Qe or Not Qe

In: Business and Management

Submitted By rushingwang
Words 1745
Pages 7
Since the worldwide financial crisis in 2008, Bank of England (BoE) and other central banks seek to stabilize and stimulate the economy by conventional and non-conventional policies. It seems that one of the non-conventional policies, called quantitative easing (QE), has become the most popular and controversial topic. In March 2009, the bank’s Monetary Policy Committee (MPC) announced that the central banking would purchase the financial asset. They would use the central banking reserves created electronically to achieve this. More specifically, the BoE announced a 50 billion pounds increase in the program of purchasing the asset, to 375 billion pounds totally. However, it was not the first time that central banking used such monetary policy. From 2001 to 2006, the Bank of Japan purchased a great number of public loan and long-term bond to infect the liquidity to the market when the domestic economy was depressed continually and a sharp drop on investment. It seems that QE is an effective way to stimulate the economy and promote the recovery from the financial crisis. However, it may cause the hyperinflation and destroy the whole financial system if it was out of management and supervision. Firstly, this essay will provide a definition of quantitative easing. Further, it will discuss how QE affects the economy and the aims that governments seek to achieve. At last, it will evaluate the advantages and disadvantages of QE as a monetary policy.

First of all, in average time, if the central banks seek to adjust the short-term interest rate, they usually use the monetary policy of open market operation to achieve the goal. Unlike the conventional method, in serve economic crisis, the rates may fall to zero. The governments seek to keep a low level of the long-term rate. In this situation, firms and individuals are more likely to spend their money rather than save it,…...

Similar Documents

Quantitative Easing

...Abstract Evaluation of the Quantitative Easing (QE) stimulus package was reviewed within the framework of this research. The financial crisis that resulted after the collapse of the auto industry along with the savings and loans scandals has given rise to QE. QE can be defined as an attempt to subdue interest rates which in turn encourages spending and stimulates the economy. The U.S. is currently on round three of the QE program. Research of QE seemed important as it has been extended three times. This research attempted to answer what the role of QE is in our economy and what the effects are on our business sector. Also, whether or not this stimulus is actually helping the U.S. was called into question. The preliminary data did not support that QE was actually helping as the results have been very slow or non-existent. Whether it is or is not helping may not be seen for years to come. The role of QE to stimulate the economy has been very slow as well and the results on the business sector have only increased the price of gasoline as well as other commodities. The increased costs have been passed on to the consumer which has not aided in stimulation of the economy. Overall, QE has not afforded many benefits and has done nothing more than subdue interest rates, slow the decline in Gross Domestic Profit (GDP), increase transportation costs, and devalue the U.S. dollar. Table of......

Words: 2967 - Pages: 12

Kontabilitet I Avancuar

...SIGURIA MBI TE DHE NJOHJA E SE ARDHURES 1.2 TRAJTIMET MBI TE ARDHUREN 1.3 MATJA E SE ARDHURES 2. RAST PRAKTIK KONLUZIONET REFERENCA Hyrje Ceshtjet qe lidhen me njohjen e te ardhurave kane qene gjithmone burim debati midis organizmave qe merren me interpretimi, miratimin dhe venien ne fuqi te standarteve kontabel. Kjo lidhet pjeserisht me faktin qe modelet e biznesit kane evoluar dhe tipe te reja transaksionesh jane shfaqen. IFRS-te aktuale nuk ofrojne guiden e duhur. Nje shkak tjeter jane dhe divergjencat nga pikpamja konceptuale midis IAS 18 (te ardhurat), IAS 11 (Kontratat e Ndertimit) dhe Kuadri Konceptual per Pregatitjen dhe Paraqitjen e Pasqyrave Financiare. Treguesi I te ardhurave (rreshti I pare I pasqyres se te ardhurave shpenzimeve) eshte nje tregues I rendesishem per perdoruesit e Pasqyrave Financiare ne vleresimin e performances se kompanive dhe perspektiven e tyre. Per kete tregues eshte e nevojshme te kete standarte te te qarta, te pajtueshme dhe te plota. Per kete International Accounting Standards Board (IASB) dhe Financial Accounting Standards Board (FASB) vendosen ne vitin 2002 per te nisur nje projekt te perbashket ne lidhje me njohjen dhe vleresimin e te ardhurave, project qe vazhdon edhe sot. Objektivi I projektit qe te zhvillohej nje draft I plote I parimeve konceptuale qe do te eleminonin konvergjencat ekzistuese, do te mbushnin boshlleqet dhe do te ofronte nje guide me te dobishme. Pasi konkludohet se te ardhurat duhet te......

Words: 24008 - Pages: 97

Anirebel

... 2 Shkenca është proces i perftimit të njohurive në mënyrë të organizuar dhe sistematike, që arrihet përmes grumbullimet të të dhënave, fakteve , hulumtimit, vëzhgimit dhe eksperimentimit, të cilat provohen dhe vërtetohen në mënyrë tërësore dhe të padyshimtë Zbulimet dhe shpikjet u bëhen të ditur të tjerëve përmes botimeve e publikimeve shkencore në forma e editorialë të ndryshëm. Një botim/publikim shkencor nuk mund të konsiderohet si i tillë nëse në themel të tij nuk ka kërkimin me elementët e mësipërm. Suksesi i një botimi nuk qendron vetëm në atë cka përmban dhe paraqet, por duhet të plotësojë edhe kërkesa e udhëzime “të të shkruarit cilësor” si dhe duhet të botohet në kohën e duhur dhe në periodikun, revistën, editorialin e duhur. Ato duhet gjithashtu ti nënshtrohen vlerësimit nga palë jo të interesuara dhe të botohen në revistat të klasifikuara si parësore për publikimet shkencore. Përmbajtja e një publikimi shkencor duhet të ketë informacionin e duhur në sasi dhe cilësi që të mundësojë: Vlerësimin dhe verifikimin e gjetjeve/vëzhgimeve Përsëritjen e eksperimentit Vlerësimin e procesit intelektual që ka cuar në rezultatet Të përmbajë të dhëna/zbulime/gjetje/shpikje origjinale Të mbetet e të jetë lehtësisht e aksesueshme për komunitetin shkencor për verifikimin dhe përdorimin e vazhdueshëm të të dhënave/të rejave që sjell 3 Standartet që duhet të plotësojë një botim që të konsiderohet i mirë: I shkruar mirë (a) Gjuha e qartë dhe koncize, gramatika dhe fjalët......

Words: 4354 - Pages: 18

Sadaii

...Kur ta fut shoqeria | nje cun rreth 15-16 vjeç qe e kishte shum mire me babin e tij i thote se te nesermen di ikte te bente sex per here te pare dhe i ati gjith gezim i jep ca keshilla... Te nesermen kur djali kthen i ati e pyet: Hé MOR BIR SI TU DUK??? djali:- SHUM BUKUR babai:- PO KUR E LATE TAKIMIN PER HEREN TJETER?? djali:- ME THANE SHOKET KUR TE TE SHEROHET B*THA... | | -Shpirtgjeresia | Djali ishte ne moshe per tu martuar por ishte shume i turpshem,dhe se kishte idene se si behej sex athere babai i thote qe duhet ta shikonte ate kur bente sex me mamane qe te mesonte. pasi i shikon djali i thote babait: sa bukur babi po ta provoj edhe njere une me mamin? babai e shan. djali shume shpejt martohet dhe i thote shokut te tij: do te te mesoj une se si behet sex dhe e merr ne shtepi ta shikoje kur ai bente sex me gruan. kur mbarojne shoku i thote: ta provoj njere edhe une me gruan tende? provoje i thote djali, une nuk jam kurnac si babi. | -Edhe 30 here | Niset burri per ne shtepi dhe ne dere e pret gruaja e shqetesuar. -He si vajti puna? C’te tha doktori? -Me tha qe me kane mbetur vetem 30 here te tjera per te bere sex dhe ateher je i djegur. -Oh, atehere u dashkan perdorur me kujdes prandaj duhet te bejme nje liste. -Une rruges e bera listen dhe me vjen keq te them qe emri yt nuk eshte aty  | | -Dy doktora | Dy doktora: nje mashkull dhe nje femer ishin duke bere seks. PAsi mbaruan ai filloi ta pyeste. - Ve bast se ti je......

Words: 3938 - Pages: 16

The Tapering Off of Qe Iii

...The Impacts of The Tapering Off of QE III In June of 2013, at the Federal Reserve’s Policy meeting, Chairman Ben Bernanke announce the Fed’s plan to eventually taper off Quantitative Easing (QE) III sent investors and economic analysts into a panic. Bernanke tried to effectively explain the reasoning behind their decision to taper QE, but all that was heard by the market was were their intention to tighten the money. This news is so unnerving to the market because they believe it will only lead to substantial market and economic disruption. During the next couple of days following the June meeting, the market went crazy as stocks dropped by 4 percent and many bonds were sold as interest rates rose. The idea of tapering is so frightening because the US economy is so weak at the moment. The economic growth is around 1.5 percent in the second quarter of 2013. The Fed’s target for inflation was 2 to 2.5 percent and the core personal consumption expenditure has fell to a new low in 50 years of its existence. Couple the fact that the exchange rate is too unstable to provide any relief with the interest rates nearing zero have led to the inflation of asset prices. Because of these economic conditions, if the Fed tries to tighten its money now then the possibility of deflation becomes more realistic which would slow down the economy and also burst the asset bubble. If the Fed decided to taper QE and deflation loomed then there are four possible......

Words: 751 - Pages: 4

Mobilizimi I Qendrave Te Trajnimit Per Kujdesin E Qenve Te Rruges.

...Tema: Mobilizimi i qendrave te trajnimit per kujdesin e qenve te rruges. Pema e Problemit Largim te turistave. Largim te turistave. Polemika te shumta per zonat turistike. Polemika te shumta per zonat turistike. Rrezik per shendetin public. Rrezik per shendetin public. Perhapja e semundjeve invektive tek njerezit. Perhapja e semundjeve invektive tek njerezit. Mospelqimi qe njerezit krijojne ndaj qenve degradon ne dhune ndaj tyre. Mospelqimi qe njerezit krijojne ndaj qenve degradon ne dhune ndaj tyre. Irritim nga Banoret e vendit Irritim nga Banoret e vendit Shoqeri e pacivilizuar Shoqeri e pacivilizuar Mosangazhimi I mediave Mosangazhimi I mediave Mungesa e fondeve Mungesa e fondeve Mungesa e politikave sociale Mungesa e politikave sociale Mosangazhimi I qendrave te rehabilitimit per qente. Mosangazhimi I qendrave te rehabilitimit per qente. Mos nderhyrja e bashkive ne zonat perkatese. Mos nderhyrja e bashkive ne zonat perkatese. Mos sterilizimi I qenve te rruges Mos sterilizimi I qenve te rruges Pema e Objektivave Rritje te turistave ne zonat turistike Rritje te turistave ne zonat turistike Rritje e cilesise se shendetit public. Rritje e cilesise se shendetit public. Eliminimi I semundjeve infective. Eliminimi I semundjeve infective. Shmangja e dhunes ndaj qenve. Shmangja e dhunes ndaj qenve. Ulja e shqetesimit per banoret e vendit Ulja e shqetesimit per banoret e vendit Civilizimi I shoqerise. Civilizimi I......

Words: 1007 - Pages: 5

Globalization

...Abstrakt Globalizimi eshte nje nder diskutimet me serioze që zhvillohet sot në fushat sociale, e jo vetem. Te gjithe veme re se bota është bërë mjaft “e ndërvarur”, si pasojë e zhvillimit të komunikimit dhe lëvizjes, të mundësuara keto nga zhvillimi teknologjik, i cili po kalon pritshmerite e cdokujt. Sot shtetet, njerëzit, shoqëritë, kulturat, subjektet tregtare, etj, janë më pranë njëri-tjetrit se kurrë, por kjo shkakton edhe nje kaos të paimagjinueshëm në këtë “trafik” ku levizin njerëz, para, mallra, ide, modele sjelljesh, etj. Problemi qëndron ne menaxhimin e kesaj situate, dhe pikërisht këtu ndahen globalistët dhe antiglobalistët, ata qe e mbeshtesin globalizimin dhe ata qe jane kunder tij. Per shembull, ne aspektin ekonomik, globalistët dëshirojnë një hapje të ekonomive të vendeve të tjera, me qëllim që tregu botëror të mos ketë norma kufizuese, duke besuar kështu që konkurenca midis firmave në botë të bëjë që të gjithëve t’u ofrohet malli më i mirë dhe me cmimin më të leverdisshëm të mundshëm. Por problemi eshte se kjo ia hap rrugën monopolit, duke qenë se firmat e mëdha janë të pakonkurueshme. Ndërsa antiglobalstët kërkojnë që tregu botëror të mos jetë tërësisht i hapur, por të ketë norma që kufizojnë sundimim e firmave apo ekonomive të fuqishme në vendet më pak të fuqishme, pasi në një liberalizim të tillë të......

Words: 3388 - Pages: 14

Delta

...Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe......

Words: 520 - Pages: 3

Java

...confrontationist moves, the company has chosen to befriend its foes hitherto, and has started taking initiatives to increase its products sales by entering into alliances with companies such as Intel, AMD, and Fujitsu. Although these alliances have not yet started contributing in revenue terms, they are likely to do so in future quarters. Overall, the potential for revenue growth looks bleak since both Data Management and Computer Systems revenue streams appear growth-challenged and the Support Services revenue depends on product sales. Gross margin Gross margin has seen a marginal uptick due to a combination of cost reduction, increased efficiencies, and operational execution. Exhibit 1 |QE Sep-05 |QE Dec-05 |QE Mar-06 |QE Jun-06 |FYE Jun-06 |QE Sep-06 |QE Dec-06 |QE Mar-07 |QE Jun-07 |FYE Jun-07 | |Gross margin |44.1% |42.6% |43.0% |42.8% |43.1% |43.5% |45.0% |44.5% |47.2% |45.2% | |Gross margin-Products |43.31% |41.98% |43.39% |41.13% |42.34% |42.67% |45.66% |44.27% |47.35% |45.15% | |Gross margin-Services |45.40% |43.61% |42.38% |46.09% |44.39% |44.88% |43.80% |44.89% |47.06% |45.18% | |Source: Gridstone Research. Product gross margin increased about 200bp to 45.2% in FY07 due to decreasing material costs and favorable changes in volume and mix. Services gross margin rose 80bp due to cost savings associated with better utilization rates and the positive impact of changes in services mix. Improvement in gross margin is crucial in achieving overall......

Words: 1427 - Pages: 6

Biznesi Familjar

...UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DETYRË KURSI Tema: Biznesi Familjar Lënda: Financa Personale PËRMBAJTJA: Një vrojtim i përgjithshëm...............................................................................................fq. 3-4 Themelimi i biznesit familjar dhe etapat e zhvillimit......................................................fq. 4-5 1. Themeluesi/t (Pronari/ët që ka kontroll të plotë) 2. Partneriteti me motrën/vëllanë 3. Konfederata kushërinjsh (Konsorciumi i kushërinjve ose Dinastia familjare) Struktura e biznesit familjar............................................................................................fq. 5-6 Avantazhet dhe disavantazhet kryesore të krijimit të biznesit familjar..........................fq. 6-8 Menaxhimi strategjik i përshtatshëm për biznesin familjar............................................fq. 8-9 Rregullat mbi punësimin e anëtarëve të familjes............................................................fq. 9 Problematikat me të cilat përballet biznesi familjar.......................................................fq. 10 Intervistë me një sipërmarrës shqiptar..........................................................................fq. 11-13 Reklamimi i një biznesi familjar.....................................................................................fq. 13 Konkluzione..............................................................................................

Words: 4683 - Pages: 19

Foreign Investment in the Banking System

...INVESTIMET E HUAJA NË SISTEMIN BANKAR Foreign investment in the banking system [pic] Pedagogu udhëheqës: Msc. Rozafa (Alibali) RISTANI Punoi: Kristjana KRONAJ Qeshor 2013 FALENDERIME Ky punim është zhvilluar në kuadrin e mbylljes së studimeve të mia pranë Departamentit të Financë-Kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik të qytetit të Shkodrës dhe është rezultat i një pune të gjerë kërkimore gjatë këtij viti të fundit. Prandaj gjej rastin të falenderoj së pari familjen time që më kanë shoqëruar në çdo hap të jetës sime. Ishin ata që me ngrohtësine e tyre më kanë ngritur sa herë që rrëzohesha. Më kanë ndihmuar në formimin e karakterit tim, duke më këshilluar në çdo zgjedhje që unë bëja, më kanë motivuar për të ndjekur studimet e larta dhe falë tyre unë jam këtu ku jam sot. Një falenderim të veçantë ia dedikoj profesoresh Rozafa Alibalit për gatishmërinë dhe ndihmesën e saj në zhvillim e kësaj teme. E natyrisht nuk mund të lë pa përmendur edhe shoqërin time që m’i ka bërë më të bukura vitet shkollore. Faleminderit të gjithëve. TABELA E PËRMBAJTJES • Hyrja................................................................................................................................fq3 • Përmbledhja ekzekutive .................................................................…..........................fq 4 • Kapitulli 1 1.1 Fillimet e bankave në......

Words: 7302 - Pages: 30

Yay Me

...Moda ne Festivalin e Kanes 2014 Edicioni I 68 I festivalit te Kanes pritej me shume emocione nga ata njerez qe kane pasion filmin dhe gjithshka qe ka te beje me te.Ketu u mblodhen 38 milion dollar kunder Sida.Kjo mbledhje fondesh u organizua nga Justin Bieber,Carla Bruni Dhe Conchita Wrust.Yjet e Hollywood u shfaqen ne tapet por cfare kishin veshur ata ? Modelja Britnike Rosie Whitely u shfaq me fustanin nga Emilio Pucci. Trashegimtarja Paris Hilton Alessandra Ambrosio shkeli ne tapetin e kuq e veshur me Roberto Cavalli Lara Stone E veshur me Gianni Versace Sharon Stone e veshur me Roberto Cavalli Fitness & Ushtrime per trupin Perfekt Kushtojini vetes vetem 10-minuta ne dite dhe ndiqni kete program te thjeshte e praktik pa qene nevoja te shkoni ne palester. Rezultatet? Bark i sheshte e pa dhjam, forcim i trupit ne pergjithesi, nxjerrja ne pah e formes se belit. 1. Hedhje ne litar Filloni nxehjen me 30 sekonda hedhje ne litar. Kjo do te perseritet pas cdo ushtrimi gjate ciklit. 2. Pozicioni V Shtrihuni me kurriz, me kembe e duar te shtrira. Ngrini njekohesisht kemben e majte, trupin dhe prekni kemben me doren e djathte. E njejta gje me kemben tjeter. Vazhdoni me kete alternim per 30 sekonda. 3. Bashkoni gjunjet me berrylat Qendroni mbi pellembet dhe mbi majat e gishtave, te hapura sa gjeresia e shpatullave. Kurrizi dhe vithet te jene ne te njejtin nivel. Perthyeni gjurin e djathte ne drejtim te berrylit te majte . Top 10 Rregullat e ......

Words: 2542 - Pages: 11

Strategji Operacionesh

...19/03/2015 Hyrje Adriatica Camicie sh.p.k është një kompani fason e krijuar në vitin 2012 në Shqipëri. Ajo gjendet në rrugën Siri Kodra, në Tiranë. Sipas të dhënave të marra në faqen zyrtare të QKR dhe personave që punojnë në nivele të larta në kompani kemi këto informacione: Numri unik i identifikimit të subjektit është L22407017M. Zyrat qëndrore të kompanisë gjenden në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Siri Kodra, Godina Nr.2, Zona Kadastrale Nr.8340, Nr.Pasurie 5/197-N5. Objekti i aktivitetit është Import - Eksport. Prodhimi i veshjeve të ndryshme. Tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë. Administrator është Giuseppe Merlino dhe ortak zoti Abdyl Jaho. Arsyeja përse kam zgjedhur këtë detyrë Arsyeja përse zgjodha të trajtoja këtë çështje është sepse pikë së pari kam njohje familjare me administratorët dhe përgjegjësit e kompanisë si dhe me ortakun, gjë e cila më jepte akses në të dhënat e kompanisë. Metodologjia që kam ndjekur për të zhvilluar temën është Intervista, ku nëpërmjet pyetjeve të bërë personave përkatës kam arritur në disa përfundime. Nga intervistat rreth kompanisë në përgjithësi ajo që më tërhoqi vëmendjen ishte faza kur u ble ploteri, përse u ble si dhe çfarë efektesh pozitive solli në përmirësimin e operacioneve të kompanisë. Të gjitha këto pyetje që më lindën gjatë bisedave dhe vizitave në ambjentet e kompanisë vendosa ti parashtroja në këtë detyrë. Limitimet Pavarësisht dëshirës së mirë mungonte koha nga të dyja palët për të bërë një......

Words: 2946 - Pages: 12

Projekt Nga Transparency International Albania Per Transparencen E Pushtetit Vendor Ne Shqiperi

...të publikut për rëndësinë e transparencës dhe pjesmarrjes në vendimmarrje. Si i tillë, projekti tenton të sjellë një traditë në monitorimin ndërgjegjësimit të pushtetit vendor përbri luftës ndaj korrupsionit. dhe rritjen e Duke patur në fokus qytetarin dhe shërbimet që i ofrohen atij, ky projekt tenton të arrijë një sjellje më transparente të organeve vendore në ofrimin e shërbimit ndaj publikut, dhe rritjen e ndërgjegjësimit të këtij të fundit për mbrojtjen e të drejtave të tij dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje. Projekti synon të krijojë një infrastrukturë të qëndrueshme informimi për qytetarët. Si i tillë, do të këtë në vëmendje të tij zhvillimin e një tradite vlerësimi dhe stimulimi të kujtdo që kontribuon për transparencën e administratës publike përballë qytetarit dhe qeverisjen e mirë. Transparency International Albania synon të krijojë një metodologji me vazhdimësi në këtë sferë të luftës ndaj korrupsionit, duke aplikuar projekte të ngjashme edhe në bashki të tjera në vend. Rëndësia e transparencës në qeverisje Transparenca e institucioneve publike vendore është baza për të rritur përgjegjshmërinë e këtyre institucioneve ndaj qytetarëve. Meqënëse janë qytetarët, ata që kontribuojnë me paratë e tyre në funksionimin e këtyre organizmave, atëherë vetë interesi publik për t’u informuar rreth mënyrës së shpenzimit të tyre është mjaft i madh. Aksesi në të dhënat zyrtare bën të mundur evidentimin e mangësive të mundshme të efiçencës në qeverisje,......

Words: 7199 - Pages: 29

Comparison Between Long Term Refinancing Operation and Quantitative Easing (Qe)

...QE, in definition, is a monetary policy that increases the money supply by buying government securities or any other securities from the market. With Slight difference, LTRO refers that central bank lends out money to other commercial bank in a low interest rate but with qualified collateral. Both of them are monetary policy that aim to increase the money supply by inject capital to the financial market. The main purpose is to facilitate the lending in financial market and lead the financial market become more liquid. However, the process to achieve the loose monetary policy goal is different. The main points are summarized as following 1) In terms of the amount of money inject to the financial market, it is planed and certain in QE because the quantity is directly controlled by the central bank while for the LTOR it is uncertain for the reason that whenever the banks can provides qualified collateral, central bank should lend them money. However, central bank can define the quality of the collateral so that indirectly control the amount of money. 2) As for the kinds of security that the injected money buy, QE1 purchased the mortgage back securities and QE2 put money in Treasury securities. However, implementing the LTRO, the freedom of choosing securities totally belongs to the banks. They can put aside the money borrowed for the return to the coming debt. Also, they can invest in some bonds that are qualified by central bank as collateral and use them as collateral for...

Words: 435 - Pages: 2