Quynh

In: Other Topics

Submitted By lamquynh
Words 290
Pages 2
Họ và tên: Nguyễn Thị Lam Quỳnh
Lớp: CT39B

Mã SV: CT39B0081

BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Viết 7 phán đoán tương đương:

a) Mọi người đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc ([pic]S là P[pic]) • [pic]P là S: Một cuộc sống hạnh phúc là mong muốn của mọi người. • [pic]P không là [pic]: một cuộc sống hạnh phúc không thể là điều không mong muốn của mọi người. • [pic][pic] không là P: chẳng ai lại không mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. • [pic]S không là [pic]: mọi người đều không mong muốn một cuộc sống bất hạnh. • [pic][pic]không là S: Một cuộc sống bất hạnh không thể là điều mong muốn của mọi người. • [pic][pic]là [pic]: một cuộc sống bất hạnh là điều mong muốn của chẳng ai cả. • [pic][pic]là [pic]: chẳng ai lại mong muốn một cuộc sống bất hạnh. b) Em yêu anh • P là S: Anh là người em yêu. • P không là [pic]: Anh không phải người em ghét. • [pic] không là P: Em không thể không yêu anh. • S không là [pic]: Em không thể yêu ai khác ngoài anh. • [pic]không là S: Ngoài anh không ai là người em yêu. • [pic]là [pic]: Những người khác ngoài anh là người e không yêu. • [pic]là [pic]: Em không yêu ai khác ngoài anh.

2. ‘Có thể uống rượu để quên nỗi xẩu hổ vì uống rượu’

Câu này gồm 2 vế: - vì uống rượu nên xấu hổ. a b - uống rượu để quên nỗi xấu hổ. a [pic] lúc này ta có : (a -> b) [pic](a -> [pic]) = [pic] ( [pic] => giả (trái logic) => câu đã cho…...

Similar Documents

Speaking

...tận bể), 3/1/1 (Em nghĩ về anh, em), 3/2 (Em nghĩ về biển lớn-Từ nơi nào sóng lên). -Bài thơ còn có một âm hưởng dào dạt, nhịp nhàng, gợi ra các nhịp con sóng liên tiếp gối nhau, lúc tràn lên sôi nổi, lúc êm dịu lắng lại, là nhịp điệu của những con sóng lòng nhiều cung bậc, sắc thái cảm xúc trong tim Xuân Quỳnh. Yếu tố tạo nên nhịp điệu bài thơ: -Thể thơ năm chữ với những dòng thơ thường là không ngắt nhịp, cùng với sự trở đi trở lại của hình tượng sóng đã tạo ra nhịp điệu và âm hưởng ấy. Nhưng sự mô tả nhịp bên ngoài (sóng) là để diễn tả nhịp bên trong của tâm hồn: những đợt sóng của tình yêu khao khát, dào dạt, sôi nổi và da diết sâu lắng. Mượn sóng để nói khát vọng tình yêu, nhà thơ tìm được một hình tượng xác đáng và đẹp. -Bài thơ có nhiều điệp từ, điệp ngữ, điệp cú pháp cùng hình thức đối lập trên-dưới thức-ngủ, bắc-nam, xuôi-ngược và với kiểu giãi bày tình bọc trực như Lòng em nhớ đến anh... giúp bài thơ thể hiện được tâm trạng của một người phụ nữ đang khát khao, trăn trở, đang da diết nhớ nhung, cồn cào ước vọng về một tình yêu vững bền thủy chung. 4. Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu: Sóng là bài thơ khá tiêu biểu cho hồn thơ, giọng thơ Xuân Quỳnh. Thông qua hình tượng Sóng, bài thơ đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu: Nét truyền thống: tốt đẹp trong sự dịu dàng, đằm thắm, dễ thương, hồn hậu, giàu đức hy sinh, thủy chung. Nét hiện đại:đã bộc lộ thành thực ,táo bạo, mạnh mẽ những khao khát, đam mê, dám vượt qua mọi trở......

Words: 400 - Pages: 2

Tv Show

...2: I. Danh sách các thành viên trong nhóm: - Huyền My: Nhóm trưởng. - Thúy An: Thư ký. - Các thành viên khác trong nhóm: Huyền Anh, Quỳnh Châu, Hà Anh, Minh Trang, Hoàng Linh, Phương Anh. II. Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm: - Tất cả các thành viên cùng tìm tài liệu, thông tin, hình ảnh, clip có liên quan đến bài thuyết trình và tóm tắt lại. - Huyền My: Tổng hợp lại các thông tin và đánh văn bản Word. - Huyền Anh và Quỳnh Châu: Quay clip. - Huyền Anh: Làm Power Point. - Minh Trang: Chỉnh sửa clip và thuyết trình. - Thúy An: Ghi lại tất cả các hoạt động của nhóm và điều khiển máy tính khi Minh Trang thuyết trình. III. Các hoạt động của nhóm: - 11h, thứ 4, ngày 17/10/2012: +/ Các thành viên đăng ký vào nhóm. +/ Cô bầu nhóm trưởng là Huyền My và thư ký là Thúy An. +/ Nhóm bắt đầu hoạt động: Huyền My phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các thành viên cùng góp ý kiến sơ lược về bài thuyết trình. - 13h, thứ 4, ngày 17/10/2012: Hà Anh lập page của nhóm trên Facebook để các thành viên có thể dễ dàng theo dõi và trao đổi thông tin. - 21h30, thứ 4 ngày 17/10/2012: Huyền Anh và Quỳnh Châu thực hiện clip phỏng vấn một giáo viên nước ngoài về đề tài cần thuyết trình. - 10h30 – 11h, thứ 5, ngày 18/11/2012: Huyền Anh, Quỳnh Châu, Hà Anh và Hoàng Linh tìm và post link những thông tin liên quan lên page của nhóm để các thành viên cùng theo dõi và nghiên cứu. - 10h30, thứ 5,......

Words: 989 - Pages: 4

Credit Risk Manangement

... [pic] BEHAVIORAL FINANCE LECTURER: DR. CHUN AN LI Assignment I Student name: Dinh Thi Quynh Nhu (Tina) Part 1: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade report, The Beta is 1.52 Reference link: http://cafef.vn/hastc/CTS-cong-ty-co-phan-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.chn Part 2: Nowadays, financial market keeps changing so fast, which would affect a lot almost investors, especially with efficient market. Post earning announcement drift (PEAD) is the tendency of stock returns to continue moving in direction of thee earning surprise for a year after the initial disclosure of earning. However, will PEAD is effected immediately in the following quarter? In order to answer this question, we have to do PEAD procedure and give some analysis based on the results ( which porfolio should we invest on?). We have: SUEt = Earning per share of each stock was: Average earning = 3.55 Earning standard deviation = 2.25 (SUE1 = 0.24 (SUE2 = 0.2 (SUE3 = (0.69) (SUE4= 0.02 (SUE5 = 0.38 (SUE6 = (0.29) (SUE7 = (0.24) (SUE8 = 0.2 (SUE9 = 0.29 (SUE10 = (0.1) From SUE results we have: |LOWEST |(0.69) |Group 1 | | |(0.29) |Group 2 | | |(0.24) |Group 3 | | |(0.1) ...

Words: 394 - Pages: 2

Application Report

...RMIT International University Vietnam COVER PAGE BP181 Bachelor of Commerce Program Course Code: | ISYS2109 | Course Name: | Business Computing 1 (G2 – Group No.1) | Location where you study: | Hanoi Vietnam | Title of Assignment: | Advanced Access Application Report of Hochiminh City Opera | File(s) submitted | Access Spreadsheet | Student name: | Quynh Hong NhungPham Phuong Linh Hoang Mi Linh | Student e-mail address: | s3342030@rmit.edu.vns3343684@rmit.edu.vns3312348@rmit.edu.vn | Learning Facilitator in charge: | Maung Thu Yein Win | Assignment due date: | 28/08/2011 | Date of submission: | 28/08/2011 | Number of pages including this one: | 5 | Word Count: | 788 | Quynh Hong Nhung - s3342030 Pham Phuong Linh - s3343684 Hoang Mi Linh - s3312348 Business Computing 1 (ISYS2109 – G2) Group No.1 High Distinction Level Tutor: Maung Thu Yein Win Workshop time: Thursday 1pm-3pm Workshop time: Thursday 1pm-3pm Table of Contents Introduction 4 Advantages: 4 Disadvantages: 4 Suggestions to prevent threats: 5 Conclusion: 5 Introduction Hochiminh City Opera Company (HOC) is an organization which gives musical opera concerts for the audience. The organization belongs to Ms Melina Silvia who is business manager and Mr. Huy Pham – concert manager. Until now, the company is experiencing a decline in sales, so they are considering introducing their official website so that the company can advertise various concerts and also customers can......

Words: 804 - Pages: 4

Environmental Issues

...The International Journal of Language Society and Culture Editors: Thao Lê and Quynh Lê URL: www.educ.utas.edu.au/users/tle/JOURNAL/ ISSN 1327-774X Investigating Reading Habits and Preferences of Student Teachers at Foreign Language Departments Muhlise Coşgun Ögeyik & Esin Akyay Trakya University Faculty of Education Edirne, Turkey Abstract This study investigates reading habits and general views on reading of the students attending teacher training departments. Since reading is one of the principal skills while teaching and learning a second or foreign language, it is assumed that the gathered data in this sample study will highlight educators to get a general profile about reading habits and preferences of students. The participants of the study are the students attending English Language Teaching and German Language Teaching Departments of the Faculty of Education at Trakya University, Turkey. For data collection, a questionnaire with 40 items was designed and administered on 187 students. The questionnaire investigated the students’ general attitudes towards reading and their preferences of reading. The research findings revealed that the students from both departments had positive attitudes towards reading and were widely involved in reading activities. Another optimistic outcome was that the students read both in native and foreign languages. Key words: Reading habit, attitudes towards reading, reading preferences, foreign language......

Words: 3911 - Pages: 16

English

...GROUP 4 – CLASS TAN 202.5 |Members of group: |Nguyen Thi Quynh Anh | | | |Bui Huong Thao | | | |Nguyen Thi Viet Trinh | | | |Batsukhan Azzaya | | TOPIC: LEARNING PROCESS IN UNIVERSITY 1. Opening: - Hello every body,Thanks for coming. Our team consists of 4 members: my name’s Huong Thao and these are my fellows: Viet Trinh, Quynh Anh, Azzaya. As you know, we are your friends. It is my pleasure to talk with you today. - Now. Let’s get started with the following video. *Playing video* - I bet that you can catch the ideas in the video I've showed to you. So do you guys know about what topic we will talk about? Yes, we are here to discuss the learning process in University environment with all of you. - So, We’ll start off by giving you the learning situation in Vietnam University. And then, we’ll show you reason of this problem and talk you through some of its solution. - My presentation ‘ll last 20 minutes. So don’t worry, there ‘ll be plenty of time left over for questions at the end of our presentation. We’re really willing to discuss more with you. 2. Body: a. Learning situation in Vietnam University: - The lectures are......

Words: 442 - Pages: 2

Test Case

...trường. - Tạo một sân chơi thú vị, hào hứng, mới mẻ dành cho các bạn sinh viên đầu năm học mới. - Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hoạt động cho nhiệm kì sắp tới. 2. Yêu cầu: - Đảm bảo công tác tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và chuyên nghiệp. II. NỘI DUNG: 1. Đối tượng tham gia: - Sinh viên thuộc các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc Tế. - Số lượng: 120 sinh viên 2. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 7h đến 12h ngày Chủ nhật, 17/11/2013 - Địa điểm: Thảo Cầm Viên IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình: - Đ/c Lê Đức Phúc - Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Đ/c Trần Quang Thành - Đ/c Giang Sơn Thanh Nga - Đ/c Phạm Lê Đan Thanh - Đ/c Phan Lê Gia Bảo - Đ/c Lý Trần Thảo Vy - Đ/c Tạ Đặng Ngọc Châu - Đ/c Huỳnh Đức Minh Quân - Đ/c Trần Phạm Yến Nhi - Đ/c Nguyễn Công Phú - Đ/c Trương Diệu Quỳnh - Đ/c Phạm Thị Bích Thảo - Đ/c Võ Thành Hưng - Đ/c Đinh Lê Minh Ngọc Bí thư Đoàn thanh niên Phó bí thư Đoàn thanh niên T. Ban Đối Ngoại P. Ban Đối Ngoại – Nhánh sinh viên P. Ban Đối Ngoại – Nhánh Truyền thông P. Ban Đối Ngoại – Nhánh Nhân Sự Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Thành viên Ban Đối Ngoại Trưởng ban Phó trưởng ban Trưởng ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên......

Words: 780 - Pages: 4

Mana

...THE INTERNATIONAL UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS PRINCIPLES OF MANAGEMENT Name: Lê Thị Thẩm Quỳnh Student ID: BABAIU13236 Homework #1 COCA-COLA CASE Question 1: 1. Planning: Coca-Cola has made a very detailed plan, which is made up by 6 main priorities. This strategy is represented in the 2002 annual report. 2. Organizing: The well-organized structure of Coca-Cola has been proved through the history of the company. There is a 10-person executive team and the management resources are divided to the most local area, from continents to cities. This kind of localization help the company utilizes the resources right at the area where the office placed and also get problem solved as soon as possible. 3. Command: By localizing, the managers know exactly what the target customers need and how to utilize the resources they have. As a result, the company can both satisfy the customers and employees. 4. Coordinator: By keeping growing and diversifying their product, Coca-Cola has been definitely successful in sharing information and solving problems of innovation which shows their great network of coordination. 5. Controlling: Diversifying is an evidence of corrective action of the company because in the history, Coca-Cola has not been noted for innovation. In addition, the impressive development of Coca-Cola, which makes it become one of the biggest brands in the world, may show that plans are on the right track. Question 2: As mentioned in the quote,......

Words: 317 - Pages: 2

Irc 2013

...Thời gian, địa điểm Thời gian: 7h30, Thứ 7 ngày 7/9/2013 Địa điểm: Hội trường B, lầu 2, số 36 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP HCM Yêu cầu chung Các thành viên CLB tham gia buổi chung kết CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY 7/9 Buổi chạy thử chương trình diễn ra vào lúc 16H NGÀY 6/9 Trang phục + Nam: Áo CLB, quần tây, đeo thẻ + huy hiệu, đóng thùng + Nữ: Áo CLB, váy, đeo thẻ + huy hiệu, đóng thùng CÔNG VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH - Hải Yến - Phương Thảo - Đỗ Thảo - Quỳnh Hân MÔ TẢ Đầu giờ: Đứng ở công ra vào để đón khách, các bạn sinh viên, dẫn khách đến đúng vị trí ngồi. Phân công 1 bạn xuống trệt. Sau khi đóng cửa, chương trình bắt đầu: CHÚ Ý + Phương Thảo: phụ trách chính về phần lễ tân, đảm bảo về giờ giấc, trang điểm cho mọi người. + Chiều 6/9: Lễ tân phải có mặt để chạy thử chương trình + Sáng thứ 7: Các bạn chú ý hoàn thành các công đoạn make up sớm, đúng 6h30 phải có mặt tại Hội trường. + Trang phục: Áo dài PG + Phương Thảo & Đỗ Thảo : Sẽ phụ với Hà Phương ở phía sau khán đài tiếp nước cho khách mời, khi đên phần trao giải, trao hoa. + Quỳnh Hân & Hải Yến: Vào phòng chờ, chăm sóc thí sinh. Thái Học Phước Thông Đầu giờ: Đứng ở cửa cùng PG, hướng dẫn khách và sinh viên vào chỗ ngồi. Phân công 1 bạn xuống trệt. Sau khi bắt đầu: Ngồi gần khu vực cửa để tiện chuẩn bị, hoặc lúc cần thiết cho công việc. Ngồi bàn check danh sách, phần này chị Ngọc sẽ hướng dẫn cụ thể sau Phải có mặt tại buổi chạy thử chương trình PB Ngồi bàn lễ tân - Lệ Thuỷ Tường Duy Phải có mặt tại......

Words: 688 - Pages: 3

Negotiation Skill

...NEGOTIATION INDIVIDUAL ASSIGNMENT NEGOTIATION INDIVIDUAL ASSIGNMENT Name: Dao Ngoc Quynh Nguyen ID Code: SB60485 Class: SB0769 Lecturer: Nguyen Quoc Bao Name: Dao Ngoc Quynh Nguyen ID Code: SB60485 Class: SB0769 Lecturer: Nguyen Quoc Bao Topic 1. Describe a real life situation in which you have experienced (or eye-witnessed) and discuss how a set of negotiation skills were employed. ------------------------------------------------- 2. Which lessons did you learn from this situation in terms of negotiation skills? Question 1 Negotiation is a popular process that people use every day. They use negotiate to get their benefit and we can see this process in every factor, such as: business, study, daily activities… I have a chance eye-witnessed a case that using negotiation, it happened three months ago, when my friend found a room for rent. The negotiation includes three process. The first process is finding and preparing all needed information. Three months ago, my friend’s renting room contract was invalid so she had to find a new one. Based on her experience, at first, she searched information about room for rent on some website that provides renting services. Besides, she also posted a status on her Facebook, using her relationship with her friends to ask them about suggesting some places or some room for rent that they knew. I think this way is better than because the information she had from her friends are more reliable than the information from the......

Words: 1000 - Pages: 4

Economic

...Technology solutions for small and medium enterprises Name: Quynh Le Address: 11301 Fountaingrove Dr Chartlotte, NC, 28262 Email: Quinn2561@gmail.com Tel: (704) 819 2860 Course: MIS-535-18930 Managerial Applications of Information Technology Professor: David Kapfhammer Date: 18 January 2015 TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Company: Red Wings Company Limited Logo: Address: 65 Le Trung Nghia street, 12 Ward, Tan Binh District, HCM City, Vietnam. Website: http://redwingco.com Introduction Red Wings is a company operating in the field of providing logistic services for import/export of goods. Also, after many years of operating and having its position on logistics area, the company has expanded it’s business by becoming a manufacturing and exporting company in the field of natural stone. Established since 2007, after 08 years of construction and development, Red Wings have gradually become a professional supplier, distributor and exporter to provide all kinds natural stone and outsourcing services as required by its customers. Problem Statement Vietnam is a developing country with many opportunities for both domestic and foreign enterprises. Currently, there are many small and medium enterprises operating in......

Words: 652 - Pages: 3

Shrm Makes the Enlightenment

...[pic] STUDENT INFORMATION |STUDENT NO. |30097036 |SURNAME |Nguyen | |PHONE NO. |+84974876666 |GIVEN NAMES |Thi Thu Quynh | |E-MAIL |thepquynhminh@gmail.com | Instructions for submission are found in the course description. Assignments with Cover Sheets not signed at the bottom will be returned unmarked and may then incur a penalty for late submission. ASSESSMENT INFORMATION |COURSE NAME |Human Resource Management |COURSE CODE |BUHRM 5912 | |ASSIGNMENT DETAILS | | |(title) |Individual essay - ‘While trade unions may have been necessary a hundred years ago, the enlightenment of modern employers makes them| | |unnecessary.’ | |LECTURER / TUTOR’S |Thangaraj |Campus / | ...

Words: 553 - Pages: 3

Student

...Kien, I found it very helpful for both of us because of the Prerequisites of AIB : This module can only be taken in conjunction with level 2 modules: SHR007-2 : Leadership and Management AAF002-2 : Management Accounting for Business MAR008-2 : Marketing BSS003-2 : Management of Business Systems and Process/Operations Then, Mr. Kien gave us the band score for teamwork and individual homeworks for the semester I of AIB : Group Report for 10% Individual Report for 10% Individual Report for 20% Attendance Report for 10% III. Week (2) : Divided group Each member of the class was divided randomly into a group and one group had just only 7 members. My group of course has 7 people : Me – Hai Bang, Bui Tuan Anh, Quynh Anh, Ha Bach, Hai Dang, Trung Hieu and Minh An. Futhermore, I found that, some people was really hard working but some one was not, as the result of 1 year studying with them. Mr. Kien asked us about the handout for the case study but just only 3 members printed and brought it out and he was so disspointed of my class. To solve this problem, I had to run to the photocopy store and printed it for all members of class. After that, the class members needed to read carefully and highlight the important words for working as a teamwork. IV. Week (3) : Rules and Discussion After 2 weeks attending class together, Mr Kien asked for the hole groups to set their rules. Each member has maximum 10 marks and according to the rules,......

Words: 591 - Pages: 3

Diet Analysis

...THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NHẬT KÝ THỰC TẬP Họ tên học sinh : MSHS : Ngành : Lớp : Đơn vị thực tập : Địa chỉ : Thời gian thực tập : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (HỌ VÀ TÊN HỌC SINH) MSHS : 1000600448 “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Song Quỳnh trong giai đoạn 2012 - 2013” BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH : Quản trị kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (HỌ VÀ TÊN HỌC SINH) MSHS : 100600448 “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Song Quỳnh trong giai đoạn 2012 - 2013” BÁO CÁO THỰC TẬP: NGÀNH : Quản trị kinh doanh LỚP:QT10C1 GV HƯỚNG DẪN: Giảng viên TRẦN THỊ THANH THÚY Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu thiết thực đối với sinh viên các ngành nói chung và ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng trước khi kết thúc những năm học tại trường, đây là một giai đoạn hết sức ý nghĩa, giúp sinh viên tập làm quen với công việc thực tế. Đế cho tôi có thể nắm......

Words: 5231 - Pages: 21

Hihi

...Vietnam National University International University Critical Thinking Report ENVIRONMENTAL POLLUTION Group members: Nguyen Hung – ITITIU15045 Nguyen Nguyen Hung – BABAWE15129 Pham Nguyen Dang Khoa – ITITRG15005 Vu Thi Phuong Quynh – BABAIU14384 Ngo Thi Thanh Tam – BABAWE15300 Hoang Quang Trung – EEEERG15001 The environmental pollution has a great impact to the people’s daily life. However, some individual simply ignore this problem mainly for profit, and people are the one who suffering this impact. This happened in Bien Hoa city where the Dong Nai river encroachment project of Toan Thinh Phat company reverses citizen’s life, it made trasks stuck at the river bank which release smell to the residents nearby, also caused flood around that neighborhood. Related to this case, Duong Tan Vu, deputy of Bien Hoa’s urban management committee division, stated: “It is not the project itself that cause river’s pollution, the asynchronous of infrastructure, drainage systems haven’t followed the city’s growth are factors that lead to the flood, the ventilation from other river is also an important matter. THE RED HERRING This argument contains a critical fallacy called “Red Herring”. Instead of blaming the company who cause this pollution, the deputy protect them by mentioning irrelevant issues. The statement not only make the citizen angry but also reduce the people’s trust Environmental pollution is one of the greatest concerning in the world, and especially in...

Words: 572 - Pages: 3