Free Essay

Tobacco

In: Other Topics

Submitted By dubsiii
Words 4057
Pages 17
Пушенето на тютюн зачестява застрашително в целия свят и, което е най-тревожно, все по-голям брой жени, деца и юноши се пристрастяват към този вреден за здравето порок. Многобройни и разнообразни са пакостните въздействия от пушенето на цигари. Стотици хиляди хора боледуват и умират преждевременно от заболявания, свързани пряко или косвено с тютюнопушенето. Това го превръща в страшен социален бич за човечеството. Изследванията в различните страни в света потвърждават, че заболяванията, свързани с пушенето на цигари, причиняват толкова много смъртни случаи, че те представляват една от най-големите, а може би и най-голямата, заплаха за съвременното общество. Броят на починалите в резултат на тютюнопушенето нараства всяка година и, изглежда, ще продължи и в бъдеще, ако не настъпят коренни промени в навика на хората да пушат. Заболяванията и съкращаването на живота като резултат от пушенето на цигари стават по-ясни и убедителни с натрупването на все по-нови данни и доказателства в тази насока. Тютюнопушенето сега представлява толкова важна причина за смъртта на хората, колкото бяха в миналото епидемиите от коремен тиф, холера или туберколоза. Когато бяха разккрити причините на тези заболявания, те бяха овладени и напълно ограничени. Взетите предпазни мерки в развитите страни премахнаха в действителност тифа и холерата, а след като бяха въведени в употреба ефективни лекарствени средства, броят на починалите от туберколоза рязко намаля. Но въпреки голямата гласност, която се дава относно опасностите на пушенето на цигари, много хора като че ли не желаят да се съобразят с фактите, а мнозина от тези, които ги приемат, не желаят или не могат да се откажат от този вреден навик, за да отстранят заплахата за здравето си. През 1938 година е направен пръв опит да се сравни смъртността между голям брой пушачи и непушачи и е установено, че пушачите на цигари са застрашени в по-голям процент да умрат преждевременно, отколкото непушачите, особено преди 45-годишна възраст. Сега тези наблюдения се потвърждават и разширяват с нови системни изследвания, при които се определят точно навиците за пушене на големи групи пушачи и се сравнява броят на починалите пушачи с този на непушачите и данните се регистрират по години. При тези наблюдения се доказва намалената продължителност на живота при пушачите и това е в зависимост от количеството, дори и от вида на тютюна, който се използва. Но в крайна сметка корелацията смъртност-пушене остава основна за изследванията на много учени по целия свят. В тази насока извършените голям брой изследвания в различни страни са довели до един и същи резултат. Пушачите на цигари живеят по-кратко от непушачите, като с употребата на повече цигари процентът на ранната смъртност се увеличава.

Никотинът и въздействието му

Количеството на никотина, който се съдържа в дима на главната струя при различните видове цигари, варира от 0,4 до 3 мг на цигара. Пушачите, които вдишват цигарения дим, поемат до 90 % от това количество, а тези, които не вдишват дима – до 10 %. Абсорбирането на никотина зависи както от вида на тютюна, така и от начина на пушенето му. Точното количество, което се абсорбира от пушача е трудно да се определи пряко, но се изчислява, че средният пушач, който „гълта” дима, при всяко вдишване поема никотин в доза, която е равна на около 0,1 мг, вкаран венозно. Действието на никотина върху нервната клетка. Пренасянето на нервни импулси от една клетка до друга се дължи на освобождаването на химическите вещества ацетилхолин и норадреналин в нервните окончания. Никотинът може да наподоби това действие, но тъй като той отначало стимулира, а по-късно потиска пренасянето на нервните импулси, смята се, че действията му са твърде сложни и разнообразни. При опити с животни се установява, че няколко минути след венозното му инжектиране никотинът се намира в мозъка в сравнително високи концентрации. Съществуват обаче значителни различия в действието на никотина при различните животни, тъй като при някои от тях се понижава активността на мозъка. Например потиснати и пасивни плъхове се активизират и обратното. Този ефект се дължи вероятно на отделянето на ацетилхолин в мозъка. Резултатите от тези експерименти съвпадат с твърденията на някои пушачи, че пушенето предотвратява сънливостта и че улеснява умствената работа или има успокояващ ефект при напрегнати положения. Някои пушачи смятат, че никотинът има успокояващо, а други, обратно, възбуждащо действие. Има малко преки експериментални данни за влиянието на тютюна върху нервната система на човека. Прилагането на малки дози никотин или самото пушене предизвиква промени в различните проби за мозъчна активност или в електроенцефалограмата, като проличава тенденция към възбуда. От друга страна, съществуват обективни доказателства за успокояващото му действие върху нервната система, например потискане на коленните рефлекси след пушене на цигари. Никотинът има важно действие върху нервната система на човека, което се изразява във възбуждане или успокояване в зависимост от дозата, от продължителността на пушенето, от състоянието на активност на пушача, от индивидуалната му структура и психологическата нагласа. Действие на никотина върху сърцето и кръвоносните съдове. Никотинът при пушене или след инжектиране действа пряко на нервните центрове, които контролират кръвното налягане и сърдечната дейност. При пушенето на цигари надбъбречните жлези освобождават хормоните адреналин и норадреналин и по този начин концентрацията им в кръвта се увеличава. На това се дължи основното въздействие на пушенето върху кръвоносните съдове. При нормални хора пушенето или вдишването на никотин причинява учестяване на сърдечната дейност, увеличава ударния обем на сърцето, повишава кръвното налягане и води до свиване на кръвоносните съдове. При пушачи с коронарна болест на сърцето обаче ударният обем на сърцето може да не се увеличи или може дори да се намали след изпушването на една цигара; появяват се прескачания в сърдечната дейност и тези явления могат да доведат до сериозни опасности за здравето на пушачи с болно сърце. Пушенето на никотин увеличава съдържанието на мастните киселини в кръвта и създава склонност на тромбоцитите (кръвните плочки) да се слепват помежду си и по стените на кръвоносните съдове. Това са всъщност ранни стадии на съсирване на кръвта (тромбоза) и несъмнено допринасят за развитието на атеросклерозата на артериите. С това се обяснява защо във венечните артерии на сърцето на пушачи на цигари се среща по-изразена атеросклероза, отколкото при непушачи. Пушенето на никотин предизвиква отделянето на хормон на хипофизната жлеза, който временно намалява отделянето на урина. Този хормон може също да повиши кръвното налягане. При животните никотинът повишава нивото на кръвната захар, но това действие е непостоянно при човека.

В цигарения дим се съдържа и въглероден окис в големи количества. Тъй като въглеродният окис се свързва с хемоглобина, който пренася кислород в кръвта, в резултат на пушенето се губи до 10 % от способността на кръвта да пренася кислород. От това се повлиява най-много сърдечният мускул, който се нуждае от голямо количество кислород. Ако при заболяване на венечните артерии се наруши притокът на кръв, под действието на въглероден окис, сърцето допълнително спъва своята работа. Възможно е в такива случаи сърдечната функция да се нарушава не само от намалението на кислородния приток, но и поради смутеното използване на кислорода, което може да настъпи в следствие действието на цианатите, получени от водородния цианид в тютюневия дим, върху обмяната на сърдечния мускул. Нарушаването на кислородния транспорт и неговото използване има малко значение при здрави и млади хора, но обикновено ограничава по-високата активност на спортистите. То може да се отрази на растежа на плода.
Пушене и рак на белите дробове

Нормалните клетки се променят в ракови, когато са изложени на влиянието на "канцерогени" (вещества, които причиняват рак). Те взаимодействат с различни структури от клетъчната ДНК и причиняват изменения каращи клетките да мутират. В 80% ракът на белия дроб е в резултат на тютюнопушене. В цигарения дим има повече от 2000 известни канцерогенни химикали. Близо 87% от рака на белия дроб в Съединените Щати е пряко свързан с тютюнопушенето. Повече от 50% от новооткритите случаи на рак на белия дроб засягат бивши или пасивни пушачи. Мъжете пушачи увеличават риска от смърт поради рак повече от 22 пъти, жените пушачи – повече от 12 пъти. Непушачите, при които е открит рак на белия дроб са в повечето случаи жени. След като през 1964г. U.S. Surgeon General оповести резултатите си от проучването на връзката пушене и здраве, повече от 2 000 000 души в САЩ са починали от рак на белия дроб причинен от пушене. Намаляването на риска от рак, става значимо едва след 5 годишен въздържателски период. С увеличаването на този период, закономерно намалява и рискът, въпреки че, при бившите пушачи той винаги е по-голям в сравнение с хората, които никога не са пушили. Жените развиват рак на белия дроб при по-кратък пушачески стаж и при по-малка експозиция на тютюнев дим. В Англия от белодробен рак, преди въвеждането на забрана за тютюнопушене на обществени места, годишно умират по 27 000 мъже и 550 жени. Половината от тях са под 65-годишна възраст. При мъжете най-високата смъртност от това заболяване се наблюдава между 55 и 64 год., а при жените – на възраст от 45 до 54 год. Извършвани са изследвания, при които предварително се набелязват голям брой хора, които пушат, проследяват се през време на целия им живот и когато умрат, се установява причината за тяхната смърт. Този метод безспорно превъзхожда проучванията на някои изследователи, които споменават пушенето, след като вече се е развило заболяването. Осем такива т.нар. проспективни (насочени) изследвания установяват единодушно, че белодробният рак нараства успоредно с увеличаването на изпушваните цигари. Четири от тези изследвания, които са обхванали 1 430 000 лица за период от четири до повече от десет години, доказват пряката зависимост между риска от белодробен рак и броя на цигарите, които се изпушват дневно. Върху склонността за заболяване от рак на белия дроб при пушачите, въздействат и някои други фактори. Един от тях е вдишването („гълтането”) на тютюневия дим. Установено е, че най-много вдишват страстните пушачи. От друга страна, по-младите пушачи „гълтат” повече дим, отколкото по-възрастните. Друг фактор е възрастта при започване на пушенето. В едно проучване, което било обхванало един милион пушачи, мъжете, които са започнали да пушат преди 15-годишната си възраст, са показали 5 пъти по-голяма смъртност от рак на белите дробове, отколкото тези, които са започнали този вреден навик над 25-годишната си възраст. Тук е много важно да отбележим, че е доказано, че ако човек достигне 20-годишна възраст без тютюнопушене, шансът той да започне след това е много малък – 2,5 %. Като следващ фактор можем да отбележим начина на пушене на цигарите. Опасността от белодробен рак нараства у тези пушачи, които правят по-голям брой вдишвания при изпушването на една цигара, особено към нейния край. От значение са също времето за изпушване на цигарата, оставянето на цигарата между устните, повторно запалване на полуизпушена цигара. Тези, които се отказват от вредния си навик да пушат цигари, са много по-малко склонни да заболеят от рак на белия дроб, отколкото тези, които продължават да пушат. Рискът от преждевременна смърт намалява бързо след спирането. При изследването на английските лекари, които са престанали да пушат и в продължение на пет години не са пушили, рискът е спаднал наполовина в сравнение с тези, които са продължили да пушат, а след 15 год. е спаднал още повече, като се е приближил до съвършено малкия риск на непушачите. При проведено аналогично изследване между 1951 и 1965 год., отново в Англия, половината от лекарите, които били включени в него, са спрели да пушат. Докато през този период смъртността от белодробен рак всред всички мъже в Англия е нарастнала със 7 %, при лекарите от същата възрастова група тя е намаляла с 38 %. Това не само потвърждава, че пушенето на цигари причинява рак на белите дробове, но също показва, че масовото отказване от този навик би понижило броя на починалите от това заболяване. Количествената връзка между пушенето на цигари и развитието на рак в белите дробове най-просто се обяснява с със съществуването на причинна обусловеност. Други обяснения не са в състояние да се съобразят със съществуващите факти. Уврежданията, съкращаването на живота и нещастията, които причинява това злокачествено заболяване на стотици хиляди хора по света, могат да бъдат предотвратени само чрез масовото отказване от пушенето на цигари.

Пушене, хроничен бронхит и емфизем на белите дробове

Всяка година хиляди мъже и жени след продължителен срок на нетрудоспособност умират от хроничен бронхит и емфизем (разширяване на белите дробове). Първите признаци на хроничния бронхит са кашлицата и отделянето на храчки, което обикновено се смята като „тютюнджийска кашлица” и се приема от много пушачи като напълно нормално явление. Когато болни от бронхит биват запитвани дали кашлят, те нерядко отговарят: „Да, като всички други”. Те обаче не съзнават, е хора със здрави бели дробове не кашлят и не вадят храчки. Отделните храчки са обикновено бистри и безцветни, като от време на време, особено през зимата, стават по-обилни и съдържат жълтеникав и зеленикав гной. Тогава обикновено болният има и повишена температура и се чувства зле. Най-сериозната характерна черта на заболяването е постепенното стеснение на въздухоносните пътища в белите дробове. Това причинява нарастващо затруднение в дишането, което още повече се влошава от съпътстващия енфизем на белите дробове. При това малките въздушни мехурчета в тях (алвеолите), където кислородът се поема от преминаващата през тях кръв, се разширяват и разкъсват, така, че повърхността, която остава на разположение на газовата обмяна, намалява. Когато това настъпи, необходим е много повече въздух, за да покрие кислородните нужди на организма. Появява се задух и при най-малко усилие причинява големи затруднения на болния. При някои болни кръвообращението в белите дробове също се нарушава; В резултат на това сърцето не може да работи нормално и се развива сърдечна недостатъчност. Изследванията, направени в редица страни показват, че съществува тясна връзка между броя на изпушените цигари и честотата на кашлицата и ваденето на храчки. Че пушенето на цигари е главната причина за кашлицата и отделянето на храчки, се доказва и от факта, че тези признаци обикновено намаляват или изчезват след отказване от пушенето. Нормално в бронхите не се намират бактерии, но в бронхите на болни от бронхит се откриват различни микроорганизми. Пушенето на цигари причинява изобилна секреция на лигавицата на бронхите, с което се нарушава защитата на белите дробове срещу инфекция. По този начин пушачите на цигари, особено онези, които кашлят, заболяват по-често от възпалителни белодробни заболявания. Тази склонност се проявява не само у възрастните хора, но също и у по-младите – ученици, студенти и др., които са придобили навика да пушат. Въпреки, че някои хора гледат на тези заболявания като на обикновени и безопасни, те често трябва да се лекуват със скъпи антибеотици и могат да доведат до продължително отсъствие от работа. С напредването на хроничния бронхит се нарушава и белодробната функция, заболяванията стават постепенно съвсем сериозни и накрая могат да завършат фатално. Когато пушачите спрат да пушат, обикновено кашлицата и отделянето на храчки намаляват и те стават по-малко податливи на белодробни инфекции. При по-млади пушачи функцията на белите дробове може бързо да се възстанови до нормата. При пушачите, у които функцията на белите дробове е умерено засегната, след отказа от пушене може да настъпи значително облекчение на задуха, въпреки многогодишното пушене преди това. Когато обаче бронхитът и емфиземът са напреднали, увреждането на белите дробове е невъзвратимо, спирането на пушенето оказва малък ефект върху задуха, въпреки че настъпва доста голямо облекчение вследствие намаляването на кашлицата и отделянето на храчките. Затова своевременното отказване на цигарите е от основно значение за избягването на белодробни заболявания, които често могат да доведат и до смърт. Същевременно трябва и да се провеждат масови кампании, които да дават нужната относно ефекта от тютюнопушенето информация, като по този начин да се ограничи започването на пушене на цигари от децата в ранна възраст.

Пушене и болести на сърцето и кръвоносните съдове

Пушене и коронарна болест на сърцето (коронарната болест на сърцето се нарича още исхимична болест на сърцето, гръдна жаба, стенокардия, ангина пекторис и др. Тя е заболяване на коронарните (венечните) артерии, които снабдяват сърцето с кръв). Коронарната болест на сърцето понастоящем е най-честата причина за смъртта в повечето развити страни. Броят на смъртните случаи, дължащи се на тази болест, расте постоянно през последните години. Жените се засягат много по-малко от мъжете, особено преди 50-годишна възраст. Големият брой мъже на средна възраст, които сега заболяват от коронарна болест на сърцето, представляват сериозен социален и икономически проблем. От починалите в Англия през 1968 год. 99 082 мъже на възраст от 35 до 64 год. 31 013 (31 %) са умрели от това заболяване. Коронарната болест на сърцето е била причина за смъртта на 7582 жени (13 %) от 57 483 жени, починали през същата година. За сравнение може да се посочи, че смъртността от рак на белите дробове през същата година е била 12 494 мъже и 2543 жени. Коронарната болест на сърцето не е толкова честа в слабо развитите страни, които не са възприели начина на живот на цивилизованите страни, където начинът на хранене, затлъстяването, липсата на движения и пушенето на цигари са рискови фактори за възникване на това заболяване. Извършените масови изследвания показват, че рискът от смърт в резултат на коронарната сърдечна болест е несъмнено по-голям при пушачите на цигари, отколкото при непушачите. Този риск е два пъти по-голям у пушачите в по-ранна възраст и в около един път и половина по-голям в по-напредналата възраст. Направени са и голям брой изследвания, обхващащи широки слоеве от населението, които показват, че кризи от стенокардия (гръдна жаба), които не са завършвали смъртоносно, също са по-чести при пушачи на цигари, отколкото при непушачи, и че честотата на тези пристъпи съответства на броя на цигарите, изпушени за 24 часа (т.е. колкото повече цигари изпуши едно лице, толкова по-голяма е вероятността да получи коронарна болест). Счита се, че гръдната жаба може да настъпи по-често при пушачите. Тя може да настъпи след по-малки усилия след пушене, като се предполага, че това се дължи на увеличената работа на сърцето, което пък е резултат на действието на никотина. Този ефект намалява, когато се пушат цигари с намалено съдържание на никотин. Електрокардиограма, извършена по време на изпушването на една цигара, може да претърпи промени, които показват намалено кръвооросяване на сърцето. При обширни изследвания в Съветския съюз и Съединените щати е било установено, че съществува постоянна зависимост между пушенето на цигари и честотата и големината на артериалните плаки, които се откриват във венечните артерии. Коронарната болест на сърцето е честа и при непушачите. Много други фактори могат да пволияят развитието на заболяването. Затлъстяването, кръвната захар, повишеното съдържание на холестерин в кръвта, недостатъчните физически движения, повишеното кръвно налягане, нарушената функция на белите дробове, дори особеностите в характера представляват такива рискови фактори. Хора със силни амбиции, замах и припряност в работата си са по-склонни към развитието на коронарна сърдечна болест в сравнение с хора, които имат по-спокоен характер. Но пушачите на цигари и от двата типа са приблизително два пъти по-склонни към това заболяване, отколкото непушачите със същите типове характери. Статистически изследвания са показали ясно, че съществува връзка между пушенето на цигари и коронарната болест на сърцето. Повишеният риск постепенно намалява след преустановяване на пушенето. Десет години след спирането на цигарите рискът се доближава до този на непушачите. Опитът с английските лекари на възраст между 35 и 64 год., много от които са се отказали от пушене, сравнен с други мъже на същата възраст, малко от които са спрели да пушат, потвърждава ползата от отказа. Наблюдавано е било намаление на смъртността от коронарна болест на сърцето в 6 % при лекарите, докато при останалото население на страната е било отбелязано увеличение с 32 %. В заключение трябва да се каже, че пушенето на цигари е важен фактор, причиняващ заболявания на артериите на сърцето, които представляват една от най-важните причини за смъртта. Ако се преустанови тютюнопушенето, смъртността от тези заболявания във възрастта между 35 и 64 год. може да бъде намалена с 25 % при мъжете и 20 % при жените. Освен коронарната болест на сърцето, тютюнопушенето може да доведе и до други болести на артериите. Отдавна се счита, че пушенето на цигари е важен фактор за развитието на атеросклерозата, която засяга артериите на целия организъм, и по този начин се намалява кръвооросяването на редица органи. Най-често се засягат артериите на краката. Болните получават силни болки, когато при движение мускулите изискват по-голямо количество кръв. Понякога може да се развие гангрена на крайника. По-скорошни данни потвърждават това неблагоприятно действие на пушенето върху кръвоносните съдове. Това заболяване (известно още като болест на Бюргер) рядко се наблюдава у непушачи и ако болният продължи да пуши, настъпва влошаване на заболяването. При едно масово изследване се е открила увеличена склонност към мозъчен удар както у мъжете, така и у жените, които пушат цигари, като смъртността от това заболяване нараснала с увеличение броя на цигарите и това се отнася за всички възрасти до 75 год. У страстните пушачи смъртността от мозъчен удър надхвърля с около 70 % тази у непушачите.

Пушене и други състояния и заболявания

Бременност. Понастоящем няма никакво съмнение, че майка, която пуши по време на бременността, забавя растежа на плода. Деца, родени от жени, които пушат, тежат средно със 150-240 г. по-малко, отколкото деца, родени от непушачки. Освен това, майки, които пушат, раждат два до три пъти по-често недоносени деца с тегло под 2,5 кг. Не е известно точно по какъв начин пушенето забавя растежа на плода. Предполага се, че пушенето ограничава притока на кръв към плацентата и по този начин се намалява количеството на хранителни вещества, които получава плодът. Въглеродният окис, който се намира в кръвта на бременната пушачка, също може да бъде вреден и да окаже отрицателно въздействие върху развитието му. Доказана е и връзката на тютюнопушенето с още редица проблеми – рак на различни органи (устата, гръкляна, носоглътката, хранопровода, пикочния мехур, задстомашната жлеза и др.), язва на стомаха и дванадесетопръстника, туберкулоза на белите дробове, болести на зъбите и венците, оказва влияние върху телесното тегло и физическото състояние на човек, както и много други. Не са малко и злополуките, които имат пряко или косвено връзка с тютюнопушенето. Най-честите злополуки, свързани пряко с пушенето, са пожарите. В Съединените щати 16-18 % от пожарите, при които има смъртни случаи, са били причинени от пушачи. Други изследвания върху честотата на промишлените злополуки са разкрили, че млади пушачи се нараняват по-често, отколкото непушачи. Проучвания показват също, че съществува връзка между автомобилните катастрофи и пушенето, но заключенията още не са окончателни. По-голямата честота на злополуките у пушачите би могла да се дължи не толкова на самото пушене, колкото на различия в психиката. Тютюнопушенето оказва влияние и върху зрението на човека. Съществува заболяване, наречено тютюнева амблиопия (тютюнева слепота), което се приписва на пушенето. Дълго време се е считало, че тази болест се дължи на съчетание между пушене и недостатъчност в храносмилането. Известни проучвания показват, че уврежданията на зрителни нерв могат да бъдат резултат от комбинираното токсично действие на цианидите, които се абсорбират от тютюневия дим и недостига на витамин В12. Цианидите в тютюневия дим може би имат отношение и към друга рядка форма на атрофия на зрителния нерв.

Спиране на пушенето

Много често гражданите си задават такъв въпрос: „Щом пушенето е вредно, защо лекарите, които знаят за вредите от пушенето?” Лекарите имат изключителна възможност да предотвратяват честите и опасни заболявания, като убеждават своите болни да се откажат от пушенето. Хората се обръщат към своя лекар за съвет и са готови да го изпълняват. Често те забелязват от белодробни и други заболявания, които изискват незабавен отказ от цигарит. Веднъж постигнат този отказ трябва да бъде затвърден. Но отказването от тютюнопушенето е сложен процес. В него се разграничават три етапа: подготвителен, етап на преустановяване и укрепване на организма без тютюнопушене. В първия етап влиза осъзнаването на същността на вредната привичка, мотивиране на решението за отказ и запознаването с някои възможни странични явления в етапа на самото спиране. Втория етап означава спиране на пушенето на тютюн, като това може да стане поетапно или изведнъж. Третият етап, укрепване на организма без тютюнопушене е най-важният, но и същевременно най-трудният период, в който личната воля и подкрепата на околните са от основно значение. Ако наистина трябва да се постигне успех в ограничаването на пушенето, то трябва да се атакува по много фронтове, като се осигурява непрекъснат поток от информация както за възрастните, така и за децата. Възпитанието в училището, масовите средста за въздействие и многобройни листовки и брошури могат да повишат съзнанието на хората за рисковете и вредата от пушенето. Лекарите трябва да дават личен пример и добри съвети, за да повлияят на решенията на хората, които желаят да се откажат от пушенето. Щом като започне да се намалява пушенето сред възрастните ще се създаде обществена нетърпимост, в резултат на която все по-голям брой пушачи ще започнат да се отказват от пушенето и тогава по-малко деца ще пожелават да станат пушачи.…...

Similar Documents

Premium Essay

Tobacco Research

...The Suing of Tobacco Companies Try to imagine six million people. Six million people are equivalent to the number of Jewish people who died in the holocaust. Six million people are equivalent to five times the number of Americans who have died in all the wars combined. As a society this number is viewed as outrageous and unacceptable, yet every single year six million people die from tobacco related illnesses and for some reason this number is not seen as ridiculous when these deaths are attributed to tobacco related illnesses as when they are due to war and genocide. How can any substance that produces such mass death ever be distributed and produced legally? Well, many have begun to think the same way and have embarked on the long and arduous journey to attempt to sue tobacco distributers. But these large companies have fought back with a vengeance, and so the debate has arisen whether or not people should be able to sue big tobacco companies. People not only have the right to sue, but should sue tobacco companies for a multitude of lawless acts, for pain and suffrage, and as well as for the economic losses many have suffered. The first thing that comes to my mind when I think of big tobacco companies is my beloved uncle. He tragically passed away three years ago from gun disease. My uncle Anthony had been an avid chewer since he was 16 years old. At a very early age he had become a slave to his addiction to chewing tobacco, this addiction ended his life. With the......

Words: 3785 - Pages: 16

Premium Essay

Tobacco Production

...Operational Practices of Tobacco Industry PRODUCTION MANAGEMENT - E [Dr. Irshad Khan] Submitted By Irfan Junejo – 9063 13th April 2011 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 2 EXECUTIVE SUMMARY 4 INTRODUCTION: 5 Some Facts About Tobacco Industry: 5 NUMBER OF FACTORIES, PRODUCTION: 5 2.1.0 NUMBER OF UNITS PRODUCED: (DURING LAST FIVE YEARS) 5 2.1.1 POTENTIAL FOR PRODUCTION: 5 2.2.2 AREA UNDER DIFFERENT TYPES OF TOBACCO IN PAKISTAN (HECTARES) 6 2.2.3 PRODUCTION OF DIFFERENT TYPES OF TOBACCO IN PAKISTAN (MILLION KGS) 6 2.2.0 MARKET CAPITALIZATION: 6 2.3.0 NUMBER OF FACTORIES: 6 2.4.0 MAJOR CITIES FOR THE INDUSTRY WITH INDIVIDUAL STATISTICS: 7 INDUSTRY CONTRIBUTION TO GDP: 7 EMPLOYMENT IN INDUSTRY: 7 TOTAL TRADING STATISTICS FOR THE LAST TEN YEARS (1997-2007): 8 Government Legislations: 8 AREA UNDER DIFFERENT TYPES OF TOBACCO IN PAKISTAN (HECTARES) 8 PRODUCTION OF DIFFERENT TYPES OF TOBACCO IN PAKISTAN (MILLION KGS) 9 OVERVIEW: 9 COMPANY: 1 PAKISTAN TOBACCO COMPANY 9 COMPANY PROFILE: 9 COMPANY HISTORY: 10 COMPANY’S BRANDS: 10 CAPACITY UTILIZATION: 11 CURRENT MANAGEMENT & OPERATIONAL STRUCTURE: 11 BOARD OF DIRECTORS: 11 COMPANY: 2 LAKSON TOBACCO COMPANY 11 Company Profile & HISTORY: 11 Mission: 12 Corporate Values: 12 COMPANY’S BRANDS: 12 CURRENT MANAGEMENT & OPERATIONAL STRUCTURE: 12 BOARD OF DIRECTORS: 12 EXPANSION PLANS: 13 CAPACITY UTILIZATION: 13 FINANCIAL ANALYSIS: 13 COMPARISON: 14 INDUSTRY GROWTH RATE FOR LAST TEN......

Words: 6461 - Pages: 26

Free Essay

Tobacco

...packaging emphasizes the damage of tobacco therefore the demand of tobacco will decrease by reducing attractiveness of tobacco on consumer (Department of Health and Ageing 2011). However the plain policy is not effective as expect because according to research it only has influence on potential consumers especially on teenagers. In generally, the majority of smokers will become regular smoker after first try smoking (Schmidt 2013), the health warning could lead less teenager’s desire to attempt it. However due to the cigarette is necessary good for the addict, the packaging would not change the existing demand of tobacco. Therefore, there will only have slight affect of demand for cigarette in long run. In contrast, plain packaging would increase consumption by leading lower price of tobacco from two reasons. Firstly, increasing of illegal tobacco lead to price cut of tobacco. Because of the branded tobacco is expensive than unbranded cigarettes and counterfeit cigarettes, the market share of illegal had already growing rapidly from 6 per cent in 2007 to 15.9 per cent in 2010 (Deloitte 2011). After implement of plain packaging, the forgery-proof of cigarette is reduce, a larger amount of counterfeit cigarette are showing in the market, it cause rapidly growing in consumption on those illegal cigarettes. As a result, the rise of supply on tobacco will lead a new equilibrium point with lower price (Clarke and Prentice 2012). Secondly, lower price of tobacco is also resulted......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Tobacco

...THE ECONOMICS OF TOBACCO TAXATION IN INDIA Tobacco taxation in India tends to be low for the most commonly consumed tobacco products. In order to suggest ITC about their strategy for the rural market, we must understand the taxation policies that prevail. India has a tobacco tax structure which is complex, different taxes for hand-rolled versus machine-made bidis, etcetera. In the table given, we observe that bidis are taxed less than filtered cigarettes. At the same time, the tax remains constant for bidis whereas it increases for cigarettes. In table 3.5, we observe that cheaper the tobacco, higher the tax because we assume that cheaper tobacco is more hazardous. But for bidis though the cost is cheap, it is taxed less as it focuses on the mass consumer whose buying potential is less. So its demand is more elastic than the expensive tobacco. Considering the data given in table in 3.1 and 3.5, tobacco products like bidis are less taxed, and it caters to the needs of majority of the consumers. Cigarettes and bidis are consumed by classes of people from different economic strata. Rural markets have a potential for bidis since the lower income group resides more in rural areas. The taxation on bidis is almost constant through the years, it is more profitable to enter the tobacco market through bidis in rural areas..  Own price elasticity in rural areas for bidis is more elastic than in urban areas. For example, an increase of 10% in price will decrease the......

Words: 1194 - Pages: 5

Free Essay

Tobacco a a Stimulant

...Tobacco Tobacco is a nervous system stimulant that triggers complex biochemical and neurotransmitter disruptions. In consumption it may be in the form of cigarettes smoking, snuffing, chewing or dipping tobacco. Much of the desire to continue using tobacco, regardless of the health risks, lies in it's most active ingredient nicotine and its effects on the brain. * Neurotransmitters Nicotine affects the brain by mimicking neurotransmitters. Nicotine mainly mimics two neurotransmitters called acetylcholine and dopamine. 1. Acetylcholine Once nicotine enters the body and makes its way to the brain through the blood stream, one of the main areas that it can attach itself to is the receptor sites for acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter responsible for a variety of bodily operations including breathing, heart rate, muscle movement and cognition. Nicotine increases the activity of these receptor sites, which is why many smokers feel an increase of energy or an increase in ability to concentrate directly after smoking a cigarette. 2. Dopamine Nicotine locks into dopamine receptor sites. Dopamine is the neurotransmitter most known for feeling pleasure. It is commonly referred to as the "reward pathway" of the brain. Dopamine is designed to release a good feeling every time you do something that benefits the body such as eating or exercising. This reinforces the mind to want to repeat the action at a later time. The nicotine in tobacco products......

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

The Tobacco

...English 1200 10/20/2012 “The” Tobacco Luxury, money, power, pure; these are the type of words that come to mind when one thinks of a cigar, another familiar word is usually Cuba. Cuban cigars contain the finest tobacco in the world and the numbers show for the communist economy as it generated four hundred million dollars last year for Cuba alone according to Money News. The United States which is the largest Cigar market in the world does not even sell Cuban cigars due to a fifty year-long trade embargo with the trifling sized neighbor which is the United States. So then where is Cuba exporting this product to generate such large numbers? Western Europe is responsible for the business, Imperial Tobacco Group located in Britain to be more specific, which is the largest cigar distributor to European nations. With a relationship like this one, the benefits are on each side of the transaction. The Imperial Tobacco group employs over 37,000 people and operates forty-seven manufacturing sites across the globe (Imperial Tobacco Group). That is a large amount of Europeans being employed by a growing industry. With the company mainly based in the United Kingdom, Western Europe is the biggest consumer of Cuban Tobacco right now (Money News). Imperial Tobacco remains at the top for cigar sales across Western Europe. Where would this power house company be without the fine Cuban tobacco? The company would definitely not be worth as much as they are now. The profit for......

Words: 1097 - Pages: 5

Premium Essay

Tobacco

...Restricting the Sale, Distribution, and Marketing of Cigarettes, Cigarette Tobacco, and Smokeless Tobacco cientists have proven the link between the advertising and promotion of tobacco products and the use of these products by teens. To protect youth from becoming addicted to tobacco products and suffering the deadly effects of tobacco, the FDA Center for Tobacco Products issued a rule limiting the sale, distribution, and marketing of cigarettes and smokeless tobacco. Every day in the United States, nearly 3,300 youth under age 18 smoke their first cigarette, and more than 700 become daily cigarette smokers. Many of these youth will become addicted before they are old enough to understand the risks and will die too young of tobacco-related diseases. This is an avoidable personal tragedy for these youth and their families. It is also a preventable public health disaster for our country. The rule, authorized by the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, bans the sale, distribution, and marketing of cigarettes and smokeless tobacco to kids under age 18. The rule became effective on June 22, 2010. Just like the rule that bans certain flavored cigarettes, these legal requirements help prevent our kids from becoming the next generation of Americans to die early from tobacco-related diseases. Federal Requirements: Sale and Distribution • Prohibits the sale of cigarettes, cigarette tobacco, and smokeless tobacco to people younger than 18. • Prohibits the sale of......

Words: 452 - Pages: 2

Premium Essay

Tobacco Smoking

...Health risks of smoking tobacco Name Institution Health risks of smoking tobacco With the continued increase if information from all available sources, the practice of research has become increasingly specialized. In this regard, the amount of published literature has increased spectacularly. This literature usually differs in its design work, methodology superiority, and the amount of population involved in studies, interventions, tests and differing conditions. Since even the most cited sources are open to refute or challenges, there is a need to create a summary that reduces uncertainty. Most review sources and articles take on a form of narrative, whereby the content professionals write regarding a specified field. Reviews have a lot of benefits including a wide range of summary of relevant data tempered by years of handy knowledge. In many circumstances, readers and researchers opt for information about specific information on topics and require a high standard of assertion that available information is comprehensive and objective. At such a point, a reader turns to a quantitative synopsis of literature. A systematic review (Sterne, Egger, 2001 p. 89) takes account of processes that make out all studies specified for a particular question, which may be collected from research and......

Words: 2858 - Pages: 12

Free Essay

Tobacco Industry

...Tobacco Industry Irma Paul Business Ethics 309 May 5th, 2015 As a consumer, the tobacco industry should be stop producing, cigarettes, cigars and pipes and selling them to our youth and adults. Smoking is one of the major causes of death in many countries and around the world. Smoking leads to diseases and disability and harms nearly every organ of the body. More than 16 million American are leaving with a disease caused by smoking. Each year around half a million American die of tobacco related diseases, and the other die from secondhand smoke. CDC… (n.d). According to the 2014 Surgeon General’s there have been more 20 million smoking-related deaths in the United States since 1964. . – cancer.org ... (n.d). As result 2.5 million American died from exposure to secondhand smoke. – cancer.org ... (n.d). The immune system is the only way of protecting our body from any infection or diseases. People who smoke are more likely to have respiratory infection. CDC... (n.d). Tobacco-related deaths will increase to more than eight million per year by 2030. More than 80% of those deaths will be in low-and middle-income countries. Tobacco facts. (n.d.). According to World Health Organization (WHO) tobacco is one of the biggest health threats we ever faced in America and around the globe. Due to the fact, every six second a person dies due to Tobacco-related. If tobacco industry knows that medical evidence says that smoking will kill you, why tobacco industry keeps selling......

Words: 522 - Pages: 3

Premium Essay

Tobacco

...The tobacco industry has developed a rather large array of products. Companies such as Philip Morris, Lorillard, RJ Reynolds, and Brown and Williamson, as well as the other smaller competitors, all provide the same product- cigarettes. The tobacco industry is filled with fierce competitors. But underneath the brand names and images, the product is relatively the same. All tobacco companies produce an inhalant that is made with tobacco, tar, and nicotine. These materials are rolled in a special kind of slow-burning paper for longer smoking time. The cigarettes are approximately three to four inches long and come in packs of twenty to twenty-five. With so many similarities, one would think that the market would resemble that of a commodity. However, through brand marketing and promotions, each cigarette is uniquely different in the mind of the customer. Boundaries The tobacco industry can be broadly or narrowly defined. Many products use tobacco as the main material. We chose to define the market by focusing on the tobacco and the way it is smoked. Companies such as Philip Morris, Lorillard, RJ Reynolds, and Brown and Williamson are the main competitors in the tobacco industry (Pollack, Advertising Age, August 30, 1999). They produce cigarettes, which are lit and the smoke is inhaled to the lungs. Tobacco products such as cigars, snuff, and chew are considered close substitutes to cigarettes. Cigar smoke is just taken into the mouth, but not inhaled like cigarettes. Snuff......

Words: 292 - Pages: 2

Premium Essay

Tobacco Cessation

...TOBACCO CESSATION The expansion of tobacco cessation is an important part of our historic and continuing effort to help smokers quit. ROLE OF DENTIST 1. At clinic: Brief tobacco intervention. 2. Community and nation: public education , media advocacy. NON PHARMACOTHERAPY A. Behaviour counselling Willing to quit 5 A method Not willing to quit 5 R method. 1. ASK:Ask about tobacco use at every visit. 1.Relevance of quitting . 2.ADVICE:Advice users to quit the habit. 2.Risk of continuing tobacco use. Advice non-users to never use tobacco. 3.Rewards of quitting. 3.ASSESS:Asses the patient’s readiness to quit. 4.Road blocks of quitting . Level of dependence - FAGERSTROM TEST 5.Repeat this at every visit. 4.ASSIST:Assist with quitting. Develop quit plan. 5.ARRANGE:Arrange counselling & follow-up care. B.Yoga: Yoga has shown to significantly reduce anxiety, temptations to smoke and increase overall wellbeing in group of smokers C.Acupuncture: NADA states “shenmen ear point” is helpful in smoking cessation by promoting relaxation . D.Hypnosis:Hypnosis is an......

Words: 336 - Pages: 2

Premium Essay

Tobacco

...A Fire in the Global Village: Teaching Ethical Reasoning and Stakeholder Interests Utilizing Tobacco Lucien J. Dhooge Sue and John Staton Professor of Law Journal of Legal Studies Education Volume 29, Issue 1, pages 95–125, Winter / Spring 2012 [T]is a plague, a mischief, a violent purger of goods, lands, health; hellish, devilish and damned tobacco, the ruin and overthrow of body and soul.( Richard Burton, The Anatomy of Melancholy (1621), quoted in Philip J. Hilts, Smokescreen 185 (1996)) I. Introduction Tobacco has been an agricultural staple from the time of the first recorded European encounter with the plant in the fifteenth century.2 The pervasive nature of its cultivation and consumption has made tobacco one of the most profitable crops in world agricultural history.3 World production is estimated at thirteen billion pounds annually, originating in more than one hundred countries.4 This production has flourished, in part, due to the demand for cigarettes, the leading form of tobacco consumed in the global marketplace. The World Health Organization (WHO) has estimated that 1.2 billion people over the age of fifteen are regular cigarette smokers.5 In developed countries, 35 percent of men and 22 percent of women smoke cigarettes on a regular basis.6 In developing countries, 50 percent of men and 9 percent of women smoke cigarettes on a regular basis.7 Globally, smokers consume 5.5 trillion cigarettes every year, which translates into a consumption rate of one......

Words: 4238 - Pages: 17

Premium Essay

Tobacco

...Essay #2- Tobacco Underage use of tobacco is a growing issue in the United States. As time goes on, more and more teens are trying the substance and are becoming addicted. This problem must be stopped, and the responsibility falls on the government, parents, stores and teens themselves. The government tries its best to prevent underage tobacco smoking. Laws have been passed that prevent people under 21 from purchasing cigarettes and other tobacco products. They even require listing side effects in a warning label on the packages of these products. While the Federal Government does not have a gigantic stop smoking program, many other local governments do. New York is one of the best examples of this. They often air commercials showing the dangerous side effects, and offer free programs to help users quit. The Federal Government needs to try to replicate that on a national level, and spread the message to teens across the country. The government also needs to increase the punishment for underage possession. They are too gentle with the teens that are caught. To stop this problem, underage possession should be treated as seriously as a DUI. It is harsh punishment, but it would be effective. Parents are also very responsible for preventing underage teen smoking. Tobacco smoke is very easy to smell on the clothing of the user, so if their child smells like smoke, they should definitely have a talk with them. The parent should explain the inherent health risks of smoking......

Words: 579 - Pages: 3

Free Essay

Tobacco Industry

...Tobacco is one of the world’s largest consumer goods industries despite pressuring environmental forces that try to diminish its market share. It has a long withstanding global history as a profitable business model rooted on a leisure activity. The use of tobacco first started to spread in the late 15th century after a crewman aboard the Christopher Columbus voyage noticed Cuban natives igniting and inhaling smoke from dried tobacco leaves.  News returned to Spain, spreading the smoking experience, which lead to the production of the world’s first cigar.  By the 1600’s the use of Tobacco reached much of Europe, Asia, Africa and North America.   Although paper cigarettes were developed around the same time as cigars, the first push for factory production came in 1881 with the issuance of a patent for a cigarette rolling machine that could produce 120,000 units daily.  By 1944, there were roughly 300 billion cigarettes produced annually.[i] However, the industry would take a turn in 1964 when the Surgeon General of the United States reported the dangers and health risks of cigarette smoking.  The tobacco industry has been combating consumer health awareness, governmental restrictions and taxes, and anti-smoking lobbying despite increased profitability ever since its introduction to the global market. Estimates place the current industry revenue at $465BN and gross profit at $280.3BN for 2010.  After taxes the estimated net profit will account for approximately 8.5%......

Words: 14792 - Pages: 60

Premium Essay

Death to Tobacco

...Death to Tobacco Aaron Smith University of Detroit Mercy Death to Tobacco You don’t have to look at statistics or ask the government to see the decline in tobacco use. Many of the tobacco abusers are people who immigrate to America. The writer has noticed since the days of his childhood, when people could smoke in restaurants, that has changed along with no smoking in public places or government buildings. Even though the officials want to end tobacco use, not until the world ends will tobacco use end, even if it is better for your health. Scientific knowledge about the health effects of tobacco use has increased greatly since the first Surgeon General’s report on tobacco was released in 1964. Tobacco use causes: * Cancer * Heart disease * Lung diseases (including emphysema, bronchitis, and chronic airway obstruction) * Premature birth, low birth weight, stillbirth, and infant death There is no risk-free level of exposure to secondhand smoke. Secondhand smoke causes heart disease and lung cancer in adults and a number of health problems in infants and children, including: * Severe asthma attacks * Respiratory infections * Ear infections * Sudden infant death syndrome (SIDS) Smokeless tobacco causes a number of serious oral health problems, including cancer of the mouth and gums, periodontitis, and tooth loss. Cigar use causes cancer of the larynx, mouth, esophagus, and lung ("Tobacco Use," 2014, para. 1-4). Every year the writer......

Words: 590 - Pages: 3