Piotrusus

In: Business and Management

Submitted By Piotrusus
Words 440
Pages 2
Pojęcie negocjacji, asymetria statusu zaangażowanych osób

Negocjacje jako ogół jest to proces stosowany w celu komunikowania się i porozumienia czyli rozwiązania zaistniałego problemu między dwoma lub wieloma stronami. Proces komunikacyjno-decyzyjny , tak można go nazwać, w którym strony próbują rozwiązać konflikt i dojść do porozumienia dobrowolnie tak aby warunki rozwiązania tego konfliktu były do przyjęcia dla wszystkich stron uczestniczących w negocjacji. Każda rozmowa negocjacyjna ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska i pogodzenie stron. Aby negocjacje przebiegały sprawnie trzeba mieć konkretne oferty do zaproponowania oraz interes do przekonania drugiej strony. Równie ważne jest żeby na samym początku negocjacji, prawdę mówiąc najlepiej przed rozpoczęciem rozmów, strony powinny posiadać świadomość częściowych wspólnych interesów. Podstawowymi cechami negocjacji, które można określić są między innymi, wystąpienie konfliktu interesów i dobrowolna chęć komunikowania się i rozwiązania problemu, wspólnie podjęta decyzja na danych warunkach ustalonych przez wszystkie strony oraz zakończenie negocjacji (najczęściej) rezultatem akceptowalnym przez strony uczestniczące. Na sam przebieg negocjacji wpływa wiele aspektów, wymienić można kilka najgłówniejszych w tym cechy osobowości stron, sytuacja w jakiej zaistniały negocjacje, kontekst społeczny zaistniałego problemu, wzajemna znajomość stron (relacje przyjacielskie między stronami wiele pomagają i stwarzają nowe i szybsze możliwości porozumienia), przyjęte założenia taktyczne przez strony. Natomiast kryteriami oceny negocjacji są rozsądek, czyli empatia w stosunku do drugiej strony, wczucie się w ich sytuację celu uzyskania korzyści z każdej ze stron. Dodatkowo postępowanie zgodnie z prawem i moralnością, uczciwe, również rezultat negocjacji powinien być trwały względnie, nie zależny od chwilowych,…...

Similar Documents