Το πλεονέκτημα μιας εταιρείας που σήμερα χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό

In: Business and Management

Submitted By Sugarpuffiepixie
Words 3776
Pages 16
Το πλεονέκτημα μιας εταιρείας που σήμερα χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό, μπορεί στο μέλλον να αποδειχτεί τροχοπέδη.
Του Clayton M. Christensen
ΜΙΤ Sloan Management Review
Oι απόψεις που ακολουθούν, βασίζονται στο βιβλίο του Clayton M. Christensen σχετικά με τις επαναστατικές στρατηγικές καινοτομίες με τίτλο «Όταν οι Νέες
Τεχνολογίες Οδηγούν Μεγάλους Οργανισμούς στην Αποτυχία».
Τι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Είναι εκείνο το χαρακτηριστικό ιδίωμα της δράσης μιας εταιρείας που τη διαφοροποιεί από τις άλλες.
Αυτό το ιδίωμα ανάγει τις ρίζες του είτε στο πεδίο της παραγωγής είτε στο πεδίο της εμπορίας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που να έχουν καθολική εφαρμογή, ανεξάρτητα από τη συγκυρία της εποχής ή το είδος της αγοράς. Υπάρχουν όμως λαμπρά παραδείγματα που καταγράφουν πολιτικές.
H ιστορική αναδρομή διδάσκει πως το πλεονέκτημα μιας εταιρείας που σήμερα χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό, μπορεί να αποδειχθεί τροχοπέδη αύριο, αν οι υπεύθυνοι στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας δεν συντονιστούν και δεν κατανοήσουν έγκαιρα τις δομικές αλλαγές του περιβάλλοντός τους.
Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αντιμετωπίζεται συχνά από τους υπεύθυνους στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας με θρησκευτικό δέος. H ρητή ή άρρητη επιθυμία να αντιγράψουν τις στρατηγικές εκείνες που έχουν οδηγήσει κάποιες άλλες εταιρείες στην κορυφή της επιτυχίας είναι έντονη και δελεαστική.
Eίναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως, σε διάφορες χρονικές στιγμές της ιστορίας συγκεκριμένων κλάδων, παράγοντες διαμετρικά αντίθετοι μεταξύ τους έχουν αποδειχθεί πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, η έμφαση που έδωσε ο Henry Ford στην εστιασμένη παραγωγή, αποτέλεσε τον παράγοντα-κλειδί που τον οδήγησε στην επιτυχία. O ίδιος παράγων-κλειδί οδήγησε την General
Motors
στο ευρύ φάσμα των προϊόντων της. Σήμερα, τα μη…...

Similar Documents

‘Στρατολόγηση Και Διατήρηση, Θεωρητική Ανασκόπηση, Καλές Πρακτικές Και Μελέτη Περίπτωσης Της Kpmg.’

...Resources Management), η οποία ασχολείται με όλα τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν την αντιμετώπιση και διαχείριση του ανθρώπινου πόρου μέσα στην επιχείρηση, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα όχι απλώς τη συμβατότητα με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, αλλά και τη συμβολή τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην επίτευξή της. Αν και αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα ευρύ φάσμα εργασιών, η εργασία αυτή έχει ως θέμα δυο από αυτές, τη στρατολόγηση και τη διατήρηση (recruitment and retention). Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: ▪ Στο πρώτο μέρος παρατίθεται σύντομη βιβλιογραφική έρευνα, με γνωστικό αντικείμενο τη στρατολόγηση και διατήρηση. Στα πλαίσιά της παρουσιάζονται και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξή τους από επιχειρήσεις. ▪ Στο δεύτερο μέρος, γίνεται ανάλυση μιας πραγματικής εφαρμογής-case study της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων KPMG, για να γίνει αντιληπτό πώς αναπτύσσονται μέθοδοι για της παραπάνω ενέργειες, οι οποίες να συμβαδίζουν με την εκάστοτε στρατηγική της επιχείρησης και να ανταποκρίνονται στο ευμετάβλητο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων. ▪ Τέλος, επισημαίνονται κάποια συμπεράσματα τα οποία αναπτύσσονται τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης που μελετάται (KPMG) όσο και σε επίπεδο γενικά των ενεργειών της Στρατολόγησης και Διατήρησης. ii) Παρουσίαση του σκοπού της εργασίας Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνειδητοποίηση του ρόλου που έχει αποκτήσει η Στρατολόγηση και Διατήρηση, αλλά και γενικά η......

Words: 2506 - Pages: 11

Η Δημιουργία Και Η Διατήρηση Του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Της Costa Navarino, Του Πρώτου Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο

...Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου. Η ΤΕΜΕS Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, που συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικής περιοχής υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Δημιουργούνται υποδομές που θα διαφυλάσσουν και θα προβάλλουν το φυσικό πλούτο και την αυθεντική φυσιογνωμία της περιοχής. Το όνομα του προορισμού δεν έχει δοθεί τυχαία από τους ιδιοκτήτες, καθώς το πρώτο συνθετικό προέρχεται από το επίθετο του ιδρυτή Β. Κωνσταντακόπουλο αλλά και από την λατινική λέξη costa που σημαίνει ακτή. Το δεύτερο συνθετικό προέρχεται από τον κόλπο του Ναβαρίνου όπου έγινε η γνωστή σε όλους ναυμαχία του Ναβαρίνου. Η πρώτη φάση της Costa Navarino αναπτύσσεται σε δύο παραθαλάσσιες εκτάσεις, το Navarino Dunes και το Navarino Bay. Tο Navarino Dunes περιλαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, τo «The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino» και το «The Westin Resort, Costa Navarino». Τα δύο ξενοδοχεία διαχειρίζεται η Starwood Hotels & Resorts. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, που είναι εμπνευσμένος από τα τοπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα παλιά αρχοντικά της Μεσσηνίας, έχει αναλάβει το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη, το οποίο φημίζεται για την έμφαση που δίνει στην εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Τη μελέτη της εσωτερικής......

Words: 6264 - Pages: 26

Processed Ppp

...Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται, όπως γίνεται αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, με τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής. Αυτά τα έργα υποδομής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, οι γέφυρες, τα λιμάνια, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα μεγάλα κυβερνητικά ή δημόσια κτίρια, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Η χώρα μας σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην κατασκευή αυτών των έργων υποδομής μέσω της κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης (ΠΔΕ), με εξαίρεση τα «μεγάλα έργα», που κατασκευάστηκαν με συμβάσεις παραχώρησης, με μερική ή ολική χρηματοδότηση. Όμως, η δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, με το σημαντικά μεγάλο δημόσιο χρέος αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική μείωση των κοινοτικών πόρων και την Δ΄ προγραμματική περίοδο δημιούργησε την ανάγκη για εξεύρεση και υιοθέτηση άλλων λύσεων. Μια τέτοια λύση, που τυχαίνει διεθνούς αποδοχής, είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα με σκοπό την κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος και της στρατηγικής που ακολουθείται (στο βαθμό που ακολουθείται) αναφορικά με το θεσμό των ΣΔΙΤ στη χώρα, καθώς και τη διαπίστωση της συνάφειας των εγκεκριμένων και των σε διαδικασία έγκρισης προς υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ με τις αρχές των ΣΔΙΤ......

Words: 10751 - Pages: 44

Marketing

...ξεκινάει το 1927, όταν μία ομάδα μετόχων ανοίγει ένα εργοστάσιο παραγωγής σοκολάτας στην οδό Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Φιλοδοξία τους ήταν να γίνουν αναγνωρισμένοι σοκολατοποιοί ! Τα θεμέλια του σημερινού επιχειρηματικού βεληνεκούς της ΙΟΝ – ως μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες σοκολατοειδών και ζαχαρωδών προϊόντων – μπαίνουν μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με έδρα τον Πειραιά η εταιρεία θέτει τις βάσεις του σημερινού δικτύου πωλήσεων και διανομής της εταιρείας, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σταδιακά έρχεται η επέκταση της εταιρείας σε νέους κλάδων ζαχαρωδών, όπως: τσίχλες, γκοφρέτες και σοκοπάστες. Σήμερα, σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον η ΙΟΝ παραμένει μία αμιγώς ελληνική σοκολατοποιία και διατηρεί αναλλοίωτη τη γεύση και την ποιότητα των προϊόντων της. Το όνομα της εταιρείας προέρχεται από το αρωματικό λουλούδι ίον το εύοσμον, που είναι γνωστότερο σε όλους με το όνομα μενεξές. Ο μενεξές υπήρξε για εκατοντάδες χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή φυτά στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Τα άνθη του μενεξέ χρησιμοποιούνταν ευρέως στην παρασκευή γλυκισμάτων, ενώ το μέλι των ανθών του ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλη την Ευρωπη. Η απόλυτη ποιότητα και αξιοπιστία είναι οι κύριοι στόχοι της ΙΟΝ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, τόσο για τα προϊόντα που παράγει όσο και τη σχέση της με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές της και τους εργαζόμενους της. Σκοπός της εταιρείας......

Words: 3159 - Pages: 13

Xinaris

...τις εσωτερικές λειτουργίες μιας εγχώριας επιχείρησης. Η επιχείρηση με την οποία επιλέξαμε να ασχοληθούμε είναι η εταιρεία Ξιναρής Λτδ, εισαγωγέας επίπλων και διακοσμητικών σπιτιού στην Κύπρο. Επιλέξαμε την εν λόγω επιχείρηση , επειδή είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα της, που κατάφερε παρά την οικονομική κρίση να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο. Στηριζόμενοι στις πληροφορίες που μας έδωσε ο υπεύθυνος λειτουργιών, κος Πέτρος Κομοδίκης, για την επιχείρηση, στη συνέχεια θα αναπτύξουμε τις πληροφορίες αυτές σχετικά με το περιβάλλον, την οργάνωση και τις λειτουργίες του κάθε τμήματος ξεχωριστά της εταιρείας. Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας, διαμορφώσαμε και προτείναμε εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση της μελλοντικής πορείας της εταιρείας Ξιναρής Λτδ. Ιστορικό εταιρείας Η εταιρεία Ξιναρής ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1957, με αφετηρία τη Λευκωσία, από τον ιδρυτή της Πόλυ Ξιναρή. Αρχικά, οι δράσεις της εκτελούνταν σε ένα μικρό εργαστήρι όπου λειτουργούσε ως κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία προμήθευε άλλους επιπλοποιούς κάνοντας εξαγωγές κυρίως στην Αγγλία. Ωστόσο, λόγω του ό,τι το εργαστήρι αυτό δεν ήταν αρκετό για τις απαιτούμενες δραστηριότητες της, ο Πόλυς Ξιναρής ξεκίνησε χωρίς καμία απολύτως επιπρόσθετη βοήθεια το κτίσιμο ενός μεγαλύτερου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά, προκειμένου έτσι να ικανοποιούνται τις ολό ένα και αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας. Τη δεκαετία του '60, ο......

Words: 4601 - Pages: 19

Merck Case Study

...Εισαγωγή Η αρχή της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσε για τις φαρμακευτικές βιομηχανίες το χρονικό ορόσημο, όπου άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα ανάπτυξης και κερδοφορίας για το συγκεκριμένο χώρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι παρατηρήθηκαν, σημαντικές μειώσεις στις πωλήσεις φαρμάκων και συνεπώς των κερδών, καθώς και πολύ μεγάλες πτώσεις στις τιμές των μετοχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μία από τις κυρίαρχες εταιρείες του χώρου των φαρμάκων η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τις εξελίξεις της δεκαετίας ήταν η Merck. Αν συλλογιστεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος κλάδος προερχόταν από μία περίοδο τεράστιας άνθισης της κερδοφορίας (πριν το 1990), αξίζει να γίνει μία ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν την αρνητική μεταστροφή διερευνώντας τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Προκλήσεις εταιρείας Αναλύοντας το εξωτερικό μακροπεριβάλλον, θα πρέπει να σταθεί κανείς στη νομοθετική ρύθμιση των Waxman-Hatch (1984) στις Η.Π.Α. κατά την οποία μειώθηκαν ουσιαστικά τα εμπόδια εισόδου των γενοσήμων φαρμάκων (generics) στην αγορά. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση, επιταγχύνθηκαν δραστικά οι διαδικασίες εγκρίσεων των φαρμάκων αυτού του τύπου, καθώς δεν απαιτούνταν πλέον χημικοί και βιολογικοί έλεγχοι προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Έτσι, οι εταιρείες παρασκευής των γενοσήμων φαρμάκων, απουσία των κλινικών δοκιμών αλλά και των δαπανών για την έρευνα καθώς πρόκειται για αντιγραφές φαρμάκων, είχαν σημαντικές μειώσεις στα......

Words: 237 - Pages: 1

Παλιά Θέματα Οδε Ασοεε Εαρινου 2012-2013

...τρία θέματα. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 1. Με τη χρήση διαγραμματικής απεικόνισης να σχολιάσετε το κλασικό υπόδειγμα προσδιορισμού της ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές προϊόντος, εργασίας και χρήματος. Να αναλύσετε το φαινόμενο της διχοτόμησης του κλασικού υποδείγματος. 2. Τι είναι και πώς εξάγεται διαγραμματικά η καμπύλη IS; Με τη χρήση της κατάλληλης διαγραμματικής απεικόνισης, να περιγράψετε τι θα συμβεί στη θέση της καμπύλης IS στην περίπτωση που μειωθούν, είτε οι έμμεσοι φόροι, είτε οι εισαγωγές. 3. Να σχολιάσετε τις σημαντικότερες μορφές ανεργίας. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 1. Να σχολιάσετε το σχήμα της καμπύλης LM. Εάν η καμπύλη IS τέμνει την καμπύλη LM στην κεϋνσιανή περιοχή, να περιγράψετε τη μέθοδο οικονομικής πολιτικής που θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική για την επίτευξη μακροοικονομικής ισορροπίας. 2. Να αναλύσετε με τη χρήση διαγράμματος τα οικονομικά φαινόμενα του πληθωριστικού κενού και του αντιπληθωριστικού κενού. 3. Να σχολιαστούν οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 1. Έστω ότι στην οικονομία ισχύει το προοδευτικό σύστημα φορολογίας και η επένδυση προσδιορίζεται από τη μεταβολή του εθνικού εισοδήματος. Με τη χρήση των κατάλληλων αλγεβρικών σχέσεων, να δείξετε πως προκύπτει ο σύνθετος ή κόλουρος πολλαπλασιαστής. 2. Να σχολιάσετε τα κυριότερα είδη πληθωρισμού. 3. Να αναλύσετε με την παράθεση των κατάλληλων αλγεβρικών σχέσεων, τη θεωρία της ιδιωτικής συνάρτησης κατανάλωσης που βασίζεται στην υπόθεση του μονίμου εισοδήματος. Εξετάσεις......

Words: 69073 - Pages: 277

The Industry

...Sandoz, Ciba-Geigy (το προϊόν μιας συγκέντρωση μεταξύ της Ciba και Geigy), Novartis2 κλπ. Οι περισσότεροι είναι ακόμα ισχυρή today3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου πολλές από αυτές τις εταιρείες χημικών μεταφέρονται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και άλλα συνθετικά χημικά προϊόντα και σταδιακά εξελίχθηκε σε παγκόσμιους παίκτες. Η εισαγωγή και η επιτυχία της πενικιλίνης στις αρχές της δεκαετίας σαράντα και τη σχετική επιτυχία των άλλων καινοτόμων φαρμάκων, θεσμοθετημένη έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) των προσπαθειών στον τομέα 4. Η βιομηχανία επεκτάθηκε γρήγορα στην δεκαετία του εξήντα, που επωφελούνται από τις νέες ανακαλύψεις και μια χαλαρή ρυθμιστική περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής βουίξει δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περίοδο η παγκόσμια οικονομία ευημερούσε. Η βιομηχανία μάρτυρες σημαντικές εξελίξεις στην δεκαετία του εβδομήντα με την εισαγωγή αυστηρότερων ρυθμιστικοί έλεγχοι, ιδίως με την εισαγωγή των κανονισμών που διέπουν την κατασκευή »Generics'5. Οι νέοι κανονισμοί ανακληθεί μόνιμη διπλώματα ευρεσιτεχνίας και καθόρισε σταθερές περιόδους για προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα επώνυμα προϊόντα, αποτέλεσμα της οποίας στην αγορά των «επώνυμα generics'6 προέκυψε. 2. Περιβαλλοντική Ανάλυση (PEST) Τεχνολογικές εξελίξεις, τα αυστηρότερα γενικά έξοδα κανονιστική συμμόρφωση, σχεδίες λήξης πατεντών και πτητικών εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει προβεί στη σύγχρονη φαρμακευτική βιομηχανία μια όλο σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρακάτω...

Words: 324 - Pages: 2

Μελέτη Της Επιχειρηματικής Στρατηγικής Της Ελληνικής Εταιρείας Ιον Του Κλάδου Σοκολατοβιομηχανίας

...«Επιχειρησιακή Στρατηγική I» Θέμα: «Μελέτη της επιχειρηματικής στρατηγικής της ελληνικής εταιρείας ΙΟΝ του κλάδου σοκολατοβιομηχανίας» Επιμέλεια εργασίας: Κούλης Χρήστος - Α.Μ: 2147 Πετούσης Σπυρίδων - Α.Μ: 2016 Κωστόπουλος Αθανάσιος - Α.Μ: 2000 Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Παπαδημητρίου Δήμητρα Μυλώνη Βαρβάρα ΠΑΤΡΑ , 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο μάθημα της επιχειρησιακής στρατηγικής του χειμερινού εξαμήνου του 2013, ασχοληθήκαμε στην εργασία του εξαμήνου του μαθήματος με την ανάλυση της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε του κλάδου της σοκολατοβιομηχανίας, μελετώντας το μίκρο - περιβάλλον της ΙΟΝ Α.Ε. Παράλληλα εξετάσαμε τον ανταγωνισμό του κλάδου σοκολατοβιομηχανίας στον οποίο υπάγεται η ΙΟΝ, καθώς επίσης τις δυνάμεις αλλαγής του άμεσου κλαδικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της επιχειρηματικής στρατηγικής που ακολουθεί η ΙΟΝ Α.Ε, προτείνοντας νέες επιχειρηματικές στρατηγικές κατευθύνσεις τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει η εταιρεία ενισχύοντας την δυναμική της σε μια περίοδο υψηλού ανταγωνισμού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΝ Α.Ε -5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η - ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ -6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΝ Α.Ε - Η ΙΟΝ Α.Ε αποτελεί την ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο της σοκολατοβιομηχανίας στην Ελλάδα κατέχοντας το 30% περίπου των συνολικών πωλήσεων των επιχειρήσεων παραγωγής......

Words: 1404 - Pages: 6

Financial Crisis and Market Regulation

...Πατρών Οικονομάκης Γεώργιος,Επίκουρος Καθηγητής Παν/μιου Πατρών Πάτρα, 2011 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Συριόπουλο Κωσταντίνο, καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις γνώσεις και τις συμβουλές του κατά την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, δε θα πρέπει να παραλείψω, να ευχαριστήσω τις συμφοιτήτριές μου, Κουτρούλη ‘Εφη, Παπαδοπούλου Ολυμπία και Τζίφα Μαρία με τις οποίες μοιραστήκαμε τις απόψεις μας, ανταλλάξαμε γνώσεις και περάσαμε δημιουργικό χρόνο μαζί. Τέλος, αλλά όχι τελευταία θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους γονείς και τα αδέρφια μου που με στηρίζουν σε όλη την πορεία μου και με ενδυνάμωσαν στις δύσκολες στιγμές που παρουσιάστηκαν. 2 Στους γονείς μου, Στάθη & Φωτεινή 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………………….7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κρίσεις του παρελθόντος 1.1 Ιστορική Εξέλιξη ορισμένων κρίσεων στο παρελθόν…………………………...9 1.1.1 Η Μεγάλη Ύφεση του 1929 – 1939……………………………………...9 1.1.2 Η ιαπωνική τραπεζική κρίση του 1990-1999 …………………...……...10 ......

Words: 23049 - Pages: 93

Competitiveness

...ανάπτυξης των χωρών και της επικράτησης αυτών στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η Ελληνική Οικονομία από το 1996 και για μία σειρά ετών επέδειξε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά η ανταγωνιστικότητα της , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, παρέμεινε διαχρονικά χαμηλή. Αυτό συνέβη διότι, η ανάπτυξη της χώρας τροφοδοτήθηκε στην ουσία από την τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, (που έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα) και όχι μέσω της τόνωσης της πλευράς της προσφοράς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η υστέρηση ανάπτυξης των παραγόντων που οδηγούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το συνακόλουθο διαχρονικό έλλειμμα που παρατηρείται στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας. Σκοπός της εργασίας είναι η κατάδειξη του ελλείμματος στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και η προσπάθεια σύνταξης προτάσεων για την ενίσχυση της. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή............................................................................................................Σελ 2-3 Ανταγωνιστικότητα - Ορισμός και προσδιοριστικοί παράγοντες......................Σελ 2-4 Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.................................................Σελ 4-7 Πίνακας και διαγράμματα.............................................................................Σελ 7-8 Προτάσεις ενίσχυσης Ελληνικής ανταγωνιστικότητας......................................Σελ.8-11 Μελέτη περίπτωσης-Το μοντέλο ανάπτυξης του χειμερινού τουρισμού στη......

Words: 4880 - Pages: 20

Business

...Κεφάλαιο 1 © Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης Στ ρ ατ η γ ι κ ή τ ων Ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν Β . Πα π αδ ά κ ης - 2 013 6 Το ανταγωνιστικό τοπίο του 21ου αιώνα • Επι κί νδυνος ο επι χειρηματικός κόσμος: – Ραγδαίες αλλαγές στα σύνορα των βιομηχανιών και τα όρια των αγορών – Οι συμβατικές / παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος χάνουν την αποτελεσματικότ ητ ά τους – Απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις για παγκόσμια ανταγωνιστικότ ητ α – Σοβαρές οι συνέπειες της αποτυχίας • Στρατηγι κή ανάπτυξης και Αναδυόμενη Στρατηγική (Developing and Implementing) – Επιτρέπει προγραμματ ισμέ νες ενέργειες και όχι απλές αντιδράσεις – Βοηθάει στο συντονισμό της στρατηγικής των τμημάτων © Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης “Χωρίς στρατηγική ο οργανισμός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, κάνοντας κύκλους.” J oe l Ross and Micha el Kami “Quote” © Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης 1. The First Strategists Practical Lessons Pericles Opportunity waits for no m an Pericles Do not m ake any conquests during the war Epaminondas Defeat the enem at the strongest point, not at the weakest y Alexander the Great Decisions can only be m ade when the circum stances arise © Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης Στ ρ ατ η γ ι κ ή τ ων Ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν Β . Πα π αδ ά κ ης - 2 013 7 “Χωρίς στρατηγική ο οργανισμός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, κάνοντας κύκλους.” J oe l Ross and Micha el Kami “Quote” © Βα σ ίλη ς Παπα δάκ......

Words: 20913 - Pages: 84

 Plans Are Nothing; Planning Is Everything

.................................................................. 7 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ......................................................................................8 1.1 1.2 1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ............................................................. 8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ......................................................................... 13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ......................................................................... 14 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .........................................................................................................16 2.1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ................................................................... 16 2.1.1 Περιγραφή των συνθηκών ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στη σημερινή αγορά 16 2.2 τεχνολογικη αναπτυξη........................................................................................ 17 2.2.1 Στροφή των επιχειρήσεων στην επιλογή και εγκατάσταση συστημάτων Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)..................................................................17 3 4 ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................20 3.1 3.2 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 διοικηση εργου (project management) .............................................................. 20 προγραμματισμος επιχειρησιακων πορων (enterprise resource......

Words: 16147 - Pages: 65

Nestle

...Η NESTLE ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Βασικός παράγοντας που οδήγησε στην πρώιμη ιστορία της εταιρείας Nestle ήταν η αναζήτηση για μια υγιή, οικονομική και εναλλακτική λύση για το μητρικό θηλασμό για τις μητέρες που δεν μπορούσαν να θηλάσουν τα μωρά τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 ο Henri Nestle άρχισε να πειραματίζεται με διάφορους συνδυασμούς από αγελαδινό γάλα, αλεύρι σίτου και ζάχαρη σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην καταπολέμηση του προβλήματος της παιδικής θνησιμότητας λόγω υποσιτισμού. Ονόμασε το νέο προϊόν Farine Lactee Henri Nestle. Πρώτη εφαρμογή του νέου αυτού προϊόντος ήταν ένα πρόωρο βρέφος που δεν δεχόταν ούτε το γάλα της μητέρας του ούτε κανένα από τα συμβατικά υποκατάστατα και θα πέθαινε σύμφωνα με τους τοπικούς γιατρούς. Οι άνθρωποι αναγνώρισαν την αξία του νέου προϊόντος μετά την επιτυχημένη διάσωση του βρέφους από βέβαιο θάνατο σηματοδοτώντας την επιτυχημένη διάθεση του σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Επίσης, ο Henri Nestle έδειξε μεγάλη κατανόηση στη δύναμη του branding. Υιοθέτησε το δικό του σήμα , μια φωλιά , αφού στη γερμανική διάλεκτο nestle σημαίνει μικρή φωλιά. Στο μεταξύ, η Anglo-Swiss Condensed Milk Co. που ιδρύθηκε το 1866 από τους Αμερικάνους Charles και Page διεύρυνε τη γραμμή προϊόντων στα μέσα του 1870 συμπεριλαμβάνοντας τυρί και τη βρεφική φόρμουλα. Η εταιρεία Nestle δημιουργεί ως απάντηση στον ανταγωνισμό το δικό της συμπυκνωμένο γάλα. Οι 2 εταιρείες παρέμειναν ανταγωνιστές μέχρι την συγχώνευση τους το 1905.Σήμερα η Nestle εδρεύει στο Vevey της......

Words: 2617 - Pages: 11

Η Οικονομικοτητα Και Αποτελεσματικοτητα Τησ Καλλιεργειασ Ακτινιδιου, Κατα Την Παραγωγικη Περιοδο 2005-2006, Στο Νομο Πιεριασ

...αποτελεσμάτων της αποτελεσματικότητας. Συγχρόνως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λέκτορα κ. Πενταράκη, το τρίτο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε την καλοσύνη να αναγνώσει την πτυχιακή μου μελέτη. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους καλλιεργητές ακτινιδίου του νομού Πιερίας, που ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μου και να μου δώσουν πρόθυμα τις σχετικές με το θεωρητικό και εμπειρικό κομμάτι της εργασίας μου. Ακόμη , θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους παρακάτω, οι οποίοι με βοήθησαν σε διάφορα κομμάτια της έρευνας: τον παππού μου Βασίλειο Μαυρομμάτη, τη συνάδελφο Κατερίνα Παπαγεωργίου από το γραφείο διασύνδεσης και την φίλη μου και συνάδελφο Μαρία Σωτηριάδου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τη γιαγιά μου Ελένη, για τη στήριξη και κατανόηση που έδειξαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 4 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 4 1.1.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 4 1.2.ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 5 1.3.ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 6 1.4.ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 7 1.5.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 8 1.6.ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 9 1.7.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 10 1.7.1.ΧΩΡΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ 11 1.7.2.ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ 12 1.8.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 13 1.9.1.ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 15 1.9.2.ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 16 1.10.ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 19 2.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ......

Words: 9544 - Pages: 39