and consolidate the law relating to the regulation and inspection of mines. • This act applied to all the workers who work in mines. Retrieved on (2015, May 26) from (faolex.fao.org/docs/pdf/pak64462.pdf) 3. The Cotton Industry (Statistics) Act, 1926 • Applied to whole Bangladesh. • An Act to provide for the regular submission of returns of quantities of cotton goods manufactured and cotton yarn spun in Bangladesh. • This act describe about cotton goods, areas for productions and regulation of supply. Retrieved on (2015, May 26) from (www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweban.htm) 4. The Dock Workers’ Act, 1934 • It extends to the whole of Pakistan. • An Act to give effect in Pakistan to the Convention concerning the protection against accidents of workers employed in loading and unloading ships. • It applies to laborer who......

Words: 1567 - Pages: 7

Premium Essay

Jug Bay Lab Report

...Jug Bay Lab Intro The Jug Bay Watershed near the patuxent river wetlands. The area is a wildlife sanctuary for animal and wildlife preservation. The dominant forest type around Jug Bay is of deciduous forest. This province comprises the flat and irregular Atlantic and Gulf Coastal Plains down to the sea. Well over 50 percent of the area is gently sloping. The climate regime is equable, with a small to moderate annual temperature range. Average annual temperature is 60 to 70F. Rainfall is abundant and well distributed throughout the year; precipitation ranges from 40 to 60 in per year. Mild rainforest is run of the mill in this region. The broad beach front bogs and inside bogs are overwhelmed by gum and cypress. Soils are chiefly Ultisols, and Entisols. Estuaries are home to exceptional plant and creature groups that have adjusted to salty water. Container Bay backings and holds a wide assortment of untamed life and species. Container Bay is one of three locales which makes up the Chesapeake Bay estuary. These tributaries are a critical part of the general wellbeing of the Chesapeake Bay biological system. The essential point of this trek was to examine the natural life found in the Jug Bay region and record information about it. Description of Methods/Procedure: Though out the day we went and investigated two different plots and explored the wetlands. In the two plots we went to, we had to research the wildlife to decide if the plot was a young forest, a......

Words: 1002 - Pages: 5

Premium Essay

Pdf, Doc

...representatives are well placed to identify incidences of discrimination, and to work with employers to ensure that anti-discrimination policies are properly implemented. This helps to make workplaces more attractive to workers – improving staff retention, absenteeism and productivity – as well as reducing management time spent addressing grievances. 1 For example, a study for the Health and Safety Executive (HSE) found that employers with trade union health and safety committees had half the injury rate of those employers who managed safety without unions or had some other process to involve staff. (‘Safety cultures: Giving staff a clear role’, Report by Public Concern at Work for HSE, 1999 (www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1999/CRR99214.pdf). Working with trade unions to improve working conditions/May 2010 ETI member briefing 2 4.7 Provide access to learning and skills Helping members to access education and training is a key priority for unions. Research shows that union recognition has a consistently positive effect on the amount and range of training that is provided to employees.2 In turn, higher skilled employees bring productivity benefits for employers. 4.8 Save money Early identification of problems in the workplace can lead to significant savings, for example by reducing the costs employers face as a result of ill health (including reduced productivity, sick pay, temporary staff cover, and compensation payments from accidents) and reducing staff turnover.......

Words: 1595 - Pages: 7

Free Essay

Doc, Pdf

...Published: July- December Publisher and editor: k, jaishankar. Wedsite: www.cybercrimejournal.com/novoetalijcc2014vol8issue2.pdf The expanding dispersion from claiming data and correspondence innovation organization prompts an more stupendous social. Perceivability from claiming phenomena identified with animosity clinched alongside the internet. The investigate expects will ponder the dull side of internet interpersonal correspondence “around adolescents, on particular, the recurrence from claiming execute. For aggress in the internet (e.g, cyber-stalking), those cover the middle of victimization and insulting furthermore. Those progress from claiming parental supervision or contribution. Those ponder might have been directed around 627. Portuguese youths and 586 folks. Those effects reflect an worrisome recurrence. For strike in the internet that strengthens those pattern discovered done past global investigations. Those discoveries. Additionally hint at a helter skelter c over the middle of casualties and wrongdoers and the impact that folks could have on those. Combative self- destructive considerations and conduct of their juvenile learners in the virtual earth. THE GREENING OF CANADIAN CYBER LAESWHAT ENVIRONMENTAL LAW CAN TEACH AND CYBER LAW CAN LEARN: DECEMBER 2014 AUTHOR: SARE M. SMYTH Website:Ww,cybercrimejournal.com/smythijcc2014vol8issue2.pdf This article looks at if Canada wild rye Ecological theory and strategy Might serve Likewise An model to. Digital......

Words: 622 - Pages: 3

Premium Essay

Doc, Pdf

...constantly strive to gain an improved insight into consumer behavior in cyberspace. Along with the development of E-retailing, researchers continue to explain E-consumers’ behavior from different perspectives. Many of their studies have posited new emergent factors or assumptions that are based on the traditional models of consumer behavior, and then examine their validity in the Internet context. E-commerce is already quite popular in Bangladesh and it is only increasing. Compared to other countries of the world, E-commerce came at a later stage in our country but it grew very quickly. E-commerce or Electronic Commerce is closely related to computer and Internet. If we have to talk about the history of E-commerce in Bangladesh then we also have to talk about the history of computer and Internet this region. In 1853, the British established telegraph service in Bangladesh. After one hundred year Pakistan Telegraph and Telephone board was established. Radio came to Bangladesh in 1939. Television came in 1964 and Bangladesh got its first computer that same year. Atomic Energy Commission of Bangladesh brought the first mainframe computer IBM-1620. This model had transistor, magnetic disk and magnetic core. Bangladesh Agricultural University was the first educational institution in the country to use and Radio Shack TRS-80 64K model computer. The model is still preserved in Agriculture Museum. Still then, the use of computer was very limited because of large......

Words: 11357 - Pages: 46

Free Essay

Doc, Pdf

...that invokes the different service operations and exposes this functionality as a new, single operation. The following figure shows the difference between these variants using the example of the DocumentService. On the left-hand side, a DocumentService is created in which the generateDocument operation contains the logic to combine several underlying services. Service consumers invoke this new operation of the composite service. In the right-hand side service consumers implement the composition logic. Service Consumer Service Consumer Service Consumer Service Consumer Composition Logic Composition Logic DocumentService Composition Logic Signing Service Email Service PDF Service CRM Service Signing Service Email Service PDF Service CRM Service [ 99 ] For More Information: www.packtpub.com/service-oriented-architecture-made-simple/book Classification of Services It pays off to create a new service that contains the composition logic in case multiple consumers require the same composition logic: • Changes to the composition logic can be applied more easily since it is implemented in a single location instead of in different service consumers. Similar business logic is reused in the service that implements the composition. • When you compose services into larger ones, the knowledge and complexity of how to combine these services and how they interact is hidden in a new service itself......

Words: 6833 - Pages: 28

Free Essay

Scoop Made Out of Milk Jug

...Scoop Made Out of Milk Jug: A Recyclable Material Project Materials used: * Milk jug * Cutter * Marker * Excess stickers (optional) Significance: * The scoop can be used to transfer peat and soil while gardening. Often times, people need to transfer plants into different pots, or add soil and peat into a potted plant. By using the scoop, transferring soil and peat will be fast and easy while also preventing small particles from spilling in the process. * Another use for the scoop is to water plants. Milk jug as a scoop is a cheaper alternative to watering cans. Not only that, because of the sturdy handle of the scoop, one can easily lift the scoop up to water hanging baskets/ pots. * The scoop is also a potential device that aids in cleaning. It can be used as a dustpan when brushing the dust from tall objects such as shelves and kitchen counters. In addition, the device can also be used to scoop up fecal matter of pets from the floor or the litter tray. * The unused part of the jug (labelled as A on the left-side figure) may also be cut into strips. Then, the plants’ name and information such as genera can be written on the strips of plastic. These are planted/ embedded on the soil as a way to label plants. By doing so, other people can identify the different plants and learn about these plants at the same time. * Due to the shape of the scoop and the large compartment it has, the scoop can be used as a pot for smaller plants. The......

Words: 324 - Pages: 2

Premium Essay

Any Pdf

...1 Adobe Acrobat 7.0 Transform any PDF document into a fillable form It’s easy to make an attractive, clear PDF form using Adobe® LiveCycle Designer, which is included with Adobe Acrobat® 7.0 Professional for Windows. You can transform any Adobe PDF file into an interactive form with various field types and formatting options. Advanced form designers can use scripting features to add even more functionality to PDF forms. 2. Choose import options. Verify that the document that you want to use as a form is selected, and click Next. Then choose import options. Choose Maintain Editability if you want to be able to edit the text later. Designer opens a copy of the document. The original remains open in Acrobat so that you can refer to it. Because Designer didn’t create the document, it must import the PDF file. 1. Open Designer. In Acrobat, open the PDF file that you want to convert to a fillable form. Then choose Advanced > Forms > Make Form Fillable in Designer. Acrobat opens Designer. The New Form Assistant appears. Tutorial ADOBE ACROBAT 7.0 2 Transform any PDF document into a fillable form 3. Select a return method. Select the method by which completed form data will be returned to you. If you select a Submit option, a Submit button is automatically added to the page; specify the email address to which the data should be sent. If you select a Print option, a Print button is automatically added to the page. Click Finish to close the New Form Assistant. 5...

Words: 466 - Pages: 2