Rasulullah S.A.W.

In: Business and Management

Submitted By amzar
Words 350
Pages 2
As we know , our Prophet Muhammad saw is an entrepreneur. Did you know that he had started at the age of 12?

While under the care of Abu Talib as, the Prophet had begun to follow Abu Talib as business trips to Syria , an area that located at north of the Arabian peninsula . Abu Talib, who is also his uncle also a business mentor to the Prophet saw when he was young . The observation of the events that took place during a visit with his uncle and entrepreneurs to Syria has enriched his experience in business. At that time , the Prophet called " Al Ameen " , an honest person , a reliable and trustworthy.

At age 20 , he was more actively traded while working in business either alone or share with his friends. At that time, Abu Talib had the desire to make the Prophet 's work in permanent jobs . Thus, Abu Talib was suggested the Prophet that he run a business of Khadijah binti Khuwaylid . Abu talib was went to Khadijah and requested that the Prophet can be accepted as a dealer carrying on the business of trading Khadijah.

He manages the business along with Maisarah which is Khadijah 's servant. Glory of character, honesty, and his ability to do business attracts Khadijah to continue to provide greater capital to him . Wisdom and gentleness of the Prophet words as well as his ability to win over those who do business with him cause his business at that time bring good profits . Height morals and wisdom of the Prophet Muhammad in business has given rise to a feeling of respect for him and Khadijah. This relationship led to marriage. This event occurs at a time when he was 25 years old , and Khadijah was 40 years old .

So for all of entrepreneur in particular and also the Muslims , let us follow the ways of the Prophet that had been practiced in business , which will be give the reward because of…...

Similar Documents

Islamic Management

...SUNAT CARA NABI S.A.W. Penulis: Mohd Yaakub bin Mohd Yunus Disemak oleh: Ustaz Mohd Fikri Che Hussain SOLAT ISTISQA’ Istisqa’ bermaksud meminta siraman air. Istisqa’ juga bermakna doa meminta hujan kepada Allah S.W.T dengan cara yang tertentu seperti berdoa ketika khutbah Jumaat, berdoa setelah selesai solat, doa secara sendirian (tanpa solat atau khutbah) dan mengerjakan solat Istisqa’. Oleh itu solat sunat Istisqa’ adalah solat yang dikerjakan secara spesifik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar menurunkan hujan di saat terjadinya musim kemarau. Kejadian kemarau ini merupakan salah satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai balasan terhadap hamba-hamba-Nya yang tidak menurut perintah-Nya. Sebagai contohnya telah diriwayatkan daripada Ibnu ‘Umar radhiallahu’ anh bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ...وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ... …Dan tidak akan ada suatu kaum yang mengurangi sukatan dan timbangan kecuali Allah akan mencabut nikmat-Nya dan menjadikan penguasa zalim memerintah mereka. Tidak ada orang yang menahan zakat daripaa harta-harta mereka kecuali Allah akan menahan turunnya titisan air dari langit… – Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitab al-Fitan, no: 4009 Justeru itu Rasulullah shallallahu......

Words: 1825 - Pages: 8

Sufism

...niat mereka tidak benar pada peringkat ini mereka tidak ditemukan kepada waliyullah sebaliknya ditemukan dengan para wali syaitan. Pada peringkat ini jika mereka menerima dan mengamalkan ajaran para wali syaitan ini mereka berakhir dengan menjadi bomoh atau dukun. Atsar banyak menyatakan bahawa lebih mudah mengenali Allah s.w.t daripada mengenali waliyullah . Ini benar kerana mereka manusia biasa yang tidak menunjukkan sebarang kelainan daripada orang lain (dari segi fizikal dan penampilan luar). Jadi, seorang salik yang tulen akan ditunjuki kebenaran sangkaan dan pandangannya samada melalui pengesahan oleh Rasulullah s.a.w (biasanya melalui mimpi) atau peristiwa lain yang membuktikan kewaliyan seseorang itu (contohnya bertemu dengan waliyullah itu di dalam Kaabah atau melihat waliyullah itu memegang matahari dan bulan dan sebagainya dalam mimpi). Ini kerana Rasulullah s.a.w , para anbiya’ a.s , Kaabah, bulan dan matahari tidak boleh ditiru oleh syaitan dalam mimpi. Orang Sufi akan memperjalani pengajaran secara ladunni dengan para Nabi a.s (termasuk Nabi Khidr a.s yang masih hidup) dan juga para wali qutub ( contohnya Sh. Abdul Qadir Jilani , Sh. Ibnu Arabi , Sh. Abi Madyan dll) . Biasanya semua ilmu itu akan disahkan dan dihurai dengan lebih terperinci oleh seorang guru mursyid yang masih hidup ( bertaraf waliyullah) . Proses pentarbiyahan ahli Sufi ini termasuklah bai’ah , amalan dan aurad berterusan (contohnya zikir nafas dan zikir huruf) dan banyak lagi amalan yang......

Words: 2090 - Pages: 9

Piagam Madinah

...1.1 Piagam Madinah Piagam Madinah merupakan perlembagaan yang dipersetujui oleh semua golongan iaitu orang Islam dan juga Yahudi yang menjadi warganegara Madinah Al-Munawwarah di atas kepimpinan Rasulullah S.A.W. Baginda Rasullulah adalah pengasas kepada Piagam Madinah dengan berteras kan wahyu Allah S.W.T untuk jadikan ia sebagai garis panduan kepada seluruh dunia. Sebelum ketibaan Baginda Rasulullah, Madinah tidak mempunyai pemerintah dan pentadbiran yang tidak teratur dan malah berlaku pecah belah sesama masyarakat Madinah khususnya orang Arab dan orang Yahudi. Perlembagaan ini juga di kenali sebagai Sahifah Al-Madinah iaitu perlembegaan bertulis pertama di dunia. Tambahan itu, Piagam Madinah juga digunakan untuk menjadi rujukan asas dalam pembentukan sebuah Negara Islam yang terbilang - 1.2 Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Persekutuan digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. Antara pakar Perlembagaan Negara Komenwel yang bersama-sama menubuhkan Perlembagaan Persekutuan ini adalah Lord William Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William Mckell, B.Malik dan juga Hakim Abdul Hamid. Antara tugas mereka adalah untuk membentuk Negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat, mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja melayu sebagai pemerintah berpelembagaan, memelihara kedudukan istimewa orang melayu serta hak kaum lain dan lain-lain lagi. Pada tahun 1963, selepas persetujuan dan pandangan semua rakyat, Perlembagaan ini dikenali sebagai Perlembagaan......

Words: 11643 - Pages: 47

Analisa Strategi Dan Pertahanan

... PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W. : ANALISA STRATEGI PEPERANGAN DAN PERTAHANAN Ahmad Azan Ridzuan¹, Mohd Juraimy Hj Kadir¹, Hasan Al-Banna Mohamed¹, Aman Daima Md Zain² ¹ Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur. MALAYSIA azan@upnm.edu.my / juraimy@upnm.edu.my / hasanalbanna@upnm.edu.my ² Fakulti Pengajian Komtemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu. MALAYSIA amandaima@unisza.edu.my Abstrak Kajian ini bertujuan menganalisis strategi peperangan dan pertahanan dalam beberapa siri peperangan utama yang dipimpin dan dirancang sendiri oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam menegakkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan serta menyebarkan syiar Islam. Perancangan Baginda S.A.W. yang teliti dan teratur telah menghasilkan satu jentera perang walaupun kecil tetapi seimbang dan berupaya menghadapi musuh. Strategi berkesan yang digunakan telah memerangkap pihak musuh dalam keadaan yang tidak dijangkakan. Setiap perancangan dan pelancaran operasi ketenteraan telah dipimpin oleh Baginda S.A.W. sendiri. Di bawah kepimpinan Baginda S.A.W., tentera-tentera Islam telah dididik dan dilatih dengan peraturan moral, keimanan yang teguh bagi menghidupkan keyakinan dalam hati serta mempersiapkan aspek psikologi dan jasmani. Hasil strategi peperangan dan pertahanan yang berlandaskan kepada AlQuran dan kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W. telah menjamin kejayaan......

Words: 7210 - Pages: 29

Assignment Wasiat

...Pemberitahuan wasiat Oleh: Khairiah bt Abd Latif OUM Pahang 2015 Wasiat adalah pesanan pewasiat kepada waris-warisnya mengenai pembahagian dan penyelesaian harta pusaka dan hutang dunia dan akhirat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, “Bukanlah seorang Muslim sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan disimpan di bawah kepalanya.” (Petikan daripada sahih al-Bukhari) Bagaimanakah Cara Anda Memberitahu Waris Berkaitan Penulisan Wasiat? 1) Melantik Pentadbir Sebagai Wakil Pentadbir akan memberitahu waris berkaitan wasiat dan melunaskan segala hutang si mati atau apa-apa perkara yang belum sempat dilaksanakan oleh pewasiat barulah dibahagikan harta lebihan kepada ahli waris. Pentadbir akan membahagikan wasiat kepada waris-waris mengikut faraidh ataupun mengikut cara yang dikehendaki oleh pewasiat. Satu dokumen wasiat akan diberikan kepada pewasiat yang mana di dalamnya mengandungi beberapa maklumat yang mesti diisi oleh pewasiat. Pentadbir boleh didapati daripada Amanah Raya atau Firma Guaman yang diiktiraf atau mana-mana ejen penulis wasiat. 2) Secara Lisan Wasiat secara lisan adalah lebih mudah kerana pewasiat boleh memberitahu terus berkaitan penulisan wasiat kepada waris. Wasiat secara lisan mengikut hukum syarak adalah sah sekiranya semua syarat untuk membuat wasiat ditepati. Walau bagaimanapun, prosedur untuk menuntut wasiat adalah kerana perlu ke mahkamah......

Words: 312 - Pages: 2

Syariah Card

...‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 2. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata: “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” 3. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” 4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” 5. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” 1. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’: “Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia......

Words: 728 - Pages: 3

Aqidah

...seluruh alam. Maka kita boleh bandingkan dengan penciptaan lampu oleh manusia yang hanya dapat menerangi tempat yang terhad dan mempunyai banyak kelemahan. Seterusnya, perhatikanlah pula sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia yang sangat teratur dan sudah pasti ada Pencipta yang menciptakannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Terdapat dua perkara utama yang menjadi teras utama dalam perbincangan mengenai akal ini iaitu jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah S.W.T dan yang kedua pemikiran yang dibuat adalah untuk mengenal Allah S.W.T dan bukan untuk mencari bukti kewujudan Allah S.W.T kerana kewujudan Allah S.W.T itu adalah pasti diyakini dengan teguh oleh hamba-hambaNya. Dalam sebuah hadith daripada Ibnu ‘Abbas r.a, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud “ Fikirkanlah mengenai apa jua (yang diciptakan Allah) tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah”. Manusia tidak boleh memikirkan zat Allah S.W.T kerana segala yang terlintas dalam fikiran manusia adalah baru dan tidak dapat terjangkau zat Allah S.W.T pada pemikiran manusia. Dalam surah Al-Fathir, ayat 11 Allah S.W.T berfirman yang bermaksud “ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (lelaki dan perempuan). Dan tidak seorang perempuan mengandung dan tidak (pula) melahirkan (anak yang dikandungnya) melainkan dengan keadaan yang diketahuiNya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi......

Words: 6847 - Pages: 28

Perlembagaan Malaysia

...keistimewaan dalam kelainan antara sesama bangsa yang berbeza dalam pada menetapkan keluasan ajaran Islam. Ia adalah dua perbahasan yang berbeza tetapi tidak terpisah. Mempertahankan ketuanan sesuatu bangsa di tempat mereka adalah fitrah manusia itu sendiri yang lahir dari mencintai bangsa sendiri secara tabi'e. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah ditanya: ‫يا رسول اهلل امن العصبية أن يحب الرجل قومه؟‬ Maksudnya: ”Wahai! Rasulullah, adakah dari kalangan Asabiyyah, seseorang itu sayang kaumnya sendiri?" Rasulullah s.a.w. menjawab: ‫ال ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم‬ Maksudnya: 6 "Tidak... Akan tetapi Asabiyyah adalah seseorang itu membela kaumnya ke atas kezaliman..."7 Dari hadis ini, ianya menjadi panduan kepada kita bahasawanya, asal kecintaan kepada bangsa dan tanah air adalah suatu perkara yang diraikan di dalam syarak, kerana ianya adalah fitrah manusia. Cinta kepada tanah air dan bangsa inilah yang mendasari konsep ketuanan Melayu, jika ianya difahami secara adil. Rasulullah s.a.w. sendiri menzahirkan rasa kecintaan terhadap tanah air baginda s.a.w. yang tercinta, iaitu bumi Makkah, sebagaimana dalam sabda baginda s.a.w. ketika keluar berhijrah meninggalkan bumi Makkah tersebut: ‫ك‬ ِ ‫ما أطيبكِ من بلد ، وأحب ِ إل َ ، ولوال أن قومّي أخرجونّي من ِ ما سكن ُ غير‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫َك ّي‬ Maksudnya: ”Alangkah indahnya engkau (wahai Makkah) selaku tempat kediaman dan engkaulah yang paling ku cintai. Andai bukan kerana kaumku......

Words: 4705 - Pages: 19

Hadis

...characteristic and how to settle it up if have some problem within the period. 2. Hadis That Related That Related To Accountancy عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهو نة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 3. Biography Of The First Narrator1 3.1 Who is she? Marriage Particulars: Name : Aisya Siddiq Binti Abu Bakr as-Siddiq. Tribe Name : Quraysh. Status Before The Marriage : Bachelor Girl (She was the only Bachelor girl among the wives of the Rasulullah). Year of her marriage with Rasulullah : 10 Nubuwwat (10th Year of Prophesy) (Contradiction in Year). Rasulullah Paid Her Mahar : 500 Dirhams. Years With The Rasulullah : 9 Years. Date of Expiration : 17th Ramadan-ul-Mubarak in 58 Hijri in the Caliphate of Maviya (RA). Total Age : 66 Years. Number of A hadith Narrated : 2210 3.2 The History Saidatina Aisya R.A Binti Abu Bakr life story proves that women can overcome a men in knowledge and be able to overcome the educator to scholars and experts in various fields. Her life is also a proof of the ability of women to......

Words: 2681 - Pages: 11

Abyssal of Nothingness

...Bukhari dan Muslim) Pernah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu mengucapkan kepadanya ‘Assalaamu’alaikum’. Salamnya dijawab dan dia pun duduk, lalu Rasulullah SAW bersabda: ‘Sepuluh’. Sebentar kemudian, datang pula lelaki lain kepadanya lalu mengucapkan, ‘Assalaamu’alaikum warahmatullah’. Rasulullah SAW menjawab salamnya itu sementara dia duduk, lalu Rasulullah SAW bersabda: ‘Dua puluh’. Akhirnya, datang seorang lelaki sambil mengucapkan ‘Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh’, lalu Rasullullah SAW menjawab salamnya, maka dia pun duduk. Rasulullah SAW bersabda: ‘Tiga puluh kebajikan (pahala). (HR Abu Daud dan At Tirmidzi) Perkara pertama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam (saw) sampaikan ketika berada di al-Madinah a-Munawwarah adalah: "Wahai manusia, berikanlah salam, berilah makan, jalinkanlah silaturahim, solatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur nescaya kamu akan memasuki syurga dengan selamat sejahtera (Riwayat Ahmad no 24513, Ibn Majah no 3374, al-Baihaqi dalam al-Syu'ab no 8490).   Antara kelebihan salam yang paling utama ialah ia menimbulkan kemesraan yang menjadi asas kasih sayang. Sementara kasih sayang menjadi penyebab rahmat dan keimanan dan seterusnya mendapat syurga Allah, (Riwayat Muslim no 203, al-Tirmizi no 2699).   Antara hukum hakam yang menarik mengenai salam adalah:   1- Makruh memberi salam dengan ucapan "Alaikumus salam". Rasulullah s.a.w. bersabda apabila Jabir r.a. memberi salam dengan lafaz......

Words: 711 - Pages: 3

Riba

...dengan nilai RM18,000. Maka lebihan nilai hutang pokok tersebut yang bernilai RM 8000 itu adalah riba. Bgi keadaan yang kedua, En Ramli menjual kereta dengan harga RM40,000 secara tangguh dalam tempoh 5 tahun. Disebabkan pembeli tidak dapat membayar dalam tempoh yang dijanjikan, En Ramli memanjangkan lagi tempoh pembayaran dengan menambahkan hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maka tambahan yang dikenakan itu adalah riba. 3 Pengharaman Riba Islam telah melarang riba ummahnya mengambil apa jua jenis riba dan larangan ini dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Suunah. 1 Larangan Riba di dalam Al-Quran Pengharaman riba yang dijelaskan dalam al-Quran berdasarkan kepada empat peringkat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam masa yang berlainan. Sehubungan dengan itu, ulama membahagikan nas-nas riba kepada empat bahagian. Keempat-empat kumpulan nas itu disusun mengikut tertib turunnya sesuai dengan strategi penghapusan amalan riba yangtelah bertapak lama dalam kehidupan manusia. Larangan pertama dibuat melalui Surah Ar Rum ayat 39 yang berbunyi: [pic] Terjemahan: Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya......

Words: 3674 - Pages: 15

Raheeq Makhtum Malay

...SEERAH NABAWIYYAH Al-Raheeq al-Makhtum Syeikh Safy al-Rahman al-Mubarakfuriyy India Pemenang Hadiah Pertama Pertandingan Seerah Rabitah Alam Islam, Mekkah PERANAN & PERLUNYA RIWAYAT HIDUP RASULULLAH DALAM MEMAHAMI ISLAM   Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah ini sama dengan membaca dan menala'ah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala. Tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad Sallallahu 'alahi Wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut: 1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan......

Words: 129247 - Pages: 517

Ar Rahnu Contract

...1-5   Ayat Mekah (Makkiyyah) Dan Ayat Madinah (Madaniyyah)   al-Quran turun ke atas Nabi s.a.w. secara beransur-ansur selama 23 tahun, kebanyakan waktunya Nabi s.a.w. berada di Mekah. Firman Allah Ta‘ala (al-Isra’ 17:106) - Maksudnya:   Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bahagian demi bahagian.     Oleh sebab itu, para ulamak telah membahagikan al-Quran kepada: 1. al-Makki: iaitu ayat yang turun ke atas Nabi s.a.w. sebelum hijrah. 2. al-Madani: iaitu ayat yang turun ke atas Nabi s.a.w. selepas hijrah. Berdasarkan perkara ini, kita dapati firman Allah Ta‘ala (al-Maidah 5:3) - Maksudnya:   Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu jadi agama bagimu.   Kita dapati ayat ini tergolong dalam bahagian al-Madaniyyah walaupun ianya turun ke atas Nabi s.a.w. pada hari Haji di Arafah (yang letaknya di persekitaran Mekah). Umar pernah berkata:   قد عرفنا ذلك اليوم ، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم،   نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.[1] Maksudnya:   Kami mengetahui hari itu dan tempat di mana ayat itu turun ke atas Nabi s.a.w. Ianya telah turun semasa Baginda s.a.w. berada di Arafah pada hari Jumaat. Perbezaan Bentuk Dan Isi Ayat Makkiyyah Dan Madaniyyah   Di antara perbezaan kedua-dua bentuk ayat ini ialah: 1. Ayat Makkiyyah lebih kuat caranya dan......

Words: 1870 - Pages: 8

Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane

...yang wajib dimiliki oleh setiap muslim untuk memastikan penggabungan dengan agama ini merupakan penggabungan yang sah dan benar. Firman Allah Subhanahu Wata'ala: ‫ُﻮ ﺳ ﱠﺎﻛﻢ ﺍﹾﻟﻤُﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﹸ ﻭﻓِﻲ ﻫﺬﹶﺍ ِﻟﻴ ﹸﻮﻥ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ﺷﻬِﻴﺪًﺍ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭَﺗ ﹸﻮُﻮﺍ ﺷﻬﺪَﺍﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺎﺱ‬ ِ ‫َﹶْ ﹸ ْ َ ﻜ ﻧ ُ َ َ َ ﻨ‬ َ ‫ﻫ َ َ ﻤ ﹸ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ﹶ ْﻞ َ َ َ ﻜ ﹶ ﱠ ﺳ ﹸ‬ Dia menamakan kamu: Orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). (Surah Al-Hajj 22: Ayat 78). 3 Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________ Bab 1 Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam Kitabullah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah s.a.w. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari angkatan Salafus-Saleh serta para Imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama. Bagi memastikan saya benar-benar Muslim dalam akidah maka saya mestilah beriman dengan perkara-perkara berikut: 1. Saya......

Words: 49366 - Pages: 198

Gascoyne

...mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk. Allah s.w.t telah memfardhukan ibadat Haji pada tahun kesembilan hijrah dan Nabi Muhammad s.a.w tidak pernah mengerjakan ibadat Haji kecuali Haji Wida'. Dalil dari hadis: Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Islam dibina atas lima rukun." Baginda s.a.w. menyebut di antaranya ialah ibadat Haji. Sabda Rasulullah s.a.wyang bermaksud: "Tidak ada ganjaran bagi Ibadat Haji yang mabrur kecuali Syurga." Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Sesiapa yang mengerjakan ibadat Haji dan tidak sekali-kali menyetubuhi isterinya juga tidak melakukan maksiat nescaya dia kembali suci bersih sebagaimana hari dia dilahirkan." SabdaRasulullah s.a.w yang bermaksud: "Wahai umatku semua, sesungguhnya Allah s.w.t. memfardhukan ibadat haji kepada kamu, oleh itu kamu hendaklah mengerjakan ibadat haji." Lalu seorang lelaki bertanya Baginda s.a.w.: "Adakah wajib dikerjakan pada setiap tahun, wahai Rasullullah?" Rasulullah s.a.w.hanya diam sehinggalah lelaki tersebut bertanya kali ketiga lantas Baginda s.a.w. menjawab: "Jika aku katakan ya, nescaya kamu wajib mengerjakan pada setiap tahun, oleh itu kerjakanlah ibadat haji ketika kamu berkemampuan." Semua imam-imam bersependapat bahawa ibadat Haji adalah fardhu, malah ia adalah rukun Islam kelima dan ia juga fardhu yang perlu dikerjakan......

Words: 24634 - Pages: 99